Blue Flower

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1313

 

„Про затвердження фінансового звіту

Дубриницької сільської ради за 1 квартал 2023  року”

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  заслухавши інформацію голови сільської ради Лавер Л.І. про фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за 1 квартал  2023 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за 1 квартал 2023 року (Звіт додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                              Любов ЛАВЕР

 

                                                         

                                                    

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

 про виконання  бюджету

Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади

за  І квартал 2023 року

Доходи

 

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади за І квартал 2023 року надійшло 7133,0 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 123,3 відсотка до бюджетного призначення.

Податкові надходження складають 7081,0 тис.грн., що становить 123,0 відсотка від усіх власних надходжень до бюджету.

Найбільшу частку у доходах загального фонду займає  податок на доходи фізичних осіб 3574,2 тис.грн.,що становить 115,1 відсотка. Рентна плата за використання лісових ресурсів 464,6 тис.грн, що становить 160,2 відсотка  до уточненого плану на звітний період. Внутрішні податки та збори на товари та поcлуги виготовлені в Україні 884,8 тис.грн.,що  в два рази перевищує план на звітний період. До бюджету ТГ за 1 квартал поступило місцевих  податків та зборів 2157,4  тис.грн., що становить 98,9 відсотків плану на звітний період. 

Суттєво поповнюється бюджет ТГ за рахунок надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Загальна сума цих надходжень станом на 31.03.2023 року склала 392,0 тис.грн, цього податку , що в два рази більше плану.

Вагомим джерелом бюджету ТГ є податок на майно, сума надходжень якого у звітному періоді становить 1482,5 тис.грн., або 93,9 відсотка до запланованих показників.

 За звітний період до бюджету ТГ надійшло 674,6 тис.грн. єдиного податку (111,9 відсотка до плану).     

                  Неподаткових надходжень  до бюджету надійшло  50,4 тис.грн. Зокрема, 36,5 тис.грн - адміністративних збори та платежі, плати за надання адміністративних послуг – 13,9 тис.грн.  Інші надходження  1,6 тис. грн.

               До спеціального фонду бюджету надійшло 85,2 тис.грн., що становить  103,4  відсотка до затверджених показників на звітний період. Найбільшу питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 47,4  відсотків, яких надійшло відповідно 39,1 тис.грн. Крім того, надійшло 46,1тис. грн. екологічного податку та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності  

        

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти

 

За 1 квартал 2023 року з державного та місцевого бюджетів до загального фонду надійшло 9730,4 тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100 відсотка до призначення, в тому числі:

 • базової дотації - 3819,0 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 194,1 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;

 • освітньої субвенції 5708,9 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;

         -  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,4 тис.грн.

          

Видатки

 

На видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади за І квартал 2023 року (враховуючи міжбюджетні трансферти) використано кошти у сумі 14973,6 тис.гривень. До затверджених показників на звітний період з урахуванням  виконання бюджету ТГ за видатками склало 45,6 відсотка.

Протягом звітного періоду фінансування освіти профінансовано на 63,3 відсотка, соціальний захист населення – 63,8 культура  – 66,5 відсотка. На фінансування вищезгаданих галузей спрямовано 14973,6 тис.грн.

Ключовим питанням виконання видаткової частини бюджету ТГ були і залишаються питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами, здійснення виплат соціального спрямування.

Заробітна плата з нарахуваннями займає 57,5 відсотка у видатках загального фонду бюджету ТГ. У цілому по бюджету протягом звітного                                                                

періоду на оплату праці працівникам бюджетних установ з нарахуваннями використано 10565,8 тис.гривень.

Із загального фонду бюджету ТГ видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 1148,4 тис.грн., товари та послуги – 1976,4 тис.грн., продукти харчування – 103,3 тис.грн.,      соціальне забезпечення – 73,1 тис. грн.

 

Органи місцевого самоврядування

 

На утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2023  року по загальному фонду використано 3902,2 тис.грн.

Касові видатки по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на зарплату становлять 3362,5 тис.грн.

На оплату енергоносіїв по установах органів місцевого самоврядування спрямовано 420,0 тис.грн., касові в сумі 44,2 тис.грн.

По інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень.

                                                                 Освіта

 

На утримання установ освіти за І квартал 2023 року  використано 10031,5 тис.грн. загального фонду  сільського бюджету.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти по загальному фонду використано 8530,6 тис.грн.     

Видатки на оплату енергоносіїв по загальному фонду по установах освіти склали 1101,6 тис.грн.

         По  інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень.

           

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

За І квартал 2023 року  видатки на соціальний захист населення   які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги витрачено 59,5  грн.

                                 

                                  Культура і мистецтво

На утримання установ культури за І квартал  2023 року використано  283,2 тис.грн. бюджетних коштів загального фонду, що становить 66,5 відсотка до бюджетних призначень.

Основну питому вагу у складі видатків на культуру займають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 68,5 відсотка.

На оплату праці з нарахуваннями працівників культури використано 273,0 тис.грн.                                                                

Видатки на оплату енергоносіїв по установах культури використані у сумі 4,0 тис.грн..

        

Житлово-комунальне господарство

На житлово - комунальне господарство у звітному періоді використано коштів по загальному фонду у сумі 97,6 тис.грн.

На оплату вуличного освітлення по населених пунктах використано коштів в сумі 27,5 тис.грн.

На благоустрій  населених пунктів ТГ у звітному періоді по загальго фонду витрачено 70,0 тис.грн.  на оплату послуг (крім комунальних) .

 

 

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікація та інформатика

На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по загальному фонду використано коштів у сумі   248,3 тис.грн. за очистку  снігу в зимовий період.  

Кредиторська і дебіторська заборгованість

       Станом на 31.03.2023 року по загальному та спеціальному фондах не рахується, ні дебіторська, ні кредиторська  заборгованість.

 

Фінансування бюджету

Залишки коштів загального фонду бюджету ТГ на початок 2023 року складали 14184,5   тис. гривень.

Протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 7133,0 тис.грн., проведено видатків – 14973,6 тис.грн.

Залишки коштів на 31.03.2023 року складають  12799,2 тис.грн.

         По спеціальному фонду зведеного бюджету залишки коштів на початок року складали 631,6 тис.грн., надійшло доходів до спеціального фонду в сумі 85,2 тис.грн., залишки коштів на 31.03.2022 року складають 778,2 тис.гривень.

                                          

 

Начальник фінансового відділу                                                 Мирослава РАЦ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1314

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради

від 20 грудня 2022 року № 1213

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2023 рік» (зі змінами від 17

березня 2023 року № 1255)

0753600000

(код бюджету)

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та висновку фінансового відділу Дубриницької сільської ради від 20.01.2023 року № 15 «Висновок про обсяг залишку коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету на початок 2023 року», Дубриницька сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити зміни до обсягу на 2023 рік:

          видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету за головними розпорядниками коштів (спрямування частини залишку коштів, що утворився на початок 2023 року), згідно з додатком 2.1 до цього рішення;

         фінансування сільського бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення.

         2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2023 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення;

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

  4. Затвердити зміни до розподілу витрат Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 3 до цього рішення.

  5. Додатки № 1-3, 2.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          6 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

 

 

Сільський голова                                                       Любов ЛАВЕР

        Додаток № 1
до рішення сесії  Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади на 2023 рік»
 
        від"25"квітня 2023 року № 1314
Зміни до фінансування сільського бюджету на 2023 рік  
  0753600000        
  (код бюджету)          
  грн.  
Код Найменування згідно з
Класифікацією фінансування
бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
  Фінансування за типом кредитора          
200000 Внутрішнє фінансування  2217245 2177245 -400000 -40000  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  2217245 2177245 -400000 -40000  
208100 На початок періоду  14816130,19 14184479,97 631650,22 495223,61  
208200 На кінець періоду  701727,58 79195,83 622531,75 495223,61  
208340 Інші розрахунки -907274,72 -907274,72 0 0  
208400 Кошти,що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    40 000,00 -40 000,00 -40 000  
  Фінансування за типом боргового зобов'язання          
600000 Фінансування за активними операціями  2217245 2177245 -400000 -40000  
602000 Зміни обсягів готівкових коштів  2217245 2177245 -400000 -40000  
602100 На початок періоду  14816130,19 14184479,97 631650,22 495223,61  
602200 На кінець періоду  701727,58 79195,83 622531,75 495223,61  
602304 Інші розрахунки -907274,72 -907274,72 0 0  
602400 Кошти,що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    40 000,00 -40 000,00 -40 000  
             
             
             
  Секретар ради                                                Марина МИЦОДА    
             
             
             
             
                    Додаток № 2
до рішення сесії Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» 
 
                          від"25" квітня 2023 року № 1314  
   
07536000000                              
(код бюджету)                           грн  
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 25 840 245 25 640 245 24 960 000 2 340 000 4 200 000 439118,47 290 000 149118,47     290 000 26279363,47  
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 25 840 245 25 640 245 12 480 000 1 170 000 4 200 000 439118,47 290 000 149118,47     290 000 26279363,47  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 16 300 000 16 300 000 12 480 000 470 000   100 000 100 000       100 000 16 400 000  
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 270 000 270 000                   270 000  
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 400 000 1 400 000   700 000   100 000 100 000       100 000 1 500 000  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 250 000 250 000       149118,47   149 118,47       399 118,47  
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 40 000 40 000                   40 000  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7 082 245 3 082 245     4 000 000             7 082 245  
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 200 000,00       200 000             200 000,00  
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 90 000,00 90 000,00       60 000 60 000       60 000 150 000  
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 108 000,00 108 000,00                   108 000  
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000,00 50 000,00       30 000 30 000       30 000 80 000  
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 44530484,42 44530484,42 29 790 110 3 448 600   4 910 000 4 580 000 330 000     4 580 000 49440484,42  
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 44530484,42 44530484,42 29 790 110 3 448 600   4 910 000 4 580 000 330 000     4 580 000 49440484,42  
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 2 330 200 2 330 200 1 777 900 40 000               2 330 200  
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 100 000 5 100 000 3 131 000 581 300   300 000   300 000       5 400 000  
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 9 807 300 9 807 300 3 532 500 2 797 300   30 000   30 000     200 000 9 837 300  
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 24 346 000 24 346 000 19 950 000                 24 346 000  
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3 620 3 620                   3 620  
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 33 900 33 900 27 780                 33 900  
0611210 1210 0990 Надання освіти за рахунок  залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 75 064,42 75 064,42 61 530,00                 75 064,42  
0613230 3230 1070 Видатки повязані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у звязку з веденням бойових дій 815 000 815 000       850 000 850 000       850 000 1 665 000  
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 602 800 602 800 458 000                 602 800  
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 316 000 1 316 000 851 400 30 000               1 316 000  
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
100 000 100 000                   100 000  
0617321 7321 0443 Будівництво  освітніх установ та закладів           730 000 730 000       730 000 730 000  
0617368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів           3 000 000 3 000 000       3 000 000 3 000 000  
0800000 08   Управління соціального захисту населення  3 283 000 3 283 000 2 241 140 15 000               3 283 000  
0810000 08   Управління соціального захисту населення  3 283 000 3 283 000 2 241 140 15 000               3 283 000  
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 2 330 000 2 330 000 1 766 900 15 000               2 330 000  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 608 000 608 000 474 240                 608 000  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 245 000 245 000                   245 000  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000 100 000                   100 000  
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник) 1 589 700 1 489 700 1 169 550                 1 589 700  
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець) 1 589 700 1 489 700 1 169 550                 1 589 700  
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 489 700 1 489 700 1 169 550                 1 489 700  
3718710 8710 0133 Резевний фонд  100000                     100000  
      Разом видатків 75243429,42 70943429,42 45680800 4633600 4200000 5349118,47 4870000 479118,47     4870000 80592547,89  
                                 
                                 
      Секретар ради                                             Марина МИЦОДА        
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            Додаток 2.1  
                            до рішення сесії Дубриницької 
                            сільської ради 
                             від  25 квітня  2023 року  № 1314
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету на 2023 рік  
    0753600000
(код бюджету)
                       
                              грн.
Код ПКВК місцевих бюджетів Код ТПКВК місцевих бюджетів Код ФКВК бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі  видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
І.  Спрямування частини залишку коштів, що утворився на початок 2023 року 2 077 245,00 2 077 245,00 600 000,00     100 000,00 100 000,00       100 000,00 2 177 245,00
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник) 642 245,00 642 245,00       100 000,00 100 000,00       100 000,00 742 245,00
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець) 642 245,00 642 245,00       100 000,00 100 000,00       100 000,00 742 245,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів           100 000,00 100 000,00       100 000,00 100 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 210 000,00 210 000,00                   210 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 232 245,00 232 245,00                   232 245,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 200 000,00 200 000,00                   200 000,00
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 1 130 000,00 1 130 000,00 350 000,00                 1 130 000,00
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 1 130 000,00 1 130 000,00 350 000,00                 1 130 000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 300 000,00 300 000,00                   300 000,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 830 000,00 830 000,00 350 000,00                 830 000,00
3700000 37   Фінансовий відділ (головний розпорядник) 305 000,00 305 000,00 250 000,00                 305 000,00
3710000 37   Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 305 000,00 305 000,00 250 000,00                 305 000,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 305 000,00 305 000,00 250 000,00                 305 000,00
ІІ.  У межах загального обсягу видатків сільського бюджету   140000,00 140000,00       -140 000,00 -140 000,00       -140 000,00 0,00
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник) -60 000,00 -60 000,00       60 000,00 60 000,00       60 000,00 0,00
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець) -60 000,00 -60 000,00       60 000,00 60 000,00       60 000,00 0,00
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -60000,00 -60000,00       60 000,00 60 000,00       60 000,00 0,00
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 200 000,00 200 000,00       -200 000,00 -200 000,00       -200 000,00 0,00
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 200 000,00 200 000,00       -200 000,00 -200 000,00       -200 000,00 0,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 200 000,00 200 000,00       -200 000,00 -200 000,00       -200 000,00 0,00
      Разом видатків 2 217 245,00 2 217 245,00 600 000,00     -40 000,00 -40 000,00       -40 000,00 2 177 245,00
  Секретар  ради        Марина МИЦОДА              
                             
                           
                               
                               
                               
          Додаток № 3
до рішення сесії Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2023 рік» 
                від"25" квітня 2023 року № 1314
Зміни до розподілу витрат бюджету Дубриницької сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році
07536000000                  
(код бюджету)                 гривень
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої  програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму   Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
  усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник)       510000 350 000 160 000 160 000
0100000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець)       510000 350 000 160 000 160 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою населених пунктів обєднаної громади на 2023 рік Рішення №1216 від 20.12.2022р.   100000   100000 100 000
0117130 7130 421 Здійснення заходів із землеустрою" Програма розвитку земельних відносин на території Дубриницької сільської на 2022-2023 роки Рішення №1130 від 15.02.2022р.   210 000 210 000    
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма створення місцевого матеріального резерву для запопобігання і ліквідації наслідків  надзвичайних ситіацій на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2023-2025 роки Рішення № 1320 від 25.04.2023р.   200000 200 000    
0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Програма створення автоматизованої системи централізованого оповіщення Дубриницької сільської ради на 2021-2025 роки  Рішення № 1201 від 20.12.2022р.     -60 000 60 000 60 000
РАЗОМ             510000 350 000 160 000 160 000
      Секретар ради Марина МИЦОДА            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1315

 

Про затвердження Програми підготовки

населення до національного спротиву

на 2023 – 2027 роки на території Дубриницької сільської ради

Відповідно до статей 4 і 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, статей 6, 13 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, законів України „Про основи національного спротиву”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про оборону України”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення виконання заходів із підготовки населення до національного спротиву, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підготовки населення до національного спротиву на 2023 – 2027 роки на території Дубриницької сільської ради, що додається. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 

Затверджено

рішенням сесії  Дубриницької

сільської ради від 25.04.2023 р. № 1315

ПРОГРАМА

підготовки населення до національного спротиву

на 2023 – 2027 роки на території Дубриницької сільської ради

1. Загальні положення

Регіональну програму підготовки населення до національного спротиву на 2023 – 2027 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до законів України „Про основи національного спротиву”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про оборону України”, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

Основним принципом Програми є сприяння у виконані комплексу заходів, які здійснюються державними органами та органами місцевого самоврядування з метою формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

2. Мета Програми

Метою Програми забезпечення реалізації комплексу заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави. 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем, строки та етапи

виконання Програми

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки осіб, забезпечення їх необхідними матеріально-технічними засобами, а саме:

створення польового табору для розміщення та підготовки осіб, які проходять підготовку до національного спротиву; забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними засобами, оснащенням, засобами імітації, муляжами тощо;

проведення навчальних зборів (занять), забезпечення пально-мастильними матеріалами, виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення навчань з особовим складом; забезпечення необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами та переміщення осіб до місць проведення практичних занять; проведення поточного та капітального ремонту виділених приміщень та будівель, їх обслуговування;

придбання оргтехніки, компʼютерної техніки (у тому числі програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням компʼютерної техніки), активного мережевого та телекомунікаційного обладнання, придбання меблів;

проведення військово-патріотичної роботи, виготовлення поліграфічної та друкованої продукції, атрибутики, символіки тощо;

забезпечення учасників навчання (підготовки) продуктами харчування, спеціальним одягом, оснащенням тощо.

Виконання Програми здійснюється протягом п’яти років.

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Завдання і заходи Програми визначено у додатку 3 до Програми.

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми підготовки населення

до національного спротиву

на 2023 – 2027 рокина території Дубриницької сільської ради

Найменування Програми

Регіональна програма підготовки населення до національного спротиву на 2023 – 2027 роки

Підстава для розроблення Програми

Закони України „Про основи національного спротиву”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, акти Президента України, Кабінету Міністрів України

Ініціатори          розроблення Програми

Дубриницька сільська рада

Розробник Програми

Управління цивільного захисту облдержадміні-страції – обласної військової адміністрації

Відповідальні виконавці Програми

Дубриницька сільська рада

Строки реалізації Програми

2023 – 2027 роки

Джерела фінансування Програми

Сільський бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

1000,0 тис. гривень

у тому числі за рахунок коштів сільського бюджету

1000,0 тис. гривень

Секретар ради

Марина МИЦОДА

 

 

 

Додаток 2

до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми підготовки населення

до національного спротиву

на 2023 – 2027 рокина території Дубриницької сільської ради

Обсяг коштів, які пропону-ється залучити для виконання

Програми

 

Роки виконання

 

Всього витрат для виконання

Програми, тис. гривень

2023

рік

2024

рік

2025

рік

2026

рік

2027

рік

2023 – 2027 роки

Обсяг ресур-сів всього (тис. грн),                у тому числі:

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Секретар ради

Марина МИЦОДА

 

 

 

Додаток 3

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми підготовки населення

до національного спротиву

на 2023 – 2027 роки на території Дубриницької сільської ради

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строки виконання заходу

Виконавець

Джерела фінансу-вання

 

Обсяги фінансування,

тис. грн

 

2023

рік

2024  рік

2025 рік

2026 рік

2027 рік

1.

Матеріально-технічне забез-печення захо-дів із підготов-ки населення до національ-ного спротиву

Закупівля майна, продовольства (сухпайків), будівельних мате-ріалів, меблів, предметів, осна-щення, електрообладнання, електроприладів, санітарно-технічного приладдя, інстру-ментів, автомобільної та іншої техніки, запасних частин до техніки, пально-мастильних матеріалів, засобів зв’язку,  виконання робіт, надання послуг, надання транспортних послуг (у тому числі з перевезення особового складу та майна), оплата послуг з харчування, придбання засобів індивідуального захисту, макетів, муляжів зброї, техніки, мішеней тощо, інженерне обладнання території, місць проведення практичних занять, смуг перешкод, місць про-ведення вогневої, інженерної підготовки тощо.

Придбання (виготовлення) попереджувальних та інфор-маційних знаків, сигнальних стрічок, вказівників тощо.

Придбання наметів, столів, стільців, офісної та оргтехніки, канцелярських товарів (при-ладів), побутової техніки, спальних мішків, розкладних ліжок тощо.

Придбання джерел безпе-ребійного живлення (автономні джерела електропостачання, джерела безперебійного жив-лення, силові кабелі, акуму-ляторні батареї тощо) та засобів освітлення

2023 – 2027 роки

Комунальна установа „Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву”, облдержадміні-страція – обласна військова адміністрація, структурні підрозділи

облдержадміні-страції – обласної військової адміністрації, райдержадміні-страції – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Сільський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.

Утримання та матеріально-технічне забез-печення функ-ціонування ко-мунальної установи „Закарпатський обласний центр підго-товки населен-ня до націо-нального спро-тиву”

Виплата заробітної плати працівникам комунальної уста-нови „Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву”, придбання матеріалів та послуг (виконання робіт), у тому числі комунальних, проведення ремонтів приміщень, прид-бання канцтоварів, меблів, електрообладнання, комп’ю-терної та офісної техніки, засобів зв’язку, автомобілів. Оплата орендної плати, страху-вання та відшкодування витрат балансоутримувачу за користу-вання робочими, технологіч-ними та іншими приміщен-нями

2023 – 2027 роки

Комунальна установа „Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву”, облдержадміні-страція – обласна військова адміністрація, структурні підрозділи

облдержадміні-страції – обласної військової адміністрації

Сільський бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Секретар ради

                  Марина МИЦОДА                                                                             

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                               РІШЕННЯ                                    

 

       25.04.2023                                      Дубриничі                                        №  1316

 

Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи,  виконкому Дубриницької сільської                                         ради

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до рішення Дубриницької сільської ради від 17 березня 2023 року № 1264 „Про внесення змін до структури та штатної чисельності виконкому Дубриницької сільської ради та структурних підрозділів Дубриницької сільської ради”, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи Дубриницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 • Затвердити Положення про відділ з питань цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи виконкому сільської ради (додається).
 • Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій.

Сільський голова                                                                 Любов ЛАВЕР


                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Рішенням сільської ради                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Від 25.04.2023 р № 1316

  ПОЛОЖЕННЯпро відділ з питань цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Відділ з питань цивільного захисту населення  та мобілізаційної роботи виконкому Дубриницької сільської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Дубриницької сільської ради, підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкованим сільському голові та виконавчому комітету Дубриницької сільської ради. Відділ не є юридичною особою.

         1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади.

         1.4.Чисельність відділу затверджується сільською радою.

         1.5. На посади начальника відділу та працівників  призначаються особи, які мають вищу освіту, необхідний стаж роботи. Усі працівники відділу приймаються і звільняються з посади сільським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та мобілізації на території сільської ради.

2.2. Основним завданням відділу є безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту в межах компетенції, організація  заходів  з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління,  галузі національної     економіки    чи    на    території    відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2.3. Основними завданнями відділу у сфері цивільного захисту населення є:

2.3.1. Реалізація державної  політики    у       сфері цивільного захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.3.2. Організація робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуацій на території громади.

2.3.3. Організація у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

2.4. Основними завданнями відділу у сфері мобілізаційної роботи  є:

2.4.1. Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території громади.

2.4.2. Розгляд необхідної інформації про характер мобілізаційних завдань, встановлених підприємствам, що знаходяться на території громади, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період.

2.4.3. Взяття участі  в укладенні договорів (контрактів) про виконання
мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та
організаціями;

2.4.4. Вжиття  заходів  до  виконання  підприємствами,  установами та
організаціями мобілізаційних  завдань  (замовлень)  відповідно  до
укладених договорів (контрактів);

          2.4.5. Організація роботи,   пов'язаної   з   визначенням  можливості
задоволення  потреб  Збройних  Сил,  інших  військових  формувань  та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

2.4.6. Організація роботи  з  бронювання  військовозобов'язаних   та
контроль  за  веденням  їх обліку,  забезпечення подання відповідної
звітності,  подання пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних
на період мобілізації та на воєнний час;

         2.4.7. Забезпечення подання  державним органам інформації,  необхідної
для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

         2.4.8. Забезпечення додержання режиму секретності під  час  здійснення
заходів з мобілізаційної підготовки.

    

ІІI. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

         3.1. Відповідно до покладених на нього завдань у сфері цивільного захисту населення відділ:

3.1.1. Реалізовує державну політику у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

3.1.2. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань цивільного захисту населення;

3.1.3. Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них;

3.1.4. Подає сільському голові пропозиції щодо проектів місцевих програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, покращення взаємодії з правоохоронними органами;

3.1.5. Визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування сільського голови та про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації;

3.1.6. Організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайної ситуації;

3.1.7. Забезпечує оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення;

3.1.8. Організовує у встановленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

3.1.9. У порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням та цільовим використанням матеріально- технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

3.1.10. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

3.1.11. Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення).

3.1.12. Розробляє і погоджує в межах своєї компетенції плани дій з цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання.

3.1.13. Організовує підготовку органів   управління   і сил   цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайної ситуації;

          3.1.14. Організовує у встановленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільної оборони.

3.1.15. Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правом навчання та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.

         3.1.16. Забезпечує своєчасне оповіщення населення про загрозу або виникнення на території громади надзвичайних ситуацій та інформування про розвиток подій.

         3.1.17. Забезпечує контроль за станом захисних споруд, які існують на об’єктах господарської діяльності, в житлових масивах, їх своєчасного ремонту та використання у мирний час.

         3.1.18. Організовує розробку та своєчасне коригування плану евакуації       ( відселення ) населення при виникненні всіх можливих надзвичайних ситуацій на території громади.

         3.1.19. Своєчасно організовує інженерно-технічні заходи по захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

         3.1.20. Організовує розробку типових режимів захисту населення і функціонування об’єктів господарської діяльності в умовах зараження місцевості.

3.1.21. Організовує розробку на території громади угрупування сил та засобів, спроможних виконати завдання по проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2. Відповідно до покладених на нього завдань у сфері мобілізаційної роботи населення відділ:

         3.2.1. Бере участь    у   регулюванні   мобілізаційної підготовки та мобілізації;

         3.2.2. Організовує інформаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

         3.2.3. Організовує планування,  розроблення  і  проведення заходів з мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації;

     3.2.4. Організовує роботу   з   визначення   потреб    (обсягу)    у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

     3.2.5. Бере участь  в укладенні договорів (контрактів) про виконання
мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

     3.2.6. Вживає заходів  до  виконання  підприємствами,  установами та організаціями мобілізаційних  завдань  (замовлень)  відповідно  до укладених договорів (контрактів);

     3.2.7. Подає пропозиції   щодо   передачі   мобілізаційних   завдань
(замовлень) іншим підприємствам,  установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

     3.2.8. Організовує роботу,   пов'язану   з   визначенням  можливості
задоволення  потреб  Збройних  Сил,  інших  військових  формувань,
національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в
особливий період;

     3.2.9. Організовує роботу  з  бронювання  військовозобов'язаних   та контроль  за  веденням  їх обліку,  забезпечує подання відповідної звітності,  подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

     3.2.10. Забезпечує подання  державним органам інформації,  необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

     3.3.11. Забезпечує додержання режиму секретності під  час  здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

ІV.  КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його роботи, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

4.2.2. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог чинного законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує та координує роботу з документами, координує стан трудової та виконавської дисципліни;

4.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

4.2.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.2.5. Організовує роботу з підвищення професійного рівня працівників відділу;

4.2.6. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проєктів розпоряджень сільського голови та рішень виконкому;

4.2.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

4.2.8. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються сільським головою;

  4.2.9. У разі потреби здійснює частковий перерозподіл посадових обов’язків працівників відділу;

4.2.10. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, дотримання трудової дисципліни;

4.2.11. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на відділ даним положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У підпорядкуванні начальника відділу перебувають працівники відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою.

V. ПРАВА ВІДДІЛУ

        В межах своїх повноважень відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

5.2. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

5.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Штатний розпис відділу затверджує сільський голова.

6.2. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог законодавства України.

6.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

Секретар сільської ради                                                          Марина МИЦОДА


 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1317

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Беряк Г.І.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Беряк Г.І., жит. с. Малий Березний, вул. ********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Беряк Галину Іванівну за  дитину: Беряк Андріян Васильович, ************ року народження  з 25.04.2023 року по 31.12.2023  року на 50%,  у зв’язку з статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1318

 

Про Програму надання підтримки

внутрішньо переміщеним та евакуйованим

особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2023 рік

 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану”,  з метою надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку  з введенням воєнного стану, які тимчасово проживають на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2023 рік (далі Програма), що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Дубриницької сіслької ради від 17.03.2023 року № 1260 «Про програму надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2023 рік».

3. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради  (Рац М.І.) передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 

Додаток

до рішення сесії Дубриницької

 сільської ради

від 25.04.2023 р.№1318

ПРОГРАМА

надання підтримки внутрішньо переміщеним

та евакуйованим особам у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2023 рік в новій редакції

 

Паспорт Програми

1.1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа на підставі якого розроблено Програму

Закон України “Про правовий режим воєнного стану”, Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану”

1.3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.4.

Організатор виконання Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.5.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради, відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради, комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради  

1.6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програмі

Місцевий бюджет Дубриницької сільської ради, районний бюджет,

обласний бюджет,  

державний бюджет,

інші джерела, що не заборонені законодавством України

1.7.

Термін реалізації Програми

2023 рік

 


 

1. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, повсюдних проявів насильства, порушень прав мешканців України, які змушені були залишити свої постійні місця проживання та переїхати в інші регіони України на тимчасове проживання, зокрема і на територію Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, з метою надання їм всебічної допомоги. Зокрема, визначено місця для тимчасового проживання евакуйованих осіб – громадян України - внутрішньо переміщені та евакуйовані особи  розміщуються у закладах дошкільної освіти,  закладах загальної середньої освіти, інших комунальних закладах громади та в приватному секторі.

На сьогодні, у зв’язку з продовженням проведення збройної агресії російською федерацією на території України  мешканці областей України, де проходять бойові дії залишають свої постійні місця проживання та переїжджають до інших регіонів, в тому числі і на територію Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади. З початку збройної агресії на територію громади в різні періоди переїхали  для тимчасового проживання  1265 внутрішньо переміщених осіб. Станом на 10 березня 2023 року в територіальній громаді  ще залишились проживати 110 внутрішньо переміщених осіб. Внутрішньо переміщені  особи продовжують прибувати на тимчасове проживання в Дубриницько-Малоберезнянську територіальну громаду і постає питання виділення додаткових приміщень для їх влаштування.

2. Мета Програми

Програма спрямована на створення належних умов перебування у територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб та надання їм допомоги у розв’язані їх нагальних проблем, які виникають при переміщені в інші місця для тимчасового проживання.

Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ці заходи повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на їх захист.

Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішення проблем, які виникають.

Основними принципами Програми мають стати заходи щодо забезпечення першочергового задоволення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем, які виникають у внутрішньо переміщених осіб, у зв’язку з тим, що
в більшості переміщуються сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку або інваліди, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості.

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

В разі потреби заходи Програми та обсяг  фінансування  окремих заходів можуть коригуватись.

Виконання Програми забезпечить надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – забезпечення соціальної, фізичної, медичної підтримки переселених громадян; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу територіальної громади у разі їх рішення залишитися за новим місцем проживання

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради.

Контроль – на виконавчий комітет сільської ради та першого заступника сільського  голови Мар’яну ЛАДОМИРЯК.6. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам  у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2023 рік в новій редакції

з/п

Назва заходу

Виконавець

Орієнтовний обсяг фінансування
у 2023 році,

тис. грн

Очікуваний результат

1.

Облаштування приміщень комунальної власності Дубриницької сільської ради для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, в т.ч.: шляхом проведення реконструкції, капітальних, поточних  ремонтів приміщень:

     

1.1

Реконструкція даху Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області. Коригування

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

280,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.2

Проведення послуг з приєднання електроустановок та із влаштування вузла комерційного обліку будівлі, закладу будівлі закладу освіти за адресою: с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

15,00

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.3

Заміна внутрішніх дверей в приміщенні Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

100,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.4

Облаштування місця проживання внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих осіб: поточний ремонт фасаду будівлі за адресою с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

300,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.5

«Капітальний ремонт приміщень санвузлів Чорноголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської області в с. Чорноголова, 324 Великоберезнянського району»

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

250,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

 

1.6

Реконструкція дитячого дошкільного навчального закладу, що розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Мирча, вул. Шевченка, буд.36. Коригування.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

7500,0

Створення умов для

тимчасового проживання, навчання та виховання  внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.7.

Замовлення та оплата послуг інженер-консультанта по об’єкту «Реконструкція дитячого дошкільного навчального закладу, що розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Мирча, вул. Шевченка, буд.36. Коригування.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

50,00

 

1.8

Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Дубриничі, вул. Центральна,136

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

500,0

 

1.9

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів, зокрема:

-          вікна та двері;

-          сантехніка;

-          плитка для стін та підлоги;

-          інші будівельні матеріали;

-          електротовари;

-          садова техніка та інструмент

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

150,0

200,0

150,0

200,0

50,0

100,0

 

1.10

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів у Дубриницькому ліцею, що розташований за адресою: с.Дубриничі вул. Центральна, 73 зокрема:

-          водопровідне обладнання (сантехніка)

-          будівельні матеріали

-          поточний ремонт огорожі

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

40,0

60,0

200,0

 

1.11

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів та оплати послуг зі встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення ІІ типу у Малоберезнянському ліцеї Дубриницької сільської ради , що розташований за адресою: с. М.Березний вул. Дружби 28.                                                                         

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

175,0

 

1.12

Облаштування місця проживання внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих осіб: поточний ремонт з облаштуванням  бруківкою подвір’я Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради, що знаходиться за адресою: Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Центральна, 73.

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

600,0

задоволення потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у тимчасовому житлі

2.

Капітальний, поточний ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту відповідно до норм, затверджених законодавством

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

1000,0

Забезпечення належних умов для захисту населення та його укриття

3.

Придбання ліжок, матраців, одіял, подушок, покривал і іншої постільної білизни

---//---

500,0

---//---

4.

Придбання генераторів електроенергії з метою забезпечення закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради, КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради

400,0

створення умов для

тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, забезпечення електроенергією закладів охорони здоров’я та комунальних закладів сільської ради на випадок аварійного відключення

5.

Придбання необхідних медикаментів та медичного обладнання

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради

300,0

надання  належного рівня медичної допомоги

6.

Придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

500,0

забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб у продуктах харчування

7.

Організація постійного супроводу сімей внутрішньо переміщених осіб соціальними працівниками КЗ “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

КЗ “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради

---

отримання необхідної підтримки після залишення небезпечної зони

8.

Улаштування на тимчасове проживання сімей з числа внутрішньо переміщених осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

---

задоволення потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у тимчасовому житлі

9.

Вжиття заходів стосовно призначення (відновлення) соціальних виплат згідно чинного законодавства

---//---

---

своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян

10.

Забезпечення у разі необхідності надання установами охорони здоров’я медичних послуг громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

---

реалізація права внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян на медичну допомогу і доступ до ліків

           

 

11.

Організація навчання та виховання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у дошкільних та шкільних навчальних закладах Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

---

реалізація права внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян на освіту

12.

Надання допомоги у працевлаштуванні на вільні вакансії працездатних громадян із числа тимчасово переміщених або евакуйованих осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради спільно з Перечинською філією Закарпатського обласного центру зайнятості

---

реалізація права внутрішньо переміщених  та евакуйованих громадян на працю


      
Секретар сільської ради                                                                                                                              Марина МИЦОДА

 

 


 


Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

 

Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та

евакуйованим особам у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2023 рік

 (тис. грн.)

 

Обсяг фінансування,

всього

За роками виконання

2023

1

2

3

Місцевий бюджет Дубриницької сільської ради

4620,0

4620,0

Обласний бюджет

7000,0

7000,0

Державний бюджет

2000,0

2000,0

Усього

13620,0

13620,0

  

 

 

Секретар сільської ради                                              Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1319

Про Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2023- 2025 роки в новій редакції

 

Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів сільської ради  на 2021-2022 роки, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", керуючись  п.22 ст.26, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  постійних  комісій сільської ради, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2023-2025 роки в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Дубриницької сіслької ради від 20.12.2022 року № 1216 «Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2023-2025 роки».

         3. Доручити виконкому Дубриницької сільської ради забезпечити  виконання  заходів  Програми .

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

        Сільський голова                                                     Любов ЛАВЕР

      Додаток 1

                                                                                                   до рішення 21 (позачергової) сесії сільської ради

від 25 квітня 2022  № 1319

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2023–2025 роки

1.Загальні положення

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується та вдосконалюється питання  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та медичних закладів.

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг комунальної власності, озеленення території, вуличного освітлення тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само­врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

2.Паспорт

Програми благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2023–2025 роки

1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми 

Дубриницька  сільська рада

2.

Відповідальний виконавець Програми 

Дубриницька  сільська рада

3.

Строк реалізації Програми 

2023–2025 р.

4.

Мета Програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій                     населених пунктів, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій територій.

5.

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів. Освітлення території відповідно до потреб громади. Поліпшення якості послуг.

6.

Джерела фінансування

Кошти сільського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

29753 тис.грн.

3. Структура і характеристика об'єктів благоустрою населених пунктів міської ради.

До об’єктів благоустрою населених пунктів міської ради належать:

1) території загального користування:

1.1) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

1.2) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3) майдани, площі;

1.4) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

1.5) кладовища;

1.6) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території   будівель   та   споруд   інженерного захисту територій;

5) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Елементами (частинами) об’єктів  благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

4. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми передбачається на 3 роки: з 2023 року по 2025 рік.

Программа, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради.

5. Мета Програми

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в селі.

6. Шляхи розв’язання проблеми

               Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних завдань:

               а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою:

               б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з благоустрою;

               в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на декілька років відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів;

               г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.

               д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою.

7. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що передбачаються  сільським бюджетом на відповідні роки.

В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.

Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій.

Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень.

9. Очікувані результати виконання Програми

                В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

                - поліпшення санітарного стану населених пунктів громади;

                - збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок;

                - забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів;

                - доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;

                - забезпечення естетичного вигляду, шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;

                - поліпшення якості послуг з благоустрою;

                - забезпечення більш ефективного використання коштів сільського бюджету;

                - створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального користування

                                                                           

10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради

на 2023-2025 роки

Перелік заходів

Обсяг коштів, тис.грн.

2023

2024-2025

всього

Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг комунальної власності:

120

120

240

Вивезення сміття з територій населених пунктів та кладовищ

200

250

450

Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та оформлення населених пунктів до святкування визначних дат, державних та релігійних свят

175

190

365

Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок.

2300

2600

4900

Ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів капітальне будівництво та ремонт тротуарів по вулицях, проведення капітального та поточного ремонту доріг, поточний ремонт дороги до сміттєзвалища, грейдерування вулиць

5443

6000

11443

Поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства:

- (комплексний догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, а також гілля та стовбурів зрізаних дерев та ін.)

- посадка квітів, кущів, дерев;

- обрізування кущів, дерев;

- звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів;

- прополювання газонів, квітників.

160

160

320

Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, утримання території в належному санітарному стані)

142

150

292

Захоронення померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

110

110

220

Утримання площ, парків, скверів, пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, територій приміщень комунальної власності територіальної громади

     

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ

190

190

380

Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування

45

40

85

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас

127

130

257

Придбання спеціальної техніки, інвентарю та контейнерів для покращення благоустрою

269

296

565

Послуги з встановлення дитячих майданчиків на території  територіальної громади

3000

3000

6000

Послуги з встановлення спортивних майданчиків на території  територіальної громади

4000

4000

7000

ВСЬОГО:

16281

17236

236753

Секретар ради                                                                                                  Марина МИЦОДА.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1320

 

Про Програму створення місцевого

матеріального резерву для запобігання

і ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій на території Дубриницько-

Малоберезнянської територіальної

громади на 2023-2025 роки

Відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, та від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, сільська рада

                                       ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), що додається (додаток 1).

2. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради при формуванні та коригуванні бюджету на відповідні роки передбачити видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                                Любов ЛАВЕР

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 рішення 21 (позачергової) сесії

VIII скликання

Дубриницької сільської ради

від 25.04.2023 року № 1320

ПРОГРАМА

створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023 - 2025 роки

 

 

 • Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування”, статті 98 Кодексу цивільного захисту України,  постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.

 

 • Мета Програми

Основною метою Програми є:

забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 • Завдання щодо реалізації Програми

Основними завданнями щодо реалізації Програми є:

забезпечення формування місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – місцевий матеріальний резерв);

приймання участі у забезпеченні поставки людських і транспортних ресурсів для комплектування військових частин Збройних Сил України, з метою недопущення поширення надзвичайних ситуацій воєнного характеру на території сільської ради;

придбання матеріальних цінностей у відповідності до номенклатури та обсягів накопичення матеріальних цінностей до місцевого матеріального резерву, згідно з додатком 1 до Програми;

своєчасне фінансування заходів зі створення місцевого матеріального резерву з бюджету сільської ради.

 

 • Організаційне забезпечення Програми

Місцевий матеріальний резерв створюється заздалегідь для невідкладного його залучення при здійсненні заходів інженерного, радіаційного, хімічного, медичного, медико-біологічного і протипожежного захисту.

Місцевий матеріальний резерв створюється для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Місцевий матеріальний резерв створюється виходячи з прогнозованих для території громади видів та рівнів надзвичайних ситуацій з урахуванням обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

Матеріальні цінності, що поставляються до місцевого матеріального резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до місцевого матеріального резерву, здійснюється у встановленому законом порядку.

 

 • Порядок використання резерву

Місцевий матеріальний резерв використовується виключно для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження, для поставки людських і транспортних ресурсів для комплектування військових частин Збройних Сил України, ліквідації та попередження наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його використанні у повному обсязі, залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву може здійснюватися: для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; у зв’язку з їх освіженням або заміною.

Відпуск, залучення матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради на підставі рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сільської ради.

Відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву у зв’язку з їх освіженням або заміною здійснюється за рішенням голови сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти, отримані в результаті реалізації матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або заміною, спрямовуються на придбання і закладення до місцевого матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

 

 • Результати реалізації Програми

Реалізація Програми забезпечить формування місцевого матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їх ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню, постійну готовність органів управління та сил цивільного захисту сільської ради до дій за призначенням.

 

 • Відповідальні за реалізацію Програми

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Дубриницької сільської ради.

 

 • Обсяги та джерела фінансування

Відповідно до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775, для виконання заходів спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків у сільській раді, підлягають поповненню та освіженню матеріальні цінності, відображені у додатку 1 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради, а також можуть здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

Джерела та обсяги фінансування, необхідні для створення місцевого матеріального резерву, відображені у додатку 2 до Програми.

Секретар сільської ради                                                      Марина МИЦОДА

 

               

Додаток 1 до Програми

НОМЕНКЛАТУРА
та  обсяги  місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023-2025 роки

з/п

Найменування

Одиниця виміру

Норма

накопичення

Примітка

1

2

3

4

5

І. Паливо-мастильні матеріали

1.

Автобензин

л.

500

 

2.

Дизельне паливо

л.

500

 

3.

Моторні масла та мастила

л.

50

 

IІ. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт та малої механізації

1.

Електростанція силова

шт.

1

 

2.

Бензоріз

шт.

1

 

 3.

Намет

шт.

1

 

 4.

Засіб обігріву

шт.

1

 

5.

Сокира

шт.

15

 

6.

Бензопила

шт.

2

 

7.

Чоботи гумові

шт.

20

 

8.

Рукавиці гумові

шт.

40

 

9.

Рукавиці краги

шт.

40

 

10.

Лопата штихова

шт.

20

 

11.

Лопати совкова

шт.

20

 

12.

Ліхтарі переносні електричні

шт.

10

 

13.

Костюм робочий (куртка + штани)

шт.

10

 

14.

Костюм робочий утеплений (куртка + штани)

шт.

10

 

15.

Відро 10л

шт.

20

 

16.

Стрічка огороджувальна

шт.

5

 

17.

Комплект розкладних меблів (стіл + стільці)

шт.

1

 

18.

Рація переносна

компл.

2

 

ІІІ. Медичний захист

1.

Аптечка медична універсальна

шт.

5

 

2.

Распіратори

шт.

50

 

3.

Маски медичні захисні

шт.

1000

 

Секретар сільської ради                                          Марина МИЦОДА


Додаток 2 до Програми

Розрахунок норми та обсягів накопичення матеріально-технічних засобів для місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023-2025 роки

№ з/п

Найменування матеріально-технічних засобів

Одиниця виміру

Норма накопичення

Вартість за одиницю

в грн. на 01.04.2023

Обсяги накопичення по роках в одиницях виміру

Загальна вартість грн.

2023

2024

2025

1.

Автобензин

л.

500

50

10 000

10 000

5 000

25 000

2.

Дизельне паливо

л.

500

50

10 000

10 000

5 000

25 000

3.

Моторні масла та мастила

л.

50

300

5 000

5 000

5 000

15 000

4

Електростанція силова

шт.

1

195 000

 

195 000

 

195 000

5

Бензоріз

шт.

1

40 000

   

40 000

40 000

6

Намет

шт.

1

70 000

   

70 000

70 000

7

Засіб обігріву

шт.

1

35 000

   

35 000

35 000

8

Сокира

шт.

15

800

12 000

   

12 000

9

Бензопила

шт.

2

25 000

   

50 000

50 000

10

Чоботи гумові

шт.

20

650

13 000

   

13 000

11

Рукавиці гумові

шт.

40

250

10 000

   

10 000

12

Рукавиці краги

шт.

40

100

4 000

   

4 000

13

Лопата штикова

шт.

20

1 000

20 000

   

20 000

14

Лопати совкова

шт.

20

750

15 000

   

15 000

15

Ліхтарі переносні електричні

шт.

10

1 500

15 000

   

15 000

16

Костюм робочий (куртка + штани)

шт.

10

1 500

15 000

   

15 000

17

Костюм робочий утеплений (куртка + штани)

шт.

10

3 000

   

30 000

30 000

18

Відро 10л

шт.

20

200

4 000

   

4 000

19

Стрічка огороджувальна

шт.

5

500

2 500

   

2 500

20

Комплект розкладних меблів (стіл + стільці)

шт.

1

9 000

   

9 000

9 000

21

Рація переносна

компл.

2

2 500

5 000

   

5 000

22

Аптечка медична універсальна

шт.

5

2 500

12 500

   

12 500

23

Распіратори

шт.

50

500

25 000

   

25 000

24

Маски медичні захисні

шт.

1000

15

15 000

   

15 000

Усього:

 

 

 

193 000

220 000

249 000

662 000

Примітка: У програму закладені ціни станом на квітень 2023 року. При зростанні цін вартість матеріально технічних засобів буде коригуватися

Секретар сільської ради                                                                                                                    Марина МИЦОДА


Додаток 3 до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023-2025 роки

 

Назва

Програми

Програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2023 - 2025 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (із змінами)

Розробник Програми

Відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи  виконавчого комітету Дубриницької сільської ради

Виконавці Програми

Структурні підрозділи Дубриницької сільської ради, комунальні заклади та підприємства Дубриницької сільської ради

Мета і основні завдання Програми

Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій

Основні заходи Програми

Створення та утримання місцевого матеріального резерву згідно з номенклатурою та обсягами накопичення матеріальних цінностей місцевого резерву з метою їх залучення для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; матеріально-технічної підтримки аварійно-рятувальних дій під час ліквідації надзвичайних ситуацій; матеріально-технічне забезпечення проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт; надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності; створення тимчасових пунктів проживання постраждалих громадян

Строки реалізації Програми

2023 - 2025 роки

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, інших не заборонених законодавством джерел

Обсяг фінансування (тисяч гривень)

 

 

 

662 000

у тому числі за роками

2023

2024

2025

Всього

193 000

220 000

249 000

Секретар сільської ради                                                  Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1321

       

Про передачу в оперативне управління

відділу освіти, культури, сім’ї, туризму,

молоді та спорту Дубриницької сільської ради

комунального майна

Керуючись статтями 26, 59 та 60  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 136, 137 Господарського кодексу України, з метою створення в територіальній громаді належних умов для виховання дітей дошкільного віку та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада,

                                             ВИРІШИЛА:

         1. Передати відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради в оперативне управління майно комунальної власності – адмінбудинок, що знаходиться за адресою с.Малий Березний, вул.Центральна, 60 з правом балансоутримувача з метою його використання для розміщення дошкільного навчального закладу села Малий Березний.

         2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Дубриницької сільської ради (Шелемон М.В.) та відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Ладані В.О.)  забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з прийманням-передачею вказаного майна.

        3. Уповноважити сільського голову Любов ЛАВЕР на підписання договору на закріплення майна, що належить до комунальної власності на праві оперативного управління.

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1322

Про затвердження складу виконавчого комітету Дубриницької  сільської  ради на 2023 рік

                          Керуючись пунктом  3 частини 1  статті 26, статтею 51  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в Україні” та враховуючи пропозиції сільського голови, щодо затвердження персонального складу виконавчого комітету сільської ради, Дубриницька сільська  рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити виконавчий комітет Дубриницької сільської  ради в кількості 14 осіб (додаток 1):

    

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

Сільський   голова                                                           Любов ЛАВЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              рішенням ХХІ (позачергової)

                                                        сесії сільської ради 8 скликання

                                                                     від 25.04.2023 р.№ 1322

 

С К Л А Д

виконавчого комітету Дубриницької сільської ради восьмого скликання

 

 

ПІБ

Посада

1.

Лавер Любов Іванівна

- Дубриницький сільський голова

2.

Кузьма Лілія Володимирівна

- секретар-діловод відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Дубриницької сільської ради

 

Члени виконкому:

3.

Домерецький Ігор Романович

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

4.

Рац Мирослава Іванівна

- начальник фінансового відділу Дубриницької сільської ради

5.

Котлар Іван Михайлович

староста села Мирча

6.

Кобринович Діана Василівна

староста села Новоселиця

7.

Данильченко Вікторія Михайлівна

староста села Чорноголова

8.

Химич Оксана Степанівна

староста села Буківцьово

9.

Савко Оксана Володимирівна

директор Дубриницького ліцею

10.

Райзенбіхлер Ангеліна Василівна

директор Дубриницького ЗДО

11.

Штелиха Неля Василівна

головна медична сестра  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради

12.

Цуга Василь Андрійович

приватний підприємець

13.

Олефір Сергій Іванович

директор ЛВДС Дубриничі

14.

Дзьоба Марія Михайлівна

Адміністратор ЦНАПу

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1323

 

Про затвердження детального плану території

земельних ділянок гр. Ясиновська В.В.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити детальний план території земельних ділянок (виконавець Сакулич І.І.) зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства), в землі житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,4000 га в с. Малий Березний, урочище «Біля Маюрні», Ужгородського району Закарпатської області.

          2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з  питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1324

 

Про затвердження детального плану території

земельних ділянок гр. Ясиновський А.А.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити детальний план території земельних ділянок (виконавець Сакулич І.І.) зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства), в землі житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,6000 га в с. Малий Березний, урочище «Біля Маюрні», Ужгородського району Закарпатської області.

          2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з  питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1325

Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки приватної

власності цільове призначення якої змінюється

для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Герзанич Л.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 20, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Герзанич Л.І., жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в с. Дубриничі, вул. Берег, гр. Герзанич Любові Іванівні (РНОКПП *************) жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності гр. Герзанич Любові Іванівні площею 0,2500 га в с. Дубриничі, вул. Берег, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:010:0013), із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                         Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1326

Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки приватної

власності цільове призначення якої змінюється

для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Розман О.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 20, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Розман О.В., жит. м. Мукачево, вул. ***************, Мукачівського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,4800 га в с. Дубриничі, урочище «Кривий Потік» гр. Розман Оксані Василівні (РНОКПП **********) жит. м. Мукачево, вул. **************, Мукачівського району Закарпатської області.

       2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності гр. Розман Оксані Василівні площею 0,4800 га в с. Дубриничі, урочище «Кривий Потік», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:010:0045), із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                         Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1327

Про проведення інвентаризації земельної ділянки

        

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під адмінбудівлями колишньої Малоберезнянської сільської ради, яка розташована в с. Малий Березний, вул. Центральна, 60, Ужгородського району Закарпатської області.

        1.1. Надати Дубриницької сільської ради дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під адмінбудівлями колишньої Малоберезнянської сільської ради, які розташовані в с. Малий Березний, вул. Центральна, 60, Ужгородського району Закарпатської області з подальшим формуванням даної земельної ділянки.

        2. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

       3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1328

Про проведення інвентаризації земельної ділянки

        

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під адмінбудівлями колишньої Новоселицької сільської ради, яка розташована в с. Новоселиця, 27, Ужгородського району Закарпатської області.

      1.1. Надати Дубриницької сільської ради дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під адмінбудівлями колишньої Новоселицької сільської ради, які розташовані в с. Новоселиця, 27, Ужгородського району Закарпатської області з подальшим формуванням даної земельної ділянки.

      2. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1329

Про проведення інвентаризації земельної ділянки

        

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями клубу с. Новоселиця, яка розташована в с. Новоселиця, 87, Ужгородського району Закарпатської області.

