Blue Flower

АНКЕТА

Шановний керівник підприємства, приватний підприємець!

У рамках розробки Стратегії  розвитку Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на період до 2027 року робоча група проводить це опитування з метою оцінки підприємницького клімату в громаді, для визначення основних проблем, які, на Вашу думку, існують в громаді та перспектив її розвитку на майбутнє. Ваша думка для нас є важливою та обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шляхів розвитку!

Заздалегідь дякуємо за Ваш час і надані пропозиції!

1. Коли буле створене Ваше підприємство (розпочата Ваша діяльність)?

Після 2017 року

2010-2017

2005-2010

До 2005 року

До 1990 року

1

2

3

4

5

         

2. Основний власник Вашого підприємства ?

Держава

 

Громада

 

Фізичні особи (в т.ч. ФОП)

 

Українські юридичні особи

 

Іноземні суб’єкти

 

Українські та іноземні суб’єкти

 

3. Який характер має Ваш бізнес? Оберіть основні сфери діяльності (не більше 3-х)

Виробництво промислової продукції

 

Надання  побутових послуг

 

Будівництво та ремонт будівель і споруд

 

Оптова торгівля промисловою продукцією

 

Роздрібна торгівля

 

Надання комунальних послуг

 

Перевезення

 

Постачання інтернет послуг

 

Юридичні, консультаційні послуги

 

Інші послуги, що не увійшли до визначених категорій

 

4. Зазначте відсоток загального обсягу реалізації (продукції, товарів, послуг) Вашого підприємства, який припадає на покупців у таких зонах (сума відсотків має дорівнювати 100%):

Географічна зона

Збут (реалізація)

У межах району

 

У межах області

 

Інші області України

 

За межі України

 

Разом

100%

5. Які зміни у реалізації (продукції, товарів, послуг) Ви очікуєте в 2022 р.?  

Без змін

зростання

зменшення

Припинення діяльності

1

2

3

4

       

6. Чи є у Вашому регіоні (відмітьте усі відповідні твердження):

1

Основні постачальники сировини/комплектуючих для Вашого підприємства (товарів для Вашої діяльності)

2

Основні інвестори для Вашого підприємства

3

Інші підприємства чи їх групи, споріднені за профілем виробництва з Вашим підприємством

4

Основний ринок – покупці продукції Вашого підприємства

5

Робоча сила, необхідна Вашому підприємству (закладу)

7. Скільки працівників з повним робочим днем, за Вашою оцінкою, працювали чи працюватимуть на Вашому підприємстві в зазначені нижче періоди?

 

Чисельність працівників

Поточний рік (2021):

 

Минулий рік (2020):

 

П’ять років тому (2017):

 

Наступний рік (2022):

 

8. Чи Ви відчуваєте нестачу спеціалістів певних специфічних професій, навичок персоналу, які є важливими для майбутнього розвитку Вашого підприємства (Вашої діяльності)?

Так 

 

Зараз ні, але очікуємо в найближчому майбутньому

 

Ні

 

Якщо «так» або «очікуємо», зазначте, яких:

_____________________________________________________

9. Ви плануєте інвестувати у збільшення виробництва продукції (послуг),  (покращення діяльності) ?

1

Так у поточному році

2

Так у 2022 році

3

Можливо у майбутньому

4

Не плануємо нових інвестицій

10. Чи плануєте Ви розширення виробництва зі створенням додаткових потужностей в інших адміністративно-територіальних одиницях району (населених пунктах громади)?

Так, у районі

1. Назва громади

Так, у населених пунктах  громади

2. Назва населеного пункту

Ні

3

Можливо, у майбутньому

4

11. Ви плануєте (негайно або в майбутньому) перенести всю чи частину своєї діяльності до іншої громади?

Так 

 

Ні

 

Якщо так, то що є основною причиною переносу діяльності? (назвіть не більше 3-х)

1

Зміна ринкової кон’юнктури

2

Немає можливості розширити виробничі приміщення

3

Відсутність землі для розширення

4

Надмірний податок на землю та нерухоме майно

5

Надмірна вартість оренди комунального майна/землі

6

Відсутність потужності електропостачання

7

Відсутність очисних споруд і можливості їх облаштування

8

Громадський опір розвитку підприємства Вашої діяльності)

9

Надмірний тиск на підприємство (Вашу діяльність) з боку контролюючих органів

10

Погана транспортна доступність до основних ринків/споживачів

11

Відсутність необхідної кількості кваліфікованих працівників

12. Що, на Вашу думку, заважає розвиткові громади (вибрати 3 основних)?

категорія

1

Недостатня громадська ініціативність та активність мешканців

2

Безробіття

3

Відсутність можливості для самореалізації, забезпечення змістовного дозвілля

4

Несприятливі умови для розвитку підприємництва

5

Засміченість довкілля

6

Забрудненість питної води

7

Недостатня інформованість про громаду за її межами

8

Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії

9

Зношеність інженерних мереж (водопостачання, водовідведення)

10

Недостатня підприємливість мешканців громади

11

Відсутність зовнішніх інвестицій

12

Відсутність внутрішніх інвестицій

13

Низька якість (відсутність) дорожнього покриття між населеними пунктами в громаді

14

Значна частка населення старшого працездатного віку

15

Низька якість дошкільної освіти

16

Низька якість середньої освіти

17

Інше (вкажіть) – не більше однієї позиції

 

13. В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади.

ранг

завдання

з/п

 

Зменшення рівня безробіття

1

 

Покращення водопостачання

2

 

Покращення водовідведення

3

 

Ремонт вулиць

4

 

Ремонт доріг між населеними пунктами громади

5

 

Розвиток малого і середнього бізнесу

6

 

Благоустрій населених пунктів громади

7

 

Покращення освітлення населених пунктів громади

8

 

Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту)

9

 

Розвиток туризму

10

 

Використання місцевих природних ресурсів

11

 

Сприяння розвитку промислових підприємств

12

 

Підтримка кооперативного руху

13

 

Підтримка фермерства

14

 

Підтримка агрохолдингів

15

14. Чи вірите Ви у реалізацію завдань, вказаних в пункті 13

Швидше так                                                  Швидше ні

15. Які види економічної діяльності є, на вашу думку, пріоритетними для майбутнього розвитку громади? Оберіть не більше трьох варіантів.

1

Харчова промисловість

2

Машинобудування

3

Сільське господарство/рослинництво

4

Сільське господарство/тваринництво

5

Сільське господарство/ягідництво

6

Переробка с/господарської продукції

7

Логістика

8

Легка промисловість

9

Туристичні послуги

10

Виробництво будматеріалів

11

Консультаційні та інші інтелектуальні послуги

12

Інше – назвіть свій варіант

16. Оцініть рівень співпраці вашого підприємства із зазначеними нижче інституціями

Інституція

Задовільна співпраця (5)

Частково задовільна співпраця (3)

Незадо-вільна співпраця (1)

Немає потреби у контактах (0)

1. Голова громади

       

2. Заступники голови громади

       

3. Сільська рада, постійні комісії ради, депутати ради

       

4. Управління/ відділи виконавчого комітету сільської  ради.

       

5. Поліція

       

6. Районні органи влади

       

7. Центр зайнятості

       

8. Податковий орган

       

9. Центр надання адміністративних послуг апарату Дубриницької сільської ради

       

10. Санітарно-епідеміологічна станція

       

11. ДСНС

       

12. Відділ земельних ресурсів

       

13. Митниця

       

17. Як би Ви оцінили діяльність органу місцевого самоврядування у питаннях щодо розвитку громади за 5-ти бальною системою? (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча)

Голова громади

 

Рада громади

 

Виконком

 

18. Яка Ваша загальна думка про Вашу громаду як місце для ведення бізнесу за 5-ти бальною системою? (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча)

         

19. Яка, на Ваш погляд, величина тіньового бізнесу у громаді, у відсотках? ________ %

20. Назва бізнесу в тіні (необов’язково заповнювати):

________________________________________________________________________________________________________

21. Завершальні коментарі або пропозиції (необов’язково заповнювати):

_____________________________________________________

___________________________________________________

Дякуємо за Ваш час і співпрацю!