Blue Flower

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 821     

10 вересня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                   

        

«Про припинення дії договору оренди землі

з ТОВ «НАФТОСЕРВІС»

 

Розглянувши клопотання в.о.директора ТОВ «НАФТОСЕРВІС» Харандзюк І.І. від 04.09.2019 року № 335 про припинення (розірвання) договору оренди землі за взаємною згодою сторін, згідно п.37 Договору оренди землі від 01.03.2019року укладеного між Дубриницькою сільською радою та ТОВ «НАФТОСЕРВІС», керуючись ст. 31, Закону України «Про оренду землі», ст. 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити дію договору оренди землі від 01.03.2019 року шляхом його розірвання за згодою сторін (кадастровий номер земельної ділянки 2123281000:02:003:0053), площею 3,0901 га.
 2. Рекомендувати ТОВ «НАФТОСЕРВІС»:

2.1. провести акт звірки із Дубриницькою сільською радою щодо розрахунку по орендній платі за користування земельною ділянкою.

2.2. укласти додаткову угоду про припинення дії договору оренди землі від на земельну ділянку площею 3,0901 га. (кадастровий номер земельної ділянки 2123281000:02:003:0053).

2.3.провести державну реєстрацію додаткової угоди про припинення права користування (оренди) земельною ділянкою.

3.Доручити сільському голові укласти з директором ТОВ «НАФТОСЕРВІС»  додаткову угоду про припинення дії договору оренди землі за взаємною згодою сторін згідно чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням даного рішенням покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

 

 

                       Сільський голова                                 Л.І.Лавер        

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ № 822       

10 вересня 2019 року 

с.Дубриничі                                                                                  

 

«Про надання дозволу на укладення договору

оренди землі з ТОВ «УЖЕНЕРГОСЕРВІС»

 

Розглянувши лист від 12.09.2019року №12 ТОВ «УЖЕНЕРГОСЕРВІС» про укладання Договору оренди земельної ділянки площею 3,0901га. кадастровий номер земельної ділянки 2123281000:02:003:0053 та на підставі статті 12 Земельного кодексу України, абзац 8, 11 частини 1 статті 31 Закону України «Про оренду землі», статей 274, 288 Податкового кодексу України» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на укладення договору оренди землі на земельну ділянку площею 3,0901 га, кадастровий номер 2123281000:02:003:0053, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна – сонячні батареї (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1903406721232).

2.Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою площею 3,0901 га, кадастровий номер 2123281000:02:003:0053 у розмірі 7 (сім) % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

 1. 3. Доручити сільському голові Дубриницької сільської ради укласти договір з ТОВ «УЖЕНЕРГОСЕРВІС» терміном на 6 (шість) місяців.
 2. 4. ТОВ «УЖЕНЕРГОСЕРВІС» зареєструвати укладений договір оренди землі в Державному реєстрі речових прав.

5.Контроль за виконанням даного рішенням покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

                       Сільський голова                                 Л.І.Лавер        

 

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ПЕРЕЧИНСЬКОГО  РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Тридцять шоста сесія сьомого скликання)

                                                

                                Рішення

„10” вересня 2019  року                                                                      № 823

село Дубриничі

 

„Про внесення змін до рішення сільської ради

 від 21.12.2018 р. № 651“Про бюджет Дубриницької сільської ради на 2019 рік”(із змінами від 28.02.2019 року,від 20.05.2019 року,від 21.06.2019 року,від 26.07.2019 року)

 

 

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування ”,на підставі висновку сільського голови про фактичне перевиконання доходів загального  та спеціального фонду за підсумками 8 місяців 2019 року , сільська рада

                                              В и р і ш и л а:

 1. Затвердити зміни до доходів сільського бюджету в сумі 450 000грн., згідно додатку №1(додається).
 2. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2019 рік(в межах змін додаткового обсягу доходів сільського бюджету,за рахунок повернення кредиту),згідно додатку №2(додається).
 3. Затвердити зміни до додатку №2 рішення сесії сільської ради « Про бюджет Дубриницької сільської ради на 2019 рік» «Розподіл видатків сільського бюджету на 2019 рік » згідно додатку №3(додається).
 4. Затвердити зміни до додатку №3 рішення сесії сільської ради « Про бюджет Дубриницької сільської ради на 2019 рік» «Кредитування сільського бюджету на 2019 році» згідно додатку №4(додається).
 5. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2019 році згідно додатку №5(додається).
 6. Головному бухгалтеру внести зміни до розпису кошторисних призначень на 2019 рік.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівельного обслуговування та комунальної власності (Кул М.М.)

Сільський  голова                                                                                Л. Лавер

 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

 РІШЕННЯ № 825

10 вересня 2019року 

с.Дубриничі    

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування дітей в Дубриницькому закладі

дошкільної освіти Дубриницької сільської ради

Перечинського району Закарпатської області»

 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017року, та розглянувши заяву гр. Петішко Т.І., жит. с.Зарічево, вул.Ужанська, 66, Перечинського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Відмовити, у звільненні батьківської плати в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області Петішко Тетяні Іванівні за харчування її дочок – Петішко Анастасії Андріївни та Петішко Софії Андріївни, 17.04.2016 року народження у зв’язку з тим, що діти не зареєстровані та не проживають на території Дубриницької сільської ради.

 1. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, туризму, соціального захисту (Лошак М.Ф.)

