Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1146

 

Про затвердження середньозаготівельних

цін на природні рослинні ресурси місцевого значення

 

         Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3 і 20 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 4, 5, 6, 10, 11 Закону України “Про рослинний світ”, рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 “Про затвердження рентної плати за  заготівлю  другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області”, враховуючи розпорядження  голови  Закарпатської  облдержадміністрації від 08.04.2022 № 108 “Про ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у 2022 році”, сільська рада

 

Вирішила:

1. Затвердити на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади середньозаготівельні ціни на природні рослинні ресурси місцевого значення, зокрема:

чорниця (плоди) – 18 грн./кг

брусниця (плоди) – 18 грн./кг

ожина (плоди) – 14 грн./кг

гриби білі – 25 грн./кг

гриби інші – 10 грн./кг

      2. Затвердити рентну плату у відсотках до середньозаготівельних цін за одиницю продукції (кг) у розмірі 7,7 відсотки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                      Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1147

 

Про надання дозволу на спеціальне

використання природних ресурсів

місцевого значення

Відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей 10 Закону України “Про рослинний світ”, статті 15 Закону України  “Про охорону навколишнього природного середовища”,  Закону України  “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника  обласної військової адміністрації від 08.04.2022 № 108 “Про ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у 2022 році”, розглянувши заяви приватних підприємців Качура Івана Васильовича, Ватраль Андріани Іванівни, Дівинець Василя Івановича, Ревти Василя Васильовича та додані до них документи,  сільська рада

вирішила:

1.  Надати дозволи на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення приватним підприємцям на заготівлю:

1.1 Качуру Івану Васильовичу – на 10 тонн чорниці;

1.2 Ватраль Андріані Іванівні – на 10,19 тонн чорниці;

1.3 Дівинець Василю Івановичу – на 20,0 тонн чорниці;

1.4 Дівинець Василю Івановичу – на 1,0 тонну грибів білих;

1.5 Ревта Василю Васильовичу – на 5,0 тонн чорниці.

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання здійснювати заготівлю природних ресурсів місцевого значення в обсягах їх заготівлі відповідно до дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії:  з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.) та з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1148

Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 06 червня 2007 року         № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та від 29 березня 2017 року «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності» та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ (далі - Положення) згідно з додатком.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

3. Суб’єктам господарювання комунальним підприємствам, установам, організаціям, що засновані на власності територіальної громади, дотримуватись в установленому законодавством вимог та цього Положення на майно, що належить до комунальної власності Дубриницько-Малоберезнянської ТГ і передане на правах господарського відання та оперативного управління.

4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та підлягає розміщенню на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Гунтей О.В.), відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І)) та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Домерецького І.Р.)

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХVІ (позачергової)

сесії Дубриницьої сільської

ради VIIІ скликання від

01.07.2022 р. № 1148

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна, що є комунальною

власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ

Це Положення (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від      08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 06 червня 2007 року № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» та від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», наказу Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби».

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), (далі – майно).

Списання майна здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (рухоме майно) з балансу підприємств, установ, організацій (далі – суб’єкти господарювання).

У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, що засновані  на власності Дубриницько-Малоберезнянської ТГ.

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям міської комунальної власності на правах господарського відання та користування, оперативного управління в т.ч. передане в оренду, та/або знаходиться в статутних фондах інших суб’єктів підприємницької діяльності.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду та об’єкти цивільної оборони тощо).

2.Порядок списання майна, що є комунальною власністю

Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, шляхом ліквідації

2.1. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється з подальшим його відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном

2.2. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого сільською радою рішення про надання згоди на його списання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ, комунального підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис.гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

2.3. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи:

2.3.1. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

2.3.2. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерсь-кого обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

2.3.3. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

2.3.4. акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

2.3.5. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

2.3.6. відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

2.3.7. відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.3.8. у разі потреби, відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради може запитувати від суб’єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти, тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб’єкту господарювання у 10-денний термін з дати надходження зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту документів.

2.4. відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради готує проект рішення сільської ради про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна протягом 30 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.3. цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна приймається сільської радою у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради лист про відмову в наданні згоди на списання майна надається у разі, коли:

- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.3. цього Положення;

- суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонуються до списання;

- суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.

2.5. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджуються розпорядчим актом.

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

2.6. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю території Дубриницько-Малоберезнянська ТГ і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється комісія у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

- працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

2.7. Комісія суб’єкта господарювання:

2.7.1. проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2.7.2. проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

2.7.3. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

2.7.4. установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

2.7.5. установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

2.7.6. визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

2.7.7. здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

2.7.8. складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

2.8. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

2.8.1. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2.8.2. акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не додаються у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

2.8.3. акти на списання майна;

2.8.4. інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

2.9. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття міською радою рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна.

2.10. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

2.11. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.12. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

2.13. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.14. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.15. Кошти, що надійшли в результаті списання майна залишаються у розпорядженні суб’єктів господарювання та спрямовуються відповідно до вимоги законодавства.

2.16. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту його повертають суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання  протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

2.17. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом  господарювання звіту про списання майна.

2.18. Керівник суб’єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

3. Порядок списання майна, що є комунальною власністю

Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, шляхом безоплатної передачі

Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, з балансу суб’єктів господарювання комунальної власності здійснюється за погодженням сторін та вищестоящих організацій з дозволу міської ради.

Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, з комунальної власності у державну власність здійснюється згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» з дозволу міської ради.

4. Порядок списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, шляхом відчуження (продаж рухомого майна)

4.1. Відчуження рухомого майна суб’єктів господарювання міської комунальної власності проводиться відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради після отримання на це дозволу міської ради.

4.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, згідно з цим Положенням суб’єкту господарювання необхідно подати відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради такі документи:

- звернення суб’єкта господарювання, в якому надати техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження основних засобів (рухоме майно) та напрямки використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

- відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 4;

- акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 5;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

- звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухоме майно);

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

За вимогою відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

4.3. Початкова ціна продажу основних засобів (рухоме майно) визначається на підставі висновку зі звіту про оцінку основних засобів (рухоме майно), який виготовляється суб’єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

4.4. Після проведення оцінки суб’єктам господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Висновок про вартість основних засобів (рухоме майно) дійсний до закінчення строку дії дозволу міської ради на відчуження основних засобів (рухоме майно).

4.5. Термін прийняття рішення про надання чи відмову в наданні дозволу щодо відчуження основних засобів (рухоме майно) становить 30 робочих днів від часу надходження до відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради повного комплекту документів, потрібних для прийняття відповідного рішення.

4.6. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через біржі на аукціоні.

Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу».

4.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), спрямовуються відповідно до вимог законодавства до бюджету міста.

4.8. відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна подає до міської ради звіт за результатами відчуження основних засобів (рухоме майно) та використання коштів згідно з додатком 6.

5. Прикінцеві положення

5.1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

5.2. Керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

5.4 відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника)

__________________________

          (суб'єкта господарювання)

__________________________

(підпис)     (ініціали та прізвище)

_____ ______________20__

М.П.

 

ВІДОМІСТЬ

про майно комунальної власності, що пропонуються до списання

станом на ___ ______ 20__

 

№ п/п

Наймену-вання об’єкту

Рік випуску, дата введе-

ння в експ-луа-

тацію

Номер об’єкта

Інформ-ація про проведе-ння мо-дернізації, модифіка-ції, добу-дови, ре-конструк-ції

Вартість здійсне-них ка-піталь-них інвес-тицій

(грн.)

Первісна (переоці-нена) вартість

(грн.)

Сума на-рахова-

ного зносу

(грн.)

Балансо-ва (за-лишко-ва) вар-тість

(грн.)

Ліквіда-ційна вартість

(грн.)

інвентарний

(номенклатурний)

заводський

паспортний

                       

 

Усього

Дані про дорогоцінні метали ___________________________________________

                                                      (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер     _____________             ______________________

     (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

         (посада керівника)

__________________________

         (суб'єкта господарювання)

__________________________

                                                                                 (підпис) (ініціали та прізвище)

_____ ______________ 20__

М.П.

 

АКТ

інвентаризації майна комунальної власності,

що пропонуються до списання

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__ р. № ____

комісією у складі ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

проведено інвентаризацію майна комунальної власності, що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку № _______________________

станом на ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

№ п/п

Найменування об’єкту

Рік випуску, дата вве-дення в експ-луатацію

Номер об’єкта

Станом на __.__.20__

При-

мітка

інвентар-ний (номен-клатурний)

заводський

паспорт-ний

фактич-но вияв-лено

за дани-ми бух-обліку

                 

Усього

Усього за актом: _____________________________________________________

(цифрами і словами)

1) загальна кількість об'єктів (фактично) _________________________________

                                                                                        (цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) _________________________________________

                                                                                        (цифрами і словами)

Голова комісії: ______________  ____________________  ___________________

(посада)                        (підпис)                           (ініціали та прізвище)

Члени комісії:      ______________ _____________________________________

______________ _________________ ____________________  _________________________ ___________________________ ___________________________  _________________________                                     


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________________                                           ______________________________________________

     (найменування суб'єкта господарювання)                                                                                               (посада керівника

__________________________________________                                           ______________________________________________

_________________________________________                                                                суб'єкта господарювання)

        (місцезнаходження суб'єкта господарювання)                                                            ____________ __________________________________

__________________________________________                                                  (підпис)                         (ініціали та прізвище)

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)                                           ____________ __________________________ 20___ р.

М.П.

ЗВІТ

про списання майна комунальної власності

 

№ п/п

Наймену-вання об’єкта

Рік випуску, дата введення в експлуа-тацію

Інвентарний (номенкла-турний) номер

Заводський номер

Витрати на списання об’єкта

(грн.)

Оприбутковано в результаті списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріа-лів, сиро-вини тощо

(грн.)

Напрями використання коштів

Документи, що підтверджують отримання коштів

Придатних вузлів та агрегатів

Матеріалів

сировини

Основних засобів

Загальна вартість

(грн.)

кіль-кість

вар-тість

кіль-кість

вар-тість

кіль-кість

вар-тість

кіль-кість

вар-тість

                                   

Усього

Голова комісії:     ____________     ______________________

    (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Члени комісії:      ____________     ______________________

____________     ______________________

 

Додаток 4

до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання
__________ ____________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20_ р.

М. П. 

ВІДОМОСТІ

про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

на ____________ 20_ р.

 

Найме-нування об'єкта 

Рік випус-ку (побу-дови) 

Номер об'єкта 

Інформація про прове-дення мо-дернізації, модифіка-ції, добудо-ви, дооблад-нання, ре-конструкції 

Вартість здійснених капіталь-них інвестицій, гривень 

Первісна (переоцінена) вартість, гривень 

Сума нарахованого зносу, гривень 

Балансова (залишкова) вартість, гривень 

Дані про дорогоцінні метали* 

інвентарний 

заводський 

паспортний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

____________
* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом.

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання 

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(посада керівника

______________________________

суб'єкта господарювання)

________ ______________________

(підпис)      (ініціали та прізвище)

_____ ______________ 20__ р.

М.П.

АКТ

про оцінку вартості основних засобів,

які підлягають відчуженню, станом на «__» ______20__ року

 

п/п

Назва інвен-тарного

об'єкта

Рік ви-пуску

Номер інвентарн. об'єкта

Кількість капіталь-них ремонтів (дата про-ведення останнього)

Вартість капітальних ремонтів, грн.

Балансо-ва (пер-вісна) вартість, грн.

Сума нарахова-ного зношення, грн.

Балансова (залишко-ва) вартість, гри.

Інвен-тарний

заводський

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

1.

                 

2.

                 

3.

….

                 

Усього:

       

Відомості про дорогоцінні метали:  (подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом)

Головний бухгалтер     ___________________ _____________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання

_________________________

(підпис)      (ініціали та прізвище)

________   ____________ 20__ р.

М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від __.__.20___ № ____ комісією у складі  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)

проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку № ____ на __.__20___.

Інвентаризацію почато _____.20__ р. Інвентаризацію закінчено _____.20__ р.

Під час інвентаризації встановлено:

Найме-

нування

об'єкта

Рік

випуску

Номер об'єкта

Обліковується на __ _______ 20__ р.

При-мітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично

виявлено

за даними бухгал-терського обліку

кіль-

кість

первісна

(переоцінена)

вартість, грн.

кіль-кість

первісна

(переоцінена)

вартість,грн.

                   

Усього

                 

Усього:

а) загальна кількість одиниць, фактично ____________________________

(словами)

б) на суму, гривень, фактично _____________________________________

(словами)

Голова комісії     ____________      ______________  _______________________

     (посада)                   (підпис)                     (ініціали та прізвище)

Члени комісії:      ____________     _____________    _______________________

     (посада)                   (підпис)                     (ініціали та прізвище)

____________     _____________    _______________________

     (посада)                              (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                        

 

Додаток 7

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів, отриманих

від продажу основних засобів (рухомого майна)

п/п

Назва,

адреса

під-

приємст-ва

Назва

органу,

який

надав

дозвіл

на

відчуд-

ження

Номер

та дата

доку-

мента,

яким

був

наданий

дозвіл

Назва,

інвен-

тарний

номер

об'єкта

продажу

Назва,

адреса

посеред-

ника з

продажу

Назва,

адреса

фірми-

покупця

Номер,

дата

реєстрації

контракту

(договору

купівлі-

продажу)

Сума

коштів,

отрима-

них від

продажу,

номер

рахунка

Використання

коштів згідно

з техніко-

економічним

обґрунтува-нням

Фактичне

використання

коштів

Приміт-ки

 
 
 
 
 
 
 

призна-

чення

обсяг

призна-

чення

обсяг

 
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 
                             

Керівник підприємства ______________________         _________________________________

(підпис)                                            (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер     ______________________          _________________________________

М.П.               (підпис)                                            (прізвище та ініціали)

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1149

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

на 2022 рік  в новій редакції

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на 2022 рік в новій редакціїщо додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

            Додаток 1      
          до Положення про складання, затрвердження та контролю 
          виконання фінансового плану підприємства  
                   
              "ЗАТВЕРДЖЕНО"  
              Рішення сесії  
              Дубриницької сільської  
              ради від                      № 1149  
              01.07.2022 р.    
                   
                   
              Проект    
              Попередній    
              Уточнений Х  
              Зміни Х  
              зробити позначку "Х"  
                   
                   
        Коди  
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство" Центр первинної медико -санітарної допомоги "Дубриницької сільської Закарпатської області   за ЄДРПОУ  43962480  
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150  
Територія       за КОАТУУ 2123283001  
Орган державного управління          за СПОДУ    
Галузь      Охорона здоров"я     за ЗКГНГ    
Вид економічної діяльності     Загальна медична практика     за  КВЕД   86,21  
Одиниця виміру, грн. грн      
Форма власності комунальна      
Середньооблікова кількість штатних працівників 19          
Місцезнаходження   89210, Закарпатська область, Перечинський район, с. Дубриничі , вул.Дружби 5  
Телефон             
Керівник Данилаш Василина Василівна          
                   
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2022___ рік  
   
                грн.  
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами   
І   ІІ   ІІІ   ІV   
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
I. Фінансові результати  
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)  
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100        4 677 000,0       1 104 200,0    1 179 800,0    1 180 800,0     1 212 200,0  
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110           350 000,0            90 000,0      160 000,0        30 000,0         70 000,0  
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120             50 000,0            25 000,0        15 000,0        10 000,0                     -  
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я 121             50 000,0            25 000,0        15 000,0        10 000,0                     -  
122                        -          
123                        -          
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130           -            -  4 503 000,0     1 138 000,0  1 328 000,0  1 000 000,0   1 037 000,0  
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140         107 000,0          25 000,0       32 000,0       27 000,0        23 000,0  
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141             50 000,0                       -        16 000,0        16 000,0         18 000,0  
Відшкодування вартості пільгових ліків 1411             50 000,0            25 000,0        15 000,0        10 000,0                     -  
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142                        -          
господарчі товари та інвентар 143              7 000,0                       -          1 000,0          1 000,0           5 000,0  
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150             35 000,0             5 000,0        10 000,0        10 000,0         10 000,0  
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160         350 000,0            90 000,0      161 000,0        31 000,0         72 000,0  
Витрати на електроенергію 161           350 000,0            90 000,0      160 000,0        30 000,0         70 000,0  
Витрати на водопостачання та водовідведення 162                        -          
Витрати на природній газ 163                        -          
Витрати на тверде паливо 164                        -                      -                    -                     -  
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165              4 000,0            1 000,0          1 000,0           2 000,0  
Витрати на оплату праці 170        2 376 000,0          576 000,0      600 000,0      600 000,0       600 000,0  
Відрахування на соціальні заходи 180           475 000,0          115 000,0      120 000,0      120 000,0       120 000,0  
Витрати по виконанню цільових програм 190                        -          
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200                        -          
Амортизація 210           848 000,0          212 000,0      212 000,0      212 000,0       212 000,0  
Інші витрати (розшифрувати) 220                        -          
Адміністративні витрати, у тому числі: 230           -            -     882 000,0        196 200,0     219 800,0     220 800,0      245 200,0  
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231              8 200,0             2 200,0          2 000,0          2 000,0           2 000,0  
витрати на страхові послуги  232                        -          
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233             50 000,0             5 000,0        15 000,0        15 000,0         15 000,0  
витрати на службові відрядження 234              3 000,0            1 000,0          1 000,0           1 000,0  
витрати на зв’язок та інтернет 235              9 000,0            3 000,0          3 000,0           3 000,0  
витрати на оплату праці 236           570 000,0          130 000,0      140 000,0      140 000,0       160 000,0  
відрахування на соціальні заходи 237           127 800,0            31 000,0        30 800,0        30 800,0         35 200,0  
витрати на обслуговування оргтехніки 238              4 000,0             1 000,0          1 000,0          1 000,0           1 000,0  
витрати на культурно-масові заходи 239                        -          
амортизація  250           110 000,0            27 000,0        27 000,0        28 000,0         28 000,0  
юридичні та нотаріальні послуги 260                        -          
витрати на охорону праці та навчання працівників 270                        -          
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280                        -          
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                        -                        -                     -  
дохід від операційної оренди активів 291                        -          
дохід від реалізації необоротних активів 292                        -          
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300                
ІІ. Елементи операційних витрат  
Матеріальні затрати 400           504 200,0          122 200,0      205 000,0        70 000,0       107 000,0  
Витрати на оплату праці 410        2 946 000,0          706 000,0      740 000,0      740 000,0       760 000,0  
Відрахування на соціальні заходи 420           602 800,0          146 000,0      150 800,0      150 800,0       155 200,0  
Амортизація 430           958 000,0             239 000         239 000         240 000          240 000  
Інші операційні витрати 440             66 000,0             6 000,0        20 000,0        20 000,0         20 000,0  
Разом (сума рядків 400 - 440) 450            5 077 000,0       1 219 200,0    1 354 800,0    1 220 800,0     1 282 200,0  
ІІІ. Інвестиційна діяльність  
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                        -                        -                     -  
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                        -          
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510           -            -                    -                       -                    -                    -                     -  
капітальне будівництво 511                        -          
придбання (виготовлення) основних засобів 512                        -          
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                        -          
придбання (створення) нематеріальних активів 514                        -          
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                        -          
капітальний ремонт 516                        -          
ІV. Фінансова діяльність  
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600           -            -                    -                       -                    -                    -                     -  
кредити  601                        -          
позики 602                        -          
депозити 603                        -          
Інші надходження (розшифрувати) 610                        -          
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620           -            -                    -                       -                    -                    -                     -  
кредити  621                        -          
позики 622                        -          
депозити 623                        -          
Інші витрати (розшифрувати) 630                        -          
Усього доходів 700           -            -        5 077 000,0     1 219 200,0  1 354 800,0  1 220 800,0 1282200,00  
Усього витрат 800           -            -        5 077 000,0        1 219 200     1 354 800     1 220 800 1282200,0  
Нерозподілені доходи 850                        -                       -                    -                    -                     -  
IV. Додаткова інформація       на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10  
Штатна чисельність працівників 900       33,75 33,75 33,75 33,75  
Первісна вартість основних засобів 910       19 564 087,38 19 476 247,38 19 476 247,38 19 476 247,38  
Податкова заборгованість 920                
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930                
                   
                   
Директор_____________________   _________________________   В.В.Данилаш  
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)      
                   
Головний бухгалтер _______________   _________________________   Бабука Т.Ю.  
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)      
                   
                   

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                №  1150

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

за 2021 рік

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіти про виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області за 2021 рікщо додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

            Додаток 1    
          до Положення про складання, затвердження та контролю 
          виконання фінансового плану підприємства
                 
              "ЗАТВЕРДЖЕНО"
              Рішенням сесії
              Дубриницької сільської
              ради №1150 
              01.07.2022 р.
                 
                 
              Проект  
              Попередній  
              Уточнений Х
              Зміни  
              зробити позначку "Х"
                 
                 
        Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дубриницької сільської ради Закарпатської області   за ЄДРПОУ  43962480
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150
Територія Перечинський район     за КОАТУУ 2123283001
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров"я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів     за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, грн.      
Форма власності комунальна    
Середньооблікова кількість штатних працівників 19        
Місцезнаходження   89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул.Дружби,5      
Телефон           
Керівник Данилаш Василина Василівна        
    ЗВІТ            
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
за        ІV квартал    2021    року
                грн.
Найменування показника Код рядка  Факт з наростаючим підсумком з початку року Звітний період (квартал, рік)
минулий рік поточний рік план  факт відхилення,+/- виконання,%
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)       709000 641555 -67445 90,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100   - 427000 353573 -73427 82,8
Дохід з місцевого бюджету  110   287982 282000 287982 5 982             102,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 120   287982 282000 287982 5 982             102,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                         -  
Дохід від надання платних послуг 131                         -  
Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 132   -   - - -
Витрати    
Заробітна плата 200   564592 500000 564592 64 592             112,9
Нарахування на оплату праці 210   122279 108000 122279 14 279             113,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220   1624 2000 1624 -376               81,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230   1200 11200 1200 -10 000               10,7
Продукти харчування 240   0        
Оплата послуг (крім комунальних) 250   10240 10000 10240 240             102,4
Видатки на паливо-мастильні матеріали 260   10422 10200 10422 222             102,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270   17136 67600 17136 -50 464               25,3
Оплата водопостачання та водовідведення 271   0     0  
Оплата електроенергії 272   17136 67600 17136 -50 464               25,3
Оплата природного газу 273   0     0  
Оплата інших енергоносіїв 274   0     0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280   0     0  
Виплата пенсій і допомоги 290   0     0  
Інші виплати населенню 300   0     0  
Інші  поточні видатки 310   0     0  
Амортизація 320   238336   238336 238 336  
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 330   - - - - -
  331            
Разом (сума рядків 200 - 330)     982965 709000 965829 256 829             136,2
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400   13246 23400 13246 -10 154               56,6
Витрати на оплату праці 410   564592 500000 564592 64 592             112,9
Відрахування на соціальні заходи 420   122279 108000 122279 14 279             113,2
Амортизація 430   238336 0 238336 238 336  
Інші операційні витрати 440   27376 77600 27376 -50 224               35,3
Разом (сума рядків 400 - 440) 450   965829 709000 965829 256 829             136,2
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500   65454 68000 65454 -2 546               96,3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501   62754 68000 62754 -5 246               92,3
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510               - 65454 68000 65454 -2 546               96,3
капітальне будівництво 511            
придбання (виготовлення) основних засобів  512   62754 68000 62754 -5 246               92,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513   2700   2700 2 700  
придбання (створення) нематеріальних активів 514            
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515            
капітальний ремонт 516                      -        
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600               -                    -                    -                     -                 -                    -
кредити  601                      -        
позики 602                      -        
депозити 603                      -        
Інші надходження (розшифрувати) 610                      -        
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620               -                    -                    -                     -                 -                    -
кредити  621                      -        
позики 622                      -        
депозити 623                      -        
Інші витрати (розшифрувати) 630                      -        
Усього доходів 700   353436 709000 641555 -67 445 90,5
Усього витрат 800   965829 709000 965829 256 829 136,2
Нерозподілені доходи 850                      -  -   -   
V. Додаткова інформація   на 31.12 на 1.10 на 31.12  на 31.12. 
Штатна чисельність працівників 900   33,75 33,75 33,75 33,75
Первісна вартість основних засобів 910   19 564 087,38 7 746 885,38 19 564 087,38 19 564 087,38
Податкова заборгованість 920    -   -     - 
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930    -   -     - 
                 
                 
Директор                                                          _________________________   В.В.Данилаш
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)    
                 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1151

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

за І квартал 2022 року

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіти про виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області за І квартал 2022 рокущо додаються.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

            Додаток 1    
          до Положення про складання, затвердження та контролю 
          виконання фінансового плану підприємства
                 
              "ЗАТВЕРДЖЕНО"
              Рішенням сесії
              Дубриницької сільської
              ради № 1151
              01.07.2022 р.
                 
                 
              Проект  
              Попередній  
              Уточнений Х
              Зміни  
              зробити позначку "Х"
                 
                 
        Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дубриницької сільської ради Закарпатської області   за ЄДРПОУ  43962480
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150
Територія Перечинський район     за КОАТУУ 2123283001
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров"я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів     за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, грн.      
Форма власності комунальна    
Середньооблікова кількість штатних працівників 23        
Місцезнаходження   89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул.Дружби,5      
Телефон           
Керівник Данилаш Василина Василівна        
    ЗВІТ            
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
за        І квартал    2022    року
                грн.
Найменування показника Код рядка  Факт з наростаючим підсумком з початку року Звітний період (квартал, рік)
минулий рік поточний рік план  факт відхилення,+/- виконання,%
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)     795256 1219200 795256 -423944 65,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100   705660 1104200 705660 -398540 63,9
Дохід з місцевого бюджету  110   89596 90000 89596 -404               99,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 120   12814 25000 12814 -12 186               51,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                         -  
Дохід від надання платних послуг 131                         -  
Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 132   -   - - -
Витрати    
Заробітна плата 200   704099 706000 704099 -1 901               99,7
Нарахування на оплату праці 210   143509 146000 143509 -2 491               98,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220   2160 2200 2160 -40  - 
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230   0     0                    -
Відшкодування вартості пільгових ліків 231   12814 25000 12814 -12 186               51,3
Продукти харчування 240   0        
Оплата послуг (крім комунальних) 250   5510 6000 5510 -490               91,8
Видатки на паливо-мастильні матеріали 260   4953 5000 4953 -47               99,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270   89596 90000 89596 -404               99,6
Оплата водопостачання та водовідведення 271   0     0  
Оплата електроенергії 272   89596 90000 89596 -404               99,6
Оплата природного газу 273   0     0  
Оплата інших енергоносіїв 274   0     0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280   0     0  
Виплата пенсій і допомоги 290   0     0  
Інші виплати населенню 300   0     0  
Інші  поточні видатки 310   0     0  
Амортизація 320   238336 239000 238336 -664               99,7
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 330   - - - - -
  331            
Разом (сума рядків 200 - 330)     1290573 1219200 1200977 -18 223               98,5
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400   109523 122200 109523 -12 677               89,6
Витрати на оплату праці 410   704099 706000 704099 -1 901               99,7
Відрахування на соціальні заходи 420   143509 146000 143509 -2 491               98,3
Амортизація 430   238336 239000 238336 -664               99,7
Інші операційні витрати 440   5510 6000 5510 -490               91,8
Разом (сума рядків 400 - 440) 450   1200977 1219200 1200977 -18 223               98,5
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500   0 0 0 0  
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501   0     0  
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510               - 0 0 0 0  
капітальне будівництво 511            
придбання (виготовлення) основних засобів  512   0     0  
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513   0     0  
придбання (створення) нематеріальних активів 514            
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515            
капітальний ремонт 516                      -        
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600               -                    -                    -                     -                 -                    -
кредити  601                      -        
позики 602                      -        
депозити 603                      -        
Інші надходження (розшифрувати) 610                      -        
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620               -                    -                    -                     -                 -                    -
кредити  621                      -        
позики 622                      -        
депозити 623                      -        
Інші витрати (розшифрувати) 630                      -        
Усього доходів 700   89596 1219200 795256 -423 944 65,2
Усього витрат 800   1200977 1219200 1200977 -18 223 98,5
Нерозподілені доходи 850                      -  -   -   
V. Додаткова інформація   на 01.01 на 01.01 на 31.03  на 31.03. 
Штатна чисельність працівників 900   33,75 33,75 33,75 33,75
Первісна вартість основних засобів 910   19 564 087,38 19 564 087,38 19 476 247,38 19 476 247,38
Податкова заборгованість 920    -   -   -   - 
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930    -   -   -   - 
                 
                 
Директор                                                          _________________________   В.В.Данилаш
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)    
                 

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1152

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Капраль В.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Капраля В.В., жит. с. М.Березний, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дітей в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Капраль Арсенія Васильовича, ************* року народження та Капраль Артемія Васильовича, **********  року народження  з 01.07.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1153

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Лешанич Ю.М.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Лешанич Ю.М., жит. смт. Дробишеве, вул. ****************  Донецької області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Лешанич Ангеліну Вікторівну, ************** року народження з 01.07.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1154

Про передачу кисневих концентраторів

Комунальному некомерційному підприємству

Центр первинної медико-санітарної допомоги

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи рішення тринадцятої сесії восьмого  скликання Ужгородської  районної  ради   від 24 червня 2022 року № 228 “Про передачу в комунальну власність майна (кисневих концентраторів)”, сільська рада

вирішила:

1. Передати комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області кисневі концентратори АЕ-8 у кількості 2 (двох) штук, які Дубриницька сільська рада отримала в комунальну власність зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Ужгородського району.

2. Директору комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області Данилаш В.В. забезпечити використання кисневих концентраторів за цільовим призначенням і не допустити відчуження у приватну власність.

3. Затвердити склад комісії з прийому-передачі кисневих концентраторів згідно з додатком 1 (додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.) та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності  (Чургович В.М.).

 

Сільський голова                                                                Любов ЛАВЕР

 

Додаток 1

до рішення ХVІ (позачергової) сесії

8 скликання

сільської ради

від 01.07. 2022 р. № 1154

 

 

 

СКЛАД

комісії з прийому-передачі кисневих концентраторів

з комунальної власності Дубриницької сільської ради в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству

“Центр первинної медико-санітарної допомоги”

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

 

 

Голова комісії

 

ЛАДОМИРЯК Мар’яна Павлівна

перший заступник сільського голови

 

Члени комісії:

 

БАБУКА Тетяна Юріївна

головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

ДАНИЛАШ Василина Василівна

директор комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

ЧУРГОВИЧ Василь Михайлович

депутат сільської ради, голова постійної комісії з питань  освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності

ШЕЛЕМОН Мар’яна Василівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради

 

 

 

Секретар ради                                                                         Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1155

Про прийняття у комунальну

власність Дубриницької сільської ради

майна

        

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі наказу Міністерства соціальної політики України від 16.12.2020 року №815 «Про надання територіальним громадам технічного оснащення щодо організації виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», на виконання листів Міністерства соціальної політики від 30.11.2021 року №20167/0/2-21/1 «Щодо постачання меблів тергромадам» та від 03.06.2022 року №5362/0/2-22/1 «Щодо постачання комп’ютерного обладнання», на підставі наказу департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації від 20.06.2022 року №330 «Про безоплатну передачу основних засобів» та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

       1. Прийняти в комунальну власність Дубриницької сільської ради майно (матеріальні цінності), отримане безоплатно в межах реалізації Міністерством соціальної політики України проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про позику від 09 липня 2014 року за переліком, зазначеним в додатку 1 до цього рішення .

       2. Прийняти в комунальну власність Дубриницької сільської ради майно (комп’ютерну техніку), отримане безоплатно від департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації в межах реалізації Проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ) згідно з договором про безоплатну передачу майна №U1-2022-1893 від 17.06.2022 року, укладеного між МОМ та Закарпатською ОВА за переліком, зазначеним в додатку 2 до цього рішення.

        3. Передати в користування відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (код 44207721) матеріальні цінності, зазначені в додатку 1 до цього рішення з метою їх використання для організації роботи працівників відділу та комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради.

        4. Відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити використання переданого майна за цільовим призначенням.

        5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Дубриницької сільської ради (Шелемон М.В.) та відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з прийманням-передачею майна.

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

від 01.07.2022 року № 1155

 

 

Перелік майна, яке приймається в комунальну власність

Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, отримане безоплатно в межах реалізації Міністерством соціальної політики України проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про позику від 09 липня 2014 року

 

Найменування та характеристика майна (матеріальних цінностей)

Одиниця виміру

кількість

Вартість одиниці, грн.

Сума,

 грн.

1

Лавка для очікування

шт.

2

1990,0

3980,0

2

Стіл для прийому громадян

шт.

4

5050,0

20200,0

3

Стілець для працівника

шт.

4

1650,0

6600,0

4

Стілець для прийому громадян

шт.

4

595,0

2380,0

5

Стіл для відвідувачів

шт.

1

2750,0

2750,0

6

Тумба для МФУ

шт.

2

1855,0

3710,0

7

Шафа відкрита для документів

шт.

2

1810,0

3620,0

8

Шафа металева для документів

шт.

1

5033,0

5033,0

9

Персональний комп’ютер (ноутбук) АСЕR TMP215-53

шт.

2

29488,94

58977,88

10

Мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U

шт.

2

1930,82

3861,64

11

Пакет офісних програм для персонального  комп’ютера Microsoft Office Home and Business 2021

ліцензія

2

8337,64

16675,28

 

Разом:

 

 

 

127787,80

 

 

Секретар сільської ради                                               Марина МИЦОДА

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 01.07.2022 року №1155

 

 

Перелік майна, яке приймається в комунальну власність

Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, отримане безоплатно від департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації в межах реалізації Проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ) згідно з договором про безоплатну передачу майна №U1-2022-1893 від 17.06.2022 року, укладеного між МОМ та Закарпатською ОВА

 

Найменування та характеристика майна (матеріальних цінностей)

Одиниця виміру

кількість

Вартість одиниці, грн.

Сума,

 грн.

1

Персональний комп’ютер (Ноутбук) НР 250G8 (2W8W1EA) Asteroid Silver, Екран 15,6”IPS (1920*1080) Full HD, матовий/ Іntel Core i5-1035G1(1.0-3.6ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / Intel UHD Graphics / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / вебкамера / ТРМ 2.0/ Windows 10 Pro 64 bit / 1.74 кг / сірий

шт.

1

25499,0

25499,0

 

Разом:

 

1

25499,0

25499,0

 

 

Секретар сільської ради                                               Марина МИЦОДА

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1156

„Про затвердження фінансового звіту

Дубриницької сільської ради за  І півріччя  2022  року”

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  заслухавши інформацію голови сільської ради Лавер Л.І. про фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за  І півріччя 2022 року, сільська рада

В и р і ш и л а:

  • Затвердити фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за І півріччя 2022 року (Звіт додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

Сільський  голова                                                              Любов ЛАВЕР

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

 про виконання  бюджету

Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади

за  І півріччя 2022 року

Доходи

 

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади за І півріччя  2022 року надійшло 32 431,5  тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 95,6 відсотка до бюджетного призначення.

Податкові надходження складають 11 387,6 тис.грн., що становить 90,5 відсотка від усіх власних надходжень до бюджету.

Найбільшу частку у доходах загального фонду займає податок  на доходи фізичних осіб за звітний період до бюджету ТГ надійшло 5 304,7 тис.грн. цього податку (91,6 відсотка до плану),   рентна плата та плата за використання інших ресурсів 637,1 тис.грн. цього податку (90,3 відсотка до плану). Земельний податок з юридичних осіб, за звітний період до бюджету ТГ надійшло 1 892,5 тис.грн. цього податку (94,6 відсотка до плану).

Суттєво поповнюється бюджет ТГ за рахунок надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Загальна сума цих надходжень станом на 30.06.2022 року склала 275,1 тис.грн, цього податку (91,6 до відсотка плану).

Вагомим джерелом бюджету ТГ є податок на майно, сума надходжень якого у звітному періоді становить 3 094,4 тис.грн., або 93,3 відсотка до запланованих показників.

 За звітний період до бюджету ТГ надійшло 1 545,2 тис.грн. єдиного податку (111,0 відсотка до плану).      

                  Неподаткових надходжень  до бюджету надійшло  99,8 тис.грн. Зокрема 96,7 тис.грн - адміністративних збори та платежі. Плати за надання адміністративних послуг – 38,1 тис.грн., надходження коштів від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами – 125,7 тис.грн.,

               До спеціального фонду бюджету надійшло 186,7 тис.грн., що становить  95,9 відсотка до затверджених показників на рік. Найбільшу питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 76,1 відсотків, яких надійшло відповідно 125,7 тис.грн. Крім того, надійшло 2 972 грн. екологічного податку та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності  надійшло в  сумі 25,3 тис.грн.

        

Міжбюджетні трансферти

 

За І півріччя 2022 рік з державного та місцевого бюджетів до загального фонду надійшло 21 043,9 тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 98,6 відсотка до призначення, в тому числі:

  • базової дотації - 4 783,8 тис.грн., що складає 94,4 відсотків;
  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 483,0 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;

  • освітньої субвенції – 15 550,3 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;

         -  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 35,5 тис.грн.

          

Видатки

 

На видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади за І півріччя  2022 року (враховуючи міжбюджетні трансферти) використано кошти у сумі 27 355,5 тис.гривень. До затверджених показників на звітний період з урахуванням  виконання бюджету ТГ за видатками склало 64,2 відсотка.

Протягом звітного періоду фінансування освіти профінансовано на 72,1 відсотка, соціальний захист населення – 75,1. На фінансування вищезгаданих галузей спрямовано 20 743,5 тис.грн.

Ключовим питанням виконання видаткової частини бюджету ТГ були і залишаються питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами, здійснення виплат соціального спрямування.

Заробітна плата з нарахуваннями займає 64,2 відсотка у видатках загального фонду бюджету ТГ. У цілому по бюджету протягом звітного                                                           

періоду на оплату праці працівникам бюджетних установ з нарахуваннями використано 25565,8 тис.гривень.

Із загального фонду бюджету ТГ видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 1034,5 тис.грн., товари та послуги – 372,7 тис.грн., продукти харчування – 70,5 тис.грн.,  поточні трансферти –  202,4 тис.гривень, соціальне забезпечення – 21,3 тис. грн.

 

Органи місцевого самоврядування

 

На утримання органів місцевого самоврядування І півріччя 2022  року по загальному фонду використано 5 614,5 тис.грн.

Касові видатки по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на зарплату становлять – 5398,1 тис.грн.

На оплату енергоносіїв по установах органів місцевого самоврядування спрямовано 1100,0 тис.грн., касові в сумі 229,9 тис.грн.

По інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень.

                                                              

                                                              Освіта

 

На утримання установ освіти за І півріччя 2022 року  використано 19 581,7 тис.грн. загального фонду  сільського бюджету та 20,7 тис.грн. спеціального фонду.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти по загальному фонду використано 18 639,7 тис.грн.     

Видатки на оплату енергоносіїв по загальному фонду по установах освіти склали 804,6 тис.грн.

         По  інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень.

           

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

За І півріччя 2022 року  видатки на соціальний захист населення   які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги витрачено 19,5  грн.

                                 

        

Житлово-комунальне господарство

На житлово - комунальне господарство у звітному періоді використано коштів по загальному фонду у сумі 262,5 тис.грн.

На оплату вуличного освітлення по населених пунктах використано коштів в сумі 190,6 тис.грн.

На благоустрій  населених пунктів ТГ у звітному періоді по загальго фонду витрачено 71,9 тис.грн.  на оплату послуг (крім комунальних) .

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікація та інформатика

На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по загальному фонду використано коштів у сумі   49,5 тис.грн. за очистку  снігу в зимовий період.     

Кредиторська і дебіторська заборгованість

 

       Станом на 30.06.2022 року по загальному рахується  кредиторська заборгованість в сумі 219,6 тис.грн. та спеціальному фонді в сумі 49,5 тис.грн.,   дебіторська не має.

 

Фінансування бюджету

Залишки коштів загального фонду бюджету ТГ на початок 2022 року складали  8742,9 тис. гривень.

Протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло доходів у сумі  32 431,5 тис.грн., проведено видатків – 27 355,5 тис.грн.

Залишки коштів на 30.06.2022 року складають 13472,1 тис.грн.

         По спеціальному фонду зведеного бюджету залишки коштів на початок року складали 363,8 тис.грн., надійшло доходів до спеціального фонду в сумі 186,7 тис.грн., залишки коштів на 30.06.2022 року складають 401,7 тис.гривень.

                                     

 

Начальник фінансового відділу                                                 Мирослава РАЦ

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1157

 

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради

від 24 грудня 2021 року № 980

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2022 рік» (зі змінами від

15 лютого 2022 року № 1119,

від 28 березня 2022 року №1141,

від 20 квітня 2022 року № 1146)

07536000000

(код бюджету)

            Відповідно до статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  23  Бюджетного кодексу України, та враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 10 травня 2022 року № 135 «Про внесення змін до класифікації дохдів бюджету», розпорядження Закарпатської обласної військової адміністрації «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо розподілу додаткової дотатації з державного бюджету» від 23.06.2022 року № 279 Дубриницька сільська  рада

                                       в и р і ш и л а:

  • Внести зміни до обсягу сільського бюджету на 2022 рік:

доходів  сільского бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення

                видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету за головними розпорядниками коштів з додатком 2.1 до цього рішення;

                2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік» згідно з додатком  2 до цього рішення;

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2.1 до цього рішення.

 4. Затвердити зміни  до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Додатки № 1, 2, 2.1, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

 

Сільський голова                                                       Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  1158

Про затвердження переліку обєктів

комунальної власності, що підлягають

приватизації     

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.4 статті 11 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, враховуючи пропозицію Дубриницького сільського голови Лавер Л.І., з метою підвищення ефективності використання комунального майна, збільшення надходжень до бюджету сільської ради та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Дубриницької сільської ради, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні згідно з додатком (додається).        

            2. Відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради здійснити відповідні організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, щодо підготовки об’єктів до приватизації.

           3. Опублікувати затверджений перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціон на веб-сайті сільської ради та в електронній торговій системі.

         4. Доручити сільському голові Лавер Л.І.  звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України    з відповідним поданням для отримання погодження на приватизацію будівлі клубу с.Буківцьово.

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток    

                                                                                        до рішення сільської ради

                                                                                   від 01.07.2022 року №1158

ПЕРЕЛІК

об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації

шляхом продажу на аукціоні

п/п

Назва обєкта приватизації

Адреса обєкта

Балансоутримувач

Спосіб приватизації

1

Будівля клубу

Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Буківцьово, 47

відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

Електронний аукціон

 

 

 

 

Секретар ради                                                           Марина МИЦОДА