Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1279

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

гр. Гунтей О.В.

 

       Розглянувши заяву гр. Гунтей О.В. про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2120883600:05:001:0009 площею 0,1200 га. розташовану за адресою: с. Малий Березний, Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для індивідуального садівництва на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів гр. Гунтей Олександра Віталійовича.

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1280

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

гр. Ганоціова К.Є.

 

       Розглянувши заяву гр. Ганоціова К.Є., про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Буківцьово,  ур. «Пасіки» відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2120880401:01:011:0107 площею 0,1543 га. розташовану за адресою: с. Буківцьово, ур. «Пасіки» Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства на землі індивідуального садівництва.

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів гр. Ганоціова Крістіна Євгенівна.

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1281

Про надання згоди на поділ земельної ділянки та

розробку технічної документації із землеустрою

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки

комунальної власності на території Дубриницької

сільської ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 83 Земельного кодексу України, статей 19, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання  ТОВ «І.С.Г. Трейдінг», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду ТОВ «І.С.Г. Трейдінг» (ЄДРПОУ 42571523), смт. Великий Березний, вул. Гагаріна, 1, Ужгородського району Закарпатської області на поділ земельної ділянки комунальної власності загальною площею 2,1174 га, кадастровий номер 2120883600:07:005:0011, розташованої в с. Малий Березний, вул. Ублянська, 24 на території Дубриницької сільської ради, призначеної для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  на дві окремі земельні ділянки площею 1,2674га та 0,8500га.

2. ТОВ «І.С.Г. Трейдінг» розроблену у відповідності до чинного законодавства технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднанняземельної ділянки подати на розгляд та затвердження сесії Дубриницької сільської ради.

          3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій Герзанич).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1282

Про проведення інвентаризації

нерозподілених земельних ділянок

(земельних часток (паїв))

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтей 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р. та розглянувши клопотання ФГ «Лавандова гора», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Провести інвентаризацію нерозподілених земельних ділянок (земельних часток (паїв)) із земель сільськогосподарського призначення площею 14,9427 га, які розташовані на території Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, контур 1426 (орендар – ФГ «Лавандова гора», код ЄДРПОУ 41731462, в особі керівника Качур Мирослави Юріївни, договір оренди невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) від 18.05.2018 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 18.05.2018р. № 26232876). 

        1.2.Визначити:

        1.1.1.Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – виконавчий комітет Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

        1.1.2. Відповідальним за фінансування робіт по розробленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – ФГ «Лавандова гора», код ЄДРПОУ 41731462.

        1.2. ФГ «Лавандова гора» згідно чинного законодавства визначити розробника технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для укладення відповідного договору.

         2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

      

 

Сільський голова                                                                               Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1283

Про проведення інвентаризації

нерозподілених земельних ділянок

(земельних часток (паїв))

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 79¹ Земельного кодексу України, статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтей 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р. та розглянувши клопотання ФГ «Лавандова гора», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Провести інвентаризацію нерозподілених земельних ділянок (земельних часток (паїв)) із земель сільськогосподарського призначення площею 7,0000 га, які розташовані на території Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, контур 1140 (орендар – ФГ «Лавандова гора», код ЄДРПОУ 41731462, в особі керівника Качур Мирослави Юріївни, договір оренди невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) від 09.08.2018 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 10.08.2018р. № 27524316). 

        1.2.Визначити:

        1.1.1.Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – виконавчий комітет Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

        1.1.2. Відповідальним за фінансування робіт по розробленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – ФГ «Лавандова гора», код ЄДРПОУ 41731462.

        1.2. ФГ «Лавандова гора» згідно чинного законодавства визначити розробника технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для укладення відповідного договору.

         2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

      

 

Сільський голова                                                                               Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1284

«Про надання дозволу на виготовлення

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду гр. Ганчин С.Ю.»

                                                              

Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, 5 Закону України «Про оренду землі», керуючись, статтями 12, 79-1, 93, 122, 124, 125, 126, 134, Земельного кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ганчин С.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородський район Закарпатської області, сільська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1285

Про продовження терміну дії договору

оренди земельної ділянки та заміну сторони

орендодавця в договорі оренди землі ТзОВ «РОСТОК»

        

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 93, 122, 124 Земельного кодексу України у зв’язку з ліквідацію Малоберезнянської сільської ради шляхом приєднання до Дубриницької сільської ради, розглянувши листа ТзОВ «РОСТОК» від 13.02.2023 року №28, сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити ТзОВ «РОСТОК» (код ЄДРПОУ 32890880) термін дії договору оренди землі від 29.09.2008 року (із змінами), зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.05.2013 року № 884042 щодо земельної ділянки площею 0,1520 га, кадастровий №2120883601:04:005:0019, що знаходиться за адресою: с. Малий Березний, вул. Маюрня, 18 на 5 (п’ять) років.

         2. Замінити в договорі оренди від 29.09.2008 року (із змінами) сторону орендодавця - Малоберезнянську сільську раду, юридична адреса с. Малий Березний, вул. Центральна, 60, код ЄДРПОУ 04350955 на Дубриницьку сільську раду Ужгородського району Закарпатської області, юридична адреса: с. Дубриничі, вул. Центральна, 44 А, код ЄДРПОУ 04351179, як правонаступника прав та обов’язків ліквідованої Малоберезнянської сільської ради.

       3. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою кадастровий номер – 2120883601:04:005:0019 у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

        4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ТзОВ «РОСТОК»  додаткову угоду до договору оренди землі 29.09.2008 р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.05.2013 року № 884042.

        5. ТзОВ «РОСТОК» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

         6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

      

 

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1286

Про зміну орендаря та внесення

змін до договору оренди земельної ділянки

ПрАТ «Київстар» від 03.06.2006 р. № 2120883601-0406070200002

 

Враховуючи лист ПрАТ «Київстар» від 22.02.2022 р. № 5123/12 «Щодо намірів стосовно переоформлення договірних відносин» про зміну сторони договору, а саме: «Орендаря» з ПрАТ «Київстар» на ТОВ «Юкрейн Тауер Компані», індивідуальний договір № 5000032 від 20.08.2021 р. про передачу у власність майна, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.10.2021 № 338414177658, п. 34, 38 Договору оренди землі, відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання правовідносин за договором, Дубриницька сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

  • Внести в договір оренди землі від 03.06.2006р. № 2120883601-0406070200002, що знаходиться в с. Малий Березний, урочище «Ділок» Ужгородського району Закарпатської області, кадастровий номер 2120883601:04:005:0001, площа – 0,0090 га, цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01), наступні зміни:
    • По всьому тексту договору змінити «Орендаря» з Приватне акціонерне товариство «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місце знаходження якого: Україна 03113 м. Київ вул. Дегтярівська, 53, на Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Тауер Компані» (надалі - ТОВ «ЮТК»), код ЄДРПОУ 44281999, що знаходиться за адресою: Україна 03113 м. Київ вул. Дегтярівська, 53.

          2. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ТОВ «ЮТК» додаткову угоду до договору оренди землі.

          3. ТОВ «ЮТК» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1287

Про зміну орендаря та орендодавця та внесення

змін до договору оренди земельної ділянки

ПрАТ «Київстар» від 14.02.2008 р. № 2120884400-0408070200002

 

Враховуючи лист ПрАТ «Київстар» від 22.02.2022 р. № 5224/12 «Щодо намірів стосовно переоформлення договірних відносин» про зміну сторони договору, а саме: «Орендаря» з ПрАТ «Київстар» на ТОВ «Юкрейн Тауер Компані», індивідуальний договір № 5000032 від 20.08.2021 р. про передачу у власність майна, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.10.2021 № 338414177658, п. 34, 38 Договору оренди землі, відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання правовідносин за договором, Дубриницька сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

  • Внести в договір оренди землі від 14.02.2008р. № 2120884400-0408070200002, що знаходиться за межами с. Смерекова Ужгородського району Закарпатської області, кадастровий номер 2120884400:01:001:0006, площа – 0,0060 га, цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01), наступні зміни:
    • По всьому тексту договору змінити «Орендаря» з Приватне акціонерне товариство «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місце знаходження якого: Україна 03113 м. Київ вул. Дегтярівська, 53, на Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Тауер Компані» (надалі - ТОВ «ЮТК»), код ЄДРПОУ 44281999, що знаходиться за адресою: Україна 03113 м. Київ вул. Дегтярівська, 53.

         1.2.По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Великоберезнянська РДА, код ЄДРПОУ 04053753, місце знаходження якого: смт. Великий Березний вул. Шевченка, 27, на Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351179, що знаходиться за адресою: с. Дубриничі вул. Центральна, 44А.

         2. Пункт 9 договору викласти в новій редакції – орендна плата вноситься орендарем у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

         3. Рекомендувати ТОВ «ЮТК» провести нормативну грошову оцінку земельної ділянки у відповідності до норм статті 13 Закону України «Про оцінку земель».

          4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ТОВ «ЮТК» додаткову угоду до договору оренди землі.

          5. ТОВ «ЮТК» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

          6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1288

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Макарович І.Ю.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Макарович І.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада   

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Макарович Ірині Юріївні (ідентифікаційний код: ************) жит. с. Малий Березний, вул. **************, Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Малий Березний, вул. Рінянська, 11, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1606 га з кадастровим номером 2120883600:06:004:0036.

      2. Макарович Ірині Юріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1397 га в с. Малий Березний, вул. Рінянська, 11, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

 

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1289

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Пугач С.Б.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Пугач С.Б., жит. с. Люта, ***, Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пугачу Сергію Богдановичу жит. с. Люта, ****, щодо земельної ділянки в с. Завосино (контур 483),  Ужгородського району Закарпатської області  площею 2,2800 га за кадастровим номером 2120883600:02:002:0012.

      2. Пугачу Сергію Богдановичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 2,2800 га в с. Завосино (контур 483),  Ужгородського району Закарпатської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1290

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Пеняк М.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Пеняк М.М., жит. м. Перечин, вул. М************, Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пеняк Михайлу Михайловичу (ідентифікаційний код: (**********) жит. м. Перечин, вул. **************, Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Українська, 51, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,2092 га з кадастровим номером 2123281000:01:001:0060.

      2. Пеняк Михайлу Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2092 га в с. Дубриничі, вул. Українська, 51, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій Герзанич).

 

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1291

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Дзямулич Т.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Дзямулич Т.М., жит. м. Ужгород, вул. *************, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Дзямуличу Тарасу Михайловичу (ідентифікаційний код: (************) жит. м. Ужгород, вул. ***************, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Малий Березний, вул. Центральна, 130, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1773 га з кадастровим номером 2120883600:06:001:0048.

      2. Дзямуличу Тарасу Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1773 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, 130, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1292

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Лазар Л.В.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Лазар Л.В., жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Лазар Любові Володимирівні (ідентифікаційний код: ************) жит. с. Дубриничі, вул. ***************, Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Весняна, 4, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1606 га з кадастровим номером 2123281000:01:008:0126.

      2. Лазар Любові Володимирівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1606 га в с. Дубриничі, вул. Весняна, 4, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1293

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Бойко В.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Бойко В.І., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Бойко Валентині Іванівні (ідентифікаційний код: *************) жит. с. Дубриничі, вул. Ц**************, Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Центральна, 227, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,2472 га з кадастровим номером 2123281000:01:006:0044.

      2. Бойко Валентині Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2472 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, 227, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                   № 1294

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Мацега В.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Мацега В.І., жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Мацега Володимиру Івановичу (ідентифікаційний код: *************) жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Весняна, 4, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1606 га з кадастровим номером 2123281000:01:008:0126.

      2. Мацега Володимиру Івановичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1606 га в с. Дубриничі, вул. Весняна, 4, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1295

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Малета І.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Малета І.І., жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Малета Іванні Іванівні (*************) жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Новоселиця, 15, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га з кадастровим номером 2123282000:04:004:0009.

      2. Малета Іванні Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Новоселиця, 15, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1296

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Дан О.Й.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Дан О.Й., жит. м. Ужгород, вул. **************, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Дан Олександру Йонашовичу (**************) жит. м. Ужгород, вул. ****************, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Мирча, вул. Садова, 47, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га з кадастровим номером 2120883600:09:001:0084.

      2. Дан Олександру Йонашовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Мирча, вул. Садова, 47, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1297

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Швец О.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Швец О.М., жит. с. Зарічево, вул. ***************, Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Швец Ользі Михайлівні (***********) жит. с. Зарічево, вул. **************, Ужгородського району Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Українська, 4, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,1725 га з кадастровим номером 2123281000:01:005:0136.

      2. Швец Ользі Михайлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1725 га в с. Дубриничі, вул. Українська, 4, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                        №  1298

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Тимко М.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Тимко М.І., жит. с. Новоселиця, **,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

 

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Тимко Марії Іванівні (*************) жит. с. Новоселиця, **, щодо земельної ділянки в с. Новоселиця, 9, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2300 га за кадастровим номером 2123282000:04:004:0010.

     2. Тимко Марії Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2300 га в с. Новоселиця, 9, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                        №  1299

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Біганич М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Біганич М., жит. с. Пілсрундале, вул. *************,  Бауський район, Латвійська Республіка та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Біганич Мар’яні (**************) жит. с. Пілсрундале, вул. **************,  Бауський район, Латвійська Республіка, щодо земельної ділянки в с. Новоселиця, 39, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га за кадастровим номером 2123282000:04:004:0003.

      2. Біганич Мар’яні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Новоселиця, 39, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                        №  1300

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Федачка М.Ю.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Федачки М.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. *************,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Федачці Марті Юріївні (*************) жит. с. Дубриничі, вул. ************** щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Млин, 3, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га за кадастровим номером 2123281000:01:006:0043.

     2. Федачці Марті Юріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Дубриничі, вул. Млин, 3, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1301

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Трянчич Ю.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Трянчич Ю.М., жит. с. Дубриничі, вул. ************,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Трянчич Юрію Михайловичу (************) жит. с. Дубриничі, вул. **************, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Миру, 28, Ужгородського району Закарпатської області площею 0,0714 га за кадастровим номером 2123281000:01:001:0098.

      2. Трянчич Юрію Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0714 га в с. Дубриничі, вул. Миру, 28, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1302

«Про відмову у затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Трянчич Є.Ю.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Трянчич Є.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Трянчич Єлізаветі Юріївні, жит. с. Дубриничі, вул. **************, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі,  Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2700 га за кадастровим номером 2123281000:01:008:0123, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває у власності вищезгаданої громадянки на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серія ІV-ЗК №018914 від 23.10.2002.

      2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1303

«Про відмову у затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Трянчич Ю.Ю.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Трянчич Ю.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Трянчичу Юрію Юрійовичу, жит. с. Дубриничі, вул. ************ щодо земельної ділянки в с. Дубриничі,  Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2800 га за кадастровим номером 2123281000:01:008:0124, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває у власності вищезгаданого громадянина на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серія ІV-ЗК №018906 від 23.10.2002.

      2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1304

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Коряк В.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Коряк В.І., жит. с. Дубриничі, вул. Ц**************, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Коряк Василині Іванівні (ідентифікаційний код: ************) жит. с. Дубриничі, вул. *************, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Центральна, 86, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1532 га з кадастровим номером 2123281000:01:007:0072.

      2. Коряк Василині Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,532 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, 86, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1305

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Корнілова С.О..»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Корнілова С.О., жит. м. Львів, вул. ************* Львівської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Корнілову Святославу Олеговичу (ідентифікаційний код: ************* м. Львів, вул. ************** Львівської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Берег, 81, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1842 га з кадастровим номером 2123281000:01:010:0058.

      2. Корнілову Святославу Олеговичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1842 га в с. Дубриничі, вул. Берег, 81, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                      Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                        Дубриничі                                   № 1306

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

та передачу в оренду гр. Сірак Б.Г.»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа гр. Сірак Б.Г. від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Сіраку Богдану Григорійовичу (індифікаційний код 3265220536) жит. м. Ужгород, вул. ***********, на земельну ділянку, що розташована за межами населеного пункту с. Малий Березний, Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,5500 га, (кадастровий номер 21202883600:03:005:0048), призначеної для  сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ 01.08).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,5500 га Сіраку Богдану Григорійовичу, що розташована за межами населеного пункту с. Малий Березний, Ужгородського  району Закарпатської області, призначеної  для сінокосіння і випасання худоби.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з Сірак Богданом Григорійовичем  договір оренди землі.

    5. Сіраку Богдану Григорійовичу у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1307

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Євсєєва Н.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Євсєєва Н.І., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Євсєєвій Надії Іванівній (ідентифікаційний код: **************) жит. с. Дубриничі, вул. **************, Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Миру, 29, Ужгородського району, Закарпатської області  площею 0,1650 га з кадастровим номером 21232810000:01:001:0103.

      2. Євсєєвій Надії Іванівній передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1650 га в с. Дубриничі, вул. Миру, 29, Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1308

Про затвердження акту обстеження

русла потічка «Петрічелла»

         Розглянувши заяву Кузьма Г.А. щодо обстеження русла потічка «Петрічелла», розташованого в с. Малий Березний по вул. Борканюка, що впадає в річку «Ублянка», беручи до уваги рекомендації постійної комісії Дубриницької сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів, відповідно до ст. 12, 158 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Акт обстеження русла потічка «Петрічелла», розташованого в с. Малий Березний по вул. Борканюка, що впадає в річку «Ублянка», складений комісією Дубриницької сільської ради (додаток 1 до рішення).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

 

 

Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР

Додаток   1

До рішення ХХІ сесії VІІІ скликання

Дубриницької сільської ради від ____________ 2023

АКТ №26

обстеження русла потічка «Петрічелла», розташованого в с. Малий Березний, по вул. Борканюка, що впадає в річку «Ублянка»

08.03.2023                                                                                                                      с. Дубриничі

      

Комісією Дубриницької сільської ради у складі: голови комісії: Герзанич В.М., заступника голови комісії: Тимко В.М., членів комісії: Шелеснак С.А., Грицик М.В. з метою розгляду заяви гр. Кузьма Г.А. від 22.02.2023, щодо вирішення питання розчистки русла потічка «Петрічелла», за участю зацікавлених осіб провели обстеження земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малий Березний, по вул. Борканюка, що впадає в річку «Ублянка».

Комісія встановила:

                -потічок «Петрічелла» бере свій початок у с. Завосино впадаючи в річку «Ублянка» яка в свою чергу впадає в річку «Уж». При впаданні потічка в річку «Ублянка», потічок «Петрічелла» проходить вздовж господарських полів, що беребувають у власності та користуванні жителів с. Малий Березний.

            -при виїзді комісії на місцевість встановлено наступне:

            - на відрізку русла потічка «Петрічелла» від впадання його до річки «Ублянка» близько 400 метрів спостерігаються значні острови намулу, утворені частково з каменю, деревини та побутових відходів (пластику), що в свою чергу призводить до виливу води з русла потічка по господарським полям жителів с. Малий Березний.

           

       Рекомендації комісії:

  • Рекомендувати розглянути дане питання на черговому засіданні Виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з метою здійснення розчистки русла потічка «Петрічелла».

Голова земельної комісії                                                                В. Герзанич

Заступник голови земельної комісії                                              В. Тимко

Члени комісії                                                                                    С. Шелеснак

                                                                                       

                                                                                                          М. Грицик

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1309

Про затвердження акту обстеження

кюветів по вул. Нова, с. Чорноголова

         Розглянувши заяву Іванцик М.М. щодо обстеження кюветів по вул. Нова, с. Чорноголова, беручи до уваги рекомендації постійної комісії Дубриницької сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів, відповідно до ст. 12, 158 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Акт обстеження кюветів по вул. Нова, с. Чорноголова, складений комісією Дубриницької сільської ради (додаток 1 до рішення).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР

Додаток   1

До рішення ХХІ сесії VІІІ скликання

Дубриницької сільської ради від ____________ 2023

АКТ №26

обстеження кюветів по вул. Нова, с. Чорноголова

з метою спуску дощових вод

08.03.2023                                                                                                                      с. Дубриничі

      

Комісією Дубриницької сільської ради у складі: голови комісії: Герзанич В.М., заступника голови комісії: Тимко В.М., членів комісії: Шелеснак С.А., Грицик М.В. з метою розгляду заяви гр. Іванцик М.М. від 19.01.2023, щодо вирішення питання стоку дощових вод з кюветів по вул. Нова, с. Чорноголова, за участю зацікавлених осіб провели обстеження кюветів, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Чорноголова, по вул. Нова.

Комісія встановила:

                -кювети по вул. Нова с. Чорноголова розташовані з обох сторін дороги. Покриття даної вулиці вкрите щебеним.

            -при виїзді комісії на місцевість встановлено наступне:

            - кювети по вул. Нова в с. Чорноголова збудовані таким чином, що не передбачено відтоку дощових вод і під час проливних дощів вони заповнюються повністю виливаючись на дворогосподарства мешканців вулиці, що в свою чергу призводи до підтоплень.

           

       Рекомендації комісії:

  • Рекомендувати розглянути дане питання на черговому засіданні Виконавчого комітету Дубриницької сільської ради для продовження кювету парелельно дворогосподарству гр. Гойзан І.Ю. з метою відведення стічних вод.

Голова земельної комісії                                                                В. Герзанич

Заступник голови земельної комісії                                              В. Тимко

Члени комісії                                                                                    С. Шелеснак

                                                                                       

                                                                                                          М. Грицик

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1310

«Про надання дозволу на виготовлення

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду гр. Керецман Н.Ю.»

                                                              

Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, 5 Закону України «Про оренду землі», керуючись, статтями 12, 79-1, 93, 122, 124, 125, 126, 134, Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Керецман Н.Ю., жит. м. Ужгород, вул. ********************, Закарпатської області, сільська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Керецман Надії Юріївні (ідентифікаційний код ****************) дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, призначеної для сінокосіння і випасання худоби (КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 0,3000 га, що розташована с. Малий Березний, урочище «Ліскувець», Ужгородського району Закарпатської області.

2. Керецман Надії Юріївні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки призначеної для сінокосіння подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                     № 1311

Про визнання деяких рішень сільської ради

такими, що втратили чинність

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Земельного Кодексу України, частини 1 Перехідних положень Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, у зв’язку з неоформленням права користування земельними ділянками громадянами, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.У зв’язку з неоформленням права користування (постійного користування) на земельні ділянки, рішення Дубриницької сільської ради в частині виділення земельних ділянок в користування (постійне користування) згідно списків, зокрема, рішення 12 сесії 3 скликання від 21.06.2000р., рішення 14 сесії 3 скликання від 28.09.2000р., рішення 17 сесії 3 скликання від 29.06.2001р., вважати такими, що втратили чинність.

      2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Віталій ГЕРЗАНИЧ).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

17.03.2023                                         Дубриничі                                        №  1312

 

Про звернення депутатів Дубриницької сільської

ради щодо врегулювання на законодавчому рівні

питання сплати податку з доходів фізичних осіб за місцем

здійснення діяльності структурних підрозділів,

відокремлених та невідокремлених підрозділів,

підприємств, установ, організацій та інших органів

виконавчої влади та місцевого самоврядування

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:


1. Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

щодо врегулювання на законодавчому рівні питання сплати податку з доходів фізичних осіб за місцем здійснення діяльності структурних підрозділів, відокремлених та невідокремлених підрозділів, підприємств, установ, організацій та інших територіальних органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (текст звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  (Чургович В.М.).

Сільський голова                                                                 Любов ЛАВЕР

 

 


Верховна Рада України

 

Кабінет Міністрів України

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

 

Ми, депутати Дубриницької сільської ради, звертаємось до Вас з проханням врегулювати на законодавчому рівні, тобто підготувати і затвердити зміни до Податкового Кодексу України, Бюджетного Кодексу України  щодо сплати податку з доходів фізичних осіб за місцем фактичного здійснення діяльності структурних підрозділів, відокремлених та невідокремлених підрозділів, підприємств, установ, організацій та інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а не за місцем реєстрації підприємств, установ, організацій, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, в підпорядкуванні яких вони є. Зокрема, на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади фактично здійснюють діяльність: на пункті пропуску через кордон Малий Березний – Убля митний пост Закарпатської митниці та прикордонний пост Чопського прикордонного загону. Крім того, проводять діяльність 6 АЗС. Податок з доходів фізичних осіб за працюючих сплачується за місцем реєстрації юридичних осіб, у підпорядкуванні яких знаходяться ці об’єкти.  А це в основному міста обласного значення, бюджети яких і так є значними. Така ситуація негативно впливає на дохідну частину місцевих бюджетів сільських та селищних територіальних громад, на території яких виробнича база є незначною і не дає можливості в достатній мірі спрямовувати кошти на розвиток  соціальної сфери, освіти, медицини, дорожньої інфраструктури і т.д.

Виконавчі органи Дубриницької сільської ради вже зверталися до Закарпатської митниці, Ужгородської районної військової адміністрації, Закарпатської обласної військової адміністрації щодо вирішення даного питання, однак було отримано відповідь,  яка свідчить про те, що до тих пір, поки на законодавчому рівні не буде врегульоване питання сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, на території яких проводять діяльність відокремлені підрозділи, не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, відповідні місцеві бюджети не можуть розраховувати на отримання таких доходів. Що стосується місцевого бюджету Дубриницької сільської ради то такі втрати складають більше 1 млн. грн. в рік

Просимо Вас з порозумінням віднестись до порушеного питання та позитивно його вирішити, що в значній мірі допоможе сільським, селищним територіальним громадам виконувати повноваження, надані їм Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Депутати Дубриницької сільської ради: