Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

28.03.2022                                         Дубриничі                                    № 1139    

 

Про Програму надання підтримки

внутрішньо переміщеним та евакуйованим

особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2022 рік

 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану”,  з метою надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку  з введенням воєнного стану, які тимчасово проживають на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку з введенням воєнного стану на 2022 рік (далі Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради  (Рац М.І.) передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 

Додаток

до рішення сесії Дубриницької

сільської ради

від 28.03.2022 р. № 1139

 

ПРОГРАМА

надання підтримки внутрішньо переміщеним

та евакуйованим особам у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2022 рік

Паспорт Програми

1.1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа на підставі якого розроблено Програму

Закон України “Про правовий режим воєнного стану”, Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану”

1.3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.4.

Організатор виконання Програми

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

1.5.

Відповідальні виконавці Програми

Відділи Дубриницької сільської ради: соціального захисту населення та комунальної власності; освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту, комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області 

1.6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програмі

Місцевий бюджет Дубриницької сільської ради, обласний бюджет,  державний бюджет, інші джерела, що не заборонені законодавством України

1.7.

Термін реалізації Програми

2022 рік

 

1. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, повсюдних проявів насильства, порушень прав мешканців України, які змушені були залишити свої постійні місця проживання та переїхати в інші регіони України на тимчасове проживання, зокрема і на територію Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, з метою надання їм всебічної допомоги. Зокрема, визначено місця для тимчасового проживання евакуйованих осіб – громадян України - внутрішньо переміщені та евакуйовані особи  розміщуються у закладах дошкільної освіти,  навчальних закладів. Більшість внутрішньо переміщених осіб проживають у родичів, знайомих або в найманому житлі.

На сьогодні, у зв’язку з продовженням проведення збройної агресії Російською Федерацією на території України  мешканці областей України, де проходять бойові дії залишають свої постійні місця проживання та переїжджають до інших регіонів, в тому числі і на територію Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади. Станом на 17 березня 2022 року в територіальній громаді  зареєстровано більше 640 внутрішньо переміщених осіб, з яких більше 200 дітей. Евакуйовані особи продовжують прибувати на тимчасове проживання в Дубриницько-Малоберезнянську територіальну громаду і постає питання виділення додаткових приміщень для їх влаштування.

Така ситуація зумовила необхідність в прийнятті  Програми, яка спрямована на створення умов перебування у територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб.

2. Мета Програми

Головна мета Програми – допомога внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у розв’язані їх нагальних проблем, які виникають при переміщені в інші місця для тимчасового проживання.

Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ці заходи повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на їх захист.

Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішення виникаючих проблем.

Основними принципами Програми мають стати заходи щодо забезпечення першочергового задоволення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем, які виникають у внутрішньо переміщених осіб, у зв’язку з тим що
в більшості переміщуються сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку або інваліди, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості.

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

В разі потреби заходи Програми та обсяг  фінансування  окремих заходів можуть коригуватись.

Виконання Програми забезпечить надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – забезпечення соціальної, фізичної, медичної підтримки переселених громадян; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу територіальної громади у разі їх рішення залишитися за новим місцем проживання

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради.

Контроль – на виконавчий комітет сільської ради та першого заступника сільського  голови Мар’яну ЛАДОМИРЯК.

 

6. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам  у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2022 рік

з/п

Назва заходу

Виконавець

Орієнтовний обсяг фінансування
у 2022 році,

тис. грн

Очікуваний результат

1.

Облаштування приміщень комунальної власності Дубриницької сільської ради для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, в т.ч.: шляхом проведення реконструкції, капітальних, поточних  ремонтів

     

1.1

Проведення реконструкції, капітальних, поточних ремонтів приміщень, зокрема:

- капітальний ремонт даху будівлі початкових класів Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, с. Дубриничі, вул. Центральна, 73 Ужгородського району Закарпатської області;

- капітальний ремонт будівлі початкових класів (із заміною вікон і дверей)  Дубриницького ліцею, с. Дубриничі, вул. Центральна, 73 Ужгородського району Закарпатської області;

- реконструкція даху Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі, вул. Берег,60 Ужгородського району Закарпатської області

- капітальний або поточний ремонт приміщень Дубринич-Березької загальноосвітньої школи І ступеня с.Дубриничі, вул. Берег,60;

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

---//---

---//---

---//---

1500,0

1500,0

605,2

1000,0

створення умов для

тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

 

- капітальний або поточний ремонт будівлі, визнаної безхазяйною за адресою: с. Дубриничі, вул. Центральна б/н ;

   - облаштування захисних споруд цивільного захисту відповідно до норм, затверджених законодавством

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

500,0

500,0

створення умов для

тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб

1.2

Придбання необхідних предметів, будівельних та інших матеріалів для проведення ремонтів, зокрема:

-          вікна та двері;

-          сантехніка;

-          плитка для стін та підлоги;

-          бензопили

-          інші будівельні матеріали

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

100,0

100,0

200,0

49,9

200,0

---//---

2.

Придбання ліжок, матраців, одіял, подушок, покривал і іншої постільної білизни

---//---

500,0

---//---

         

3.

Придбання генераторів електроенергії з метою забезпечення закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх та дошкільних закладів комунальної власності Дубриницької сільської ради

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради, КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради 

400,0

створення умов для

тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, забезпечення електроенергією закладів охорони здоров’я та комунальних закладів сільської ради на випадок аварійного відключення

4.

Придбання необхідних медикаментів та медичного обладнання

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради 

300,0

надання  належного рівня медичної допомоги    

5.

Придбання продуктів харчування

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

500,0

забезпечення харчуванням внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, які проживають у комунальних закладах територіальної громади 

6.

Організація постійного супроводу сімей внутрішньо переміщених осіб соціальними працівниками КЗ “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

КЗ “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради

 ---

отримання необхідної підтримки після залишення небезпечної зони

7.

Улаштування на тимчасове проживання сімей з числа внутрішньо переміщених осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради

---

задоволення потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у тимчасовому житлі

8.

Вжиття заходів стосовно призначення (відновлення) соціальних виплат згідно чинного законодавства

---//---

---

своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян

9.

Забезпечення у разі необхідності надання установами охорони здоров’я медичних послуг громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

---

реалізація права внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян на медичну допомогу і доступ до ліків

10.

Організація навчання та виховання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у дошкільних та шкільних навчальних закладах Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

Відділ освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради

---

реалізація права внутрішньо переміщених та евакуйованих громадян на освіту

11.

Надання допомоги у працевлаштуванні на вільні вакансії працездатних громадян із числа тимчасово переміщених або евакуйованих осіб

Відділ соціального захисту населення та комунальної власності Дубриницької сільської ради спільно з Перечинською філією Закарпатського обласного центру зайнятості

---

реалізація права внутрішньо переміщених  та евакуйованих громадян на працю

       Секретар сільської ради                                                                                                                              Марина МИЦОДА


7. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

 

Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв’язку

із введенням воєнного стану на 2022 рік

 

 

(тис. грн.)

 

 

Обсяг фінансування,

всього

За роками виконання

2022

1

2

3

Місцевий бюджет Дубриницької сільської ради

4355,1

4355,1

Обласний бюджет

500,0

500,0

Державний бюджет

3600,0

3600,0

Інші джерела

---

---

Усього

7955,1

7955,1

  

 

Секретар сільської ради                                                Марина МИЦОДА                                                           

 

   

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

28.03.2022                                         Дубриничі                                    № 1140    

 

Про передачу бібліотечних фондів та дров паливних

 

З метою створення належних умов для здобуття якісної освіти та упорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Дубриницької сільської ради, економічної ефективності функціонування навчальних закладів,  керуючись статтями 110-111 Цивільного кодексу України, статтею 11 Закону України “Про загальну середню освіту”, статтями 13, 26 Закону України “Про освіту” відповідно до статей 26, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  факт відсутності здійснення навчального процесу в навчальному закладі, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати Дубриницькому ліцею наступні бібліотечні фонди, що рахувались за:

- бібліотекою-філією Дубриничі-Берег в кількості 4633 примірники на суму 19147,22 грн.;

- бібліотекою с. Пастілки в кількості 3085 примірників на суму 17982,12 грн.

2. Передати Мирчанській гімназії бібліотечні фонди, що рахувались за бібліотекою-філією с. Мирча в кількості 7889 примірників на суму 41809,62 грн.

3. Передати дрова паливні, які рахуються за:

-  бібліотекою  філією  Дубринич-Берег в кількості 4,0 м. куб. на суму 3220,0 грн. на клуб с.Дубриничі;

- бібліотекою філією Пастілки в кількості 4,29 м. куб. на клуб с. Пастілки, на суму 3453,45 грн.

4. Відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Ладані В.О.) здійснити передачу бібліотечних фондів та дров паливних та облік згідно чинного законодавства.

5. Директорам Дубриницького ліцею (Савко О.В.) та Мирчанської гімназії (Котлар В.І.) забезпечити впорядкування бібліотечних фондів та використовувати їх в ході навчального процесу.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

                          

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV (позачергова) сесія VIII скликання

                                                       РІШЕННЯ                                    

 

           28.03.2022                                   Дубриничі                              №  1141

 

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради

від 24 грудня 2021 року № 980

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2022 рік» (зі змінами від

15 лютого 2022 року № 1119)

07536000000

(код бюджету)

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України  Дубриницька сільська рада

 в и р і ш и л а:

  • Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік:

                видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету за головними розпорядниками коштів з додатком 1.1 до цього рішення;

                2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік» згідно з додатком  1 до цього рішення;

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 1 до цього рішення.

4. Додатки № 1, 1.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

 

Сільський голова                                                       Любов ЛАВЕР

                    Додаток № 1
до рішення виконкому Дубриницької сільської ради
від 28 березня 2022 року  № 1141
                           
Зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»  – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнгянського сільського бюджету на 2022 рік» за головними розпорядниками коштів
07536000000                            
(код бюджету)                           грн
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник) 19 150 780 19 150 780 11 220 000 1 150 000   4 790 000 4 750 000       4 790 000 23 940 780
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець) 19 150 780 19 150 780 11 220 000 1 150 000   4 790 000 4 750 000       4 790 000 23 940 780
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 15 180 000 15 180 000 11 220 000 430 000   400 000 400 000       400 000 15 580 000
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 350 000 350 000                   350 000
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 870 000 1 870 000   720 000   1 350 000 1 350 000       1 350 000 3 220 000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 30 000 30 000       40 000         40 000 70 000
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 50 000 50 000                   50 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 520 780 1 520 780       3 000 000 3 000 000       3 000 000 4 520 780
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1 000 000 100 000                   100 000
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 40 024 620 40 024 620 30 188 900 1 755 000   2 713 400 2 383 400 330 000     2 283 400 42 738 020
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 40 024 620 40 024 620 30 188 900 1 755 000   2 713 400 2 383 400 330 000     2 283 400 42 738 020
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 690 000 1 690 000 1 201 000     649 900 649 900       649 900 2 339 900
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 415 000 4 415 000 3 020 000 225 000   1 749 900 1 449 900 300 000     1 449 900 6 164 900
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  4 510 000 4 510 000 2 220 000 1 510 000   249 600 219 600 30 000     219 600 4 759 600
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  27 613 500 27 613 500 22 513 500                 27 613 500
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3 620 3 620                   3 620
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 112 500 112 500 69 400                 112 500
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 380 000 380 000 305 000                 380 000
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 100 000 1 100 000 860 000 20 000   64 000 64 000       64 000 1 164 000
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
200 000 200 000                   200 000
0800000 08   Відділ соціального захисту населення (головний розпорядник) 2 320 000 2 320 000 1 745 900     50 000 50 000       50 000 2 370 000
0810000 08   Відділ соціального захисту населення (відповідальний розпорядник) 2 320 000 2 320 000 1 745 900     50 000 50 000       50 000 2 370 000
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 826 114 1 826 114 1 406 700     50 000 50 000       50 000 1 876 114
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 413 886 413 886 339 200                 413 886
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 80 000 80 000                   80 000
3700000 37   Фінансовий відділ (головний розпорядник) 782 000 782 000 530 000 0 0 50 000 50 000 0 0 0 50 000 832 000
3710000 37   Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 782 000 782 000 530 000 0 0 50 000 50 000 0 0 0 50 000 832 000
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 772 000 772 000 530 000     50 000 50 000       50 000 822 000
3718710 8710 0133 Резевний фонд  10 000                     10 000
      Разом видатків 62 277 400 62 267 400 43 864 800 2 905 000   7 603 400 7 233 400 330 000 0 0 7 273 400 69 880 800
                               
                               
      Секретар сільської ради           Марина МИЦОДА    
                               
                               

 

                            Додаток 1.1  
                            до рішення Дубриницької 
                            сільської ради 
                             від 28 березня 2022 року  № 1141
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету на 2022 рік  
    07536000000
(код бюджету)
                       
Код ПКВК місцевих бюджетів Код ТПКВК місцевих бюджетів Код ФКВК бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі  видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
І. У межах загального обсягу видатків сільського бюджету                        
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник) -150 000,00 -150 000,00 -280 000,00 130 000,00               -150 000,00
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець) -150 000,00 -150 000,00 -280 000,00 130 000,00               -150 000,00
      зменшити призначення -280 000,00 -280 000,00 -280 000,00                 -280 000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     -280 000,00                 -280 000,00
      збільшити призначення 130 000,00 130 000,00   130 000,00               130 000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 130 000,00 130 000,00   130 000,00               130 000,00
0800000 08   Відділ соціального захисту населення (головний розпорядник) 150 000,00 150 000,00 123 000,00                 150 000,00
0810000 08   Відділ соціального захисту населення (відповідальний розпорядник) 150 000,00 150 000,00 123 000,00                 150 000,00
      збільшити  призначення 150 000,00 150 000,00 123 000,00                 150 000,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 150 000,00 150 000,00 123 000,00                 150 000,00
      Разом видатків                        
  Секретар сільської ради       Марина МИЦОДА            
                               
                         

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

28.03.2022                                         Дубриничі                                    № 1142   

 

Про затвердження Положення

Служби у справах дітей

виконавчого комітету Дубриницької

сільської ради (у новій редакції)

та зміну юридичної адреси

Служби у справах дітей

 

Керуючись ст.34, 54,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» Порядку провадження органами опіки і піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня № 866, враховуючи наказ міністерства соціальної політики України від 16.09.2021 року № 518 «Про затвердження примірних положень про службу у справах дітей», Дубриницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Дубриницької сільської ради (у новій редакції) додається

         2. Змінити юридичну адресу Служби у справах дітей виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з 89210, Закарпатська область, ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Центральна, 44А на 89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Дружби, 5.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики ( Чургович В.М.)

Сільський голова                                                               Любов ЛАВЕР

                                                                                  

   Додаток

до рішення Дубриницької

сільської ради

від 28.03.2022 р. № 1142

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

виконавчого комітету

Дубриницької сільської ради

(нова редакція)

 

I. Загальні положення

1. Служба у справах дітей сільської ради (далі - служба) утворюється сільською,  радою та є підзвітною, підконтрольною та підпорядкованою сільській раді та сільському голові.

2. Служба має право юридичної особи та в межах, визначених законодавством України, приймає самостійні рішення, які оформляються актами та наказами за підписом керівника служби.

3. Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам служби можуть видаватися службові посвідчення встановленого зразка

4. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей виконавчого комітету Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

5. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Дубриницькому сільському голові.

6. Юридична адреса служби: 89210, Закарпатська область, Ужгородський район, село Дубриничі, вул. Дружби, 5

7. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

II. Основні завдання та повноваження служби

4. Основними завданнями та повноваженнями служби є:

1) реалізація на території територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей у територіальній громаді, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку;

2) розроблення і проведення самостійно або разом з виконавчими органами сільської ради, відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) організація і проведення разом з виконавчими органами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4) координація діяльності виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади, у розв’язанні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, надання їм у межах компетенції практичної, методичної та консультаційної допомоги в цій сфері;

5) розроблення та подання пропозицій до проєктів місцевих, обласних програм, планів і прогнозів щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, у тому числі в частині бюджетних асигнувань на виконання відповідних програм і проведення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також на утримання підпорядкованих службі закладів соціального захисту для дітей у разі утворення;

6) ведення державної статистики щодо дітей; організація та проведення разом з виконавчими органами сільської ради, науковими установами досліджень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів про причини та умови вчинення дітьми правопорушень; вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, дотримання їхніх прав та інтересів; підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності;

7) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції служби, зокрема, через засоби масової інформації;

8) надання організаційної і методичної допомоги притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, центрам соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячим містечкам), що розташовані на території відповідної територіальної громади та/або в яких отримують соціальні послуги діти, які проживають у територіальній громаді або походять з неї, здійснення в межах компетенції безпосереднього контролю за діяльністю таких закладів;

9) вжиття заходів із виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування; у разі необхідності забезпечення їх тимчасового влаштування, надання необхідної допомоги з урахуванням їхніх потреб;

10) забезпечення безпеки дітей, стосовно яких надійшла інформація про жорстоке поводження з ними або загрозу їхньому життю чи здоров’ю, шляхом:

невідкладного проведення оцінки рівня безпеки дитини спільно з уповноваженим підрозділом територіального органу Національної поліції, який діє у межах своїх повноважень, фахівцем із соціальної роботи або іншим надавачем соціальних послуг, представником закладу охорони здоров’я, у разі необхідності із залученням інших фахівців;

вжиття в разі необхідності заходів щодо організації надання дитині необхідної медичної допомоги, її тимчасового влаштування;

підготовка клопотання до органу опіки та піклування про невідкладне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, у разі підтвердження факту загрози її життю та здоров’ю;

11) підготовка за участю виконавчих органів сільської ради документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

12) підготовка документів та проєктів рішень органу опіки та піклування для реєстрації народження підкинутих, знайдених дітей, дітей, покинутих у пологових будинках, інших закладах охорони здоров’я, дітей, мати яких померла чи місце проживання матері яких встановити неможливо, подання таких документів та рішень органам реєстрації актів цивільного стану;

13) підготовка висновків про доцільність (недоцільність) повернення дитини, щодо якої було прийняте рішення про тимчасове влаштування, до батьків або інших законних представників;

14) збір документів, необхідних для надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підготовка проєктів відповідних рішень органу опіки та піклування;

15) вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України та походять із відповідної територіальної громади;

16) ведення обліків дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, включаючи дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які залишились без батьківського піклування, включаючи дітей, розлучених із сім’єю, дітей, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту (далі - діти, розлучені із сім’єю), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; потенційних опікунів, піклувальників; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

17) участь у межах компетенції у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого з метою забезпечення прав та найкращих інтересів дітей;

18) забезпечення в межах компетенції ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (за винятком ведення цього банку в частині інформації про потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі);

19) вжиття вичерпних заходів для влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України з дотриманням пріоритету сімейного виховання, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, у тому числі:

надання потенційним опікунам, піклувальникам інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників;

участь у заходах, пов’язаних із вибуттям дітей із закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, в яких вони перебували цілодобово, та влаштуванням у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

збір та подання до служби у справах дітей відповідної районної державної адміністрації документів, які підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дітей, а також документів, необхідних для влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

консультування громадян, які виявили бажання усиновити дитину, обстеження умов їхнього проживання, організація знайомства дитини з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення контакту;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування;

20) здійснення у межах компетенції контролю за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, у тому числі щодо умов утримання і виховання:

дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, у тому числі до спеціальних виховних установ;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів;

21) підготовка висновків та звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

22) розгляд звернень власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності щодо звільнення працівників віком до 18 років та надання відповідних письмових дозволів;

23) проведення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі:

розроблення та проведення заходів щодо захисту прав і законних інтересів дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

інформування дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть взяти участь, та послуги, якими вони можуть скористатися;

проведення з батьками, іншими законними представниками дітей профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням у разі необхідності інших суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції;

порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

24) забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі інформування про таких дітей територіального органу Національної поліції, структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із законодавством;

25) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема:

ведення обліку нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

складання опису майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за місцем знаходження такого майна;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування за місцем знаходження майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, про встановлення опіки над майном; призначення особи, яка буде представляти інтереси дітей вказаної категорії на час здійснення права на спадкування; укладення договору оренди житла, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності; погодження зняття з реєстрації дітей вказаної категорії;

вжиття заходів щодо передання житла, яке належить на праві користування дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, у власність дитини;

подання органу опіки та піклування необхідних документів для взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення нею 16-річного віку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік у разі наявності правових підстав для цього;

забезпечення контролю за виконанням рішень сільської ради та її виконавчих органів щодо захисту житлових та майнових прав дітей;

26) забезпечення захисту прав дітей при вчиненні правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким вони мають, шляхом:

надання консультацій фізичним особам з питань підготовки необхідних документів щодо вчинення відповідних правочинів;

перевірка документів, поданих на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини, з’ясування наявності/відсутності обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення таких правочинів;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про надання (відмову в наданні) дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина;

подання сільському голові клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі не виконують рішення виконавчого органу сільської ради;

підготовка для подання до суду письмових висновків органу опіки та піклування щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини;

27) збір матеріалів, підготовка письмових висновків органу опіки та піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

28) підготовка висновків та проєктів рішень органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України;

29) підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; з інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого органу сільської ради як органу опіки та піклування;

30) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятоїшостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 188-50 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

31) розгляд питань, пов’язаних із доцільністю відрахування неповнолітніх здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого року навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року навчання (далі - здобувач освіти), що передбачає:

отримання від закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та за допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування неповнолітнього здобувача освіти із зазначенням підстав для такого відрахування за один місяць до прийняття відповідного рішення;

вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього здобувача освіти (протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення) підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності законодавству у сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, визначення доцільності та можливості їх усунення;

у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого відрахування неповнолітнього здобувача освіти законодавству у сфері захисту прав дітей подання закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти аргументованого заперечення щодо такого відрахування;

32) сприяння в межах компетенції поверненню дітей-іноземців, виявлених на території громади до місць їхнього постійного проживання та забезпечення їх соціального захисту до моменту повернення;

33) представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей, розлучених із сім’єю, виявлених на території громади;

34) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

35) забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав дитини;

36) розгляд в установленому порядку звернень громадян, зокрема звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, іншими законними представниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

37) виконання інших функцій, покладених на службу відповідно до законодавства.

 

 

III. Права служби

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, фізичними особами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих службою рішень;

3) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції служби; від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання визначених для неї завдань;

4) звертатися щодо фактів порушення прав та інтересів дітей до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в разі виявлення таких фактів;

5) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

6) представляти в разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх взаємодії з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їхніх прав та інтересів;

7) запрошувати для бесіди батьків, інших законних представників дітей, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення причин;

8) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою, Нацсоцслужбою;

9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

10) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, громадськими об’єднаннями і благодійними організаціями з питань, які належать до компетенції служби;

11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції служби;

12) проводити особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, інших законних представників, розглядати їхні звернення з питань, що належать до компетенції служби;

13) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей;

14) відвідувати дітей, які перебувають в службі на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів щодо соціального захисту дітей;

15) проводити інспекційні відвідування одержувачів аліментів із метою контролю за цільовим витрачанням аліментів.

IV. Організація роботи служби

6. Служба під час виконання визначених для неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, старостами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними особами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням сільського голови з дотриманням вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

8. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, персонально відповідає за виконання визначених для неї завдань, за роботу підпорядкованих службі закладів у разі їх утворення;

2) планує роботу служби і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) затверджує функціональні обов’язки працівників служби, визначає завдання працівникам служби і розподіляє між ними обов’язки;

5) аналізує показники роботи служби, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;

10. Якщо в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, або якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у територіальній громаді, для виконання функцій щодо забезпечення їх влаштування у різні форми виховання може передбачатися в штатному розписі служби передбачається окрема посада.

11. Для прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), керівників виконавчих органів сільської ради, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, громадських об’єднань.

Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника служби.

Рішення колегії оформляються наказами начальника служби.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та розв’язання інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради та комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

Штатний розпис служби затверджується сільським головою у межах структури та граничної чисельності служби.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються рішенням сільської ради.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

28.03.2022                                         Дубриничі                                    № 1143    

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Пильова В.В.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Пильової В.В., жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Пильову Софію Олександрівну, ********** року народження та Пильова Андрія Олександровича, ********** року народження   з 28.03.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

28.03.2022                                         Дубриничі                                    № 1144  

 

Про затвердження середньозаготівельних

цін на другорядні лісові матеріали у 2022 році

 

         Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про рослинний світ”, “Про охорону навколишнього середовища”, рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 “Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області”, враховуючи розпорядження  голови  Закарпатської  облдержадміністрації від 07.12.2020 №715 “Про ліміт використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань у 2021-2022 роках”, сільська рада

вирішила:

1. Затвердити на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади середньозаготівельні ціни на другорядні лісові матеріали та здійснення побічних лісових користувань у 2022  році, зокрема:

сік березовий – 4 грн./л

чорниця – 18 грн./кг

ожина – 14 грн./кг

малина – 15 грн./кг

суниця – 16 грн./кг

гриби білі:

  • 15 грн./кг у літній період червень-серпень;
  • 30 грн./кг в осінній період;

гриби інші – 10 грн./кг

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                         Любов ЛАВЕР