Blue Flower

Про затвердження фінансового

звіту Дубриницько-Малоберезнянської

сільської територіальної громади за 

2021  рік”

       Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України заслухавши інформацію сільського голови Дубриницької сільської ради Лавер Л.І. про фінансовий звіт Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади за  2021  рік, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

          1. Затвердити фінансовий звіт Дубриницько-Малоберезнянської

сільської територіальної громади за  2021  рік (звіт, додатки  додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                        Любов ЛАВЕР              

 

З В І Т

 про виконання бюджету

Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади

за  2021 рік

 

І.Загальна характеристика виконання  бюджету

          Сільський  бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  складається з 9 населених пунктів.

Доходи  загального фонду місцевих бюджетів за 2021 р. виконані в сумі 24 389,2  тис.грн, що складає 102,8 відс.

Доходи спеціального фонду  виконані  на  суму 450,8 тис.грн. при плані на рік 300,0 тис.грн.

Сільський  бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади   по видатках виконано  на суму 64 829,7  тис.грн.,  в тому числі:

по загальному фонду  - 54 025,4  тис.грн.,

по спеціальному фонду – 10 804,3 тис.грн.

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів складають:

по загальному фонду – 8 743,0 тис.грн.

по спеціальному фонду –363,8  тис.грн.

Протягом 2021 року профінансовано довгострокові кредити  індивідуальним забудовникам  житла на селі  581,0 тис.грн., в тому числі:

по загальному фонду - 250,0  тис.грн.

по спеціальному фонду – 331,0  тис.грн.

 

ІІ. Показники  економічного розвитку регіону.

Протягом 2021 року Дубриницькою сільською радою  спільно з відокремленими структурними підрозділами вживалися необхідні заходи щодо забезпечення комплексного розвитку сільської територіальної громади, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно-політичної ситуації в громаді.  З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності громади особлива увага приділялась виконанню завдань і заходів Програми економічного та соціального розвитку Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  на 2021 рік.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами, надходження по яких до загального  фонду  мають  найбільшу питому вагу є: Відділ освіти Дубрницької сільської ради – 5 543,0 тис.грн., АТ “Українська залізниця” – 2 414,5 тис.грн., ДП Великоберезнянський ЛГ – 2 310,0  тис.грн., ТОВ Нафтосервіс – 2 107,8 , ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШЕНЛ» -

1 960,0 тис.грн.,  ДП Перечинський ЛГ – 1 896,7 тис.грн.,  П-ВО «ОНУР ТАХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ» - 1180,4 тис.грн.. ТОВ Прикарпатзахідтранс – 1 081,6 тис.грн., в/ч 1493 – 1 054,8 тис.грн.

ІІІ.Доходи.                    

За 2021 рік до загального фонду сільського бюджету Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  надійшло податків та  зборів  в сумі 24 389,2 тис.грн.,  що   складає 102,8  відс. або на 676,3 тис.грн. більше  уточненого плану.

Станом на 01.01.2022 р. податку на доходи  фізичних осіб  надійшло  в сумі 10 006,0 тис.грн. при  уточненому  плані  9 273,4 тис.грн., що складає 107,9 відс.

         Акцизного податку надійшло в сумі 2 754,5 тис.грн.  при уточненому плані 3 473,0 тис.грн.,  що складає  79,3 відс.

- з них від  реалізації суб’єктами  господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшло 759,0 тис.грн. при уточненому плані 702,0 тис.грн.  акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну  територію України  пального- 1995,50 тис.грн. при уточненому плані- 2771,0 тис.грн..

         Єдиного податку надійшло в сумі 2 564,9  тис.грн. при уточненому плані 2 502,0 тис.грн., що становить 102,5 відс. 

         Податок  на майно виконано в сумі 7151,6 тис.грн.,  що складає 102,4 відс., або на 170,8 тис.грн. більше уточненого плану, в тому числі плати за землю надійшло 3701,5 тис.грн.  при уточненому плані 3 728,0 тис.грн.    

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів  в частині   деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло в сумі 1 595,8 тис.грн.при плані на рік 1 272,0 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів  (крім рентної плати за спеціальне використання  лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло в сумі 835,4 тис.грн. при уточненому плані  650,0 тис. грн.

Туристичного збору надійшло  в сумі 510,0 грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 192,0 тис.грн. при уточненому платі 94,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати  за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, перебуває  в комунальній власності  становить в сумі 104,5 тис.грн. при плані 41,0 тис.грн.

Інших надходжень надійшло  в сумі 5,8 тис.грн.

        

До спеціального фонду місцевих бюджетів за 2021 рік надійшло доходів в сумі  450,8  тис.грн. при  плані на рік 300,0 тис.грн. з них:

 до  бюджету розвитку –230,3 тис.грн.;

власних надходжень бюджетних установ -216,0 тис.грн. в тому числі:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльностю  –185,0 тис.грн.

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 31,0 тис.грн.                           

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2022 р. становлять –363,8 тис.грн., з них:

-     кошти  бюджету  розвитку –264,6 тис.грн.;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва – 23,1 тис.грн.

- кошти на охорону навколишнього  природного середовища -76,1 тис.грн.

ІV.Видатки та заборгованість

 

Сільський бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  по видатках загального фонду за  2021 рік виконано в сумі 54 025,4  тис.грн., що становить 90,0 відс. до плану з врахуванням змін.

По коду ТПКВК 0100 «Державне управління» використано кошти в сумі  15 290,2 тис.грн. при  уточненому плані на  рік 16 554,9 тис.грн., що становить 92,3 відс. та 28,3 відс. до загальної суми видатків. На захищені статті використано кошти в сумі 14 703,2 тис.грн. при уточненому плані 15 549,5  тис.грн., що становить 94,5 відс.,  в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано кошти в сумі  14 605,0 тис.грн. при уточненому плані 15 196,0 тис.грн., що становить  96,1  відс.

На фінансування місцевих програм, а саме розвитку місцевого самоврядування, благоустрою населених пунктів, надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги використано кошти в сумі 1 690,7 тис.грн. при уточненому плані 3001,3 тис.грн.

По коду ТПКВК 1000 «Освіта» використано кошти в сумі 34 111,0 тис.грн. при уточненому  плані   36 934,9 тис. грн., що становить 92,3 відс. та 63,1  відс. до загальної  суми видатків. На  захищені статті використано кошти в сумі 33 149,1 тис.грн. при уточненому плані 35 880,2 тис.грн., що становить 92,3 відс.,  в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями використано 31 920,8 тис.грн. при уточненому плані 33 891,2 тис.грн., або 94,1 відс.  

На оплату комунальних послу та енергоносіїв використано 983,4 тис.грн. при уточненому плані  1 609,0 тис.грн.

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх шкіл району використано 244,9 тис.грн., при уточненому плані  380,0 тис.грн.,

По коду ТПКВК  2000 «Охорона здоров’я»  використано  кошти  в сумі 857,3 тис.грн. при уточненому  плані  1 077,0 тис.грн., що становить 79,6 відс. та 1,6 відс. до загальної суми. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 349,5 тис.грн. при уточненому плані – 350,0 тис.грн.

На придбання медикаментів використано кошти в сумі 33,7 тис. грн. при уточненому плані – 50,0 тис.грн., що становить 67,4 відс.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 210,1 тис.грн. при уточненому плані – 413,0 тис.грн., що  складає 50,8 відс. 

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  використано кошти в сумі 264,0 тис.грн.

По коду ТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано коштів в сумі 191,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 313,4 тис. грн., що становить 18,9 відс. та 0,3 відс. до загальної суми видатків.

На фінансування програми надання пільг з оплати послуг зв′язку окремим категоріям громадян використано кошти в сумі 1,22 тис.грн.; на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті використано 0,0 тис.грн. при уточненому плані 10,0 тис.грн., що становить 0,0 відсотка.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  використано кошти в сумі 63,2 тис.грн.

На соціальний захист ветеранів війни та праці, а саме районних програм фінансової підтримки спілки учасників АТО, ради ветеранів та товариства інвалідів використано кошти в сумі 15,0 тис.грн.

Фінансування програми організації громадських робіт використано 5,3 тис.грн. при уточненому річному плані 13,0 тис.грн., що становить 40,7 відс.

На фінансування інших програм та заходів у сфері соціального захисту, які фінансуються за рахунок коштів  місцевих бюджетів  використано в сумі 107,1 тис.грн., з них:

«Програма « Турбота» на 2021-2023 рік – 107,1тис.грн.;

По коду ТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» використано кошти в сумі 1603,8  тис. грн. при уточненому плані 1700,6 тис.грн., що складає 94,3 відс. Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 1 294,8 тис.грн. при уточненому плані 1366,5 тис.грн., що становить 94,7 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано  кошти в сумі 15,8 тис.грн. при  уточненому плані 16,0 тис.грн. На фінансування програм проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти в сумі 210,5 тис.грн.

По коду ТПКВК 6000«Житлово–комунальне господарство» видатки склали 1 131,1 тис.грн. при уточненому плані  2 238,3 тис.грн., що складає 50,5 відс.

На благоустрій сіл, селища (КТПКВК 6030) за 2021 рік використано кошти в сумі  1131,1 тис. грн.,  при уточненому плані  2 238,3 тис.грн., що становить 50,5 відс.

За рахунок даних коштів проводилися:

оплата вуличного освітлення по 9 населених пунктах громади на суму 371,2 тис.грн.;

придбання предметів до вуличного освітлення (закупка лампочок, світильників), госптоварів  на суму 201,7 тис.грн.;

послуги по благоустрою кладовища, демонтажу, ремонту та відновлення роботи відеокамер технічне обслуговування вуличного освітлення (заміна лампочок, реле, патронів, проводу, кронштейну, проведення додаткових світильників), побілка, обрізка дерев, прибирання обочин доріг, тротуарів, парків на території громади – 558,2 тис.грн.;

             По коду ТПКВК 7000«Економічна діяльність» профінансовано кошти в сумі 690,4  тис.грн. при уточненому плані 984,9 тис.грн., що складає 70,9 відс.

На фінансування  заходів по землеустрою (КТПКВК 7130) використано  кошти в сумі 48,8 тис.грн. при  річному плані  50,0 тис.грн. або  97,6 відс.

На реалізацію програм у галузі лісового господарств і мисливства (КТПКВК 7150) використано кошти в сумі 21,0  тис.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів  (КТПКВК 7461) використано кошти в сумі 345,8 тис.грн., при уточненому плані на рік 630,0 тис.грн. для проведення поточного ремонту доріг місцевого значення.

На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості (КТПКВК 7540)  використано кошти в сумі 274,8 тис.грн.

По коду ТПКВК 8000 «Інша  діяльність» було передбачено кошти Резервного фонду (КТПКВК 8710) в  сумі 10,0  тис.грн.

По коду ТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» інші субвенції з місцевого бюджету (КТПКВК 9770) профінансовано кошти в сумі 70,0 тис.грн. надано субвенції з  місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів (КТПКВК 9800)   кошти  в сумі 60,0 тис.грн.

 По спеціальному фонду місцевих бюджетів  за 2021 рік використано коштів в сумі 10 624,9 тис.грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік 13 194,4 тис.грн., що становить 80,5 відс.

Видатки спеціального фонду в частині плати за послуги, що надаються бюджетними установами складають 173,3 тис.грн. при уточненому плані – 300,0  тис.грн., що становить 57,7 відс.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки складають 159,9 тис.грн., при уточненому плані 259,9 тис.грн., що становить 61,5 відс.

По коду ТПКВК 0100 « Державне управління» використано кошти в сумі 283,5 тис.грн. при уточненому плані  534,2 тис.грн., а саме придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму 188,9 та виготовлено кошторисну документацію на «Будівництво   ЦНАП с.Дубриничі» в сумі 94,6 тис.грн.

По коду ТПКВК 1000 «Освіта» використано коштів в сумі 1200,9 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях на 2021 рік 3 024,1 тис.грн., що становить 39,7 відс., в тому числі:

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в сумі 286,9 тис.грн.;
 • капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів в сумі 49,9 тис.грн.

 за ПКД на будівництво баготофункціонального спортивного майданчика на тери торії Чорноголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

     - капітальний ремонт приміщень санвузлів Чорноголівської  ЗОШ І-ІІ ст. Великоберезнянської районної ради Закарпатської області – 634,1 тис.грн.

     - виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт з тепломодернізацією дитячого навчального закладу с.Чорноголова  в сумі 230,0 тис.грн.

По коду ТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» видатки складають 47,9 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях на рік 67,9 тис.грн.

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в сумі 47,9 тис.грн.

По коду ТПКВК 6000 „Житлово-комунальне господарство» використано коштів в сумі 49,0 тис. грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік 50,0 тис.грн., що становить 98,0 відс.;

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в сумі 49,0 тис.грн.

По коду ТПКВК 7000«Економічна діяльність» використано кошти в сумі 8 879,6  тис.грн. при уточненому плані – 9 283,1 тис.грн., що становить  95,6 відс.

На виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (КТПКВК 7367)  разом з співфінансуванням використано – 4152,1 тис.грн., в тому числі:

 • на фінансування будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Малий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області використано кошти в сумі 4152,1 тис.грн.

     На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КТПКВК 7363) використано кошти в сумі 1498,8 тис.грн. при уточненому річному плані 1 540,0 тис.грн., що становить 97,3 відс., з них:

 • будівництво баготофункціонального спортивного майданчика, що розташований на території Дубриницького закладу загальної середгньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою:Закарпатська область, Ужгородський район, с.Дубриничі, вул.Центральна,73 в сумі 1 448,9 тис.грн.
 • виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту:"Будівництво баготофункціонального спортивного майданчика, що розташований на території Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Дубриничі, вул.Центральна,73" в сумі 49,9 тис.грн.

            За рахунок коштів  сільського бюджету громади  (КТПКВК 7461) проведено  капітальний ремонт  автомобільних доріг місцевого значення на суму 3 228,7 тис.грн. при уточненому плані – 3 540,2 тис.грн., що складає

91,2 відс.

По коду ТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» використано кошти в сумі  184,0 тис.грн. : з них

- передано залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів , спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного року (КТПКВК 9490) в сумі 26,9 тис. грн. ;

- передано кошти в сумі 83,0 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами на реалізацію спільного проекту з будівництва та розміщення сміттєсортувального заводу на території Полянської сільської ради (КТПКВК 9760);

- інші субвенції з місцевого бюджету (КТПКВК 9770) передано  кошти в сумі 24,1  обласному бюджету на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середдньої освіти;

- за рахунок субвенції з  місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів профінансовано (КТПКВК 9800)  кошти  в сумі 30,0 тис.грн.

Дебіторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2022 року немає.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 року немає.

 По спеціальному фонду за станом на 01.01.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованостей немає.

V. Фінансування

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на рахунках сільського бюджету громади  складають:

по загальному фонду  8 743,0 тис.грн.; в тому числі:

      -  залишки освітньої субвенції  – 3 350,9 тис.грн.;

- залишки субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 41,2 тис.грн.

-залишки коштів на рахунку сільського бюджету громади – 5 350,9 тис.грн.

по спеціальному фонду –363,8  тис.грн., в тому числі:

- бюджет розвитку – 264,6 тис.грн.;

- екологія  –76,1 тис.грн.;

- втрати земел СГ призначення  – 23,1 тис.грн.;

Протягом 2021 року Дубриницькою сільською радою  не розміщувалися кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків

 

VІ.Кредитування

Протягом 2021 року надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі виділено і профінансовано коштів в загальній сумі 581,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 250,0 тис.грн., по спеціальному фонду 331,0 тис.грн.

За 2021 рік по спеціальному фонду місцевого бюджету повернуто довгострокові кредити, надані індивідуальним забудовникам житла на селі в сумі 331,0 тис.грн.

Фінансовим управлінням Ужгородської районної  державної адміністрації передано довгострокову дебіторську заборгованість за «Програмою Власний дім» що обліковується Закарпатським обласним «Фондом інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості» в сумі 235,5:

 в тому числі по загальгному фонду 52,0 тис.грн., спеціальному фонду 183,5 тис.грн.

 

VІІ. Міжбюджетні   трансферти

 

За 2021 рік сільським  бюджетом громади отримано офіційних трансфертів з державного бюджету в сумі 39 791,8 тис.грн., в тому числі:

базова дотація – 9 041,0 тис.грн.,

освітньої субвенції – 25 732,1 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 540,0 тис.грн.;

         субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,3 тис.грн.;

         субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 216,0 тис.грн.

         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 274,9 тис.грн.

          субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 325,8 тис. грн.

          інші субвенції з місцевого бюджету – 199,6 тис.грн.

 

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 370,1 тис.грн., в тому числі :

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –  2 370,1 тис.грн.;

 

VІІІ. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

 

          З сільського бюджету Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади у 2021 році фінансувалися 24 установи та заклади із штатною чисельністю на початок року  300,27 і станом на 31.12.2021 року 289,55 штатних одиниць тому числі :

     державне управління станом на 01 січня 2021 року штатна чисельність 49 штатних одиниць тстаном на 31 грудня 2021 року 49 штатних одиниць

 • 1 установа сільська рада (КПКВКМБ 0150) із штатною чисельністю 49 штаних одиниць;
 • 2 установи (КПКВКМБ 0160) відділ освіти, культури, сім»ї, туризму, молоді та спорту – 8 штатних одиниць, фінансовий відділ – 2 штатні одиниці всього 10 штатних одиниць.

       освіта станом на 01 січня 2021 року 241,27 штатних одиниць станом на 31 грудня 2021 року  231,30 штатних одиниць :

 • було 3 дитячі дошкільні заклади із чисельністю 45,1 штатних одиниць стало 2 дошкільні заклади із штатною чисельністю 38,15 штатних одиниць;
 • 7 закладів повної загальної середньої освіти із чисельністю 182,17 штатних одиниць стало 179,15 штатних одиниць;
 • 3 сільські бібліотеки із чисельністю 3 штатні одиниці;
 • 2 будинки культури із чисельністю 2 штатні одиниці ;
 • 6 клубних установ із чисельністю 9 штатних одиниць;

               

                              ІХ. Інша інформація

 

            На протязі 2021 року в ході роботи  щодо складання , затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з сільського бюджету громади  порушень бюджетного законодавства не виявлено.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                Мирослава РАЦ   

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1118      

 

Про затвердження Програми «Територіальна оборона на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади» на 2022-2025 роки

 

Відповідно до  пункту 22 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України   від 23 вересня 2016 року №406/2016 та з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 • Затвердити Програму «Територіальна оборона на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади» на 2022-2025 роки (далі - Програма), що додається.
 • Управлінню фінансів сільської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою в межах наявного фінансового ресурсу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

   Сільський  голова                                                                     Любов ЛАВЕР       

 

ПРОГРАМА

«ТЕРИТОРІАЛЬНА  ОБОРОНА

НА ТЕРИТОРІЇ ДУБРИНИЦЬКО-МАЛОБЕРЕЗНЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» НА 2022-2025 РОКИ

2022рік

 

 

 

ЗМІСТ

 

    Паспорт програми

 

 

3

1.      Загальна характеристика Програми

 

 

4

2.     Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована Програма

 

4

3.     Мета Програми

4

4.     Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

5

5.     Напрями діяльності і заходи Програми

5

6.     Результативні показники

 

6

7.     Оцінка ефективності виконання заходів Програми

6

8.     Система управління та контролю за ходом виконання Програми

6

Додатки

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

програми «Територіальна оборона на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади» на 2022-2025 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Ужгородський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

2

Розробник Програми

Дубриницька сільська рада

3

Співрозробник Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4

Відповідальний виконавець Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5

Термін реалізації Програми

2022-2025 роки

5.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

І етап - 2022 р.

ІІ етап - 2023 р.

ІІІ етап - 2024 р.

IV етап – 2025 р.

6

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Дубриницької сільської ради

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

Всього – 1600,0 тис. грн., в тому числі:

- 2022 р. – 400,0 тис. грн.

- 2023 р. – 400,0 тис. грн.

- 2024 р. – 400,0 тис. грн.

- 2025р.  – 400,0 тис. грн.

7.1

Коштів бюджету сільської ради

Всього – 1600,0 тис. грн., в тому числі:

- 2022 р. – 400,0 тис. грн.

- 2023 р. – 400,0 тис. грн.

- 2024 р. – 400,0 тис. грн.

- 2025р.  – 400,0 тис. грн.

7.2

Коштів інших джерел, не заборонених законодавством

-

 

І. Загальна характеристика Програми

 

         Програма Територіальна оборона на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади” на 2022 –2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Законів України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», від 15 січня 2015 року № 113-VII «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» та відповідно до Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України.

Розробником Програми є Дубриницько-Малоберезнянська територіальна громада.

Відповідальним виконавцем Програми є Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована Програма

 

  Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в країні та зростанням зовнішніх загроз щодо захоплення територій України. Прийняття Програми направлене на підготовку до ведення територіальної оборони на території громади, забезпечення виконання основних завдань територіальної оборони щодо охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також, підтримання безпеки і правопорядку.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ІІІ. Мета Програми

 

         Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

         Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально- технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження згідно з потребами.

         Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються Ужгородським РТЦК та СП.

         Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів передбачених у місцевому  бюджеті в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел, не заборонених законодавством, виходячи з конкретних завдань.


Програма розрахована на 2022-2025 роки і виконується в чотири етапи: перший етап – 2022 рік, другий - 2023 рік, третій - 2024 рік, четвертий – 2025 рік.

 

Ресурсне забезпечення

програми «Територіальна оборона

на території Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади» на 2022-2025 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

І етап

ІІ етап

ІІІ   етап

IV етап

 

2022 р.

2023 р.

2024 р.

2025р.

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі

400,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

- районний бюджет 

         

- бюджет Дубриницької сільської  ради

400,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

- кошти інших джерел, не заборонених законодавством

-

-

-

 

-

V. Напрями діяльності і заходи Програми

         Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, поточного ремонту та обладнання приміщення для їх розміщення та несення служби (додаток 1).

         Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад підрозділів територіальної оборони необхідними засобами захисту та зв’язку, майном та спорядженням згідно з потребами.

VІ. Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

         Результативним  показником ефективності виконання заходів Програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування.

VІ. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Виконання заходів програми дозволить:

 • підвищити обороноздатність держави;
 • забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, території і населення громади;
 • ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;
 • підтримувати безпеку і правопорядок на території населених пунктів громади;
 • зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;
 • в повному обсязі оснастити формування підрозділів територіальної оборони.

 

  VІІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

         Органом управління Програмою є голова Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, який в межах повноважень здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми.

          Відповідальним за надання звітних матеріалів є Ужгородський РТЦК та СП.

          Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

 

Начальник першого відділу  Ужгородського

районного територіального центру

комплектування та соціальної підтримки,

капітан                                                                                     Я.ДМИТРУК

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                                                                                 

Напрями діяльності та заходи Програми

«Територіальна оборона на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади» на 2022-2025 роки

 

з/п

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний

результат

1.

Придбання предметів довгострокового користування засоби індивідуального захисту (бронежилети, каски)

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

92,0

Забезпечення придбання предметів

довгострокового користування

2.

Забезпечення матеріалів, обладнання та інвентарю для функціонування блокпостів (Таблиця 1)

2022-2025  роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

75,7

Забезпечення матеріалів, обладнання та інвентарю для функціонування блокпостів

3.

 Придбання речового майна та спорядження (обмундирування, матраци, спальні мішки, калимати, розгрузки)

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

389,5

Забезпечення придбання речового майна та спорядження

4.

Придбання засобів зв’язку (переговорні пристрої), медичних аптечок, медикаментів та перев’язувальних матеріалів

2022-2025  роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

186,1

Забезпечення придбання засобів зв’язку

5.

Придбання шанцевого інструменту для інженерного обладнання позицій територіальної оборони

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

23,9

Забезпечення придбання шанцевого інструменту для інженерного обладнання

6.

Придбання польових палаток для розміщення особового складу підрозділів територіальної оборони

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

161,0

Забезпечення придбання польових палаток

7.

Забезпечення харчування підрозділів ТрО на час проведення планової зборової підготовки та виконання завдань за призначенням

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

67,4

Забезпечення харчування загонів ТрО

8.

Забезпечення транспортних витрат (паливо, мастила) підрозділів ТрО на час проведення планової зборової підготовки та виконання завдань за призначенням

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

21,0

Забезпечення функціонування

підрозділів

Територіальної оборони

9.

Забезпечення нарукавних пов’язок, канцелярського приладдя  на особовий склад підрозділів

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

3,5

Забезпечення функціонування

підрозділів

Територіальної оборони

10.

Проведення поточного ремонту та обладнання місць розташування підрозділів

2022-2025 роки

Ужгород-ський РТЦК

та СП

Сільський бюджет, інші джерела

579,9

Забезпечення проведення поточного ремонту та обладнання місць розташування підрозділів

Всього бюджет сільської ради:

 

 

 

1600

 

У т.ч.

 

 

 

 

 

2022 р.

 

 

 

400,0

 

2023 р.

 

 

 

400,0

 

2024 р.

 

 

 

400,0

 

2025 р.

 

 

 

400,0

 

                                              

Начальник першого відділу  Ужгородського

районного територіального центру

комплектування та соціальної підтримки,

капітан                                                                                                                                               Я.ДМИТРУК

 

                                                                                                  Таблиця 1

Мінімальні обсяги забезпечення блокпоста («НЗ»)

 

матеріальне забезпечення

 

Назва

Один. вим.

Довжи-на

Шири-на

Товщи-на/

диаметр

К-ть

штук

Використання

1.

Плита бетонна

м.

4

1.5

 

2

бліндаж

2.

Блоки бетонні

м.

1

0,6

0.4

8

спостер. пост

3.

Мішки

шт.

     

550

спостер. пост, окоп

4.

Бревно

см.

60

 

15см

12

топчан

5.

Обапол-ки

м.

3

0.2

 

22

блінд.обш

     

1,8

0.2

 

9

топчан

           

6

блінд.пол

           

18

блінд.обш

     

1.5

0 2

 

26

окоп

 

Дошки

м.

3

0.2

25 мм

22

блінд.обш

     

1,8

0.2

 

9

топчан

           

6

блінд.пол

           

18

бітіня обш

     

1.5

0.2

 

26

окоп

6.

Пісок

т.

     

1

спостер. пост, окоп

7.

Брусок

см

180

5

5

14

блінд. обш.

     

150

3

3

28

окоп обш.

     

6

5

5

22

топчан

8.

Армату-ра

м.

3

 

10 мм

2

основа

     

0,2

   

42

їжаки

Інженерне забезпечення

1.

Лопата

5 шт.

3.

Пили

1 шт

2.

Сокири

2 шт.

4.

Лом

1 шт

Речове забезпечення

1.

Матрац

3 шт.

6.

Твердопаливна піч

1 шт

2.

Ковдра

3 шт.

7.

Лампа гасова

1 шт

3.

Подушка

3 шт.

8.

Переносна радіостанція

3 шт

4.

Бронежилет

9 шт.

9.

Індивідуальний перевязувал. пакет

9 шт

5.

Каски

9 шт.

10

Аптечка

1 шт

                       

 

 

Начальник першого відділу  Ужгородського

районного територіального центру

комплектування та соціальної підтримки,

капітан                                                                                                                               

                                                                                                                Я.ДМИТРУК

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1120      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Галагурич О.В.»

         Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Галагурич О.В., жит. с. Дубриничі, вул. **************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Галагурич Миколу Сергійовича, *********** року народження та Галагурич Михайла Сергійовича, 20.11.2015 року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1121      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Беряк Г.І.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Беряк Г.І., жит. с. Малий Березний, вул. *************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському   закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитини: Беряк Андріяна Васильовича, ********** року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1122      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Химинець М.І.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Химинець М.І., жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Сивоус Ольгу Іванівну, ********* року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1123      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Шинглович В.В.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Шинглович В.В., жит. с. Дубриничі, вул. *************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Шинглович Андрія Андрійовича, *********** року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1124      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Кирлик Ю.В.»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Кирлика Ю.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Кирлик Алісу Юріївну, ********* року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1125      

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Сочка О.Я.»

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Сочка О.Я., жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Сочка Аделіну Олександрівну, ************ року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1126      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Губкович В.С.»

         Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Губкович В.С., жит. с. Малий Березний, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Губкович Романа Андрійовича, ********** року народження  з 15.02.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1127      

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Станко М.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Станко М.В., жит. с. Малий Березний, вул. **************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Станко Богдана Мар’яновича, *********** року народження  з 15.02..2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1128      

Про Програму організації рятування

людей на водних об’єктах 

Дубриницько-Малоберезнянської ТГ

 на 2022-2025 роки

Відповідно до пп.22, п.1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах», керуючись «Програмою організації рятування людей на водних об’єктах, сільська рада.

                                                        ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити «Програму організації рятування людей на водних об’єктах в Дубриницько- Малоберезнянської ТГ на 2022–2025 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійній  комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Гунтей  О.В.)

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

організації рятування людей на водних об’єктах

 Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2022–2025 роки

Вступна частина

Програма організації рятування людей на водних об’єктах Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2022–2025 роки (надалі – Програма) розроблена згідно ст. 23 Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року №264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах» та у відповідності до Типових правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 №272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за №95/6383, з метою попередження нещасних випадків, пов’язаних з травмуванням та загибеллю людей на водних об’єктах селища в період відпочинку й оздоровлення, а також захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль державних та недержавних органів усіх рівнів для розв'язання проблеми загибелі людей на водних об'єктах територіальної громади.

Всього, в адміністративних межах Дубриницької сільської ради налічується 4 ставки.

З метою попередження нещасних випадків, пов'язаних із загибеллю людей на водних об’єктах,  здійснено ряд організаційних та практичних заходів,

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах є:

- відсутність узгоджених дій у вирішенні питання запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

- необізнаність людей із правилами поведінки на воді через недостатній рівень інформаційно-профілактичної роботи серед населення;

- не створення сезонних аварійно-рятувальних постів;

- у зв’язку з недостатнім фінансуванням, місця заборонені для купання не обладнані попереджувальними та інформаційними знаками.

Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при системному розв’язанні проблем програмними методами. Такий підхід є виправданим і можливим лише за умов:

- віднесення безпеки населення на водних об’єктах до проблеми виключної важливості для Дубриницької сільської ради;

- комплексного підходу до створення умов для безпечної поведінки на водних об’єктах;

- зміни ідеології вирішення завдань охорони і збереження життя людей на воді.

Зазначені умови визначають необхідність формування нової ідеології запобігання загибелі людей на водних об’єктах, запровадження на рівні Дубриницької сільської ради невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації відповідної Програми.

З метою рятування людей на водних об’єктах, пошуку та підйому з водних глибин загиблих, в області створена та діє ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми – комплексне розв’язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних випадків, пошук і рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об’єктами.

Завдання Програми – повний моніторинг надзвичайних ситуацій на водних об’єктах на території селищної ради, підвищення оперативності та ефективності реагування на них, вдосконалення сил та засобів, проведення попереджувальних та профілактичних заходів.

Напрями діяльності та основні завдання Програми

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити основні завдання за такими основними напрямами:

-  забезпечення безпечного відпочинку людей біля води;

-  оперативне реагування на надзвичайні ситуації, що трапляються на воді;

-  профілактична робота;

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях на водних об’єктах;

- підготовка населення до дій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах та рятування людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення захисту населення на воді передбачає:

-  удосконалення організації безпечного використання водних об’єктів;

-  визначення, обстеження і облаштування місця масового відпочинку людей на водному об’єкті в літній період.

Підготовка населення щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, проведення рятування людей, які терплять лихо на воді:

- організація систематичного інформування населення щодо профілактики нещасних випадків на водних об’єктах, доведення правил поведінки на воді;

-  орієнтування населення щодо дій у випадках надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та безпечних місць масового відпочинку;

Механізм реалізації Програми

Сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форми власності щодо виконання Програми, а також коригування передбачених нею заходів відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей.

Організація виконання Програми здійснюється Дубриницькою сільською радою.

Проблеми, пов’язані із загибеллю людей на водних об’єктах, потребують невідкладного розв’язання як на державному так і на місцевому рівнях. Для цього необхідно передбачити такі першочергові заходи:

- виділення територій та обладнання місць для організації відпочинку, вилову риби, купання;

-  перевірка дна водойм, якості води, ґрунту в рекреаційних зонах перед відкриттям купального сезону, постійний санітарно-епідеміологічний контроль упродовж купального сезону;

- виділення земельних ділянок у місцях масового відпочинку населення для розміщення сезонних рятувальних постів;

- проведення патрулювання місць масового відпочинку населення на водоймах з метою підтримання громадського порядку і попередження надзвичайних ситуацій;

Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Дубриницької сільської ради. Крім того, до фінансування залучаються підприємства, що використовують водні об’єкти та інші не заборонені законодавством джерела.

Очікувані наслідки виконання Програми

Наслідком здійснення визначених у Програмі заходів буде створення умов для зменшення кількості випадків загибелі людей на водних об’єктах.

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1129      

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» на 2022 рік

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини  першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацу першого пункту 19 частини першої статті 6 та абзацу першого пункту 13 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”,  Дубриницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити Програму фінансової підтримки  учасників АТО Перечинщини  на 2022 рік (далі – Програма), що додається.

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Гунтей  О.В.)

 

Сільський голова                                                                   Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1130      

Про Програму розвитку земельних відносин

 на території Дубриницької сільської

ради на 2022-2023 роки

 

З метою підвищення ефективності використання земельних ділянок, формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, керуючись статтями 26, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 7 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (із змінами), Дубриницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин на території Дубриницької сільської ради на 2022-2023 роки (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради передбачити бюджетні асигнування на реалізацію заходів Програми. 

          3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 

 

   Сільський  голова                                                                       Любов ЛАВЕР   

                                                                  

                                                                            Додаток до рішення

                                                                            від 15.02.2022 року №1130

Програма розвитку земельних відносин на території

Дубриницької сільської ради

на 2022-2023 роки

 

                                                        ВСТУП

 

         Програма розвитку земельних відносин на території  Дубриницької сільської ради на 2022-2023 роки (далі – Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

         Результатом виконання Програми буде забезпечення підвищення ефективності раціонального використання земель на території Дубриницької сільської ради.

          Разом із зростанням інвестиційного та промислового потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування права власності та права користування  на землю на території Дубриницької сільської ради.

 • Мета Програми

 

      Основною метою Програми є:

    -  здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі;

   -  забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

 • Основні завдання програми

 

       У Програмі визначені основні завдання проведення земельної реформи. Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин  на території Дубриницької сільської ради зокрема:

    - підвищити ефективність використання земельних ресурсів;

    - здійснити оптимізацію землекористування та створити інвестиційно-привабливе і стале землекористування;

   - збільшити надходження від платежів за землю до сільського бюджету;

   - забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку території Дубриницької сільської ради та ефективного господарювання на землі;

  - здійснювати розвиток інфраструктури ринку землі, що дасть змогу вирішувати питання продажу несільськогосподарських земель та прав на них з урахуванням ринкових тенденцій, удосконалити економічний механізм функціонування й регулювання ринку землі та створення прозорої інформаційної  бази для цього.

                           3. Основні заходи з реалізації  Програми:

 

       1. Проведення аналізу стану використання земель на території Дубриницької сільської ради.         

      2.   Проведення інвентаризації земель комунальної власності.             

      3. Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону.          

      4. Проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Дубриницької сільської ради.          

      5. Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.

      6. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності.    

      7. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг.

4.Очікувані результати

 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку землекористування, зокрема:

- удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території Дубриницької сільської ради;

- привести документацію із землеустрою у відповідність до вимог чинного законодавства;

- враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні землеустрою на місцевому рівні;

- створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого землекористування;

- збільшити надходження від платежів за землю до бюджету;

- створити дієву систему захисту прав власності на землю.

5. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених сільським бюджетом та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

№з/п

Назва

2022/грн

2023/грн

Всього/ грн

11

Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності

25 000

25 000

50 000

42

Проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності

50 000

50 000

100 000

63

Виготовлення технічної документації з  нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

50000

80000

130 000

55

Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу

50 000

50 000

100 000

6

Комплекс землевпорядних та землеоціночних робіт з підготовки до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на земельних торгах

20000

20000

40 000

Всього:

195 000

225 000

420 000

           

 

6. Організація та контроль за виконанням Програми

       Координація виконання Програми покладається на Відділ земельних відносин та з питань екології Дубриницької сільської ради.

       З урахуванням виділених на виконання Програми  коштів щорічно уточнюються цільові показники, обсяги робіт, організовується оформлення бюджетних заявок і відповідних договорів на конкурсній основі з її виконавцями.

      Відділ земельних відносин та з питань екології Дубриницької сільської ради у разі необхідності вносить пропозиції щодо коригування заходів і завдань Програми для внесення їх в установленому порядку на розгляд сільської ради.

Секретар сільської ради                                                      Марина МИЦОДА

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

Назва Програми

Програма розвитку земельних відносин на території Дубриницької сільської територіальної громади на 2022-2023роки

Підстава для розробки Програми

Земельний та Бюджетний кодекси України, Закони України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр»

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Дубриницької сільської ради

Розробник програми

Відділ земельних відносин та з питань екології

Термін реалізації програми

2022 - 2023 роки 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 Бюджет Дубриницької сільської ради, Ужгородської районної ради, Закарпатської обласної ради

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

420,0 тис. гривень

кошти місцевого бюджету

420,0 тис. гривень

Система організації контролю за виконанням

Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1131      

Про затвердження «Програми забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік».

На підставі ст. 18 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою забезпечення ефективного вирішення правоохоронних завдань, передбачених чинним законодавством для підрозділів СБ України, на підставі п.п.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Дубриницька сільська рада

вирішила:

 

1. Затвердити «Програму забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік» (додається).

2. Фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                             Любов ЛАВЕР       

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1132      

Про визначення та погодження переліку об’єктів та видів робіт для осіб, засуджених до покарання та стягнення у виді громадських робіт та суспільно корисних робіт на території Дубриницької сільської ради на 2022 рік

        Розглянувши лист філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області Ужгородського районного сектору від 06.01.2022 р. №39/8/15-22, відповідно до ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу про адміністративні правопорушення, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Визначити та погодити види суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів для осіб, засуджених до покарання та притягнутих до адміністративної відповідальності у виді громадських робіт та суспільно-корисних робіт на території Дубриницької сільської ради.(Додаток №1 додається).
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Дубриницької сільської ради.

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

Додаток №1

до рішення сільської ради

Від 15 лютого 2022 року №1132

№п/п

Перелік об’єктів

Види робіт

1

Автобусні зупинки на території сільської ради

Прибирання, ремонт, обкошування бур’янів, благоустрій

2

Адмінбудинки сільських рад, ФАПи, амбулаторії, будинки культури, бібліотеки на території сільської ради

Забезпечення дровами, ремонт приміщень, обкошування

3

Сільські дороги (вулиці) на території сільської ради

Обкошування, прибирання територій, вирубування чагарників

4

Мости через річки Уж та Лютянка в с. Дубриничі

Ремонт, чищення від снігу у зимовий час, підсипання заїздів до мостів

5

Спортивні та дитячі майданчики на території сільської ради

Ремонт, обкошування трави, прибирання від сміття

6

Адмінбудівлі сільських рад на території сільської ради

Прибирання снігу на території

7

Футбольні поля на території сільської ради

Косіння трави, прибирання території, встановлення та ремонт лавиць

8

Річка Уж на території с. Дубриничі

Посадка кущів вздовж правого берега

9

Кладовища на території сільської ради

Косіння кладовищ

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1133      

Про звіт сільського голови про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету

        Заслухавши звіт сільського голови Лавер Л.І. «Про роботу Дубриницько-Малоберезнянської  територіальної громади та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт сільського голови Лавер Л.І. «Про роботу Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету» взяти до відома (додається).

    

                                         

Сільський голова                                                                       Любов  ЛАВЕР

Звіт Дубриницького сільського голови за 2021 рік

Протягом 2021 року ми разом із моєю командою, депутатами, членами виконавчого комітету сільської ради працювали над виконанням Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Дубриницької сільської ради  №355 від 20 квітня 2021 року та за пропозиціями виборців, вносили зміни з урахуванням нових викликів.

Велика вдячність Народним депутатам України Михайлу Лаба та Роберту Горвату, депутату Закарпатської обласної ради Михайлу Лаба, депутату Ужгородської районної ради Миколі Ватралю, керівникам підприємств та приватним підприємцям, які здійснюють діяльність на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, які впродовж 2021 року допомагали нам у вирішенні проблемних питань громади.

Впродовж останніх років активно набрали обертів реформа системи охорони здоров’я, ключова реформа Міністерства освіти і науки – Нова українська школа, реформа децентралізації, значна увага приділялася удосконаленню соціальних стандартів та якісному наданню послуг населенню.

Діяльність сільської ради та виконкому спрямовувалась також відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років.

Організаційна робота сільської ради та її виконавчого комітету

За 2021 рік організовано та підготовлено 10 чергових та 2 позачергові сесії, на яких прийнято 978 рішень.

Виконкомом сільської ради проведено 17 засідань, за результатами яких прийнято 238 рішень.

Зареєстровано 258 розпоряджень сільського голови,  з яких 37 розпоряджень з основної діяльності та 211 розпоряджень з кадрових питань.   Протягом 2021 року до сільської ради надійшло 903 письмових звернень громадян, що у 2,5 рази більше у порівнянні з 2020 роком. Найчастіше у зверненнях піднімалися питання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, отримання субсидій та пільг, охорони здоров’я, благоустрою і ін.

Здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, рішенням сесії сільської ради від 22 грудня 2020 року № 14 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дубриницької сільської ради на 2021рік.

Протягом 2021 року прийнято п’ять рішень, що носять регуляторний характер, а саме:

-від 16.03.2021 року № 210 “Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022  рік”

- від 16.03.2021 року № 211 “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік”

- від 16.03.2021 року № 212 “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дубриницької сільської ради”;

- від 16.03.2021 року № 225 “Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Дубриницької сільської ради”;

- від 16.03.2021 року № 239 “Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дубриницької сільської ради”.

При прийнятті рішень проводилась процедура оприлюднення проектів регуляторних актів, обговорення за участю представників громадськості та оприлюднення рішень, з врахуванням зауважень та пропозицій.

Бюджет – фінансова основа місцевого самоврядування

Організація бюджетного процесу в Дубриницькій сільській раді здійснювалася відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та інших законодавчих і нормативних актів.

Бюджет сільської ради на 2021рік, так як і в попередні роки сформований на принципах реалістичності, перспективності і прозорості.

Доходи бюджету.

До загального фонду бюджету сільської ради за 2021 рік надійшло 64087,1 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 100,8 відсотка до бюджетного призначення.

Податкові надходження склали 24214,5 тис.грн., що становить 102,1 відсотка від запланованих надходжень.

Найбільшу частку у доходах загального фонду займає  податок  на доходи фізичних осіб, якого протягом 2021 року  надійшло 9887,3 тис.грн. або 40,8 відс. від суми податкових надходжень та 106,6 відсотка до планового показника.

Надходження земельного податку з юридичних осіб склало 3697,3 тис.грн. або 99,1 відсотка до плану.

Орендна плати за землю з юридичних  осіб–1658,8 тис.грн., що становить 112,3  відсотка  до планових показників.

         Єдиного податку до бюджету сільської ради протягом 2021 року надійшло 2560,9 тис.грн., що на 16,9 відсотка більше затвердженого завдання.     

Надходження податку на майно склало 1724,8 тис.грн., або 102,3 відсотка до запланованих показників.

Складовими податку на майно є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю і транспортний податок. Податку на нерухоме майно надійшло1241,8 тис.грн., або102,3 відсотка до запланованих  показників.

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 2021 рік становить 1618,8 тис.грн.,  що на 27,2 відсотка більше запланованих показників.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 725,7 тис. грн., що складає 103,3 відсотка до затвердженого планового показника.

         Неподаткових надходжень  до бюджету надійшло  315,3 тис.грн., в т.ч.: 5,7 тис. грн. - адміністративні штрафи та інші санкції, 180,2 тис. грн. – плата за надання адміністративних послуг, 104,5 тис. грн. - надходження коштів від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами, 13,3 тис. грн. - надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покрову (родючого шару грунту) без спеціального дозволу та 215 грн. - державне мито. 

         До спеціального фонду бюджету надійшло 434,1 тис.грн., що становить  144,7  відсотка до затверджених показників на рік. Найбільшу питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають надходження  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - 228,9 тис. грн. власні надходження бюджетних установ – 169,7 тис.грн. Крім того, надійшло 3,5 тис. грн. екологічного податку.

Міжбюджетні трансферти

Протягом 2021 року з державного та місцевого бюджетів до загального фонду надійшло 39635,4 тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100,0 відсотка до призначення, в тому числі:

 • базової дотації - 9041 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;
 • дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1540,0 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;

 • освітньої субвенції – 27732,1 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;

         -  субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 99,9 тис.грн.

         Видатки бюджету

         Загальний фонд

         Залишки коштів загального фонду бюджету сільської ради на початок 2021 року склали 7043,0 тис. грн. Протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло 64087,1 тис. грн.

         Проведено видатків на суму 64636,4 тис.грн., передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального) – 10573,0 тис. грн.

         Залишки коштів станом на 01 січня 2022 року склали 5165,3 тис. грн.

         Спеціальний фонд

         По спеціальному фонду зведеного бюджету залишки коштів на початок 2021 року склали 431,2 тис. грн., надійшло доходів протягом року у сумі 324,2 тис. грн., кошти одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ) – 10573,0 тис. грн., повернуто  кредитів на суму 331,0 тис. грн., профінансовано видатків на надання кредитів на суму 531,0 тис. грн.

         Залишки  коштів станом на 01 січня 2022 року склали 363,8 тис. грн.

Видаткова частина бюджету спрямовувалась в першу чергу на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, здійснення виплат соціального спрямування.

Видатки бюджету у 2021 році в основному спрямовано на:

освіту, культуру і спорт  – 40026,4 тис. грн.;

реалізацію проектів регіонального розвитку (будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Малий Березний та багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Дубриницького ліцею) – 5742,8 тис. грн.;

охорону здоров’я  - 669,3 тис. грн.;

на ремонт та утримання автомобільних доріг – 3574,0 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство – 1131,0 тис. грн.;

на благоустрій населених пунктів територіальної громади та вуличне освітлення – 929,4 тис. грн.

соціальний захист та соціальне забезпечення – 58,5 тис. грн.

По програмі «Турбота на 2021-2023 роки» 27 малозабезпеченим жителям громади надано грошову матеріальну допомогу на лікування суму 107,1  тис.грн.

Структурними підрозділами виконавчого комітету Дубриницької сільської ради проводилась цілеспрямована робота у різних сферах діяльності щодо виконання повноважень, закріплених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Зокрема:

У сфері соціального захисту населення.

           У 2021 році прийнято від жителів громади 599 заяв з відповідними документами про призначення різних видів соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій, з них:

            для призначення житлових субсидій -   172;

            для призначення пільг                         -  116

            для призначення соціальних допомог - 311.

           З  1 березня 2021 року у громаді забезпечується реєстрація та формування електронних справ отримувачів допомоги з використанням програмного комплексу “Соціальна громада” та надсилання електронних справ до управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації засобами електронного зв’язку  через інформаційні системи Мінсоцполітики.

Соціальними робітниками відділу надається соціальна послуга “Догляд вдома” 26 одиноким особам територіальної громади, які за станом здоров’я та похилий вік потребують стороннього догляду (с.Дубриничі -  4 особи, с.Новоселиця - 4 особи, с.Чорноголова - 9 осіб, с.Смереково- 1 особа, с.Малий Березний - 3 особи, с.Завосино – 4 особи, с.Мирча - 1 особа).

 Починаючи з 22 березня 38 малозабезпеченим жителям територіальної громади організовано доставку гарячих обідів два рази на тиждень.

У 2021 році за рахунок коштів сільського бюджету забезпечено фінансування та виплату компенсації 12 фізичним особам за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанов КМУ від 23.09.2020 №859 та від 29.04.2004 №558 на загальну суму 63,2 тис.грн.  Даний вид соціальних послуг надається громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги.

        Для забезпечення конституційних прав та гарантій пільгових категорій громадян, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку було розроблено та прийнято на сесії сільської ради Програму фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021-2025 роки. У 2021 році видатки за цією програмою профінансовано в повному обсязі в сумі 1,2 тис.грн.

Забезпечено безперебійне функціонування автомобіля, яким здійснюється постачання обідів для одиноких громадян, зокрема, закуплено бензин та автозапчастини, літні та зимові шини.

У сфері  захисту дітей

На обліку служби у справах дітей Дубриницької сільської ради перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що зареєстровані на території громади (8 знаходяться під опікою/піклуванням, 8 – перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях) та 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які зареєстровані на території інших територіальних громад.

З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, протягом 2021 року службою у справах дітей проведено 11 профілактичних заходів (рейдів), в тому числі рейд “Урок”, під час яких обстежено умови проживання 24 сімей,  які опинились в складних життєвих обставинах, 28 батьків попереджені про адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов`язків.

Протягом 2021 року:

- 1 дитину, позбавлену батьківського піклування знято з місцевого обліку у зв’язку з досягненням повноліття;

-1 дитині встановлено статус дитини-сироти і поставлено її на первинний облік служби;

- 1 дитину знято з під опіки, тимчасово влаштовано в обласний дитячий притулок, проведено відповідну роботу з пошуку для дитини сімейної форми виховання та на постійні основі влаштовано до дитячого будинку сімейного типу.

Обстежено умови проживання 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників) та прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, а також всі 16 внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”.

Працівниками відділу сформовано особові справи дітей, які перебувають на обліку у службі, підготовлено проекти індивідуальних планів їх соціального захисту, контролюється стан виконання батьками батьківських обов’язків, житлового забезпечення, стану здоров’я дітей тощо. Отримані дані систематично вносяться в Єдину інформаційно-аналітичну систему “Діти”.

У 2021 році підготовлено та подано до суду 1 позов щодо позбавлення  батька батьківських прав стосовно його 4-х дітей,  який знаходиться в стадії розгляду суду.

Взято участь в 1 судовому засіданні з розгляду місця перебування, проживання дитини після розлучення батьків та участі батька у житті дитини.

Протягом  2021 року службою розглянуто ряд усних та письмових звернень громадян. За результатами звернень надано 3 дозволи на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, видано 1 висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, встановлено піклування щодо 1 дитини-сироти, прийнято рішення про влаштування 1 дитини в дитячий будинок сімейного типу, складено 11 актів  обстеження умов проживання, вжито заходи впливу до батьків.

Також, по досягненні дітьми відповідного віку готуються проекти рішень для виконавчого комітету з метою вирішення питань забезпечення житлом дітей пільгових категорій. Так,  протягом 2021 року на квартирний облік взято 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснено перевірку стану виховної роботи 2 навчальних закладів територіальної громади.

Розглянуто та вжито заходів щодо залучення до навчання 9 дітей, проведено профілактичні бесіди з батьками та попереджено їх про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

Проведено 6 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких  затверджено 20 індивідуальних планів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах

На постійні основі проводиться інформаційна кампанія щодо розвитку патронатних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на території громади.

Комунальна власність територіальної громади

У 2021 році у громаді проведено значну роботу щодо впорядкування майнових відносин, пов’язаних з використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади. З цією метою підготовлено та подано на розгляд сесії сільської ради 28 проектів рішень, прийнято програму підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності на 2021-2025 роки, затверджено перелік об’єктів нерухомого майна територіальної громади, затверджено переліки об’єктів комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні. Забезпечено проведення п’яти електронних аукціонів з передачі майна комунальної власності в оренду через електронну торгову систему.

Протягом 2021 року до бюджету громади від оренди об’єктів комунальної власності надійшло 104,5 тис.грн.

Станом на 01 січня 2022 року у комунальній власності Дубриницької сільської ради налічується 32 об’єкти.

У сфері земельних відносин протягом 2021 року підготовлено  276 проектів рішень про надання дозволів на виготовлення документаціїі з землеустрою, а саме:

-  технічної документаціїі з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  – 13;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 156;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 45;

-проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  - 5;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  - 55;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби  - 2;

Протягом  2021 року відділом підготовлено  255 проектів рішень про затвердження документації із землеустрою, а саме:

-  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  – 47;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 141;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 29;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  - 255;

Крім цього підготовлено:

- 4 проекти рішень про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність;

- 32 проекти рішень про припинення права користування в зв’язку з добровільною відмовою громадян від користування земельними ділянками.

Виготовлена протягом 2021 року землевпорядна документація  сприяла проведенню робіт з розроблення проектів рішень щодо передачі у власність 255-ти земельних ділянок, що дало можливість громадянам оформити право власності на земельні ділянки та  встановити чіткі межі своїх земельних ділянок. Після оформлення права власності, зазначені громадяни сплачують земельний податок до місцевого бюджету сільської ради. 

З  метою наповнення місцевого бюджету протягом року проводилась робота щодо впорядкування та внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок. У результаті проведеної роботи підготовлено 3 проекти рішень та додаткових угод до договорів.  Відділом підготовлено на розгляд сесії  - 8 проектів рішень про затвердження проєктів землеустрою та надання в оренду земельних ділянок загальною площею 7,4474 га, що дало можливість додатково залучити до сільського бюджету кошти в сумі 264,5 тис.грн.

У червні 2021 року підготовлено 2 проекти рішень про затвердження нормативної грошової оцінки 2 населених пунктів громади:  с. Новоселиця і с. Пастілки, що дасть можливість у 2022 році додатково залучити кошти від сплати орендної плати та земельного податку до місцевого бюджету сільської ради.

У жовтні 2021 року підготовлений договір про сплату авансового внеску Антолик М.М., завдяки чому проводиться експертна грошова оцінка земельної ділянки площею  0,2770 га вартістю  80863,28 грн, яка в  подальшому буде продана йому у  власність.

Організована робота з реєстрації права комунальної власності на 27 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передані з державної власності.

У сфері державної підтримки агровиробників.

Проведено відповідно роботу щодо реєстрації пасік та підтримки пасічників, які займаються бджільництвом. Завдяки цьому 8 пасічників отримали державну підтримку – спеціальну бюджетну дотацію за наявні бджолосім’ї. У цьому році кожний пасічник громади, який зареєстрував пасіку отримав по 109,31 грн. бюджетної дотації за кожну бджолосім’ю.

У сфері надання адміністративних послуг

Протягом 2021 року центром надання адміністративних послуг Дубриницької сільської ради:

 • зареєстровано 920 звернень громадян;

- видано 761 довідку (про склад сім’ї, виписок з погосподарських книг тощо);

- підготовлено 218 рішень виконкому;

         - прийнято 48 заяв про надання суб’єктами надання адмінпослуг через центр надання адміністративних послуг сільської ради;

- видано 45 посвідчень жителя гірського населеного пункту;

         - зареєстровано місце проживання 64 фізичних осіб;

         - знято з реєстрації місце проживання 7 фізичних осіб;

- знято з реєстрації місце проживання 96 фізичних осіб за повідомленням державної міграційної служби (померлі);

- видано 236 довідок про реєстрацію місця проживання (форма 13);

- видано 8 довідок про зняття з реєстрації місця проживання (форма 16);

- видано 1 довідку про реєстрацію місця перебування (форма 14);

- видано 19 повідомлень про зняття з реєстрації;

- внесено 298 змін до інформації про особу до Реєстру територіальної громади (актуалізація даних);

 • зареєстровано 451 право власності;
 • зареєстровано 1073 інші речові права;
 • внесено 85 змін до записів Державного реєстру речових прав;
 • взято на обік 2 об’єкти безхазяйного майна;
 • надано 26 інформацій з Державного реєстру речових прав;

- вчинено 181 нотаріальну дію, в т.ч.: 14 заповітів, 27 довіреностей, 101 посвідчення фотокопій, 13 засвідчень справжності підпису, 26 заяв-згод.

        У сфері освіти

        Загальна середня освіта

         Відповідно до рішення першої сесії (п’яте пленарне засідання) VIII скликання Ужгородської районної ради від  29.12.2020 року № 44 Ужгородська вийшла зі складу засновників загальноосвітніх шкіл, що розташовані на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, а Дубриницька сільська рада ввійшла в склад засновників цих загальноосвітніх шкіл.

      Рішенням Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 138 змінено засновника загальноосвітніх шкіл територіальної громади та з врахуванням змін законодавства про освіту змінено назви шкіл та затверджено статути в новій редакції.

      На базі Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів утворено опорний заклад освіти – Дубриницький ліцей.

      На даний час на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади діє така мережа загальноосвітніх шкіл:

 • Дубриницький ліцей;
 • Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
 • Чорноголівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
 • Мирчанська гімназія;
 • Новоселицька гімназія з дошкільним підрозділом;
 • Смереківська гімназія;
 • Пастілківська філія Дубриницького ліцею.

         Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти станом на 05 вересня 2021 року склала 715 учнів.          

        Для створення належного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти у 2021 році було залучено кошти на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” в сумі:  327,2 тис. грн. - субвенція з державного бюджету та кошти сільського бюджету в сумі 36,4 тис. грн. та 100,0 тис. грн. - кошти, із залишків освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року.

Із цих коштів було придбано: комплекти учнівські -135,4 тис. грн. (70 комплектів), дидактичний матеріал – 50,8 тис. грн  (142 предмети), відкриті шафи для зберігання дидактики – 37,4 тис. грн. (11 шт.), дошки шкільні  - 15,0 тис. грн. (3 шт.), дошки флітчарт -17,1 тис. грн. (6 шт.), мультимедійне обладнання – 49,8 тис. грн.(3 шт.), ноутбуки -107,3 тис. грн. (5 шт.), принтери в комплекті – 49,4 тис. грн. (5 шт.)

Одним із основних напрямів виховання й розвитку, що створює умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяє індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів у сучасному освітньому просторі є позакласна робота.   У 2021 навчальному році гуртковою роботою у закладах загальної середньої освіти охоплено   445 учнів, що складає 64 відс. від загальної кількості учнів.

У закладах освіти громади, в умовах карантину, було  забезпечено переформатування та проведено Всеукраїнську гру “Сокіл”(“Джура’). Системна  робота у Малоберезнянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  у цьому напрямку вкотре дає результат – команда учнів посіла ІІ місце в обласному етапі змагань.

Учні Дубриницького ліцею під керівництвом Шоляк Катерини Василівни брали участь у проєкті „Екошкола” - це екологічний проєкт міні грантів, який реалізують Компанія „Фармак” та ГО „Зелена хвиля”. Головне завдання проєкту „Екошкола” - підвищення екологічної свідомості населення. За підсумками конкурсу команда посіла ІІ місце та ортимала 20,0 тис.грн.

         Учениця Дубриницького ліцею Білогуб Злата брала участь у Виставці досягнень юних натуралістів „Виставковий павільйон НЕНЦ” у м. Києві і посіла перше місце.

У 2021/2022 навчальному році у загальноосвітніх школах Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади було проведено два етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких взяли участь: у першому етапі - 688 учнів та у другому етапі - 100 учнів, подано 4 заявки на участь у третьому обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У листопаді 2021 року на базі Дубриницького ліцею було проведено мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка між учнями 5-11 класів. Яструб Антоніна - учениця Новоселицької гімназії з дошкільним підрозділом зайняла перше місце на обласному етапі цього конкурсу.

Між закладами освіти Дубриницької сільської ради проведено конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему „Захисники України: історія та сьогодення”. У обласному етапі конкурсу у номінації „Лист” робота учениці 7 класу Малоберезняського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - Мордованець Вероніки зайняла призове місце.

Також у закладах загальної середньої освіти територіальної громади у 2021/2022 навчальному році проведено два етапи ХХІІ Міжнародного Конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь  127 учнів.

Шкільними автобусами здійснювалося підвезення усіх учнів закладів загальної середньої освіти та вчителів, які проживають за межею доступності. Закуплено дизельне пальне для шкільних автобусів на суму 180 тис грн. та придбано запасних частин на суму 36 тис. грн.

У 2021 році виготовлено технічну документацію на приватизацію земельних ділянок під закладами загальної середньої освіти: Дубриницьким ліцеєм, Чорноголівським та Малоберезнянським закладами загальної середньої освіти І-ІІІступенів, Новоселицькою гімназією з дошкільним підрозділом, та Смереківською гімназією на загальну суму 121,1 тис. грн.

У 2021 року проведено тендер на будівельні роботи по об’єкту “Капітальний ремонт приміщень санвузлів Чорноголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської області в с. Чорноголова, 324 Великоберезнянського району”, за результатами якого укладено договір з підрядчиком на суму 1 010,0 тис. грн. Роботи в стадії завершення.

Здійснено коригування проектно-кошторисної документації та проведено тендерні закупівлі та укладено договір на виконання робіт на капітальний ремонту даху будівлі початкових класів Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на суму 1456,2 тис. грн. Підрядник готовий  розпочати роботи з настанням сприятливих погодних умов.

Придбано обладнання для їдалень харчоблоків в Дубриницький ліцей - на суму 45,0 тис.грн. та Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти – на суму 19 тис.грн.

Придбано засоби корекційного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами на суму 18,0 тис грн.

В Новоселицькій гімназії з дошкільним підрозділом встановлено систему відеоспостереження на суму 9 тис. грн.

Дошкільна освіта

      Рішенням Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 139 змінено засновника засновника в Малоберезнянському та Чорноголівському закладах дошкільної освіти  та затверджено статути в новій редакції всіх закладів дошкільної освіти, що діють на території громади.

      На даний час на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади зареєстрована така мережа закладів дошкільної освіти:

 • Дубриницький заклад дошкільної освіти;
 • Малоберезнянський заклад дошкільної освіти;

        - Чорноголівський заклад дошкільної освіти, діяльність якого призупинена у січні 2021 року у зв’язку з неналежними санітарно-технічними умовами;

        Кількість вихованців у закладах загальної середньої освіти станом на 05 вересня 2021 року склала 121 дитина.        

За рахунок коштів сільського бюджету проводиться харчування дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції або були її учасниками  і ін. пільгових категорій.

На харчування дітей у дошкільних навчальних закладах було витрачено кошти в сумі 194,6 тис. грн. із спеціального фонду місцевого бюджету.

Вартість харчування у дошкільних навчальних закладах становила 28 грн. на одну дитину в день, з них –14 грн. – кошти місцевого бюджету і  14 грн. - батьківська плата.

З метою відновлення діяльності Чорноголівського закладу дошкільної освіти та створення належних умов для виховання дітей виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з термомодернізацією Чорноголівського закладу дошкільної освіти с.Чорноголова, 313 та проведено її експертизу. Подано всі необхідні документи для отримання коштів з державного фонду регіонального розвитку у 2022 році для фінансування робіт та буде забезпечено співфінансування у розмірі 10 відс. за рахунок коштів місцевого бюджету Дубриницької сільської ради.

Придбано Новорічні подарунки для  діток в заклади дошкільної освіти та учнів початкових класів для проведення Новорічних свят в сумі 193 тис.грн.

      У сфері культури

        Рішенням сесії Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року  № 137 створено комунальний заклад “Публічна бібліотека”, який включає в себе бібліотеки в трьох великих населених пунктах громади: Дубриничі, Малий Березний, Чорноголова. Ці бібліотеки надають можливість всім бажаючих читачам отримати або читати безпосередньо в приміщенні бібліотеки книги та іншу літературу.

        Рішенням сесії Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року  № 136 створено комунальний заклад “Центр культури та дозвілля” з метою задоволення потреб жителів територіальної громади в культурно-масових заходах.

        В клубних установах територіальної громади утворені та проводять культурно-масову діяльність художні колективи: в селі Дубриничі- вокальний ансамбль “Ужаночка” та фольклорний колектив “Музики”, в селі Малий Березний - вокальний ансамбль “Берізка”, в селі Мирча - вокальний ансамбль – “Берегиня”, в селі Чорноголова - фольклорний колектив “Надвечір’я”.

        У 2021 році в селах: Малий Березний, Мирча, Новоселиця, Чорноголова проводилися свята культурно-спортивного спрямування, під час яких діти мали можливість ознайомитись із роботою пожежників, ознайомитись з технікою, яка використовується для гасіння пожеж та інших випадків ліквідації надзвичайних ситуацій. До проведення заходів залучались також прикордонники та кінологи, які демонстрували присутнім навики своєї служби.  У ході проведення цих свят всі бажаючі мали можливість поласувати смачним бограчем та іншими закусками і солодощами, діти – покататись та погратись на різних дитячих атракціонах.

      На високому рівні у с.Дубриничі – адміністративному центрі Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади 22 серпня 2021 року було проведено свято, приурочене 30-річчю Незалежності України та 594 річниці с. Дубриничі. У святі взяли участь багато колективів художньої самодіяльності Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади та інших територіальних громад Закарпатської області. Жителі села Дубриничі, які зробили вагомий внесок у його розвиток були нагороджені грамотами та отримали цінні подарунки. У рамках цього фестивалю проводилися також спортивні змагання з підтягувань на перекладині та жиму гирі стоячи, працювала виставка виробів майстрів народної творчості -  переможці та учасники були нагороджені грамотами. Дуже цікавим було завершення фестивалю із виступом відомого гурту  “Марина та компанія”, святковими фаєр-шоу та феєрверками, пінною дискотекою.

      У всіх населених пунктах територіальної громади були організовані та проведені концертні програми та культурно-масові заходи до дня Святого Миколая, Новорічних свят. Напередодні Нового року 31 грудня 2021 року Дубриницький сільський голова Любов Лавер спільно з депутатами вітала жителів громади майже в кожному населеному пункті. Після концертної програми та вітальних слів на завершення лунали новорічні феєрверки, всі присутні на святах діти отримали подарунки.

Крім того, виконкомом Дубриницької сільської ради спільно з депутатським корпусом на чолі з Дубриницьким сільським головою, а також завдяки Народним депутатам України Михайлу Лаба Роберту Горвату,  керівникам підприємств, приватним підприємцям, що проводять діяльність на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади було організовано придбання подарунків, що дало можливість порадувати подарунками всіх діток територіальної громади віком до 10 років включно до свята Святого Миколая та всім присутнім діткам під час проведення Новорічно-Різдвяних свят в населених пунктах громади.

З метою покращення умов для отримання культурних послуг жителями громади в Чорноголівському будинку культури встановлено вхідні металопластикові двері на суму 38 тис. грн. та встановлено систему відеоспостереження на суму 10 тис.грн.

        У сфері спорту    

        У 2021 році комунальним закладом “Центр культури та дозвілля” Дубриницької сільської ради проводились турніри з шашок та шахів, де кожен із жителів громади та всі бажаючі мали можливість прийняти участь.

      Завдяки Народному депутату України Михайлу Лаба, який вирішив питання виділення коштів з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 1,5 млн. грн. на території Дубриницького ліцею було збудовано та введено в експлуатацію багатофункціональний спортивний майданчик  зі штучним покриттям. З введенням в експлуатацію спортивного майданчика у 2021 році почала функціонувати секція футболу, в якій займається 30 дітей з села Дубриничі.

        На даному спортивному майданчику у грудні 2021 року проведено футбольний турнір пам’яті Сергія Харлинського.

      Такий спортивний майданчик діє і в с. Малий Березний та с.Новоселиця, де всі бажаючі мають можливість займатись спортом.

У Дубриницько-Малоберезнянській територіальній громаді функціонує спортивна секція комбат самозахисту ІСО, в якій займається більше 60 дітей громади,  спортсмени якої є чемпіонами обласних та всеукраїнських змагань.

З метою надання більшої можливості жителям громади займатись спортом виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва у 2022 році  багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на  території Чорноголівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів.

У сфері охорони здоров’я

Рішенням сесії Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 126 створено комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області та затверджено статут даного підприємства.

На даний час діє наступна мережа закладів охорони здоров’я територіальної громади:

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дубриничі;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Малий Березний;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Чорноголова;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Мирча;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Новоселиця;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Пастілки;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Завосино;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Буківцьово;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Смереково.

Завдяки Програмі Президента “Велике будівництво” у 2021 році завершено будівництво та введено в експлуатацію три нові амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в селах Дубриничі, Малий Березний, Чорноголова, побудовані за кошти державного бюджету, спрямовані на розвиток медицини в сільській місцевості та забезпечено співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 10 відс.

З метою дотримання всіх вимог, передбачених для отримання ліцензії для надання медичних послуг, виконкомом сільської ради під керівництвом сільського голови Любові Лавер організовано та проведено роботи по облаштуванню пандусами всіх фельдшерсько-акушерських пунктів громади.

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області розпочало свою роботу з пацієнтами після отримання ліцензії та підписання договору з Національною службою здоров’я України з 01 жовтня 2021 року.

Станом на 01 січня 2022 року центром первинної медико-санітарної допомоги Дубриницької сільської ради укладено 3080 декларацій з пацієнтами. 

Протягом року за рахунок коштів місцевого бюджету безперебійно фінансувалася оплата інсуліну – 106,0 тис. грн.  та інших життєвонеобхідних медикаментів на суму 33,7 тис. грн.

З місцевого бюджету виділено  кошти в сумі 430,0 тис. грн., для придбання аналізаторів крові та сечі для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Малий Березний, кардіографа, холодильників для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Дубриничі.

Протягом року систематично за рахунок коштів місцевого бюджету відшкодовувалась вартість комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих закладами первинної медицини.

До моменту підписання договору з Національною службою здоров’я України витрати на оплату праці працівників первинної медицини фінансувались за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 349,5 тис. грн.

У сфері архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

Підготовлено пропозиції вихідних даних    для   розробки проектів    до реалізації на території громади.   

Здійснено моніторинг розробки проектів та отримання експертних висновків.

Розроблено  проект  плану  соціально-економічного розвитку громади, здійснювалась обробка пропозицій рішень, погодження участі в реалізації державних, обласних, місцевих цільових програм.

Вирішено організаційні питання роботи житлово-комунального господарства громади.

Проведено роботу з підключення до Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва, через Державне підприємство “ДІЯ” м. Київ.

Надано містобудівні    умови     та    обмеження   для    розробки проектів будівництва.

Затверджено 12 детальних планів, замовлено 20 детальних планів. Проводились громадські слухання, містобудівні консультації, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку.

Підготовлено всі необхідні документи, які подано через Центр надання адміністративних послуг Дубриницької сільської ради для отримання декларацій про готовність об’єкта до введення в експлуатацію по амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини с. Чорноголова та с. Малий Березний. 

Благоустрій територій

З метою вирішення питання покращення ситуації з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення вивезення твердих побутових відходів  з території громади Дубриницька сільська рада відповідно до рішення сесії Дубриницької сільської ради від 22 грудня 2020 року № 39 вступила до Регіональної асоціації органів місцевого самоврядування “Закарпаття – за чисте довкілля”, якою впроваджується проект будівництва сміттєпереробного підприємства в с. Поляна Мукачівського району. Співфінансування будівництва здійснюється територіальними громадами, які увійшли до складу асоціації у визначених долях в залежності від кількості жителів в громаді. У 2021 році профінансовано на ці цілі кошти з місцевого бюджету Дубриницької сільської ради в сумі 96,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та членські внески.

Також протягом 2021 року проводились наступні роботи у сфері благоустрою територій:

- забезпечено систематичне вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів громади;

- зроблено огорожу  сільського кладовища в с.Дубриничі;

- систематично здійснювалось прибирання сільських кладовищ в населених пунктах громади, косіння трави, посадка нових дерев та зрізання старих аварійних дерев; 

         - протягом зимового періоду здійснювалось систематичне і своєчасне очищення доріг комунальної власності від снігу;

- налагоджено співпрацю зі службами автомобільних доріг області щодо проведення робіт з ямкового ремонту доріг державного, обласного та районного значення та своєчасного їх очищення в зимовий період;

- проведено вуличне освітлення в с. Буківцьово та частково в с.Чорноголова;

- систематично проводився, у випадку необхідності, своєчасний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах громади з метою забезпечення комфортних умов проживання жителям громади;

-  придбано косалки та бензопили для сільської ради та старостинських округів громади;

-здійснювалась обрізка та видалення старих аварійних дерев;

- здійснювалась посадка нових дерев в кожному населеному пункті громади.

Вживались заходи  щодо залучення усіх можливих джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення  та здійснення ремонту доріг, що дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та громади  в цілому.

Наводимо короткий аналіз проведеної роботи у 2021 році в розрізі населених пунктів Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади:.

село Дубриничі – адміністративний центр громади

- завершено будівництво та введено в експлуатацію амбулаторію  загальної практики сімейної медицини в с. Дубриничі. Вартість будівництва -  6327,3 тис. грн.;

- за сприяння Народного депутата України Лаби М.М. здійснено будівництво багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям, що розташований на території Дубриницького ліцею. Вартість будівництва - 1493,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт ділянки вулиці Павла Тичини в с. Дубриничі – 800,0 тис. грн.;

- встановлено спортивний воркаут на території дитячого майданчика на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля; 

- проведено ремонт приміщень старої амбулаторії в с. Дубриничі;

- завдяки налагодженій співпраці з депутатами Закарпатської обласної ради та керівництвом ДП “Cлужба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області” вирішено питання проведення капітального ремонту моста через річку Уж;

- зроблено огорожу на сільському кладовищі с. Дубриничі;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху будівлі початкових класів Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на суму 1456,2 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на  «Реконструкція даху Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі,  вул. Берег, 60. Ужгородського району, Закарпатської області;

- проводиться облаштування  тротуарів та освітлення вздовж автомобільної дороги Львів – Ужгород.

село Малий Березний

- здійснено будівництво та введено в експлуатацію амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вартість будівництва  - 5984,389 тис. грн.;

- за кошти місцевого бюджету сільської ради вирішено питання придбання дитячого майданчика в с. Малий Березний;

- придбано ящики для сміття, сітки на ворота на футбольне поле;

- завдяки налагодженій співпраці з ДП “Cлужба автомобільних доріг в Закарпатській області” розпочались роботи з капітального ремонту дороги Ублянська до пункту пропуску на кордоні Малий Березний-Убля та тротуарів на цій ділянці.

село Завосино

- проведено поточний середній ремонт дороги (від буд. 60 до буд.80 ) на суму  200,0 тис. грн.,

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

село Мирча

- проведено капітальний ремонт ділянки вул. Садова в с. Мирча на суму 702,5 тис. грн.;

- за кошти місцевого бюджету сільської ради встановлено дитячий майданчик;

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

- закуплено будівельні матеріали для проведення поточного ремонту в кабінетах будинку культури для старости села та директора будинку культури.

село Пастілки

- проведено капітальний ремонт ділянки вулиці Шевченка в с.Пастілки на суму 750,0 тис. грн.;

- завдяки налагодженій співпраці із ДП “Служба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області” зроблено ямковий ремонт автомобільної дороги Дубриничі-Пастілки;

-  встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля.

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

 

 

село Новоселиця

- встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти місцевого бюджету сільської ради;

- за сприянням Народного депутата України Михайла Лаби проведено ямковий ремонт дороги Дубриничі-Новоселиця;

 - влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

- закуплено будівельні матеріали та проведено  поточний ремонт кабінетів адмінбудівлі колишньої сільської ради, закуплено матеріали для ремонту сільського клубу на суму 39,0 тис.грн.

село Чорноголова

- за сприянням Народного депутата України Михайла Лаби та завдяки налагодженій співпраці з депутатами Закарпатської обласної ради та керівництвом ДП “Cлужба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області” вирішено питання проведення капітального ремонту ділянки дороги Великий Березний-Чорноголова-Дубриничі в межах с. Чорноголова, де ремонт дороги не проводився більше 30 років – вартість робіт 10,5 млн. грн.;

- капітальний ремонт ділянки дороги (вул. Солоний) в с.Чорноголова на суму 802,5 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з термомодернізацією  Чорноголівського закладу дошкільної освіти на суму 180,0 тис. грн. З метою залучення коштів державного бюджету для реалізації даного проекту подано заявку та попередньо позитивно вирішено питання щодо включення даного проекту в перелік проектів, що фінансуватимуться за рахунок    кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році у сумі близько  10,5 млн. грн.;

- встановлено автобусну зупинку в центрі села;

- встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля;

- частково зроблено вуличне освітлення.

село Смереково

- подано заявку та отримано і використано Інтернет-субвенцію в сумі 137,95 тис. грн. для підключення закладів соціальної сфери до широкосмугового доступу до інтернету в с. Смереково: ФАП, гімназія, адмінбудівля колишньої сільської ради;

- встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля;

- закуплено будівельні матеріали та проведено  поточний ремонт кабінетів адмінбудівлі колишньої сільської ради;

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту;

- організовано та проведено роботи щодо проведення ямкового ремонту дороги.

село Буківцьово

- подано заявку та отримано і  використано Інтернет-субвенцію в сумі 136,9 тис. грн. для підключення закладів соціальної сфери до широкосмугового доступу до інтернету в с. Буківцьово: ФАП, адмінбудівля колишньої сільської ради;

- проведено  поточний ремонт переходу через струмок Бачава на суму 48,5 тис. грн.;

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту;

- закуплено будівельні матеріали та проведено  поточний ремонт кабінетів адмінбудівлі колишньої сільської ради;

- організовано та проведено роботи щодо проведення ямкового ремонту дороги та косіння обочин;

- зроблено вуличне освітлення.

На кожен старостинський округ закуплено косалки на суму 85,0 тис.грн. та бензові пили  для  порізки дров на суму 55,0 тис.грн.

        Вся робота і моя, як голови, і виконавчого апарату у вас на очах.

        Наші перемоги — це наша сила й мотивація.  Чітке розуміння мети —найважливіша складова успіху.

        Я вдячна усім, хто допомагав сільській раді в цей нелегкий період розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та об’єктивними зауваженнями. Закликаю всіх і надалі трудитися з повною віддачею на благо наших мешканців і переконана, що тільки спільними зусиллями ми зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду.

        І нехай 2022  рік  виправдає  наші  найсміливіші очікування.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1134      

Про визначення  вартості ритуальних  послуг для проведення   безоплатного  поховання   померлих  (загиблих) осіб, 

які  мають  особливі  заслуги та особливі   трудові  заслуги  перед Батьківщиною,

 учасників бойових дій і осіб з  інвалідністю  внаслідок  війни

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають  особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій,  постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», Дубриницька сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

               1. Визначити вартість ритуальних послуг для проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни в розмірі   4100,00 грн.

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Луцяка В.І.

  Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         15.02.2022                                        Дубриничі                                         № 1135

 

 

Про ліквідацію Дубринич-Березької

загальноосвітньої школи І ступеня

 

З метою створення належних умов для здобуття якісної освіти та упорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Дубриницької сільської ради, економічної ефективності функціонування навчальних закладів,  керуючись статтями 110-111 Цивільного кодексу України, статтею 11 Закону України “Про загальну середню освіту”, статтями 13, 26 Закону України “Про освіту” відповідно до статей 26, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  факт відсутності здійснення навчального процесу в навчальному закладі, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу – Дубринич-Березьку загальноосвітню школу І ступеня Дубриницької сільської ради Закарпатської області, (Код ЄДРПОУ 37916646), місцезнаходження: 89210, Закарпатська область, Перечинський район, с. Дубриничі, вул. Берег, 60.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення шляхом ліквідації юридичної особи Дубринич-Березької загальноосвітньої школи І ступеня Дубриницької сільської ради Закарпатської області у складі згідно з додатком 1 (далі – ліквідаційна комісія) та визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 89210, Закарпатська область, Перечинський район, с. Дубриничі, вул. Берег, 60

3. Ліквідаційній комісії:

3.1. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.

3.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства.

4. Начальнику відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ладані В.О. забезпечити проведення ліквідації Дубринич-Березької загальноосвітньої школи І ступеня відповідно до норм чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1136      

Про передачу в оперативне управління

відділу освіти, культури, сім’ї, туризму,

молоді та спорту Дубриницької сільської

ради комунального майна 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності  та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

1. Передати в оперативне управління  відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області з правом балансоутримувача такі об’єкти нерухомості комунальної власності:

- будівлю початкової школи (Берег), що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Берег, 60;

-  будівлю закладу дошкільної освіти (об’єкт незавершеного будівництва) що знаходиться за адресою: с.Мирча, вул.Шевченка, 36.

         2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради (Шелемон М.В.) та відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Ладані О.В.) забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з передачею вказаного майна.

         3. Уповноважити сільського голову Лавер Л.І.   на підписання з користувачем зазначеним у пункті 1 даного рішення договору на закріплення майна, що належить до комунальної власності Дубриницької сільської ради на праві оперативного управління.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1137      

Про передачу в оперативне управління

відділу соціального захисту населення та з

питань комунальної власності

Дубриницької сільської ради комунального майна       

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою забезпечення належного виконання покладених на відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради повноважень у сфері соціального захисту населення, покращення рівня надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади  та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

         1. Передати в оперативне управління  відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області з правом балансоутримувача стару будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Дружби, 5 з метою її використання для розміщення відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради, комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради та інших структурних підрозділів сільської ради.  

         2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Дубриницької сільської ради (Шелемон М.В.) та відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з передачею вказаного майна.

         3. Уповноважити сільського голову Лавер Л.І.   на підписання з користувачем зазначеним у пункті 1 даного рішення договору на закріплення майна, що належить до комунальної власності Дубриницької сільської ради на праві оперативного управління.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

15.02.2022                                         Дубриничі                                    № 1138    

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради від 24.12.2021 року №999

«Про затвердження структури виконавчих

органів ради, загальної чисельності апарату

виконавчого комітету ради та самостійних

структурних підрозділів Дубриницької

сільської ради та визначення їх місцезнаходження»      

Відповідно до статей 26, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Дубриницької сільської ради від 04.11.2021 року №900 “Про створення комунального закладу “Центр надання соціальних послуг Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області”, у зв’язку з державною реєстрацією комунального закладу “Центр надання соціальних послуг Дубриницької сільської ради, з метою забезпечення належного виконання, покладених на новостворений заклад повноважень у сфері соціального захисту населення, покращення рівня надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади  та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

         1. Вивести із структури  відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради, затвердженої рішенням сільської ради  від 24.12.2021 року №999 “Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету ради та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради та визначення їх місцезнаходження”  3 (три) посади соціальних робітників.

         2. У зв’язку з цим:

-  затвердити граничну чисельність відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради в кількості 14,25 штатних одиниць, з них – три посади службовців та 11,25 посади працівників, які виконують функції обслуговування  (додаток 1);

- затвердити граничну чисельність комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради в кількості 5 (п’ять) штатних одиниць (додаток 1).

         3. Встановити, що утримання комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених в кошторисі видатків відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

        4. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради передбачити в кошторисі видатків відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради відповідні асигнування на утримання комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Дубриницької сільської ради.

        5. Начальнику відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Луцяк В.І. привести штатний розпис відділу у відповідність до прийнятого рішення.

        6. Це рішення вступає в дію з 01.03.2022 року.

       7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР