Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1170

Про продаж земельної ділянки

несільськогосподарського призначення

Антолик М.М.

Відповідно до статей 12, 128, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рішення Дубриницької сільської ради від 04.11.2021 № 955 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу», враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером 2120883601:04:005:0008, яка передбачена для продажу у власність Антолик Миколі Миколайовичу, жит. смт. Великий Березний, вул. Заводська, 2/9 (ідентифікаційний код 2838903519) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою: с. Малий Березний, вул. Маюрня, 2 (вул. Центральна, 157/1), Ужгородського району Закарпатської області, складений 30.12.2021 р. суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «Байт» (площа 0,2770 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості).

2. Продати Антолик Миколі Миколайовичу земельну ділянку з кадастровим номером 2120883601:04:005:0008 площею 0,2770 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою: с. Малий Березний, вул. Маюрня, 2 (вул. Центральна, 157/1), Ужгородського району Закарпатської області.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення, визначену на підставі висновку про ринкову вартість земельної ділянки (дата оцінки – 30.12.2021 р.), який є невід’ємною частиною складеного ТОВ «Байт» звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, у розмірі 276130,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) без ПДВ.

4. Зарахувати до ціни продажу земельної ділянки, зазначеної  в пункті 1 цього рішення, суму авансового внеску у розмірі 80863,28 грн (вісімдесят тисяч вісімсот шістдесят три гривні 28 копійок), сплаченого Антолик Миколою Миколайовичем відповідно до договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 10.11.2021 р.

5. Визначити, що  залишок ціни продажу земельної ділянки, зазначеної  в пункті 1 цього рішення, після зарахування суми сплаченого авансового внеску становить 195266,72 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч двісті шістдесят шість гривень 72 копійки), без ПДВ.

6. Договором купівлі-продажу земельної ділянки встановити, що право власності на земельну ділянку, зазначену  в пункті 1 цього рішення, виникає у покупця з моменту державної реєстрації цього права після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та сплати покупцем ціни за договором купівлі-продажу земельної ділянки.

7. Договором купівлі-продажу земельної ділянки встановити, що право оренди на вказану в пункті 1 цього рішення земельну ділянку у покупця припиняється з моменту державної реєстрації права власності на неї.

8. Антолик Миколі Миколайовичу у місячний строк з дати прийняття цього рішення, укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної  в пункті 1 цього рішення, забезпечити здійснення нотаріального посвідчення правочину та реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до вимог законодавства України.

9. Доручити Дубриницькому сільському голові Лавер Л.І. укласти з Антолик Миколою Миколайовичем договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення.

          10. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1171

Про продаж земельної ділянки

несільськогосподарського призначення

Цуганич І.І.

Відповідно до статей 12, 128, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рішення Дубриницької сільської ради від 04.11.2021 № 955 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу», враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером 2120883600:07:005:0095, яка передбачена для продажу у власність Цуганич Івану Івановичу, жит. с. Малий Березний, вул. Центральна, 12 (ідентифікаційний код 2558217619) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою: с. Малий Березний, вул. Маюрня, 4 (вул. Центральна, 157), Ужгородського району Закарпатської області, складений 23.03.2022 р. суб’єктом оціночної діяльності – ФОП Микитич О.С. (площа 0,0600 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості).

2. Продати Цуганич Івану Івановичу земельну ділянку з кадастровим номером 2120883600:07:005:0095 площею 0,0600 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою: с. Малий Березний, вул. Маюрня, 4 (вул. Центральна, 157), Ужгородського району Закарпатської області.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення, визначену на підставі висновку про ринкову вартість земельної ділянки (дата оцінки – 23.03.2022 р.), який є невід’ємною частиною складеного ФОП Микитич О.С. звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, у розмірі 59742,00 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот сорок дві 00 копійок) без ПДВ.

4. Зарахувати до ціни продажу земельної ділянки, зазначеної  в пункті 1 цього рішення, суму авансового внеску у розмірі 18234,90 грн (вісімнадцять тисяч двісті тридцять чотири гривні 90 копійок), сплаченого Цуганич Іваном Івановичем відповідно до договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 19.01.2022 р.

5. Визначити, що  залишок ціни продажу земельної ділянки, зазначеної  в пункті 1 цього рішення, після зарахування суми сплаченого авансового внеску становить 41507,10 грн (сорок одна тисяча п’ятсот сім гривень 10 копійок), без ПДВ.

6. Договором купівлі-продажу земельної ділянки встановити, що право власності на земельну ділянку, зазначену  в пункті 1 цього рішення, виникає у покупця з моменту державної реєстрації цього права після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та сплати покупцем ціни за договором купівлі-продажу земельної ділянки.

7. Договором купівлі-продажу земельної ділянки встановити, що право оренди на вказану в пункті 1 цього рішення земельну ділянку у покупця припиняється з моменту державної реєстрації права власності на неї.

8. Цуганич Івану Івановичу у місячний строк з дати прийняття цього рішення, укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної  в пункті 1 цього рішення, забезпечити здійснення нотаріального посвідчення правочину та реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до вимог законодавства України.

9. Доручити Дубриницькому сільському голові Лавер Л.І. укласти з Цуганич Іваном Івановичем договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення.

          10. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1172

Про затвердження акту обстеження

земельної ділянки

         Розглянувши заяву Щербанич М.М. щодо обстеження земельної ділянки с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 3а, беручи до уваги рекомендації постійної комісії Дубриницької сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 3а, за заявою гр. Щербанич М.М.), відповідно до ст. 12, 158 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Акт обстеження земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 3а, складений комісією Дубриницької сільської ради (додаток 1 до рішення).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                 Любов ЛАВЕР

Додаток   1

До рішення ХVІІ  сесії VІІІ скликання

Дубриницької сільської ради від 23.08.2022

АКТ №22

обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою:

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 3а,

за заявою гр. Щербанич М.М.

15.04.2022                                                                                                                       с. Дубриничі

      

Комісією Дубриницької сільської ради у складі: заступника голови комісії: Тимко В.М., членів комісії: Шевченко О.І., Шелеснак С.А., Грицик М.В. з метою розгляду заяви гр. Щербанич М.М. від 11.04.2022, щодо вирішення спірного питання меж земельних ділянок та вирубування плодових дерев (вишень) по вулиці Гагаріна (вздовж земельної ділянки гр. Смирна А.О.), за участю зацікавлених осіб провели обстеження земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 3а.

Комісія встановила:

                -гр. Смирна А.О. є власником земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, площею 0,1045 га, кадастровий номер: 2123281001:01:005:0005,  яка розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 3а (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 21.08.2013 №2192080).

            -гр. Щербанич М.М. проживає в житловому будинку, розташованому в с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 9 (навпроти земельної ділянки та будівлі гр. Смирної А.М.).

            -при виїзді комісії на місцевість гр. Щербанич М.М. повідомлено, що територія між парканом та вулицею Гагаріна була захаращена різного роду побутовими відходами. Також дана громадянка повідомила, що її сім’єю було облагороджено дану територію (близько трьох років тому) шляхом розчищення та вивезення відходів та у подальшому вздовж паркану було висаджено дерева – вишні. В подальшому зі слів гр. Шербанич М.М. проінформовано, що дані дерева були знищені сокирою гр. Смирна А.О. Однак, гр. Смирна А.О. повідомила, що їй невідомо про знищення дерев – вишень. Також комісією обстежено земельну ділянку гр. Смирна А.О. та встановлено, що межі земельної ділянки відповідно до правовстановлюючих документів відповідають встановленим в натурі (на місцевості) та закріплені парканом. Дані дерева були висаджені на землях загального користування комунальної власності сільської ради між парканом та вулицею Гагаріна.

         -відповідно до частини 3 статті 158 Земельного кодексу України, органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

       

       Рекомендації комісії:

1. Рекомендувати гр. Смирна А.О. здійснити розчистку кювету відповідно до встановлених Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-5:2011 – 5.6).

2. Рекомендувати гр. Щербанич М.М. та гр. Смирна А.О. підтримувати добросусідські відносини, відповідно до ст. 103-109 Земельного кодексу України.

3. Довести до відома гр. Щербанич М.М. та гр. Смирна А.О., що висадка або вирубка дерев на землях комунальної власності здійснюється за згодою виконавчих комітетів місцевих рад.

Заступник голови земельної комісії                                              В. Тимко

Члени комісії                                                                                    О. Шевченко

                                                                                                          

                                                                                                          С. Шелеснак

                                                                                                          

                                                                                                          М. Грицик

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1173

Про затвердження акту обстеження

земельної ділянки

         Розглянувши заяву Керецман О.П. щодо обстеження земельної ділянки с. Малий Березний, вул. Шевченка, 6, беручи до уваги рекомендації постійної комісії Дубриницької сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малий Березний, вул. Шевченка, 6, за заявою гр. Керецман О.П.), відповідно до ст. 12, 158 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Акт обстеження земельної ділянки в с. Малий Березний, вул. Шевченка, 6, складений комісією Дубриницької сільської ради (додаток 1 до рішення).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                 Любов ЛАВЕР

            Додаток   1

До рішення ХVІІ сесії VІІІ скликання

Дубриницької сільської ради від 23.08.2022

АКТ №

обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою:

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малий Березний, вул. Шевченка, 6,

за заявою гр. Керецман О.П.

15.04.2022                                                                                                                       с. Дубриничі

      

Комісією Дубриницької сільської ради у складі: заступника голови комісії: Тимко В.М., членів комісії: Шевченко О.І., Шелеснак С.А., Грицик М.В. з метою розгляду заяви гр. Керецман О.П. від 07.04.2022, щодо вирішення спірного питання меж земельних ділянок та розчисткою гілок плодових дерев що перешкоджають доступу сонячного світла до будинку гр. Керецман О.П. та гр. Яцків В.І., за участю зацікавлених осіб провели обстеження земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малий Березний, вул. Шевченка, 6.

Комісія встановила:

                -гр. Керецман О.П. є власником земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0531 га, кадастровий номер: 2120883601:03:004:0025,  яка розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малий Березний, вул. Шевченка, 6 (Державний акт на право власності на земельну ділянку від 27.06.2012 зареєстрований за №012080001000311).

            -гр. Яцків В.І. проживає в житловому будинку, розташованому в с. Малий Березний, вул. Центральна, 89.

            -при виїзді комісії на місцевість встановлено, що межі земельних ділянок гр. Керецман О.П. зі сторони земельної ділянки гр. Яцків В.І. закріплені межовими знаками (межовими знаками слугує встановлений паркан з бетонних стовпів та металеві стовпи). Гр. Керецман О.П. повідомила, що плодові дерева (яблуня, груша), посаджені на земельній ділянці гр. Яцків В.І., перешкоджають потраплянню сонячного світла в літній період до хати.

         -відповідно до частини 3 статті 158 Земельного кодексу України, органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

       

       Рекомендації комісії:

1. Рекомендувати гр. Яцків В.І. здійснити розчистку гілок плодових дерев (яблуня, груша) зі сторони межі земельної ділянки гр. Керецман О.П.

2. Рекомендувати гр. Керецман О.П. та гр. Яцків В.І. підтримувати добросусідські відносини, відповідно до ст. 103-109 Земельного кодексу України.

Заступник голови земельної комісії                                              В. Тимко

Члени комісії                                                                                    О. Шевченко

                                                                                                          

                                                                                                          С. Шелеснак

                                                                                                          

                                                                                                          М. Грицик

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1174

Про затвердження акту обстеження

земельної ділянки

         Розглянувши заяву Роговцової В.В. щодо обстеження земельної ділянки с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1а, беручи до уваги рекомендації постійної комісії Дубриницької сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1а, за заявою гр. Роговцової В.В.), відповідно до ст. 12, 158 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Акт обстеження земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1а, складений комісією Дубриницької сільської ради (додаток 1 до рішення).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                 Любов ЛАВЕР

           

Додаток   1

До рішення ХVІІ сесії VІІІ скликання

Дубриницької сільської ради від 23.08.2022

АКТ №

обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою:

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1а,

за заявою гр. Роговцової В.В.

12.08.2022                                                                                                                       с. Дубриничі

      

Комісією Дубриницької сільської ради у складі: заступника голови комісії: Тимко В.М., членів комісії: Беца В.В., Шелеснак С.А., Грицик М.В. з метою розгляду заяви гр. Роговцової В.В. від 06.06.2022, щодо вирішення спірного питання меж земельних ділянок та проходу (проїзду) через земельні ділянки гр. Роговцової В.В. та гр. Томаш М.Й., за участю зацікавлених осіб провели обстеження земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1а.

Комісія встановила:

            -гр. Томаш М.Й. є власником земельних ділянок загальною площею 0,2100 га,  які розташовані за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1 (Державний акт на право приватної власності на землю від 16.05.1994 зареєстрований за №ЗК-О №1).

            -гр. Роговцова В.В. використовує земельну ділянку за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Шевченка, 1а, без правовстановлюючих документів. Правовстановлюючі документи на житловий будинок, що розташований на земельній ділянці на прохання комісії гр. Роговцовою В.В. не надано.

            -при виїзді комісії на місцевість встановлено, що земельні ділянки гр. Роговцової В.В. та гр. Томаш М.Й. межують між собою таким чином, що доступ до них без перетину ділянки одне одного неможливий.

         -відповідно до частини 3 статті 158 Земельного кодексу України, органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

       

       Рекомендації комісії:

  • Рекомендувати гр. Роговцовій В.В. виготовити правовстановлюючі документи на земельну ділянку в яких передбачити накладення обмеження проходу, проїзду на частину земельної ділянки вздовж сараю гр. Томаш М.Й, розміром 10,3*1,5 м.
  • Рекомендувати гр. Томаш М.Й. внести відомості про земельну ділянкущо перебуває в його власності, до Державного земельного кадастру в яких передбачити накладення обмеження проходу, проїзду на частину земельної ділянки ззаді сараю (на углі власного туалету) гр. Роговцової В.В., розміром 7,0*7,0 м.
  • Рекомендувати гр. Роговцовій В.В. та гр. Томаш М.Й. підтримувати добросусідські відносини, відповідно до ст. 103-109 Земельного кодексу України.

Заступник голови земельної комісії                                              В. Тимко

Члени комісії                                                                                    В. Беца

                                                                                                          

                                                                                                          С. Шелеснак

                                                                                                          

                                                                                                          М. Грицик

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1175

 

Про затвердження

детального плану території земельної ділянки

гр. Розман О.В.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – Сакулич І.І.) для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0100 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, б/н, Ужгородського району Закарпатської області..

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1176

 

Про затвердження

детального плану території земельної ділянки

гр. Юричканич В.І.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – Сакулич І.І.) зі зміною цільового призначення із земель «ведення особистого селянського господарства», в землі  «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд», площею 0,1930 га в с. Чорноголова, ур «За клин», Ужгородського району Закарпатської області..

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1177

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

 частини земельної ділянки

гр. Саболчі М.Л. в  с. Дубриничі

 

       Розглянувши заяву довіреної особи  Саболчі Ольги Михайлівни про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення частини земельної ділянки в селі Дубриничі, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123281001:01:008:0009  площею 0,0341 га. розташовану за адресою: с. Дубриничі, вул. Шевченка, б/н  Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення частини земельної ділянки із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів інвестора Саболчі Марина Ладиславівна.

3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

 

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1178

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Ясиновська В.В. 

 

       Розглянувши заяву Ясиновської В.В.  про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Малий Березний, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2120883600:07:005:0099  площею 0,4000 га. розташовану за адресою: с. Малий Березний, урочище «Біля маюрні», Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства  на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів Ясиновської В.В. 

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІІ  сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

23.08.2022                                         Дубриничі                                   №  1179

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Ясиновський А.А. 

 

       Розглянувши заяву Ясиновського А.А.  про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Малий Березний, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2120883600:07:005:0102  площею 0,6000 га. розташовану за адресою: с. Малий Березний, урочище «Біля маюрні», Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства  на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів Ясиновського А.А. 

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР