Blue Flower

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 854        

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

      «Про звернення до Перечинської районної ради

на утримання Дубриницького закладу дошкільної

освіти Дубриницької сільської ради Перечинського

району Закарпатської області».

          Відповідно до пункту 20 розділу 4 прикінцевих та перехідних надходжень Бюджетного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

      1.Звернутися до Перечинської районної ради. щодо прийняття нею рішення про передачу Дубриницькій сільській раді коштів на утримання Дубриницького закладу дошкільної освіти у вигляді міжбюджетного трансферту з районного бюджету.

    2.Затвердити на ці види обсяг міжбюджетних трансфертів у бюджет Дубриницької сільської ради на 2020рік.

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 855        

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                       

«Про звернення до Перечинської районної ради

на утримання комунальних закладів сільських

клубних установ с.Дубриничі та с.Пастілки

Дубриницької сільської ради Перечинського

району Закарпатської області»

          Відповідно до пункту 20 розділу 4 прикінцевих та перехідних надходжень Бюджетного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

      1.Звернутися до Перечинської районної ради. щодо прийняття нею рішення про передачу Дубриницькій сільській раді коштів на утримання комунальних закладів сільських клубних установ с.Дубриничі та с.Пастілки Дубриницької сільської ради Перечинського району, у вигляді міжбюджетного трансферту з районного бюджету.

    2.Затвердити на ці види обсяг міжбюджетних трансфертів у бюджет Дубриницької сільської ради на 2020рік.

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХVІII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 856   

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                            

 «Про звіт сільського голови про

роботу сільської ради за 2019 рік»

        Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Лавер Л.І. «Про роботу сільської ради за 2019 рік»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.Звіт сільського голови про роботу сільської ради за 2019 рік  прийняти до відома. (звіт додається)

         2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

             УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХVIIІ сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 858   

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                            

«Про преміювання

сільського голови за

підсумками 2019 року»

          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2 пункту 2, пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, Положення про преміювання працівників апарату сільської ради, за внесеною пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Здійснити преміювання сільському голові Лавер Любові Іванівні в розмірі двох середньомісячних заробітних плат за підсумками 2019 року,  в межах фонду оплати праці за січень 2020року.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Шелемон М.В. провести нарахування та виплату премії в межах асигнувань, передбачених на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 859

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                            

 «Про преміювання

сільського голови на 2020рік»

          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2 пункту 2, пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, Положення про преміювання працівників апарату сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Щомісячно преміювати у 2020році, сільського голову Лавер Любов Іванівну, в розмірі двох середньомісячних заробітних плат в межах фонду оплати праці.

2.Головному бухгалтеру сільської ради Шелемон М.В. провести нарахування та виплату премії в межах асигнувань, передбачених на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування.

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 860

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

 «Про затвердження штатного розпису

працівників Дубриницького закладу

дошкільної освіти на 2020 рік»

             Відповідно до  ст.58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010року №1128 «Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 09 грудня 2010року №1085», Наказ Міністерства освіти і науки від 04.11.2010року за №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити штатний розпис працівників Дубриницького закладу дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району

Закарпатської області на 2020 рік. (Додаток №1)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 861    

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                               

«Про структуру і чисельність виконавчого

апарату сільської ради, кошторис видатків

на утримання сільської ради та її виконавчого

апарату на 2020 рік»

          Відповідно до  ст.58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010року №1128 «Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 09 грудня 2010року №1085», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009року №494 «Про внесення змін у додаток 5 до Постанови КМУ від 03 грудня 1997р. №1349», сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату сільської ради  на 2020 рік (Додаток №1).

         2.Дозволити проводити виплату преміальних щомісячно витрат на відрядження, матеріальної допомоги на оздоровлення,  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати голові сільської ради, секретарю ради та працівникам виконавчого апарату сільської ради в межах фонду оплати праці.

        3.Затвердити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % посадового окладу сільському голові Лавер Любові Іванівні, у межах затвердженого фонду оплати праці, згідно Постанови № 268 (у редакції Постанови №353) від 24.05.2017року.

        4.Відповідно до Постанови № 268 (у редакції Постанови №353) від 24.05.2017року, надати право сільському голові своїм розпорядженням щомісяця виплачувати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у межах затвердженого фонду оплати праці в розмірі до 50% посадового окладу секретарю ради та працівникам виконавчого апарату сільської ради. 

         5.Рішення набуває чинності з моменту прийняття сільського бюджету 2020 рік.

         6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Пеняк Л.І.                                                           

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 862  

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

 «Про затвердження штатного розпису

працівників комунальних закладів

сільських клубних установ с.Дубриничі

та с.Пастілки Дубриницької сільської ради

Перечинського району Закарпатської області

на 2020 рік»

 Відповідно до  ст.58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010року №1128 «Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 09 грудня 2010року №1085», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009року №494 «Про внесення змін у додаток 5 до Постанови КМУ від 03 грудня 1997р. №1349», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити штатний розпис працівників сільських клубних установ с.Дубриничі та с.Пастілки Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області на 2020 рік (Додаток №1).

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 863     

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                            

 «Про затвердження вартості харчування

та встановлення плати для батьків за

перебування дітей у Дубриницькому 

закладу дошкільної освіти на 2020 рік»

          Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови КМУ від 22.11.2004року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами 2007року), постанови КМУ від 21.05.1992року №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернаціональних навчальних закладах», сільська рада  

 ВИРІШИЛА:

 1. Встановити з 01 січня 2020 року плату для батьків за перебування дітей у Дубриницькому закладі дошкільної освіти на одну дитину в день 14 (чотирнадцять) грн., вартості харчування.

2.Бухгалтерії сільської ради забезпечити фінансування видатків в межах кошторисних призначень на харчування дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти.

         3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХVІII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 864  

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                            

 «Про затвердження  «Плану  діяльності з підготовки  

проектів  регуляторних актів на 2020 рік ».

           Відповідно до статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

          1.Інформацію  секретаря  сільської  ради  Пеняк Л.І. прийняти до  відома.

         2.Затвердити  «План діяльності з підготовки  проектів  регуляторних актів на 2020 рік ». (Додається)

          3.План діяльності з підготовки  проектів  регуляторних актів на 2020 рік   оприлюднити  на дошці оголошень в приміщенні адмінбудинку сільської ради.

         4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 865   

11 грудня 2019року

с.Дубриничі  

 «Про перейменування вулиць на

території Дубриницької сільської ради»

       Керуючись ст..25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши колективну заяву жителів с.Дубриничі вул.Горб Перечинського району Закарпатської області від 26.11.2019року за № «К» 235/02-38 та з  метою впорядкування поштово-адресного господарства, сільська рада

вирішила:

  1.Перейменувати вулицю Горб в с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області на території Дубриницької сільської ради на:

- вулиця Нижній Горб в с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області на території Дубриницької сільської ради; (номера житлових будинків з № 7-18)

    - вулиця Верхній Горб в с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області на території Дубриницької сільської ради; ( номера житлових будинків з № 1-6 та № 19-29 )

     2.Вважати правочинним використання старої назви вулиці у правовстановлюючих документах до моменту переоформлення документів.

          3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

  УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 866    

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                   

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування дитини в Дубриницькому закладі

дошкільної освіти Дубриницької сільської ради

Перечинського району Закарпатської області»

            Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017року та розглянувши заяву Ленчак М.М., жит. с.Дубриничі, вул.Українська, **, Перечинського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Звільнити від батьківської плати за харчування в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області дитини – Ленчак Каміли Мар’янівни, 30.01.2014 року народження з 09.03.2020р. по 09.03.2021 р. на  100% у зв’язку з тим, що її батько - Ленчак  Мар’ян Володимирович, є учасником бойових дій (посвідчення серія АА № 340977).

          2.Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, туризму, соціального захисту (Лошак М.Ф.) 

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 867   

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі        

«Про припинення  права

користування  земельною

ділянкою гр.Батушанської Н.І.»

 Розглянувши заяву гр.Батушанської Наталії Іванівни, жительки с.Дубриничі, вул.Центральна, буд.**, кв.**, Перечинського району Закарпатської області, яка просить вилучити з її користування земельну ділянку площею 0,0379 га  розташовану в с.Дубриничіі урочищі «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області, керуючись  ст. 141 Земельного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

          1.Припинити право користування та вилучити в гр.Батушанської Наталії  Іванівні земельну ділянку площею 0,0379га розташовану в с.Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області призначену для ведення особистого селянського господарства.

 1. Перевести дану земельну ділянку в землі, що перебувають в запасі Дубриницької сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

  УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 868  

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі       

«Про припинення  права

користування  земельною

ділянкою гр.Батушанської Н.І.»

 Розглянувши заяву гр.Батушанської Наталії Іванівни, жительки с.Дубриничі, вул.Центральна, буд.**, кв. **, Перечинського району Закарпатської області, яка просить вилучити з її користування земельну ділянку площею 0,0755га  розташовану в с.Дубриничіі урочищі «Верхні Луки» Перечинського району Закарпатської області, керуючись  ст. 141 Земельного кодексу України, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

          1.Припинити право користування та вилучити в гр.Батушанської Наталії  Іванівні земельну ділянку площею 0,0755 га розташовану в с.Дубриничі урочище «Верхні Луки» Перечинського району Закарпатської області призначену для ведення особистого селянського господарства.

 1. Перевести дану земельну ділянку в землі, що перебувають в запасі Дубриницької сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 870       

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                   

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Сергеєвій А.І.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Сергеєвої А.І., жит. м.Ужгород, вул.Сечені, буд.**, кв.**, Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Сергеєвій Анастасії Ігорівні,  жит. м.Ужгород,  вул.Сечені, буд.***, кв.**, Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,0379га в селі Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області.

           2.Сергеєвій Анастасії Ігорівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

 1. 3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 871       

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                    

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Дубляк О.Й.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Дубляк О.Й., жит. м.Виноградів, вул.Копанська, буд.***, Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Дубляк Олесі Йосипівні,  жит. м.Виноградів,  вул.Копанська, буд.***, Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,0755га. в селі Дубриничі урочище «Верхні Луки» Перечинського району Закарпатської області.

           2.Дубляк Олесі Йосипівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 873        

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                   

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Пильник Л.М.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Пильник Л.М., жит. с.Чорноголова, буд. ***, Великоберезнянського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Пильник Любові Михайлівні,  жит. с.Чорноголова,  буд. ***, Великоберезнянського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,0500га. в селі Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області.

           2.Пильник Любові Михайлівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 874       

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                   

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Семйон Г.Ю.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Семйон Г.Ю., жит. с.Дубриничі, вул.Берег, буд. ***, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Семйон Галині Юріївні,  жит. с.Дубриничі, вул.Берег, буд. **, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,1527га. в селі Дубриничі по вул.Берег б/н, (біля житлового будинку по вул.Берег, буд. 96) Перечинського району Закарпатської області.

           2.Семйон Галині Юріївні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 872       

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                    

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Риган Ю.М.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Риган Ю.М., жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, буд. **, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Риган Юстині Михайлівні,  жит. с.Дубриничі, вул.Центральна,  буд. ***, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,0732га. в селі Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області.

           2.Риган Юстині Михайлівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 875        

 11 грудня  2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                    

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Широкому І.І.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Широкого І.І., жит. с.Зарічево, вул.Духновича, ***, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Широкому Івану Івановичу,  жит. с.Зарічево,  вул.Духновича, ***, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,1200га. в селі Дубриничі урочище «Луг» Перечинського району Закарпатської області.

 1. Широкому Івану Івановичу, матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  
 2. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 876        

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                   

 «Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства

гр.Баник В.В.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Баник В.В., жит. с.Пастілки, вул.Гагаріна, ***, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

            1.Баник Віті Василівні,  жит. с.Пастілки,  вул.Гагаріна, **, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл.0,1549га. в селі Пастілки урочище «Загороди» Перечинського району Закарпатської області.

           2.Баник Віті Василівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XХXVIII сесія VII скликання

   РІШЕННЯ № 877   

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

«Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва і

обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд

гр.Семйон Г.Ю.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 119,121,125,126 Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Семйон Г.Ю., жит. с.Дубриничі вул.Берег, буд. **, Перечинського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада                              ВИРІШИЛА:

            1.Семйон Галині Юріївні жит. с.Дубриничі вул.Берег, буд. **, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500га. в с.Дубриничі вул.Берег, буд. 96, Перечинського району Закарпатської області.

           2.Семйон Галині Юріївні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XХXVIII сесія VII скликання

   РІШЕННЯ № 879  

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

«Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва і

обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд

гр.Щур М.В.»

             Відповідно до ст.12,116,118, 119,121,125,126 Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Щур М.В., жит. с.Дубриничі вул.Павла Тичини, буд. **, Перечинського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада                           

ВИРІШИЛА:

            1.Щур Марії Василівні жит. с.Дубриничі вул.Павла Тичини, буд. **, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1079га. в с.Дубриничі вул.Павла Тичини, буд. **, Перечинського району Закарпатської області.

           2.Щур Марії Василівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

    УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XХXVIII сесія VII скликання

  РІШЕННЯ № 878  

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

«Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва і

обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд

гр.Гайданка Н.І.»

            Відповідно до ст.12,116,118, 119,121,125,126 Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Гайданка Н.І., жит. с.Дубриничі вул.Підгорбна, буд. **, Перечинського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада                

ВИРІШИЛА:

            1.Гайданка Надії Іванівні жит. с.Дубриничі вул.Підгорбна, буд. **, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею до 0,2500га. в с.Дубриничі вул.Підгорбна, буд. **, Перечинського району Закарпатської області.

           2.Гайданка Надії Іванівні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 880          

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                    

«Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр.Каташинській В.М.»

      Відповідно до вимог ст..12,116,125,126,186, розділу 10 «Перехідних положень» Земельного Кодексу України, ст. 26 п 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та подані документи  гр.Каташинської В.М., жит. с.Дубриничі вул.Українська, ***, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.Каташинській Вікторії Михайлівні, жит. с.Дубриничі, вул.Українська, буд.**, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,1884 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Дубриничі вул.Українська, буд.**, Перечинського району Закарпатської області.

        2.Каташинській Вікторії Михайлівні, виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею до 0,2500 га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд сесії для прийняття відповідного рішення.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,містобудування,земельних відносин,екології,лісового господарства,охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецький І.Р)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 881          

11грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                     

«Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр.Станко М.Ф.»

      Відповідно до вимог ст..12,116,125,126,186, розділу 10 «Перехідних положень» Земельного Кодексу України, ст. 26 п 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та подані документи  гр.Станко М.Ф., жит. с.Дубриничі вул.Гагаріна, буд.**, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1.Станко Марії Федорівні, жит. с.Дубриничі, вул.Гагаріна, буд.**, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0570га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Дубриничі вул.Гагаріна, буд.**, Перечинського району Закарпатської області.

        2.Станко Марії Федорівні, виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею до 0,0570 га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд сесії для прийняття відповідного рішення.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,містобудування,земельних відносин,екології,лісового господарства,охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецький І.Р)

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 882         

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                      

«Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр.Михнич М.М.»

       Відповідно до вимог ст..12,116,125,126,186, розділу 10 «Перехідних положень» Земельного Кодексу України, ст. 26 п 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та подані документи  гр.Михнич М.М., жит. с.Дубриничі вул.Антона Кашшая, буд. ***, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

        1.Михнич Марії Михайлівні, жит. с.Дубриничі, вул.Антона Волошина, буд.**, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею до 0,2500га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Дубриничі вул.Антона Кашшая, буд.**, Перечинського району Закарпатської області.

        2.Михнич Марії Михайлівні, виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею до 0,2500 га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд сесії для прийняття відповідного рішення.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,містобудування,земельних відносин,екології,лісового господарства,охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецький І.Р)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 883   

11 грудня 2019року

с.Дубриничі  

 «Про надання дозволу на розроблення

детального плану території в с.Дубриничі

вул.Українська, б/н Перечинського району

Закарпатської області»

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8,10,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.12 Земельного Кодексу України, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011року №290 «Про затвердження   порядку розроблення містобудівної документації», розглянувши заяву гр.Стецика Володимира Івановича, жит. с.Дубриничі вул.Лесі Українки, буд.**, кв.**, Перечинського району, Закарпатської області,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1.Надати Стецику Володимиру Івановичу, жит. с.Дубриничі вул.Лесі Українки, буд. **, кв. **, Перечинського району Закарпатської області дозвіл на розроблення детального плану території по вул.Українська, б/н, с.Дубриничі, Перечинського району Закарпатської області орієнтовною площею земельної ділянки орієнтовно до пл.0,1500га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2.Роботи з розроблення детального плану проводяться організацією, яка має відповідну ліцензію.

3.Фінансування робіт по розробленню детального плану території по вул. Українська, б/н, с.Дубриничі, Перечинського району Закарпатської області здійснюється із джерел, не заборонених законодавством.

4.Виконкому сільської ради забезпечити організацію та проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території у відповідність до чинного законодавства.

5.Подати зазначений детальний план на затвердження сесії сільської ради.

6.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 884       

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                    

«Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для

індивідуального садівництва

гр.Семйон Г.Ю.»

            Відповідно до ст.12,116,118, 121,125,126,151, Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр.Семйон Г.Ю., жит. с.Дубриничі,  вул.Берег, буд.**, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1.Семйон Галині Юріївні,  жит. с.Дубриничі,  вул.Берег, буд. ***, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекта землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва пл.0,0671 га в селі Дубриничі по вулиці Берег, б/н Перечинського району Закарпатської області.

           2.Семйон Галині Юріївні, матеріали проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

           3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVІII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 885     

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                                

«Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва

індивідуального гаража гр.Михнич М.М.»

             Розглянувши заяву гр. Михнич М.М., жит. с.Дубриничі вул.Антона Кашшая, буд.**, Перечинського району Закарпатської області щодо надання у власність земельної ділянки загальною площею 0,1000га. по вул.Центральна, біля будинку № 133 в с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області, для будівництва індивідуального гаража, керуючись Законом України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Михнич Марії Михайлівні жит. с.Дубриничі, вул.Антона Кашшая, буд.**, Перечинського району Закарпатської області - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража площею до 0,0100 га. в с.Дубриничі вул.Центральна, біля будинку № ****, Перечинського району Закарпатської області.

           2.Михнич Марії Михайлівні, матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.                  

           3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 886   

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

«Про затвердження звіту

про незалежну оцінку майна»

Розглянувши звіт про оцінку майна вбудованого приміщення адмінбудівлі сільської ради, загальною площею – 26,00кв.м., за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, село Дубриничі, вул. Центральна, буд. **, «***»,  керуючись ст.ст. 11, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про оцінку майна об’єкту вбудованого приміщення адмінбудівлі сільської ради, загальною  площею 26,00 кв. м. на першому поверсі нежитлового приміщення, що перебуває на балансі Дубриницької сільської ради та знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, село Дубриничі, вул.Центральна, буд. ** «**», у сумі 29 547,96 грн. (двадцять дев’ять тисяч п’ятсот сорок сім гривень 96 коп.).

2.Відповідальність за виконання звіту про незалежну оцінку майна та надані висновки покласти на суб'єктів оціночної діяльності.

3.Встановити орендну ставку за оренду комунального майна у розмірі 8 (вісім) % від експертної оцінки та строком на 10 (десять) років.                                                                  

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торговельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 887  

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

 «Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у

власність для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських

будівель і споруд гр.Утцювська С.В.»

          Відповідно до вимог 12,116,118,118,119,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2103828332019 від 16.10.2019 року, розглянувши заяву гр.Утцювської С.В., жит. с.Дубриничі, вул.Миру, буд.***, Перечинського району, Закарпатської області та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд пл.0,0700га з кадастровим номером 2123281000:01:001:0059 в с.Дубриничі вул.Миру, буд.**, Перечинського району Закарпатської області гр.Утцювській Світлані Василівні, жит. с.Дубриничі, вул.Миру, буд.48, Перечинського району, Закарпатської області

2.Утцювській Світлані Василівні передати безкоштовно у власність земельну ділянку в с.Дубриничі вул.Миру, буд.**, Перечинського району Закарпатської області загальною площею 0,0700га (кадастровий номер 2123281000:01:001:0059).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVІII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 888       

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

 «Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр.Кедюлич В.Ю.»

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 частини 2 ст. 134 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

НВ-2103784922019 від 26.09.2019р., розглянувши заяву гр.Кедюлич В.Ю., жит. с.Дубриничі, вул.Шевченка, буд.**, Перечинського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр.Кедюлич Василю Юрійовичу, жит. с.Дубриничі вул.Шевченка, буд.**, Перечинського району Закарпатської області пл.0,2500га по вул.Шевченка, буд.**, с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області за кадастровим номером 2123281000:01:008:0073.

2.Кедюлич Василю Юрійовичу передати безкоштовно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500га по вул.Шевченка, буд.**, с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIIІ сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 889        

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки  у

власність для будівництва індивідуального

гаража гр.Герзанич В.М.»

         Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.122 Земельного кодексу України, ст.19 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву громадянки Герзанич Віталія Михайловича, жит. с.Дубриничі вул.Центральна, буд. **, Перечинського району Закарпатської області про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  0,0100га для будівництва індивідуального гаража з кадастровим номером 2123281000:01:005:0056 в с.Дубриничі вул. Центральна, б/н, Перечинського району Закарпатської області гр. Герзанич Віталію Михайловичу.

2.Передати гр.Герзанич В.М. безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража  в с.Дубриничі вул.Центральна, б/н Перечинського району Закарпатської області.

3.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4.Гр.Герзанич В.М. виконувати обов’язки власника земельної ділянки  відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 890       

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                            

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр.Сурей І.І.»

           Відповідно до вимог ст.12,116,118,120,121,125,126,186 Земельного Кодексу України,  ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.Сурей І.І., жит. с.Дубриничі вул.Антона Кашшая, буд.**, Перечинського району, Закарпатської області, сільська рада                                                                                                                                    

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  пл.0,0700га  в с.Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області  гр.Сурей Івану Івановичу, жит. с.Дубриничі, вул.Антона Кашшая, буд. **, Перечинського району, Закарпатської області.

2.Сурей Івану Івановичу передати безоплатно у власність земельну  ділянку пл.0,0700га (кадастровий номер 2123281000:01:005:0055).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 894        

11 грудня  2019 року 

с.Дубриничі                                                                             

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр.Вакуленко М.М.»

           Відповідно до вимог ст.12,116,118,120,121,125,126,186 Земельного Кодексу України,  ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.Вакуленко М.М., жит. с.Минай вул.Ужгородська, буд.** Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада                                                                                                    

ВИРІШИЛА

        1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  пл.0,1000га  в с.Дубриничі урочище «Підгорб» Перечинського району Закарпатської області  гр.Вакуленко Марії Михайлівні, жит. с.Минай, вул.Ужгородська, буд.**, Ужгородського району, Закарпатської області.

2.Вакуленко Марії Михайлівні передати безоплатно у власність земельну  ділянку пл.0,1000га (кадастровий номер 2123281000:01:003:0031).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 892        

11 грудня  2019 року 

с.Дубриничі                                                                               

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр.Ігнашко Н.М.»

           Відповідно до вимог ст.12,116,118,120,121,125,126,186 Земельного Кодексу України,  ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.Ігнашко Н.М., жит. м.Ужгород, вул.8 Березня, буд.**, кв.**, Закарпатської області, сільська рада                                                                                                                               

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  пл.0,0800га  в с.Дубриничі урочище «Підгорб» Перечинського району Закарпатської області  гр.Ігнашко Наталії Миколаївні, жит. м.Ужгород, вул.8 Березня, буд.**, кв.**, Закарпатської області.

2.Ігнашко Наталії Миколаївні передати безоплатно у власність земельну  ділянку пл.0,0800га (кадастровий номер 2123281000:01:003:0032).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 891       

11 грудня  2019 року 

с.Дубриничі                                                                                      

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр.Василиха М.А.»

           Відповідно до вимог ст.12,116,118,120,121,125,126,186 Земельного Кодексу України,  ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.Василиха М.А., жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, буд.**, кв.***, Перечинського району, Закарпатської області, сільська рада                                                                                                                              

ВИРІШИЛА:           

        1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  пл.0,1000га  в с.Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області  гр.Василиха Марті Андріївні, жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, буд.***, кв.***, Перечинського району, Закарпатської області.

2.Василиха Марті Андріївні передати безоплатно у власність земельну  ділянку пл.0,1000га (кадастровий номер 2123281000:01:005:0051).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 893        

11 грудня  2019 року 

с.Дубриничі                                                                                       

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр.Батушанська Н.І.»

           Відповідно до вимог ст.12,116,118,120,121,125,126,186 Земельного Кодексу України,  ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.Батушанська Н.І., жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, буд.***, кв.***, Перечинського району, Закарпатської області, сільська рада                                                                                                                              

ВИРІШИЛА:  

        1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  пл.0,0800га  в с.Дубриничі урочище «Підлиса» Перечинського району Закарпатської області  гр.Батушанській Наталії Іванівні, жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, буд.***, кв.***, Перечинського району, Закарпатської області.

2.Батушанській Наталії Іванівні передати безоплатно у власність земельну  ділянку пл.0,0800га (кадастровий номер 2123281000:01:005:0057).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 895  

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

 «Про затвердження проекту землеустрою  щодо

відведення земельної ділянки  у власність для

індивідуального садівництва гр.Марко Є.В.»

          Розглянувши заяву гр.Марко Євгенія Володимировича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 0,0098га для індивідуального садівництва  за кадастровим номером 2123281000:01:003:0033 та передати безоплатно у власність вказаної земельної ділянки,  керуючись ст. ст. 12, 79-1, 107, 118, 121, 125, 126   Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 25 Закону України  «Про землеустрій», ст.21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею   0,0098га для індивідуального садівництва  за кадастровим номером 2123281000:01:003:0033 в с.Дубриничі урочище «Лука» Перечинського району Закарпатської області гр.Марко Євгенію Володимировичу.

2.Марко Євгенію Володимировичу передати безоплатно у власність земельну  ділянку пл.0,0098га (кадастровий номер 2123281000:01:003:0033).

5.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)    

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 897   

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

«Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва (пасовище) гр. Вакуленко М.М.»

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пасовище)  гр. Вакуленко М.М. кадастровий номер 2123281000:01:004:0053, що розташована на території Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області урочище «Загрінчакув», контур № 974 розроблену ПП «ЗГКЦ «Земля», керуючись ст. ст. 12,81,116,118,121,186 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, ст. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пасовище) гр. Вакуленко Марії Михайлівні кадастровий номер 2123281000:01:004:0053, що розташована на території Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області урочище «Загрінчакув», контур № 974.

2.Передати Вакуленко М.М. земельну ділянку загальною площею 0,4700 га. із земель сільськогосподарського призначення на території Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області урочище «Загрінчакув», контур № 974 в землекористування гр.Вакуленко Марії Михайлівни кадастровий номер 2123281000:01:004:0053, у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пасовище).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 896  

11 грудня 2019 року

с.Дубриничі      

«Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва (рілля) гр. Вакуленко М.М.»

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Вакуленко М.М. кадастровий номер 2123281000:02:008:0029, що розташована за межами с.Дубриничі урочище «Горі заводи», контур № 1426  Перечинського району Закарпатської області Дубриницької сільської ради  розроблену ПП «ЗГКЦ «Земля», керуючись ст. ст. 12,81,116,118,121,186 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, ст. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) гр.Вакуленко Марії Михайлівні кадастровий номер 2123281000:02:008:0029, що розташована на території Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області урочище «Горі заводи», контур № 1426.

2.Передати Вакуленко М.М. земельну ділянку загальною площею 0,2229 га. із земель сільськогосподарського призначення на території Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області урочище «Горі заводи», контур № 1426 в землекористування гр.Вакуленко Марії Михайлівни кадастровий номер 2123281000:02:008:0029, у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

 

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIII сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 898    

 11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                        

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва індивідуальних гаражів в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі гр.Герзанич Л.І.»

Розглянувши заяву громадянки Герзанич Л.І., розроблений ФО-П Герасимюк Маргарита Миколаївна, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва індивідуальних гаражів в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст. 25, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури  відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 118, 121, 186 Земельного кодексу України та, сільська рада                                                                                   

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва індивідуальних гаражів в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі громадянці Герзанич Любові Іванівні в с.Дубриничі, вул.Центральна, б/н, Перечинського району Закарпатської області.

         2.Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві приватної власності громадянці Герзанич Любові Іванівні, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 109640626, пл.0,0100га за кадастровим номером 2123281000:01:005:0041 з земель для будівництва індивідуальних гаражів в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3.Рекомендувати Відділу у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області внести відповідні зміни до Державного земельного кадастру.

4.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

      УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 900    

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                   

 «Про затвердження детального

плану території в c.Дубриничі»

 Відповідно до ст.19, ст.25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.42 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.05.2013 №199, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», розглянувши заяву гр.Баник Івана Івановича, жит. с.Пастілки  вул.Шевченка, буд.***, Перечинського району Закарпатської області враховуючи Протокол проведення громадських слухань від 02.12.2019року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити детальний план території  для зміни цільового призначення земельної ділянки  пл.0,0200 га. із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Пастілки, вул.Шевченка, б/н, Перечинського району Закарпатської області. 

2.Визначити, що Детальний план території зазначеної в п.1 цього рішення є невід’ємною складовою частиною містобудівної документації – генерального плану територіальної громади с.Дубриничі.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)     

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVIІI сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 899    

11 грудня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                   

 «Про затвердження детального

плану території в c.Дубриничі»

 Відповідно до ст.19, ст.25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.42 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.05.2013 №199, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», розглянувши заяву гр.Бабинець Єви Іванівні, жит. с.Дубриничі  вул.Українська, буд.**, Перечинського району Закарпатської області враховуючи Протокол проведення громадських слухань від 06.11.2019року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити детальний план території  з метою розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл.0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в межах с.Дубриничі, урочище «Луг», Перечинського району Закарпатської області. 

2.Визначити, що Детальний план території зазначеної в п.1 цього рішення є невід’ємною складовою частиною містобудівної документації – генерального плану територіальної громади с.Дубриничі.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ПЕРЕЧИНСЬКОГО  РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

    (Тридцять восьма сесія сьомого скликання                                         

                                Рішення

„11” грудня 2019  року                                                                      № 853

село Дубриничі

 „Про внесення змін до рішення сільської ради

 від 21.12.2018 р. № 651“Про бюджет Дубриницької сільської ради на 2019 рік”(із змінами від 28.02.2019 року,від 20.05.2019 року,від 21.06.2019 року,від 26.07.2019 року,від 10.09.2019 року,від 11.10.2019 року)

 Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування ”, на підставі висновку сільського голови про фактичне перевиконання доходів загального  фонду за підсумками 11 місяців, сільська рада                

                                           В и р і ш и л а:

 1. Затвердити зміни до доходів сільського бюджету в сумі 225 000 грн.,згідно додатку №1(додається).
 2. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2019 рік(в межах змін додаткового обсягу доходів сільського бюджету,в межах змін загального обсягу),згідно додатку №2(додається).
 3. Затвердити зміни до додатку №2 рішення сесії сільської ради « Про бюджет Дубриницької сільської ради на 2019 рік» «Розподіл видатків сільського бюджету на 2019 рік » згідно додатку №3(додається) .
 4. Затвердити зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2019 рік згідно додатку № 4(додається) .
 5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році згідно додатку №5(додається) .
 6. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2019 році згідно додатку №6 (додається).
 7. Головному бухгалтеру внести зміни в сільський бюджет на 2019 рік.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)