       

                          Сільський голова                                 Л.І.Лавер

 

 

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ № 824

10 вересня 2019року 

с.Дубриничі  

        

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування дитини в Дубриницькому закладі

дошкільної освіти Дубриницької сільської ради

Перечинського району Закарпатської області»

 

Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017року, та розглянувши заяву гр. Сочка О.Я., жит. с.Дубриничі, вул.Підгорбна, 18 «А», Перечинського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Звільнити від батьківської плати за харчування в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Перечинського району Закарпатської області дитини – Сочка Аделіни Олександрівни, 31.01.2017 року народження з 01.10.2019 року по 01.10.2020р. на 100% у зв’язку з тим, що її батько  – Сочка Олександр Ярославович, є учасником бойових дій (посвідчення серія МВ № 023360);

 1. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, туризму, соціального захисту (Лошак М.Ф.)

                    

                          Сільський голова                                 Л.І.Лавер

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 826         

10 вересня 2019 року 

с.Дубриничі  

                                                                 

«Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр.Кувік К.В.»

             Відповідно до вимог ст..12,116,120,122,125,126,186 розділу 10 «Перехідних положень» Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 п 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та подані документи  гр.Кувік К.В., жит. с.Дубриничі вул.Центральна, 120, Перечинського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

   1.Передати у власність гр. Кувік Кристині Володимирівні, жит. с.Дубриничі, вул. Центральна, 120, Перечинського району Закарпатської області земельну ділянку площею 0,0494 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Дубриничі, вул.Центральна, 120, Перечинського району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123281000:01:007:0008).

   2.Надати дозвіл гр. Кувік Кристині Володимирівні,жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, 120,  Перечинського району Закарпатської області на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною конфігурації земельної ділянки площею 0,0494 га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Дубриничі, вул. Центральна, 120, Перечинського району Закарпатської області (кадастровий номер 2123281000:01:007:0008).

 1. Кувік Кристині Володимирівні, виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною конфігурації земельної ділянки площею 0,0494 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд сесії для прийняття відповідного рішення.

        4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури,містобудування,земельних відносин,екології,лісового господарства,охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецький І.Р)

 

Сільський голова                         Л.І.Лавер

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ № 827       

10 вересня 2019 року

с.Дубриничі      

 

«Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр.Фізер М.Ф.»

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 частини 2 ст. 134 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

НВ-2103691422019 від 14.08.2019р., розглянувши заяву гр.Фізер М.Ф., жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, 31, Перечинського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр.Фізер Михайлу Федоровичу, жит. с.Дубриничі, вул.Центральна, 31, Перечинського району, Закарпатської області пл.0,1648 га по вул.Центральна, 31, с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області за кадастровим номером 2123281000:01:001:0055.

2.Фізер Михайлу Федоровичу передати безкоштовно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1648 га по вул.Центральна, 31, с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

       

      Сільський голова                             Л.І.Лавер

 

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVI сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ №828      

10 вересня 2019 року

с.Дубриничі      

 

«Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр.Станко І.І.»

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 частини 2 ст. 134 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

НВ-2103701252019 від 19.08.2019р., розглянувши заяву гр.Станко І.І., жит. с.Дубриничі, вул.Підгорбна, 13, Перечинського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр.Станко Івану Івановичу, жит. с.Дубриничі, вул.Підгорбна, 13, Перечинського району, Закарпатської області пл.0,1682 га по вул.Підгорбна, 13, с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області за кадастровим номером 2123281000:01:003:0030.

2.Станко Івану Івановичу передати безкоштовно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1682 га по вул.Підгорбна, 13, с.Дубриничі Перечинського району Закарпатської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)

 

      Сільський голова                             Л.І.Лавер

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVІ сесія VII скликання

 

 РІШЕННЯ №829  

10 вересня 2019 року

с.Дубриничі      

 

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у

власність для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських

будівель і споруд гр.Новак К.М.»

 

         Відповідно до вимог 12,116,118,118,119,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2103655922019 від 31.07.2019 року, розглянувши заяву гр.Новак К.М., жит. с.Дубриничі, вул.Антона Кашшая, 44, Перечинського району,  Закарпатської області та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд пл. 0,1711 га з кадастровим номером 2123281000:01:007:0044  в с.Дубриничі вул.Антона Кашшая, 44, Перечинського району Закарпатської області гр.Новак Катерини Михайлівни, жит. с.Дубриничі, вул.Антона Кашшая, 44, Перечинського району Закарпатської області

2.Новак Катерині Михайлівні передати безкоштовно у власність земельну ділянку в с.Дубриничі вул. Антона Кашшая, 44,, Перечинського району Закарпатської області загальною площею 0,1711 га (кадастровий номер 2123281000:01:007:0044).

3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

            Сільський голова                                Л.І.Лавер

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVІ сесія VII скликання

 РІШЕННЯ №830  

10 вересня 2019 року

с.Дубриничі      

 «Про надання дозволу на виготовлення

детального плану території земельної ділянки

з цільовим призначення для розміщення та

експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

для будівництва авто наливного пункту

ТОВ «Прикарпатзахідтранс»».

 Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.12, 118,122,153 Земельного Кодексу України, ст. ст.10,17.19,21,24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розглянувши лист № ПЗТ – і179/03 від 11.07.2019р. в.о.директора А.П. Ковальчук  ТОВ «Прикарпатзахідтранс» без відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123281000:02:003:008 площею 1,547га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту для будівництва авто наливного пункту на території бази РБУ ТОВ «Прикарпатзахідтранс» в с.Дубриничі вул.Центральна, 176 «А», Перечинського району, Закарпатської області, сільська ради

ВИРІШИЛА:

        1.Відмовити в наданні дозволу ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на виготовлення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123281000:02:003:0008 пл.1,5147 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту для «Будівництва авто наливного пункту на території бази РБУ ТОВ «Прикарпатзахідтранс» в с.Дубриничі вул.Центральна, 176 «А», Перечинського району Закарпатської області.

     2.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, екології, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та розвитку села (Домерецького І.Р.)      

            Сільський голова                                Л.І.Лавер