          1.1. Надати Дубриницької сільської ради дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під будівлями клубу с. Новоселиця, які розташовані в с. Новоселиця, 87, Ужгородського району Закарпатської області з подальшим формуванням даної земельної ділянки.

           2. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

          3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1330

Про проведення інвентаризації земельної ділянки

        

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями клубу с. Мирча, яка розташована в с. Мирча, вул. Шевченка, 46, Ужгородського району Закарпатської області.

           1.1. Надати Дубриницької сільської ради дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під будівлями клубу с. Мирча, які розташовані в с. Мирча, вул. Шевченка, 46, Ужгородського району Закарпатської області з подальшим формуванням даної земельної ділянки.

          2. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

           3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1331

Про проведення інвентаризації земельної ділянки

        

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями Будинку культури с. Чорноголова, яка розташована в с. Чорноголова, 296, Ужгородського району Закарпатської області.

         1.1. Надати Дубриницької сільської ради дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під будівлями Будинку культури с. Чорноголова, які розташовані в с. Чорноголова, 296, Ужгородського району Закарпатської області з подальшим формуванням даної земельної ділянки.

         2. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

         3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1332

Про проведення інвентаризації невитребуваних

земельних часток (паїв)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., з метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Провести інвентаризацію невитребуваних земельних часток (паїв), які розташовані в с. Дубриничі (контур 608), Ужгородського району Закарпатської області.

      1.1. Надати Дубриницькій сільській раді дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації невитребуваних земельних часток (паїв), які розташовані в с. Дубриничі (контур 608), Ужгородського району Закарпатської області з подальшим формуванням даних земельних ділянок.

      1.2. Визначити відповідальним за фінансування робіт по розробленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – Мастяк Іван Іванович, жит. смт. Великий Березний, вул. **************** (ідентифікаційний код ***********).

      1.3. Мастяк Івану Івановичу згідно чинного законодавства визначити розробника технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для укладення відповідного договору.

      2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

 

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1333

Про надання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування для будівництва та обслуговування

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83, 92, 123, 125, 126, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1.Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді Ужгородського району Закарпатської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (будівля будинку культури с. Малий Березний) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 0,1000 га в с. Малий Березний, вул. Центральна, 100, Ужгородського району Закарпатської області.

         2.Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаного проєкту землеустрою, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати розроблену документацію із землеустрою на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1334

Про надання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування для будівництва та обслуговування

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83, 92, 123, 125, 126, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1.Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді Ужгородського району Закарпатської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (будівля клубу с. Буківцьово) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 0,1800 га в с. Буківцьово, 47 а, Ужгородського району Закарпатської області.

         2.Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаного проєкту землеустрою, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати розроблену документацію із землеустрою на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1335

Про надання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування для будівництва та обслуговування

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83, 92, 123, 125, 126, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1.Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді Ужгородського району Закарпатської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (будівля клубу с. Смерекова) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 0,1000 га в с. Смерекова, вул. Мореки, 100, Ужгородського району Закарпатської області.

         2.Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаного проєкту землеустрою, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати розроблену документацію із землеустрою на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1336

Про надання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування для будівництва та обслуговування

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83, 92, 123, 125, 126, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1.Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді Ужгородського району Закарпатської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (будівля клубу с. Завосино) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 0,2000 га в с. Завосино, 15, Ужгородського району Закарпатської області.

         2.Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаного проєкту землеустрою, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати розроблену документацію із землеустрою на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1337

Про надання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування для будівництва та обслуговування

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83, 92, 123, 125, 126, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1.Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді Ужгородського району Закарпатської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (адмінбудівля колишньої Буківцівської сільської ради) для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування площею 0,0800 га в с. Буківцьово, 46, Ужгородського району Закарпатської області.

         2.Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаного проєкту землеустрою, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати розроблену документацію із землеустрою на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1338

Про надання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування для будівництва та обслуговування

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83, 92, 123, 125, 126, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1.Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді Ужгородського району Закарпатської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування (адмінбудівля колишньої Смереківської сільської ради) для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування площею 0,0700 га в с. Смерекова, вул. Мореки, 99, Ужгородського району Закарпатської області.

         2.Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради замовити виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаного проєкту землеустрою, здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки, зазначеної у цьому рішенні та подати розроблену документацію із землеустрою на розгляд та прийняття відповідного рішення до Дубриницької сільської ради.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1339

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо встановлення

(зміни) меж населених пунктів

Дубриницької сільської ради

 

         Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 25, 46 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 173, 174 Земельного кодексу України, враховуючи  висновки постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Завосино Ужгорордського району Закарпатської області.

 • Підготовку проекту провести у порядку визначену законодавством.

3.Уповноважити Дубриницького сільського голову Лавер Л.І. укласти договір на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Дубриницької сільської ради (с. Завосино).

          4.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1340

«Про надання дозволу на виготовлення

проєкту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в оренду гр. Симчишин М.Б.»

                                                              

Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, 5 Закону України «Про оренду землі», керуючись, статтями 12, 79-1, 93, 122, 124, 125, 126, 134, Земельного кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Симчишин М.Б., жит. с. Забрідь, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Симчишин Мирославі Борисівні (ідентифікаційний код ************) дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, призначеної для сінокосіння і випасання худоби (КВЦПЗ 01.08), загальною площею 0,2100 га, а саме: ділянка №1 площею 0,1350 га, ділянка №2 площею 0,0750 га, що розташовані в с. Малий Березний, урочище «Ліскувець» Ужгородського району Закарпатської області.

2. Симчишин Мирославі Борисівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок призначених для сінокосіння і випасання худоби подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1341

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

гр. Керецман Н.Ю.

 

       Розглянувши заяву гр. Керецман Н.Ю. про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл Дубриницькій сільській раді на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2120883600:05:001:0001 площею 0,2500 га. розташовану за адресою: с. Малий Березний, Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів гр. Керецман Надії Юріївни.

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1342

«Про внесення змін в рішення № 1240

від 20.12.2022 року 19 сесії 8 скликання

Дубриницької сільської ради Ужгородського

району Закарпатської області

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

       Розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 03.04.2023 №154-25/4634, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 116, 122, 124, 126 Земельного кодексу України, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Внести зміни в п. 1 рішення № 1240 від 20.12.2022 року 19 сесії  8 скликання  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та викласти його в наступній редакції:

Пункт 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі (опора №169/2n), Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0005 га (кадастровий номер 2123281000:01:007:0066), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02).    

     2. Всі інші пункти  рішення залишити без змін.

     3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР       

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1343

 

Про скасувавання наданих дозволів

з розміщення зовнішньої реклами

на території Дубриницької сільської ради

З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади Дубриницької сільської ради  на виконання Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою КМУ №2067 від 29.12.03, положення «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території  Дубриницької сільської ради» від 16.03.2021р., керуючись ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                                      

ВИРІШИЛА :

1. Скасувати рішення «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами» видані сільськими радами сіл до 26.11.2020 р, які ввійшли до складу Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів.

   

    Сільський голова                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

25.04.2023                                         Дубриничі                                        №  1344

 

Про внесення змін у штатний розпис

Дубриницького закладу дошкільної

освіти Дубриницької сільської ради

Відповідно до статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу МОН від 04.11. 2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних закладів», у зв’язку з фактичним зменшенням кількості груп у закладі дошкільної освіти та відповідної площі обслуговування, раціонального використання коштів місцевого бюджету, сільська рада

ВИРІШИЛИ

 • Відділу освіти, культури, сім`ї, туризму, молоді та спорту, як уповноваженому органу управління Дубриницьким закладом дошкільної освіти ( далі – заклад дошкільної освіти) внести зміни у штатний розпис закладу дошкільної освіти враховуючи фактичну кількість дітей, кількість груп та фактичну площу, яка використовується при функціонуванні закладу дошкільної освіти.

     2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

 Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР