Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

        24.12.2021                                        Дубриничі                                 №  979

        

         Про внесення змін до рішення сесії

Дубриницької  сільської ради

від 22 грудня 2020 року за № 27

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської  сільської

територіальної громади  на 2021 рік»

(зі змінами від 16 березня 2021 року

№ 252,від 20 квітня 2021 року № 358,

від 25 травня 2021 року №461,

від 29 червня 2021 року № 524,

від 14.07.2021 року № 659,№ 708,

від 26.08.2021 року, від 01.10.2021

року № 805, від 04.11.2021 року № 909,

№977 від 10.12.2021 року.)

 07536000000

(код бюджету)

 

            Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 14, 23,   Бюджетного кодексу України та розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації №1027 від 16.12.2021 року, розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації № 1030 від 16.12.2021 року  Дубриницька сільська рада

 в и р і ш и л а :

         1.Затвердити зміни до доходів сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком 1 цього рішення.  

             2. Затвердити зміни до видатків сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком 2.1 цього рішення.

             3. Затвердити зміни до додатка № 3 рішення сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2021 рік» «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2021 рік за головними розпорядниками коштів» згідно з додатком 2 цього рішення.

            4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 3 цього рішення.            

           5. Додатки 1-3 до цього рішення є невід'ємною частиною.

           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

     

              Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

      Додаток 1
до рішення Дубриницької сільської ради 
      від"24" грудня 2021 року № 979
Зміни до доходів сілського бюджету на 2021 рік
07536000000        
( код бюджету)        
          грн
Код Найменування  згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -124 999 -124 999    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -108 100 -108 100    
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -16 899 -16 899    
  Усього доходів -124 999 -124 999    
           
                   Секретар  ради                                        Марина МИЦОДА        
           
       +             Додаток № 2
до рішення Дубриницької сільської ради  
                          від"24" грудня 2021 року № 979
Зміни до розподілу видатків бюджету Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2021 рік за головними розпорядниками коштів
07536000000                            
(код бюджету)                           грн
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 19 255 100 19 255 100 21 416 800 2 667 000 0 8332663,70 8332663,70 0 0 0 8332663,70 27587763,70
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 19 255 100 19 255 100 10 708 400 1 333 500 0 8332663,70 8332663,70 0 0 0 8332663,70 27587763,70
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 14 398 900 14 398 900 10 708 400 333 500   438 566 438 566       438 566 14 837 466
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 763 000 763 000                   763 000
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 264 001 264 001                   264 001
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2000 2000                   2 000
0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 10 000 10 000                   10 000
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 79 400 79 400                   79 400
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки гшромадським об"єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну срроямованість  15 000 15 000                   15 000
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 13 000 13 000                   13 000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 194 000 194 000                   194 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2 238 300 2 238 300   1 000 000   50 000 50 000       50 000 2 288 300
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 50 000 50 000                   50 000
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 30 000 30 000                   30 000
0117367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості           4202888,70 4202888,70       4202888,70 4202888,70
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 630 000 630 000       3 540 234 3 540 234       3 540 234 4 170 234
0117540 7540 0460 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 355 600 355 600                   355 600
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів           70 975         70 975 70 975
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 85 000 85 000                   85 000
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 60 000 60 000       30 000 30 000       30 000 90 000
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 40134559,90 39978959,90 30 339 176 1 625 000 155 600 4977686,95 4469685,95 300 000     4677686,55 45112246,85
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 40434559,90 39978959,90 30 339 176 1 625 000 155 600 4977686,95 4469986,95 300 000     4677685,55 45112246,85
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 381 000 1 381 000 1 046 000 20 000   45 600 45 600       45 600 1 426 600
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 324 400 4 324 400 2 985 000 284 000   574 990 274 990 300 000     274 990 4 899 390
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  6 478 700 6 478 700 4 016 500 1 325 000   476490,00 476490,00       476490,00 6955190,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  25 732 100 25 732 100 21 095 000                 25 732 100
0611041 1041 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти            1299225,01 1299225,01       1299225,01 1299225,01
0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  100 000 100 000       749772,76 749772,76       749772,76 849772,76
0611142 1142 0990 Інші програми у сфері освіти 10 000 10 000                   10 000
0611181 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 15 600       15 600 20 800         20 800 36 400
0611182 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 152 700 12 700 10 400   140 000 187 200         187200 339 900
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 92300,00 92300,00 53 426                 92300,00
0611210 1210 0990 Надання освіти за рахунок  залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 29099,90 29099,90 23 850     15669,18 15669,18       15669,18 44769,08
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 378 000 378 000 300 000                 378 000
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 094 560 1 094 560 809 000 16 000   57 940 57 940       57 940 1 152 500
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
228 000 228 000                   228 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів врамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій           1 540 000 1 540 000       1 540 000 1 540 000
0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 10 000 10 000                   10 000
3700000 37   Фінансовий відділ (головний розпорядник) 785 000 785 000 600 000 0 0 184016,40 74100,00 0 0 0 184016,40 969016,40
3710000 37   Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 785 000 785 000 600 000 0 0 184016,40 74100,00 0 0 0 184016,40 969016,40
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 775 000 775 000 600 000     50 000 50 000       50 000 825 000
3718710 8710 0133 Резевний фонд  10000                     10000
3719490 9490 0180 Субвенція з місцевого бюджету та  реалізацію заходів,спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості, за рахунок залишку кошів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду              26891,40         26891,40 26891,40
3719760 9760 0180 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами           83 025         83 025 83 025
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету           24100 24100       24100 24100
      Разом видатків 60174659,90 60009059,90 41 647 576 2 978 500 155 600 13494367,05 12959475,63 300 000 0 0 13194367,05 73669026,95
                  5            
                               
      Секретар ради                                             Марина МИЦОДА      
                               
                               
                               
                               
                    Додаток № 2.1
до рішення Дубриницької сільської ради  
                          від "24" грудня 2021 року № 979
Зміни до розподілу видатків та спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2021 року ( утому числі частини залишків  субвенцій з державного бюджету)  за головними розпорядниками 
07536000000                            
(код бюджету)                           грн
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
І. У межах змін обсягу доходів -124999 -124999                   -124999
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) -16899 -16899                   -16899
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) -16899 -16899                   -16899
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет -16899 -16899                   -16899
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) -108100 -108100                   -108100
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) -108100 -108100                   -108100
0611182 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -108100 -108100                   -108100
      Разом видатків -124999 -124999                   -124999
                      Марина МИЦОДА      
      Секретар ради                         
                               
                               
                               
    Додаток №3
до рішення Дубриницької сільської ради  
    від 24 грудня  2021 р. № 979 
       
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
07536000000    
(код бюджету)      
       
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/      Код бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету -124 999
07100000000 Обласний бюджет  -124 999
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -108 100
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -16 899
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: -124 999
Х загальний фонд -124 999
Х спеціальний фонд  
  2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
     
     
Х Х загальний фонд  
Х Х спеціальний фонд  
       
Секретар ради                                      Марина МИЦОДА  
       
       

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                    №  980

Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2022 рік

07536000000

 (код бюджету)

    Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Дубриницька сільська рада  в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2022 рік:

- доходи сільського бюджету  у сумі 64688000 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 59258000 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 330 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 64688000   гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 59258000  гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 5280000 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету у сумі  250 000  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з сільського бюджету у сумі 400 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 150 000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду сільського бюджету -  250 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

           - оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 38 000 гривень, що становить, 0,6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

            - резервний фонд сільського бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15   Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення, спрямовуються на надання кредитів з сільського бюджету  індивідуальним сільським забудовникам.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів Дубриницької сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Дубриницькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про сільський бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і  послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах  встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією  сільської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

12.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2022 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

13.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації  фінансовому відділу сільської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2022 рік;

14.Установити, що в процесі виконання сільського бюджету  перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є невід'ємною частиною.

17. Оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                Любов ЛАВЕР

Пояснювальна записка до

проекту бюджету Дубриницько-Малоберезнянської

 територіальної громади на 2022 рік

 

Проект бюджету на 2022 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, соціального розвитку країни, регіональних та державних цільових програм.

 

Прогноз показників сільського бюджету за основними видами доходів та видатків на 2022 рік

 

Дохідна частина проекту сільського бюджету на 2022 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”.

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету враховано основні показники економічного і соціального розвитку громади на 2022 рік, фактичне виконання доходів за 2021рік та очікуване виконання за 2022 рік.

Доходи бюджету  Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік

Обсяг ресурсу загального фонду  бюджету  територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 64538,0 тис. грн., із них: податки, збори (обов’язкові платежі) у сумі 25344,7 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевих бюджетів – 27613,5 тис.грн., базова дотація – 10130,2 тис.грн, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджетуї – 965,8 тис.грн., дотація з місцевого бюджету на на проведення  розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносіїв, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 191,3 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 112,5 тис.грн..

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  сільського бюджету прогнозується у сумі 25344,7 тис. гривень., що більше очікуваних надходжень 2021 року на  0,9 відсотків.

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом доходів сільського бюджету, питома вага його в доходах загального та спеціального фондів бюджету (без трансфертів) становитиме – 11500,0 тис.грн., це становить 45 відсотка доходів загального фонду (без трансфертів)   Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до сільського бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 64,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території сільської територіальної громади.

На 2022 рік  податок на доходи фізичних осіб спрогнозований у сумі 11500,0  тис. грн., що становить  101,5 відс. очікуваних надходжень за 2022 рік.

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6 500,0 грн та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників. 

Вагомим  джерелом  доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. Прогнозна сума податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік становить  11500 тис.грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2021 році на 0,9 відсотка.

Ще одним важливим джерелом доходів  сільського бюджету є земельний податок. Згідно розрахунку прогнозована сума змельного податку плати за землю на 2022 рік становитиме 4000,0 тис.грн.

Динаміка надходжень плати за землю до сільського бюджету

                                                                                                                тис.грн

 

Фактичні надходження

2021 року

Очікуване 2022 року

  Прогноз

2022 року

Сільський  бюджет

3429,0

4000,0

4000,0

Відсоток до попереднього року

 

101,0

101,0

В спеціальному фонді сільського бюджету на 2022 рік прогнозуються виключно власні надходження бюджетних установ у сумі 330,0 тис.грн. У прогнозних надходженнях на 2022 рік .

                                Видатки  бюджету територіальної громади

         Розрахунок видатків  бюджету територіальної громади здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2022 рік”, з врахуванням:

         розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року 6500 гривні та з 1 жовтня 2022 року – 6700 гривні.

                розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 1 січня 2022 року 2893 грн., з жовтня 2022 року – 2982грн.

         Сільською радою  здійснено розрахунок мінімальної потреби в коштах на утримання установ бюджетної сфери у 2022 році. До розрахунку враховано ріст фонду заробітної плати згідно чинного законодавства та всі інші видатки на рівні бюджету 2021 року.

                Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік передбачено у сумі 59258,0 тис.грн.      

Нижче наведено дані   планових показників загального фонду  бюджету територіальної громади на 2022 рік  у розрізі галузей бюджетної сфери.

Прогноз видатків загального фонду  бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

 

Назва галузі

 

Проект на 2022 (тис.грн.)

 

Питома вага у загальному обсязі, %

Освіта

36036,0,0

61,0

Охорона здоров’я

270,0

0,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

230,0

0,10

Культура і мистецтво

1680,0

2,8

Органи управління

20450,0

34,5

У проекті бюджету на 2022 рік для сільської ради передбачено видатки у сумі  20450,0  тис. грн.,  в т.ч.:

- видатки на утримання органів місцевого самоврядуванняапарату сільської ради – в сумі 17180,0 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями – 12700,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 430,0 тис.грн.;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров′я передбачено 220,0 тис.грн., в тому числі: на первинну медичну допомогу населення, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в сумі 220,0 тис.грн.;

- надання соціальних гарантій інвалідам, та громадянам похилого віку     – 80,0 тис.грн.;

 - на фінансування програми проведення культурно-мистецьких заходів передбачено кошти в сумі 200,0 тис.грн.;

- на організацію благоустрою в населених пунктах громади – 1520,0 тис.грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 720,0 тис.грн.;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури передбачено 2800,0 тис.грн.

 У проекті бюджету на 2022 рік відділу освіти, культури, сім′ї, молоді, спорту  передбачено кошти в сумі 36036,0 тис.грн.

 У зазначеному обсязі по загальному фонду заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів в сумі 27613,5 тис. грн.

На фінансування галузі «Культура і мистецтво» передбачено бюджетом 1680,0 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1665,0 тис.грн., що становить 99,1 відс. загальної суми; на оплату комунальних

      Додаток № 1 до рішення  Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
      від 24 грудня 2021 року № 980
Доходи сілського бюджету на 2022 рік
07536000000        
( код бюджету)        
          грн
Код Найменування  згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 24 923 500 24 923 500    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   24 923 500 24 923 500    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11 500 000 11 500 000    
11010100  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11 000 000 11 000 000    
11010200  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 500 000 500 000    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1 400 000 1 400 000    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1 400 000 1 400 000    
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  650 000 650 000    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  750 000 750 000    
14000000  Внутрішні податки на товари та послуги   1 974 000 1 974 000    
14021900 Акцизний податок з виробленого в Україні пального  400 000 400 000    
14031900 Акцизний податок з ввезеного в Україну пального   874 000 874 000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  700 000 700 000    
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України  10 049 500 10 049 500    
18010000 Податок на майно  7 246 000 7 246 000    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  20 000 20 000    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  20 000 20 000    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  125 000 125 000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  1 250 000 1 250 000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  4 000 000 4 000 000    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1 500 000 1 500 000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  201 000 201 000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  120 000 120 000    
18011100  Транспортний податок з юридичних осіб 10 000 10 000    
18030000 Туристичний збір  500 500    
18030200  Туристичний збір, сплачений фізичними особами  500 500    
18050000 Єдиний податок   2 803 000 2 803 000    
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  63 000 63 000    
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  2 740 000 2 740 000    
20000000 Неподаткові надходження 751 200 421 200 330 000  
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  6 000 6 000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 285 200 285 200    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 185 000 185 000    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 10 000 10 000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  175 000 175 000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 100 000 100 000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 100 000 100 000    
22090000  Державне мито   200 200    
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   200 200    
24000000 Інші неподаткові надходження 130 000 130 000    
24060000 Інші надходження 130 000 130 000    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 133 000 133 000    
25000000  Власні надходження бюджетних установ   330 000   330 000  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 330 000   330 000  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  330 000   330 000  
  Разом доходів 25 674 700 25 344 700 330 000  
40000000 Офіційні трансферти  39 013 300 39 013 300    
41000000 Від органів державного управління 39 013 300 39 013 300    
41020000 Дотації з державного бюджету 10 130 200 10 130 200    
41020100 Базова дотація  10 130 200 10 130 200    
41030000  Субвенції  з державного бюджету іншим місцевим бюджетам 27 613 500 27 613 500    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  27 613 500 27 613 500    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 157 100 1 157 100    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 965 800 965 800    
41040500 Дотація з місцевого бюджету на на проведення  розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносіїв, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 191 300 191 300    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 112 500 112 500    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на  надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 112 500 112 500    
  Усього доходів 64 688 000 64 358 000 330 000  
           
                   Секретар  ради                                        Марина МИЦОДА        
           
           
         
             
        Додаток № 2
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади на 2022 рік»
 
        від"24" грудня 2021 року № 980
Фінансування сільського бюджету на 2022 рік  
  07536000000        
  (код бюджету)          
  грн.  
Код Найменування згідно з
Класифікацією фінансування
бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
  Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішнє фінансування    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
  Фінансування за типом боргового зобов'язання  
600000 Фінансування за активними операціями    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
602000 Зміни обсягів готівкових коштів    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
             
             
             
  Секретар ради                                                Марина МИЦОДА    
             
             
             
                    Додаток № 3
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
 
                          від"24" грудня 2021 року № 980  
Розподіл видатків бюджету Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2022 рік за головними розпорядниками коштів  
07536000000                              
(код бюджету)                           грн  
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 18 620 000 18 620 000 11 500 000 1 150 000   3 950 000 3 950 000       3 950 000 22 570 000  
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 18 620 000 18 620 000 11 500 000 1 150 000   3 950 000 3 950 000       3 950 000 22 570 000  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 15 350 000 15 350 000 11 500 000 430 000   1 150 000 1 150 000       1 150 000 16 500 000  
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 220 000 220 000                   220 000  
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 520 000 1 520 000   720 000               1 520 000  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 30 000 30 000                   30 000  
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 50 000 50 000                   50 000  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 400 000 1 400 000       2 800 000 2 800 000       2 800 000 4 200 000  
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 37 716 000 37 716 000 29 838 900 545 000 27 800 1 330 000 1 000 000 330 000     1 000 000 39 046 000  
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 37 716 000 37 716 000 29 838 900 545 000 27 800 1 330 000 1 000 000 330 000     1 000 000 39 046 000  
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 400 000 1 400 000 1 071 000                 1 400 000  
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 400 000 4 400 000 3 020 000 225 000   1 300 000 1 000 000 300 000     1 000 000 5 700 000  
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  2 510 000 2 510 000 2 000 000 300 000   30 000   30 000       2 540 000  
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  27 613 500 27 613 500 22 513 500                 27 613 500  
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 112 500 84 700 69 400   27 800             112 500  
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 380 000 380 000 305 000                 380 000  
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 100 000 1 100 000 860 000 20 000               1 100 000  
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
200 000 200 000                   200 000  
0800000 08   Управління соціального захисту населення  2 060 000 2 060 000                   2 060 000  
0810000 08   Управління соціального захисту населення  2 060 000 2 060 000                   2 060 000  
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 830 000 1 830 000 15 000 000                 1 830 000  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 80 000 80 000                   80 000  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 150 000 150 000                   150 000  
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник) 862 000 862 000 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 862 000  
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець) 862 000 862 000 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 862 000  
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 852 000 852 000 660 000     0           852 000  
3718710 8710 0133 Резевний фонд  10 000                     10 000  
      Разом видатків 59 258 000 59 220 200 43 498 900 1 695 000 27 800 5 280 000 4 950 000 330 000 0 0 4 950 000 64 538 000  
                                 
                                 
      Секретар ради                                             Марина МИЦОДА        
                                 
                                 
                                 
                                 
                                       
                          Додаток №4
до рішення Дубриницької  сільської ради
 «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
       
                          від"24" грудня 2021 року №980_        
Кредитування сілського бюджету у 2022 році        
  07536000000                                  
  (код бюджету)                                  
                              грн.        
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього        
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом        
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 150 000 250 000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 400000        
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 150 000 250 000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 400000        
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 150 000 250 000   400000       0       400000        
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник)           -250 000   -250 000       -250 000        
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець)           -250 000   -250 000       -250 000        
3708832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі           -250 000   -250 000       -250 000        
                                       
      Всього  150 000 250 000 0 400 000 0 -250 000 0 -250 000 0 0 0 150 000        
                                       
                                       
                                       
    Секретар ради                 Марина МИЦОДА            
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
     
    Додаток №5
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
    "24"грудня 2021р. № 980
       
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
07536000000    
(код бюджету)      
       
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/      Код бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету 39 013 300
99000000000 Державний  бюджет  37 743 700
41020100 Базова дотація  10 130 200
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 27 613 500
07100000000 Обласний бюджет  1 269 600
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 965 800
41040500 Дотація з місцевого бюджету на на проведення  розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносіїв, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 191 300
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на  надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 112 500
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 39 013 300
Х загальний фонд 39 013 300
Х спеціальний фонд  
  2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  
Х Х загальний фонд  
Х Х спеціальний фонд  
       
Секретар ради                                      Марина МИЦОДА  
       
       
       
       
       
       
          Додаток № 6                                                                                         до рішення  Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»
до рішення Дубриницької сільської ради
 
              від"24" грудня 2021 року № 980  
        ОБСЯГИ            
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у  2022 році   
07536000000                  
(код бюджету)               гривень  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування інвестиційного проекту Загальнаперіод реалізації проекту (рік початку і завершення) Загальна вартість проекту, гривень Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень  Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень  Очікуваний рівень готовності пролекту на кінець 2022 року, %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник)     850000,00   850000,00    
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець)     850000,00   850000,00    
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Реконструкція даху Дубринич-Березької загальноосвітньої школи І  ступеня с.Дубринич,вул.Берег,60  2022 850 000   850 000    
        в т.ч. проектні роботи            
      Всього      850000,00   850000,00    
                     
  Секретар ради                         Марина Мицода      
                     
                     
                     

 

          Додаток №6
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
 
              від"24" грудня 2021 року № 980  
                     
Розподіл витрат бюджету Дубриницької сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році  
07536000000                  
(код бюджету)               гривень  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої  програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник)     2 240 000 1 990 000 250 000    
0100000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець)     2 240 000 1 990 000 250 000    
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надаєься  центрами первинної медичної (медико-0санітарної)допомоги Програма фінансової підтримки КНП"Центр первинної медико-санітарної допомоги"Дубриницької сільської ради на 2022 рік  Рішення  №995 від 24.12.2021р. 220 000 220 000      
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя "Програма медичного забезпечення жителів Дубриницької сільської ради  у разі амбулаторного лікування на 2021-2025 роки" Рішення № 135 від 26.01.2021р. 50 000 50 000      
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів "Програма благоустрою населених пунктів обєднаної громади" на 2022 рік Рішення №994 від 24.12.2021р. 1 520 000 1 520 000      
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства "Програма розвитку лісового та мисливського господарства Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 р. " Рішення №367 від 20.04.2021 р. 50 000 50 000      
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма « Власний дім» на 2021 – 2023 рр.  Рішення № 44  від 22.12.2020 400 000 150 000 250 000    
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник)     200 000 200 000      
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник)     200 000 200 000      
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва на 2021-2023 роки Рішення № 45  від 22.12.2020 200 000 200 000      
0800000 08   Управління соціального захисту населення      150 000 150 000      
0810000 08   Управління соціального захисту населення      150 000 150 000      
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма « Турбота» на 2021-2023 рік Рішення № 43 від 22.12.2020 150 000 150 000      
РАЗОМ           2 590 000 2 340 000 250 000    
      Секретар ради Марина МИЦОДА            
                     
                     
                     
                     
                     

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  981

 

«Про упорядкування умов праці

працівників апарату Дубриницької

сільської ради на 2022 рік»

 

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 • Затвердити Положення про здійснення преміювання сільського голови, першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради, установлення їм надбавок і доплат та надання допомоги  згідно Додатку №1 до цього рішення.
 • Встановити сільському голові, першому заступнику, заступнику з питань діяльності виконавчих органів, секретарю ради, працівникам апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 • Встановити щомісячну премію сільському голові в розмірі 100% середньомісячної заробітної плати та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до чинного законодавства України.
 • Дозволити сільському голові видавати розпорядження про преміювання першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради в межах економії фонду оплати праці та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до чинного законодавства України.
 • Головному бухгалтеру сільської ради здійснювати преміювання працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів сільської ради з урахуванням даного рішення.
 • Доручити сільському голові підписати дане рішення.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.(голова Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                             Любов  ЛАВЕР

Додаток 1

                                               до   рішення №981 

  від 24.12.2021

12 сесії VIII  скликання

 

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення преміювання сільського голови,першого заступника,заступника з питань діяльності виконавчих органів,секретаря ради,працівників аппарату, відділів та самостійних структурних підрозділів

Дубриницької сільської  ради, установлення їм надбавок

і доплати та надання допомог

 

 • Загальні положення

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці працівників апарату,відділів та самостійних структурних підрозділів  сільської ради, визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових осіб сільської ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати, передбачає виплату винагород за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням завдань і обов’язків працівниками апарату сільської ради, відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, ст. ст. 2, 4, 13 Закону України “Про оплату праці”, глави VII “Оплата праці” Кодексу Законів про працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 • Преміювання працівників апарату Дубриницької сільської ради

Преміювання першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів,секретаря ради, працівників апарату та відділів  сільської ради здійснюється сільським головою відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “ Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Преміювання працівників самостійних структурних підрозділів здійснюється за розпорядженням чи наказом начальника даного підрозділу.

Преміювання сільського голови здійснюється відповідно до рішення сесії в межах бюджетних асигнувань.

Преміювання працівників апарату,відділів та  самостійних структурних підрозділів сільської ради :

 • здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи сільської ради в межах фонду преміювання, а також до державних і професійних свят.

2.    при визначенні розміру премій для працівників апарату, відділів та  самостійних структурних підрозділів сільської ради  до уваги береться виконання:

 • обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради; забезпечення відповідно до своїх повноважень ефективної діяльності сільської ради;
 • своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень та вказівок сільського голови, керівників відділів сільської ради;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • дотримання трудової дисципліни;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування міста та держави;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.

  3. Преміювання працівників сільської ради нараховується пропорційно до відпрацьованого часу.

 • Надбавки і доплати працівникам апарату сільської ради
 • Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи органу місцевого самоврядування та вислугу років встановлюється згідно рішення сесії.
 • У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
 • Допомоги, що надаються працівникам апарату сільської ради
 • За розпорядженням сільського голови працівникам апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів сільської ради надаються:
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;
 • грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади , зразкового виконання трудових обов’язків.
 • Сільському голові матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення надається разом з щорічною відпусткою у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати за його заявою в межах бюджетних асигнувань.
 • Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами працівників апарату, відділів, самостійних структурних підрозділів сільської ради у межах кошторисних призначень, визначених сільським бюджетом.

     Секретар  ради                                                          Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  982

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Кич О.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Кич О.В., жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини  в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Кич Марію Володимирівну, ********* року народження  з 01.01.2022 року по 31.12.2022  року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  983

                                                                

Про план роботи Дубриницької сільської ради

та її виконавчого комітету на 2022 рік 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2022 році, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити план роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік  (додається).

2.     Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи. 

3.     Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

                                                                                             

 Додаток

                                                                                                     до рішення  сільської  ради

                                                                                                 від 24.12.2021року

                                                                               №983

ПЛАН  РОБОТИ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ТА  ЇЇ  ВИКОНАВЧОГО

КОМІТЕТУ  НА  2022 РІК

1.ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

І квартал

1.Про  звіт щодо виконання сільського бюджету за 2021 рік

2. Про виконання Плану соціально - економічного розвитку сільської ради за 2021 рік.

3.Про звіти  начальників відділів та керівників сільських

комунальних установ.

4. Різне.

ІІ квартал

1.Про затвердження  звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 року

2. Про встановлення на території Дубриницької сільської ради податків на 2023 рік.

3. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради на  2022 рік”.

4. Різне.

ІІІ квартал

1.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя  2022 року

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на  2022 рік”.

3.Різне.

                                        

ІV квартал

1.Про затвердження  звіту про виконання  сільського бюджету за 9 місяців 2022 року.

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради на  2022 рік”.

3. Про бюджет сільської ради  на 2023 рік.

4. Про план роботи Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік.

5.Різне.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННІ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2022 році

 січень

1.      Про виконання бюджету  сільської ради за 2021 рік.

2.      Про виконання комплексної Програми «Турбота» за 2021 рік.

3.       Про організацію громадських робіт на території Дубриницької сільської ради в 2022 році.

лютий

1.  Про  заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення у 2021 році.

2. Про роботу  щодо військового обліку та реєстрації громадян сільської ради.

березень

1.  Про соціальний захист ветеранів війни і праці, інвалідів,  учасників бойових дій,

малозабезпечених та багатодітних сімей, одиноких матерів та внутрішньо-переміщених осіб.

2. Про наведення санітарного порядку на території сільської ради, утримання в належному

стані кладовищ та інших місць поховання.

квітень

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 року.

2.Про відзначення Дня Перемоги на території сільської ради.

 3. Про організацію боротьби з амброзією полинолистою  та іншими бур′янами на території сільської ради.

травень 

 • Про роботу відділу ОКСМС Дубриницької с/р.
 • Про організацію оздоровлення дітей   і підлітків влітку 2022 року.                                                                 

                                                                 червень

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років.                                                            

липень 

1.Про виконання сільського бюджету за І півріччя  2022 року.                                                                   

серпень 

1.Про стан розрахунків по платі за землю, в тому числі  за оренду землі державної  та

комунальної власності.                                     

2. Про виконання Закону України «Про охорону дитинства» та роботу із сім′ями, в яких виховуються діти .                                                                                                                                                

3.Про звіт сімейного лікаря про медичне обслуговування населення сільської ради.   

4.  Про організацію харчування дітей в  закладах дошкільної та шкільної освіти.                                                                             

вересень 

1. Про хід виконання Програм прийнятих сільською радою.

жовтень 

1. Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2022 року.

 2. Про стан надомного обслуговування  громадян на території сільської ради.

 4. Про заходи по боротьбі зі сніговими заметами на дорогах в населених пунктах сільської ради.

листопад

 1. Про роботу ГІСД при виконкомі сільської ради.

 2.  Про роботу Центру дозвілля та культури.                                                                                

Грудень

 1. Про підготовку та прийняття бюджету сільської ради  на 2023 рік.

 2. Про роботу адмінкомісії при виконкомі сільської ради. 

       

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

      1. Діловодство постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської ради.

       2.   Аналіз протоколів постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської   ради.

       3.   Діловодство з організації та ведення справ по зверненнях громадян.      

                      4.  НАВЧАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,

                                              ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                      

1. Семінари-наради з головами постійних комісій сільської ради VІІІ скликання.

2. Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради

3. Проведення короткотермінових семінарів з питань етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради.

4. Вивчення потреби в навчанні та підвищенні кваліфікації керівників і працівників сільської ради.

5. Організація роботи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

6. Організаційні заходи щодо нагородження та відзначення працівників  установ сільської ради та депутатів сільської ради.

                  

                       5. ЗАХОДИ, ПОВ′ЯЗАНІ ІЗ  ВІДЗНАЧЕННЯМ  ЗНАМЕННИХ ДАТ,

                                        ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ІНШИХ ПОДІЙ 

                            ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ У ЗВ´ЯЗКУ З ВІДЗНАЧЕННЯМ:

        Різдва Христового                                                                                    07.01

        Міжнародного жіночого дня                                                                                                 08.03

        Дня землевпорядника                                                          12.03

        Дня довкілля                                                                         16.04

        Дня Чорнобильської трагедії                                                                                           26.04

        Дня Матері                                                                             08.05

       Дня Перемоги                                                                          09.05    

        Міжнародного дня захисту дітей                                                                                                 01.06

        Дня медичного працівника                                                                                      19.06

        Дня скорботи та вшанування пам′яті жертв війни в Україні                                                                                             22.06

        Дня молоді                                                                               26.06         

        Дня Конституції України                                                                                            28.06

        Дня працівників торгівлі                                                                                             24.07

        Дня Державного Прапора України                                                                                             23.08

        Дня незалежності України                                                                                             24.08

        Дня знань                                                                                  01.09

        Дня підприємця                                                                                          04.09

        Дня бібліотеки                                                                                            30.09

        Дня людей похилого віку                                                                                                        01.10

        Дня вчителя                                                                                  04.10    

        Дня Захисника України                                                                                                 14.10

        Дня працівників соціальної сфери                                                                                                     04.11

        Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів

        народного мистецтва                                                                                              09.11

        Дня працівників сільського господарства                                                                                         18.11

День громади                                                                                        26.11

        Міжнародного дня  інвалідів                                                                                                 03.12

        Дня Збройних сил України                                                                                                  06.12

        Дня місцевого самоврядування                                                                                     07.12

        Дня Святого Миколая                                                                                                 19.12

       Різдва                                                                                  25.12

        Новорічний бал-маскарад                                                                                                 31.12.

     Секретар сільської ради                                                     Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  984

Про створення Дубриницької сільської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Відповідно до вимог пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11.03.2015 № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на території Дубриницької сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 • Створити Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 • Затвердити Положення про Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (додається).
 • Cтруктурним підрозділам Дубриницької сільської ради забезпечити реалізацію заходів, передбаченим даним Положенням.
 • Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Домерецького І.Р.)

Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 

                                                                           ДОДАТОК

до рішення Дубриницької сільської ради

від 24.12.2021 р. №984

                                           ПОЛОЖЕННЯ

про Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

1.   Загальна частина.

 • Положення про Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – селищна ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.
 • Основною метою створення і функціонування сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ є здійснення заходів щодо захисту населення і територій територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
 • У цьому Положенні термін «ланка» вживається у значенні складової частини територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Закарпатської області, що створюється в Дубриницько-Малоберезнянській територіальній громаді, і до якої входять органи управління і підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11 та Положенням про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Закарпатської області.
 • Метою створення ланки є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на території Дубриницької сільської ради.

2.                                                                                                         Завданням ланки є:

 • забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;
 • організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • планування заходів цивільного захисту;

 

 • організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
 • проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризику їх виникнення на території громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозованих даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
 • ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
 • навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців Дубриницької сільської ради, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;
 • здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;
 • створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
 • інші завдання, визначені законом.

3.   Керівництво та загальна структура Дубриницької сільської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи

цивільного захисту.

 

 • Керівництво Дубриницькою сільською ланкою територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснює Дубриницький сільський голова.
 • Сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ має два рівні: місцевий та об’єктовий.
 • на місцевому рівні:

чергові служби виконавчого комітету сільської ради (диспетчерська служба);

 

 • на об’єктовому рівні:

чергові (диспетчерські) служби суб’єктів господарювання (у разі їх створення).

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів державної влади.

 • Сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

4.   Органи управління та сили цивільного захисту.

 

 • У складі сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.
 • Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту є:

на місцевому рівні – виконавчий комітет сільської ради, відділ з питань архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Дубриницької сільської ради, підрозділ територіального органу ДСНС України у Закарпатській області;

на об’єктовому рівні – органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

 • Координаційними органами є:

на місцевому рівні – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сільської ради;

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

 • До складу сил цивільного захисту сільської ланки ТГ входять: місцеві пожежні команди-1;

добровільні формування цивільного захисту; муніципальна інспекція.

 • До складу сил цивільного захисту, які знаходяться на території ТГ входять:

Районний сектор ГУ ДСНС у Закарпатській області;.

 

Відділення екстреної медичної допомоги;

Дубриницький відділок Нацполіції ГУ НП у Закарпатській області

5.     Режими функціонування.

 

 • Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території територіальної громади встановлюється один із таких режимів функціонування сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ :

повсякденного функціонування; підвищеної готовності; надзвичайної ситуації; надзвичайного стану.

 • В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій селищна ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонує в режимі повсякденного функціонування.
 • Підставами для тимчасового введення в межах територіальної громади для сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
 • Підставами для тимчасового введення для сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ режиму надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

 • Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням голови.

У період дії надзвичайного стану в разі його введення сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами України.

В особливий період сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами України.

6.     Планування діяльності сільської ланки територіальної

підсистеми ЄДС ЦЗ .

 • Для організації діяльності сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ розпорядженням сільського голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

 

 • Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.
 • З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.
 • З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани взаємодії.
 • Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснюється підрозділом територіального органу ДСНС України у Закарпатській області.

7.     Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

8.

7.1. Проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризику їх виникнення на території громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозованих даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

З метою забезпечення здійснення заходів у селищній ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

8.   Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

 • Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється органами місцевої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності.
 • Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до селищної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення і забезпечується шляхом використання автоматизованої системи оповіщення цивільного захисту, локальних та об’єктових систем оповіщення.
 • Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності органів управління, здійснюється черговою службою підрозділу цивільного захисту обласної державної адміністрації, райдержадміністрацією.
 • Сектор з питань цивільного захисту населення у ході взаємодії з органами вищого рівня забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової

 

інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

Система оповіщення складається із загальнодержавної, регіональної, місцевої та об’єктових систем оповіщення.

Місцева система оповіщення функціонує на місцевому рівні (у селі, старостатах громади) для забезпечення прийому та передачі сигналів і повідомлень від регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення та оповіщення підприємств, установ і організації, місць з масовим перебуванням людей та населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Оповіщення забезпечується шляхом:

використання місцевого проводового та ефірного радіомовлення, автоматичної телефонної мережі;

автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (використання пристроїв автоматичного дозвону з можливостями використання мобільного зв’язку);

функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та ФМ приймачів для передачі інформації з питань цивільного захисту.

Оповіщення організовується за схемою, яка затверджується розпорядженням сільського голови.

Для оперативного проведення оповіщення посадових осіб органів управління цивільного захисту складаються списки оповіщення:

керівництва у сфері цивільного захисту; членів місцевої комісії з питань ТЕБ та НС; членів місцевої комісій з питань евакуації; керівників сил цивільного захисту;

старост.

Для оповіщення населених пунктів де відсутнє проводове мовлення у приміщеннях органів місцевого самоврядування, адміністративних будівлях, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, закладах соціального захисту населення та в місцях з масовим перебуванням людей встановлюються радіоприймачі відповідного діапазону, гучномовні пристрої, а у разі їх відсутності використовуються засоби мобільного зв’язку та подворовий обхід населення.

9.   Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

 

 • Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту у сільській ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 • Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ

 

територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 • Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається перший заступник сільського голови, а у разі невідкладних дій – керівник суб’єкту господарювання.
 • До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.
 • Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 • У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи територіального органу ДСНС України у Закарпатській області, які розташовані в територіальній громаді, надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.
 • До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 • Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання територіальної громади, які їх створюють.

10.   Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту.

 

 • З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у сільській ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

 

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

 • Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні – між виконавчим комітетом сільської ради, силами цивільного захисту, а також суб’єктами господарювання.
 • З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговими службами облдержадміністрації, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України у Закарпатській області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.
 • Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником селищної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

11.   Забезпечення фінансування в сільській ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ .

11.1. Забезпечення фінансування в селищній ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

Дубриницької сільської ради                                          Віктор ДЖУПІНА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  985

Про Програму організації та забезпечення мобілізаційної

підготовки, розміщення, формування 68 окремого

батальйону територіальної оборони, проведення заходів

єдиного стрілецького дня, нарощення системи

управління (зв’язку) на 2022 – 2023 роки

 

         Відповідно до пункту 17 статті 91 бюджетного кодексу України, з врахуванням введення в дію з 01.01.2022 року Закону України «Про основи національного спротиву», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист начальника Ужгородського РТЦК та соціальної підтримки, Дубриницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 • Схвалити Програму допомоги 68 окремому батальйону територіальної оборони Ужгородського РТЦК та СП організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, розміщення, формування 68 окремого батальйону територіальної оборони, проведення заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи управління (зв’язку) на 2022 – 2023 роки, що додається.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

     

              Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         24.12.2021                                        Дубриничі                                         № 986

Про затвердження Програми організації та забезпечення мобілізаційної

підготовки, територіальної оборони, призову на

строкову військову службу та військово-патріотичного

виховання населення Дубриницько-Малоберезнянської

територіальної громади на 2022 рік

 

         Відповідно до пункту 22 статті 26 та пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 43 Закону України від 5 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу», статті 18 Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-ХІІ «Про оборону України» (зі змінами), статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про територіальну оборону України, що затверджено Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»,  що затверджено Указом Президента України від 14 вересня 2020 року №392/2020, з метою підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій – виконавців мобілізаційних завдань, Дубриницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити Програму організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання населення Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2022 рік, що додається.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

     

      Сільський голова                                                               Любов ЛАВЕР

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії від  

  24.12.2021 року №986

 

ПРОГРАМА

організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022 рік

Вступ

 

Програму організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених статтями 14, 15 Закону України „Про оборону України”, законів України „Про Збройні Сили України”, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року „Про нову редакцію Воєнної доктрини України”, затвердженого Указом Президента України від 24 вересня 2015 року №555/2015, Положення про територіальну оборону України,  затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1«Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України»:

Основним принципом Програми є сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, надання їм допомоги у матеріально-технічному забезпеченні.

 1. Загальні положення Програми

 

Розробленню цієї Програми передували пропозиції Міністерства оборони України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про подальший розвиток шефства над військовими частинами та установами, сприяння виконання завдань, які покладені на Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів із надання  шефської допомоги і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних та інших умов сприяння функціонуванню військових формувань для якісного здійснення ними оборони країни.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму

 

Розробці цієї Програми передував аналіз виконання наступних завдань:

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в особливий період;

забезпечення оперативного розгортання військ (сил), посилення охорони об’єктів 1 та 2 груп регіонального та місцевого значення, боротьба з  диверсійно – розвідувальними силами та незаконно утвореними озброєними формуваннями;

виконання вимог Закону України від 5 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами) щодо забезпечення проведення заходів призову громадян України на строкову військову службу на території відповідальності територіальної громади;

реформування Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі РТЦК та СП) ;

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації на території відповідальності.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і місцевого самоврядування територіальної громади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та фінансових можливостей.

Матеріально-технічне оснащення та підготовка Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не в повному обсязі відповідає сучасним вимогам.

Аналіз подій на сході України свідчить про те, що на Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та підрозділи територіальної оборони покладено виконання завдань,  а саме:

посилення охорони державного кордону;

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій;

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади;

боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними формуваннями;

підтримання безпеки і правопорядку в районі відповідальності;

виконання завдань комендантської служби в районі відповідальності, потребує високої підготовки військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони.

Проблемним питанням також залишається стан засобів зв’язку та забезпеченість засобами автоматизованого управління структурних  підрозділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та проведення капітального ремонту майнового комплексу.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів до заходів матеріально – технічного забезпечення та підготовки Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів , вирішення завдань щодо покращення матеріально – технічного забезпечення може бути досягнуто завдяки повному виконанню ресурсного забезпечення Програми.

 1. Мета Програми

 

Метою розроблення Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, зокрема забезпечення проведення заходів мобілізації людських, транспортних ресурсів на території відповідальності, підготовка бази мобілізаційного розгортання та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони, які формуються на території відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забезпечення заходів призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації.

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем, строки

та етапи виконання Програми

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки особового складу Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підрозділів територіальної оборони, забезпечення їх матеріально-технічними засобами, а саме:

створення польового табору для розміщення та підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними засобами;

виконання заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони;

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення ПММ, виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони;

забезпечення роботи посадових осіб штабу району територіальної оборони необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами та переміщення оперативного складу на визначені пункти управляння.

проведення поточного ремонту будівлі РТЦК та СП;

проведення обслуговування газової котельні, системи опалення та їх поточний ремонт;

придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (в т.ч. програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки), активного мережевого та телекомунікаційного обладнання

придбання меблів;

обладнання будівлі РТЦК СП пандусом для прийому людей з обмеженими можливостями здоров’я, придбання та встановлення турнікета для прохідної і рецепшена для прийому громадян;

придбання технічних засобів пропаганди, виготовлення (придбання) засобів наочної агітації;

придбання та встановлення системи відеонагляду;

придбання та встановлення охоронної та пожежної сигналізації.

виконання заходів призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України;

здійснення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до місць проведення навчальних зборів;

виконання заходів з підготовки підрозділів;

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони (перевезення особового складу);

Виконання Програми здійснюється протягом чотирьох років.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу:

- забезпечити виконання  заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації;

           - забезпечити проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби;

         - здійснити обладнання польового табору, забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними засобами, якісну підготовку військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони;

- здійснити обладнання Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними засобами;

- забезпечити виконання заходів призову на строкову військову службу та якісне виконання Закону України від 5 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами) на території відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок  коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, наведених у додатку 2 до Програми.

 1. Завдання та результативні показники Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до Програми.

Завдання 1. Створення польового табору місць розташування підрозділів територіальної оборони.

Дообладнання наметів (для проживання особового складу  (закупівля печей для обігріву палаток, закупівля генераторів, для освітлення польового табору, бензопил, мотокос бензинових, обладнання настилів для відпочинку особового складу, обладнання освітлення, обладнання місць загального користування, інженерне обладнання польового табору, обладнання місць для зберігання майна та зброї. 

Закупівля сучасних засобів зв’язку.

Проведення зборів з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони. проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення ПММ, виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони.

Передбачається, що реалізація основних завдань Програми дасть змогу гарантовано здійснити створення польового табору, забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними засобами, забезпечити необхідну  підготовку військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони.

  Завдання 2. Забезпечення роботи посадових осіб штабу району територіальної оборони в районі відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконання завдання потребує фінансування районного бюджету та бюджету територіальної громади для забезпечення посадових осіб штабу району територіальної оборони № 1 (Ужгородський район) необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами, що надають змогу посадовим особам штабу  району територіальної оборони № 1 (Ужгородський район) гарантовано здійснити управління підрозділами територіальної оборони під час виконання завдань територіальної оборони з:

посилення охорони державного кордону;

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій;

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади;

боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними формуваннями;

виконання завдань комендантської служби в районі відповідальності.

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми до 2023 року забезпечить:

 створення та обладнання польового табору для підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

 особовий склад підрозділу територіальної оборони необхідними матеріально-технічними засобами;

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони;

роботу посадових осіб штабу району територіальної оборони.

Завдання 3.Надання шефської допомоги з матеріально технічного забезпечення Ужгородського РТЦК та СП для проведення відновлювальних (поточних ремонтних) робіт будівлі і приміщень , оснащення  необхідними засобами для здійснення функціонування та виконання завдань за призначенням, а саме:

- проведення поточного ремонту будівлі та приміщень Ужгородського РТЦК та СП, заміна сантехніки, придбання меблів та майна КЕС, обладнання будівлі ОМТЦК та СП пандусом для прийому людей з обмеженими можливостями здоров’я, придбання та встановлення турнікета для прохідної і рецепшена, придбання та встановлення системи відеонагляду, охоронної та пожежної сигналізації .

Завдання 4.Забезпечення заходів призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України.

Завдання 5.Забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, вдосконалення бази мобілізаційного розгортання.

Завдання 6. Забезпечення заходів військово-патріотичного виховання населення та допризовної, призовної молоді. Пропаганда та рекламування військової служби, підвищення її престижу, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми забезпечить:

особовий склад Ужгородського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідними матеріально-технічними засобами;

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

   роботу посадових осіб Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідними засобами зв’язку;

організацію призову на строкову військову службу;

підвищення мотивації серед громадян України, які мешкають на території відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проходження громадянами військової служби.

 

6. Система управління та контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється головою  Дубриницької територіальної громади.

Виконавцем Програми є Ужгородський районного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Виконавець Програми до 01 лютого 2022 року узагальнює інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт, який подається до територіальної громади на розгляд сесії.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Найменування Програми

Програма організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Підстава для розроблення Програми

Закон України від 5.03.1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу».

Закон України від 6.12.1991 року № 1932-XII „Про оборону України”,Положення про територіальну оборону України, затверджене Указом Президента України від 23.09.2016 року № 406/2016, рішення Ради національної безпеки і оборони України від    14.09.2020 року „Про Стратегію  національної безпеки України”, затверджене Указом Президента України від 14.09.2020 року №392/2020, спільна директива МО України та Генерального штабу ЗСУ від 30.01.2018 року  № Д-322/1/1 „Про проведення організаційних заходів у ЗСУ”.

Ініціатори розроблення Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Дубриницька територіальна громада

Розробник Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Дубриницька територіальна громада

Співрозробник Програми

Голова Дубриницької територіальної громади

Відповідальні виконавці Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Дубриницька територіальна громада

Строки реалізації Програми

2022 рік

Джерела фінансування Програми

Бюджет Дубриницької територіальної громади, інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

100,0 тис. гривень.

у тому числі за рахунок коштів бюджету громади

100,0 тис. гривень.

 

                                                                                                            Додаток 2

                                                                                                           до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Військовий комісар

Обсяг коштів,

які пропонується залучити для виконання

Програми

Рік виконання

Всього витрат на виконання Програми,

тис. гривень

2022 рік

2022  рік

Обсяг ресурсів всього

(тис. грн.), у тому числі:

100,0

100,0

Бюджет Дубриницької територіальної громади

100,0

100,0

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  987

 

Про затвердження розпорядження сільського

голови від 16.12.2021 року №116

«Про затвердження протоколу

електронного аукціону на продовження

договору оренди майна комунальної

власності – частини приміщення будівлі

клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться

за адресою: Закарпатська обл.,

Ужгородський район, с.Новоселиця, 87»

 

               Відповідно до статей 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись пунктами 78 та 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2020 року №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”, розглянувши розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №116 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87», на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

           1. Затвердити розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №116 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87»  (додається).                                                                                                                 

            2. Передати в оренду акціонерному товариству «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка, 18 частину приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87 з метою його використання для розміщення автоматичної телефонної станції (АТС)

терміном на 5 років з місячною орендною платою – 1476,67 грн., визначеною за результатами проведення аукціону.

            3. Уповноважити сільського голову Лавер Л.І. на укладення та підписання з акціонерним товариством «Укртелеком» договору оренди майна комунальної власності – частини приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  988

 

Про затвердження розпорядження сільського

голови від 16.12.2021 року №117

«Про затвердження протоколу

електронного аукціону на продовження

договору оренди майна комунальної

власності – частини димової труби та

майданчика під нею площею 5,0 м.кв.

Малоберезнянського закладу загальної

середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться

за адресою: Закарпатська обл.,

Ужгородський район, с.Малий Березний,

вул.Дружби, 28»

 

               Відповідно до статей 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись пунктами 78 та 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2020 року №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”, розглянувши розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №117 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини димової труби та майданчика під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28», на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

           1. Затвердити розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №117 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини димової труби та майданчика під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28»  (додається).                                                                                                                 

            2. Передати в оренду приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: м.Київ, вулиця Лейпцизька, 15 майно комунальної власності - частину димової труби та майданчик під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28 з метою його використання для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, обладнання стільникового рухомого (мобільного) зв’язку терміном на 5 років з місячною орендною платою – 3856,66 грн., визначеною за результатами проведення аукціону.

             3. Уповноважити сільського голову Лавер Л.І. на укладення та підписання з приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» договору оренди майна комунальної власності – частини димової труби та майданчика під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ    

                               

   24.12.2021                                      Дубриничі                                         № 989

Про відмову у  звільненні від сплати земельного

податку на території Дубриницької сільської

 ради  у 2022 році

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пунктів 284.1, 284.2 статті 284 Податкового кодексу України, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 • Відмовити у звільненні від сплати земельного податку на 2022 рік 94 прикордонний загін.
 • Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                        Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                       №  990

Про вилучення з оперативного управління

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради комунального майна       

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

         1. Вилучити з оперативного управління  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради колишню будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Дружби, 5

         2. У зв’язку з прийняттям цього рішення рядок 2 Переліку нерухомого майна, яке передається в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради, затвердженому рішенням сільської ради від 29.06.2021 року №529 “Про передачу в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-санітарної  допомоги” Дубриницької сільської ради комунального майна” вилучити.

     3. Дубриницькій сільській раді забезпечити утримання та використання вказаної будівлі для розміщення структурних підрозділів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  991

Про затвердження складу виконавчого комітету Дубриницької  сільської  ради на 2022 рік

                          Керуючись пунктом  3 частини 1  статті 26, статтею 51  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в Україні” та враховуючи пропозиції сільського голови, щодо затвердження персонального складу виконавчого комітету сільської ради, Дубриницька сільська  рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити виконавчий комітет Дубриницької сільської  ради в кількості 14 осіб (додаток 1):

    

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

Сільський   голова                                                               Любов ЛАВЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              рішенням ХІІ сесії сільської

                                                               ради VIII скликання

                                                                     від 24.12.2021 р. № 991                

 

С К Л А Д

виконавчого комітету Дубриницької сільської ради восьмого скликання

 

 

ПІБ

Посада

1.

Лавер Любов Іванівна

- Дубриницький сільський голова

2.

Кузьма Лілія Володимирівна

- секретар-діловод відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Дубриницької сільської ради

 

Члени виконкому:

3.

Домерецький Ігор Романович

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

4.

Заргарян Фрідон Артушович

староста сіл Малий Березний, Завосина

5.

Котлар Іван Михайлович

староста села Мирча

6.

Кобринович Діана Василівна

староста села Новоселиця

7.

Данильченко Вікторія Михайлівна

староста села Чорноголова

8.

Химич Оксана Степанівна

староста села Буківцьово

9.

Савко Оксана Володимирівна

директор Дубриницького ліцею

10.

Райзенбіхлер Ангеліна Василівна

директор Дубриницького ЗДО

11.

Штелиха Неля Василівна

головна медична сестра  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради

12.

Цуга Василь Андрійович

приватний підприємець

13.

Олефір Сергій Іванович

директор ЛВДС Дубриничі

14.

Дзьоба Марія Михайлівна

Адміністратор ЦНАПу

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                    №  992

 

«Про організацію харчування здобувачів

освіти  у закладах загальної середньої освіти

Дубриницької сільської територіальної громади

у 2022 році»

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Дубриницької сільської ради, сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

     З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Дубриницької сільської ради у 2022 році забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування наступні категорії:

 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної середньої освіти;
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 • діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус;
 • Встановити вартість дітодня - 25 грн.00 коп.

Харчування інших учнів здійснюється за власні кошти.

 • Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів бюджету територіальної громади.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності (голова Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                               Любов ЛАВЕР

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

24.12.2021                               Дубриничі                                         № 993

 

 « Про організацію харчування

дітей у закладах дошкільної освіти

Дубриницької сільської територіальної громади

 у 2022 році »

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Дубриницької сільської ради, сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

 • З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах дошкільної освіти Дубриницької сільської ради у 2022 році забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування наступні категорії:
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з інвалідністю;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

2.  Встановити 3 01 січня 2022 року плату для батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Дубриницької сільської ради 14   грн. в   день .

3.Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів громади.

4.   Покласти персональну відповідальність за організацію харчування в закладах дошкільної освіти на керівників закладів дошкільної освіти Дубриницької сільської ради.

          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності (голова Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  994

Про Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2022- 2025 роки

 

Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів сільської ради  на 2021-2022 роки, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", керуючись  п.22 ст.26, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  постійних  комісій сільської ради, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2022-2025 роки (додається).

         2. Доручити виконкому Дубриницької сільської ради забезпечити  виконання  заходів  Програми .

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

        Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

      Додаток 1

                                                                                                   до рішення 12 сесії сільської ради

від    24 грудня 2021    № 994

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2022–2025 роки

 

1.Загальні положення

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується та вдосконалюється питання  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та медичних закладів.

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг комунальної власності, озеленення території, вуличного освітлення тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само­врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

2.Паспорт

Програми благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2022–2025 роки

1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми 

Дубриницька  сільська рада

2.

Відповідальний виконавець Програми 

Дубриницька  сільська рада

3.

Строк реалізації Програми 

2022–2025 р.

4.

Мета Програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій                     населених пунктів, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій територій.

5.

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів. Освітлення території відповідно до потреб громади. Поліпшення якості послуг.

6.

Джерела фінансування

Кошти сільського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

29753 тис.грн.

3. Структура і характеристика об'єктів благоустрою населених пунктів міської ради.

 

До об’єктів благоустрою населених пунктів міської ради належать:

1) території загального користування:

1.1) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

1.2) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3) майдани, площі; 1.4) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

1.5) кладовища;

1.6) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території   будівель   та   споруд   інженерного захисту територій;5) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.Елементами (частинами) об’єктів  благоустрою є:1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

4. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми передбачається на 2 роки: з 2022 року по 2025 рік.

Программа, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради.

 5. Мета Програми Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в селі. 6. Шляхи розв’язання проблеми                Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних завдань:               а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою:               б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з благоустрою;               в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на декілька років відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів;               г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.               д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою. 7. Фінансове забезпечення Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що передбачаються  сільським бюджетом на відповідні роки.В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету. 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій.Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень. 9. Очікувані результати виконання Програми  В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів: - поліпшення санітарного стану населених пунктів громади; - збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок; - забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів; - доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів; - забезпечення естетичного вигляду, шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання; - поліпшення якості послуг з благоустрою; - забезпечення більш ефективного використання коштів сільського бюджету; - створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального користування                                                                            10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради на 2022-2025 роки 

Перелік заходів

Обсяг коштів, тис.грн.

2022-2025

Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг комунальної власності:

100000

Вивезення сміття з територій населених пунктів та кладовищ

200

Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та оформлення населених пунктів до святкування визначних дат, державних та релігійних свят

200000

Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок.

23000

Ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів капітальне будівництво та ремонт тротуарів по вулицях, проведення капітального та поточного ремонту доріг, поточний ремонт дороги до сміттєзвалища, грейдерування вулиць

54430

Поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства:

- (комплексний догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, а також гілля та стовбурів зрізаних дерев та ін.)

- посадка квітів, кущів, дерев;

- обрізування кущів, дерев;

- звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів;

- прополювання газонів, квітників.

1600

Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, утримання території в належному санітарному стані)

1420

Захоронення померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

1100

Утримання площ, парків, скверів, пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, територій приміщень комунальної власності територіальної громади

 

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ

1900

Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування

450

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас

1270

Придбання спеціальної техніки та контейнерів

2690

ВСЬОГО:

388060

Секретар ради                                                                                   Марина МИЦОДА.

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         24.12.2021                                        Дубриничі                                         № 995

 

Про затвердження Програми фінансової

підтримки комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Дубриницької сільсьої ради

Закарпатської області на 2022 рік

 

Відповідно до статей 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  у зв'язку з необхідністю налагодження ефективного функціонування системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини, сільська рада

вирішила:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на 2022 рік, що додається.

2. Фінансовому відділу Дубриницької сільської ради вишукати можливість щодо фінансування заходів Програми.

3. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області Данилаш В.В. забезпечити реалізацію заходів Програми в межах фінансування.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР                                            

   

                                                Затверджено

                  Рішенням сесії

                  сільської ради

від 24.12.2021 р. №995

         

     

  Програма фінансової підтримки

 комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомогиДубриницької сільської ради Закарпатської області

на 2022 рік

 

1. Загальні положення

         Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).

          В Дубриницько-Малоберезнянській територіальній громаді проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги населенню району.

2. Мета та завдання Програми.

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів громади, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя. В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2022 рік є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:

-        медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-        організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

-        надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-        проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

-        консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

-        проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-        направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

-        участь  у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

-        організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення;

-        скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

-   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

-        забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

-        закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

-        надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; 

-        надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-        надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Перечинського району;

-        організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

-        інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

3. Загальна характеристика комунального некомерційного підприємства центр первинної медико-санітарної допомогиДубриницької сільської ради Закарпатської області

 

КНП „Центр ПМСД” створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню сіл Дубриницької сільської ради. Обслуговує  6000 чоловік.

До складу КНП „Центр ПМСД” входять наступні структурні підрозділи:

-3 амбулаторії ЗПСМ;

-5 фельдшерсько-акушерських пунктів

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорониздоров’янаправлені на формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

-пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

-удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в межах лікувального закладу;

- приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідність до „Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу”, затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;

         - матеріальній мотивації праці медичних працівників;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки,з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів місцевого бюджету ;

- коштів державного бюджету;

- надання підприємством платних послуг;

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2022 рік (додаток 1).

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається КНП „Центр ПМСД”Дубриницькому сільському голові щоквартально.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання Програми дозволить:

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення Перечинщини, підвищити народжуваність та продовжити життя.

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями;

 • Запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.
 • Покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру;

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

 

                                                                                                                       Додаток 2

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Дубриницька сільська рада

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області.

3.

Учасник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області.

5.

Термін реалізації Програми

2022 рік

6.

Джерела фінансування

Обласний, районний бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 1230,0 тис. грн.

8.

Контроль за виконанням.

Дубриницька сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення  «Про затвердження  Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на 2022 рік»

З метою покращення фінансування, виникла необхідність  у розробці та затвердженні районної Програми фінансової підтримки КНП, що дасть  змогу у повному обсязі забезпечити населення якісною первинною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для амбулаторного лікування.

Програма спрямована на налагодження ефективного функціонування системи первинної медико - санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини шляхом забезпечення справедливості і рівності у питаннях охорони здоров’я, створення умов для ефективного функціонування лікувально-профілактичних підрозділів Закладу, поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

Директор                                                                         Василина ДАНИЛАШ

Додаток 1

до Програми

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

Центр первинної медико-санітарної допомогиДубриницької сільської ради Закарпатської області на 2022 рік

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико­нання за­ходу

Джерела фінансуван­ня

Орієнтов­ні обсяги фінан­сування,

тис. грн.

1

Видатки на оплату праці

-згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на неї)

2022

Місцевий бюджет

500,0

2.

Оплата комуналь­них послуг та енергоносіїв

-оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії;

-оплата газу природного, розподіл газу,транспортування газу;

-оплата інших енергоносіїв ( дрова).

2022

Місцевий бюджет

0

480,0

 

0

50,0

3.

Інші виплати населенню

Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства, в тому числі :

- паліативна допомога онкохворим (наркотичні препарати);

- всі інші категорії пацієнтів.

2022

Місцевий бюджет

50,0

 

50,0

4.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

-         Придбання оргтехніки для забезпечення робочого місця сімейного лікаря

-         Придбання програмного забезпечення

-         Придбання медичного обладнання

2022

Місцевий бюджет

30,0

20,0

50,0

Всього:

Місцевий бюджет

1230,0

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  996

 

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

На ІV квартал 2021 рік  в новій редакції

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на IV квартал 2021 року в новій редакціїщо додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області «Перечинська районна лікарня»

на IV квартал 2021 року

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

Станом на 01.10.2021 року кількість штатних посад КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області 33,75 од.

Дохідна частина фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області.

         Дохід з місцевого планується отримати в обсязі 350,0 тис.грн.

         Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планується отримати за послуги від НСЗУ в обсязі 427,0 тис.грн.

         Витрати КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області:

 • заробітна плата – 500,0 тис. грн.,
 • нарахування на оплату праці – 108,0 тис. грн.,
 • предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2,0 тис.грн.,
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11,2 тис.грн.,
 • паливо-мастильні матеріали – 10,2 тис.грн.
 • оплата послуг (крім комунальних) – 10,0 тис.грн.,
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 67,6 тис.грн.,

          Елементи операційних витрат, що плануються  на 4 квартал 2021 року:

          Матеріальні затрати –23,4 тис.грн.,

          Витрати на оплату праці – 500,0 тис.грн.,

          Відрахування на соціальні заходи  – 108,0 тис.грн.,

          Інші операційні витрати – 77,6 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                           Василина  ДАНИЛАШ  

            Додаток 1    
          до Положення про складання, затвердження та контролю 
          виконання фінансового плану підприємства
                 
              "ЗАТВЕРДЖЕНО"
              Рішенням сесії
              Дубриницької сільської 
              ради  
              24.12.2021 р. №997
                 
                 
              Проект  
              Попередній  
              Уточнений Х
              Зміни  
              зробити позначку "Х"
                 
                 
        Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство" Центр первинної медико -санітарної допомоги "Дубриницької сільської Закарпатської області   за ЄДРПОУ  43962480
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150
Територія Дубриницько-малоберезнянська ОТГ     за КОАТУУ 2123283001
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров"я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів     за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, грн.      
Форма власності комунальна    
Середньооблікова кількість штатних працівників 19        
Місцезнаходження   89210, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі , вул.Дружби 5      
Телефон           
Керівник Данилаш Василина Василівна        
                 
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  ІV квартал  2021 року
 
                грн.
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)       709 000       709000
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100     427 000       427000
Дохід з місцевого бюджету  110     282 000       282000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 120     282 000       282000
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130              
Дохід від надання платних послуг 131              
Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 132              
                 
Витрати    
Заробітна плата 200     500000       500000
Нарахування на оплату праці 210     108000       108000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220     2000       2000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230     11200       11200
Продукти харчування 240     0        
Оплата послуг (крім комунальних) 250     10000       10000
Видатки на паливно-мастильні матеріали 260     10200       10200
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270     67600       67600
Оплата водопостачання та водовідведення 271     0        
Оплата електроенергії 272     67600       67600
Оплата твердого палива 273     0        
Оплата інших енергоносіїв 274              
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280              
Виплата пенсій і допомоги 290              
Інші виплати населенню 300              
Інші  поточні видатки 310              
Амортизація 320              
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 330       - - -  
Оплата перереєстрації та обслуговування автомобіля 331              
Разом (сума рядків 200 - 330)   0   709000 0 0 0 709000
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400     23400       23400
Витрати на оплату праці 410     500000       500000
Відрахування на соціальні заходи 420     108000       108000
Амортизація 430     0        
Інші операційні витрати 440     77600       77600
Разом (сума рядків 400 - 440) 450     709000       709000
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500     68000       68000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501     68000       68000
доходи від надання платних послуг, як цільове фінансування на капітальні видатки 502     0        
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                  - 68000       68000
капітальне будівництво 511     0        
придбання (виготовлення) основних засобів  512     68000       68000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513              
придбання (створення) нематеріальних активів 514              
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515              
капітальний ремонт 516              
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                         -                -                          -                          -                     -                         -                           -
кредити  601                              -        
позики 602                              -        
депозити 603                              -        
Інші надходження (розшифрувати) 610                              -        
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                         -                -                          -                          -                     -                         -                           -
кредити  621                              -        
позики 622                              -        
депозити 623                              -        
Інші витрати (розшифрувати) 630                              -        
Усього доходів 700     709000       709000
Усього витрат 800     709000       709000
Нерозподілені доходи 850                              -  -   -   -   
V. Додаткова інформація             на 1.10
Штатна чисельність працівників 900     33,75       33,75
Первісна вартість основних засобів 910     7 746 885,38       7746885,38
Податкова заборгованість 920              
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930              
                 
                 
Директор                                                          _________________________   В.В.Данилаш
                                (посада)                  (підпис)            (ініціали, прізвище)    
                 
         
         

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  997

 

Про передачу майна, що належить до комунальної

власності територіальної громади Дубриницької

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області,

 в оперативне управління комунальному некомерційному

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

         Керуючись статтями 135, 137 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надання належної первинної медико-саітарної допомоги жителям громади, стабільного функціонування амбулаторії, що належать до комунальної власності територіальної громади Дубриницької сільської ради, сільська рада

Вирішила

        1. Передати майно, що належить до комунальної власності територіальної громади Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області згідно додатку 1.

         2.Затвердити склад комісії з прийому-передачі майна згідно  додатку 2 .

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвесицій (Гунтей  О.В.).

 

 

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 2

                                                                                  до рішення сільської ради                                                                                

                                                                                  від 24.12.2021 р.  № 997

 

 

СКЛАД

комісії з прийому-передачі майна від Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, що є у комунальній власністі в оперативне управління  комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області

Голова комісії

   

ЛАДОМИРЯК

Маряна Павлівна

Заступник сільського голови Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

 

Члени комісії:

ДАНИЛАШ

Василина Василівна

Директор комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

БАБУКА

Тетяна Юріївна

Головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області

ШЕЛЕМОН

Мар’яна Василівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер Дубриницької сільської ради

КУЗЬМА

Лілія Володимирівна

ЗЕЛЕНИЦЬКА

Мирослава Михайлівна

Секретар бухгалтерії

Лікар загальної практики-сімейний лікар амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с.Чорноголова

   
   

 

Секретар сільської ради                                                  Марина МИЦОДА

      Додаток 1    
      до рішення сесії сільської ради
      від 24.12.2021 р.№ ___
ОПИС
обладнання та устаткування, що передається у оперативне управління КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дубриницької сільської ради Закарпатської області
№ з/п Найменування                                           стисла характеристика та призначення об"єкта Кількість Одиниця виміру Ціна  Всього
1 Будівля амбулаторії 1 буд 5494137,31 5494137,31
2 Шафа для одягу 1 шт 4955,45 4955,45
3 Стіл-рецепція кутовий 1 шт 7852,5 7852,50
4 Стіл журнальний 2 шт 1881,43 3762,86
5 Стіл сповивальний ДСП 5 шт 2218,42 11092,10
6 Chico CHROME (BOX-4) V-18 стілець на рамі 2 шт 561,2 1122,40
7 Робоча зона з умивальником та шкафчиком 1100х500х800 7 шт 9353,44 65474,08
8 Стіл 3 шт 1764,31 5292,93
9 Стіл канцелярський (1200х600х760) 1 шт 12656,82 12656,82
10 Диван прямий ЧИКАГО NEW, 1750х830х74 мм, клік-кляк, USB-порт, ПВХ, чорний 1 шт 8986,54 8986,54
11 Шафа для документів з дверцятами на ніжках 3 шт 3145,32 9435,96
12 Шафа для одягу 4 шт 4549,16 18196,64
13 Шафа для одягу 1 шт 4156,27 4156,27
14 Кушетка універсальна 2 шт 4781,68 9563,36
15 Шафа медична двостулкова ШМ-2 6 шт 10119,38 60716,28
16 Столик інструментальний СИ-5 10 шт 1612,42 16124,20
17 Ваги з ростоміром РПВ-200 2 шт 3914,31 7828,62
18 Кушетка оглядова 2 шт 3336,06 6672,12
19 Стіл перевязувальний П-1 1 шт 2864,57 2864,57
20 НТІ BioChem SA Напівавтоматичний біохімічний аналізатор в комплекті 1 шт 95411,23 95411,23
21 Опромінювач-рецикулятор бактерицидний ОРБ1-15 "фиолет 01" 1 шт 1704,18 1704,18
22 6-канальний електрокардіограф SE-601B 1 шт 26577,25 26577,25
23 OSD-MOD-ECO2-46 Коляска ОСД Економі 2,46 1 шт 13128,71 13128,71
24 Компютер персональний, принтер-сканер, веб-камера, мікрофон, акт.система, роутер 3 шт 49560 148680,00
25 Стілець 20 шт 810,636 16212,72
26 Стіл лікаря зі стільцем 2 шт 7800 15600,00
27 Шафа 3 шт 4954,8 14864,40
28 Сейф 2 шт 2494,25 4988,50
29 Холодильник 2 шт 14965,2 29930,40
30 Ширма захисна палатна 3 шт 3190,74 9572,22
31 Світильник медичний стац. 1 шт 9673,87 9673,87
32 Комплекс гематологічний 1 шт 202387,29 202387,29
33 Центрифуга 1 шт 11205,04 11205,04
34 Мікроскоп 1 шт 7907,3 7907,3
35 Стерилізатор повітряний 1 шт 13899,3 13899,3
36 Аквадистилятор 1 шт 8106,32 8106,32
37 Носилки санітарні 1 шт 1035,76 1035,76
38 Ваги для дітей 2 шт 1859,77 3719,54
Всього 100     6385495,04
           
  Голова комісії:   __________ЛАДОМИРЯК М.П.
  Члени комісії:   __________ДАНИЛАШ В.В
      __________БАБУКА Т.Ю.
      _________ШЕЛЕМОН М.В.
      _________КУЗЬМА Л.В.
      ________ЗЕЛЕНИЦЬКА М.М.
           

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  998

 

Про затвердження Порядку

формування кадрового резерву

в Дубриницькій сільській раді

Відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року № 1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», з метою сприяння підвищенню професійного рівня працівників сільської ради, Дубриницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву в Дубриницькій сільській раді  (додається).

         2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Марину МИЦОДА.

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

                           

                                                                                                                             

Додаток                  

до рішення ХІІ сесії   Дубриницької сільської ради                              від 24 грудня 2021року  №998

ПОРЯДОК

формування кадрового резерву в Дубриницькій сільській раді

           1. Цей порядок розроблений відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 24.10.2001 року № 1386  «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування».

2. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по  службі створюється за рішенням органу місцевого самоврядування. Формування кадрового  резерву  передбачає  добір працівників, які:

- спроможні запроваджувати   демократичні   цінності   правової  держави та громадянського суспільства,  відстоювати права людини і громадянина;

- мають професійні  навички,   що   грунтуються   на   сучасних  спеціальних  знаннях  і  аналітичних здібностях,  для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

Кадровий резерв формується з:

- посадових осіб  місцевого   самоврядування,   які   підвищили  кваліфікацію  або  пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

- державних службовців,  які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

- спеціалістів виробничої,  соціально-культурної,  наукової  та  інших  сфер,  а  також  випускників  вищих   навчальних  закладів відповідного  профілю,  у  тому  числі  зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки  магістрів  державного управління.

3. До  кадрового  резеру  зараховуються  особи,  які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування,  мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка  виявила  бажання   зайняти   посаду   в   органах   місцевого самоврядування.    Про    зарахування    до    кадрового   резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою,  згідно із  Законом
України  "Про  місцеве  самоврядування в Україні"  не формується.

На посади інших працівників органів місцевого  самоврядування кадровий   резерв   формується  з  такого  розрахунку: 

 • на посади керівників відділів, секторів - не менше двох осіб;
 • на посади спеціалістів - не менше однієї особи з урахуванням  фактичної потреби.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком,  переглядається щороку в  грудні.  У разі  потреби  до  списку  протягом  року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

5. Зарахування   до    кадрового    резерву    затверджується  розпорядженням  сільського  голови. Якщо для призначення на посади,   на   які   формується  кадровий  резерв,  передбачається погодження кандидатур з відповідними  органами  виконавчої  влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

6. Після  зарахування до кадрового резерву на посади,  робота на яких передбачає доступ  до  державної  таємниці,  розглядається питання  щодо  оформлення  в  установленому  порядку  відповідного допуску особам, які його не мають.

7. Із зарахованими до кадрового резерву,  проводиться  робота згідно  із  особистими річними планами,  затвердженими керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, де передбачається:

        - вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України  і  Кабінету  Міністрів України,  рішень органів місцевого самоврядування;

       - систематичне навчання шляхом самоосвіти;

       - періодичне навчання і підвищення кваліфікації  у  відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

       -  участь у  роботі семінарів,  нарад,  конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

       - стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

      -  виконання обов'язків   посадової   особи,   на   посаду  якої  зараховано працівника до кадрового резерву;

      - залучення до   розгляду   відповідних   питань,    проведення перевірок, службових розслідувань;

      - участь у   підготовці  проектів  актів  законодавства,  інших нормативних документів.

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних  планів осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву  на  посади  керівників відділів, секторів сільської ради, покладається відповідно на сільського голову, на посади спеціалістів - на начальників відділів та завідувачів секторів сільської ради.

9. Відділ організаційно-кадрової роботи сільської ради, за пропозиціями керівників структурних підрозділів сільської ради, готує списки кадрового резерву, систематично аналізує, узагальнює практику його формування та вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

       10. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

       11. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського голови, поза конкурсом.

       12. Сільський голова несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

        13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися  з  його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління,  відділу в якому він працює.

14. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням сільського голови.

Секретар сільської ради                                                      Марина МИЦОДА

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                           №  999

 

Про затвердження структури виконавчих

органів ради, загальної чисельності апарату

виконавчого комітету ради та самостійних

структурних підрозділів Дубриницької

сільської ради та визначення їх місцезнаходження

Відповідно до вимог ч.1 ст. 144  Конституції України, ст.25 ч.1ст.59, п. 5 ч. 1 ст.26, п.6 ч.4 ст. 42, ч. 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету», з  метою приведення юридичної адреси сільської ради та її виконавчих органів до вимог чинного законодавства, оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів Дубриницької сільської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, враховуючи пропозиції сільського голови Лавер Л.І. щодо структури апарату  виконавчого комітету сільської ради та інших виконавчих органів Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру  та загальну чисельність  виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з 03.01.2022 року в кількості  29  штатних одиниць  згідно  додатку №1.

2.  Затвердити відділи виконавчого комітету Дубриницької сільської  ради (з правами юридичної особи) загальною чисельністю 29,25 штатних одиниць згідно з додатком 2.

3. Дубриницькому сільському голові Любові ЛАВЕР затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету Дубриницької сільської ради та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради в межах затвердженої чисельності.

4. Змінити юридичну адресу Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 04351179) з: 89210, Україна, Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А на: 89210, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А.

5. Змінити юридичну адресу виконавчого комітету Дубриницької сільської ради Ужгородського району  Закарпатської області (код ЄДРПОУ 44388425) з: 89210, Україна, Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Дубриничі,  вул. Центральна, будинок 44А на 89210, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А.

6. Змінити юридичні адреси відділів виконавчого комітету Дубриницької сільської  ради (з правами юридичної особи), а саме:

- відділу освіти, культури, сім’ї, туризму, молоді та спорту Дубрининицької сільської ради (код ЄДРПОУ 44069873) з: 89210, Україна, Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Дубриничі,  вул. Берег, будинок 60 на  89210, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул. Берег, будинок 60.

- відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (код ЄДРПОУ 44207721) з: 89210, Україна, Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Дубриничі,  вул. Дружби, будинок  5  на  89210, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул. Дружби, будинок 5.

- фінансовому відділу Дубриницької сільської ради (код ЄДРПОУ 43919200) з: 89210, Україна, Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А на 89210, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А.

- служби у справах дітей Дубриницької сільської ради (код ЄДРПОУ 441866434) з: 89210, Україна, Закарпатська обл., Перечинський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А на 89210, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Дубриничі, вул. Центральна, будинок 44А.

7. Виконавчому комітету Дубриницької сільської ради:

- організувати роботу щодо приведення чинних нормативно-правових актів сільської ради, організаційно-розпорядчих документів у відповідність до цього рішення;

- забезпечити реалізацію організаційних заходів, пов’язаних з цим рішенням.

8. Уповноважити Дубриницького сільського голову та керівників відділів виконавчого комітету Дубриницької сільської  ради (з правами юридичної особи) здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань».

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Дубриницької сільської ради з питань:

- фінансів,  соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.);

- освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

                           

                                                                                                 Додаток 1 до рішення

                                                                                          від 24.12.2021 року №999

СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.

Сільський голова

1

 

2.

Секретар сільської ради

1

 

3.

Перший заступник сільського голови

1

 

4.

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

1

 

5.

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету сільської ради)

1

 

6.

Староста

4

 

ВСЬОГО

9

 

ВІДДІЛИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст   

1

 

3.

Інспектор з військового обліку

 

1

ВСЬОГО

2

1

         

 


ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

2

 

ВСЬОГО

3

 

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Інспектор по контролю за благоустроєм

 

2

ВСЬОГО

1

2

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1.

Начальник центру - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

1

 

2.

Адміністратор

2

 

3.

Спеціаліст

 

3

ВСЬОГО

3

3

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.

Начальник відділу-головний бухгалтер

1

 

2.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

3.

Секретар-діловод

 

1

ВСЬОГО

2

1

         

 

ВСЬОГО

 

22

7

Секретар ради                                                                          Марина МИЦОДА

 

                                                               

                                                                                       Додаток 2 до рішення

                                                                                            від 24.12.2021 року №999

 

САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст із загальної середньої та дошкільної освіти

1

 

3.

Головний спеціаліст з питань культури, туризму, молоді і спорту

1

 

4.

Головний бухгалтер

 

1

5.

Спеціаліст-бухгалтер

 

2

6.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

7.

Головний спеціаліст  з питань сім’ї, дітей та молоді

1

 

ВСЬОГО

5

3

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний бухгалтер

1

 

ВСЬОГО

2

 

           

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

1.

Начальник  служби

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення

1

 

3.

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

 

4.

Соціальний робітник

 

3

5.

Прибиральник службових приміщень

 

1,25

6.

Водій

 

2

7.

Опалювач

 

1,5

8.

Технічний працівник

 

6,5

ВСЬОГО

3

14,25

            ВСЬОГО

 

12

17,25

             

Секретар ради                                                                           Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  1000

 

Про затвердження Програми розвитку

спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру i спорт», з метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я мешканців громади, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній реалізації політики у сфері фізичної культури i спорту на території Дубриницької сільської ради, розглянувши проект Програми розвитку спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2022 рік, сільська рада

      

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити Програму розвитку спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2022 рік (далі-Програма), що додається.
 • Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

        3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

ПРОГРАМА

 

розвитку спорту на території

Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, що здійснюється громадською організацією «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

на 2022 рік

 

І. Загальні положення та оцінка ситуації

 

Спорт є складовою частиною виховного процесу дітей, молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основним призначенням – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, утвердження авторитету вихованців громадської організації «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ». На даний час у клубі займається 60 вихованців, які займаються у трьох вікових групах. У 2021 році вихованці клубу брали участь у  двох обласних змаганнях де здобули 30 перших, 32 других і 18 третіх місць та всеукраїнських змаганнях: 5 перших, 6 других, 4 третіх

Реалізація державної політики та зусилля місцевої влади та активістів протягом останніх років обумовила певні позитивні зміни у сфері спорту. На території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади функціонує спортивний клуб «НІКА ДУБРИНИЧІ», діяльність якої спрямовано на розвиток:

 • виду спорту – змішані єдиноборства;
 • оздоровчо-спортивного напряму
 • патріотичного виховання

Вищезазначені напрями можливо ефективно і результативно розвивати за умови ефективної співпраці та підтримки з боку владних структур усіх рівнів, залучення необхідних коштів на проведення навчально-тренувальної роботи, поліпшення матеріально-технічної бази та участі у різного рівнях змаганнях (районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних).

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» і розрахована на 2022 рік.

ІІ. Мета та завдання Програми

 

Програма визначає стратегію розвитку сфери спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на  2022 рік.              Метою Програми є:

- необхідність створення відповідних умов для розвитку спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів, покращення матеріально-технічної спортивної бази, підтримка спортсменів, які представляють Дубриницько-Малоберезнянську територіальну громаду на обласній, всеукраїнській та міжнародній спортивній арені;

         - якісна підготовка вихованців клубу;

         - забазпечення участі у різного рівня змаганнях: районних, обласних, українських та міжнародних;

         - створення умов для залучення широких верств дитячого населення до систематичних занять масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

         Основними завданнями програми є:

         - розвиток бойових мистецтв;

         - розвиток оздоровчо-спортивного напряму та патріотичного виховання серед дітей та юніорів;

         - забезпечення розвитку спорту для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження гордості співгромадян, посилення авторитету громади у обласному спортивному русі;

         - забезпечення спортивних змагань нагородною атрибутикою (медалі, грамоти, кубки та ін.);

         - забезпечення можливості участі вихованців спортивного клубу у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

         - зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивної галузі громади;

         - поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення у сфері спорту.

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок батьківської плати, коштів місцевого бюджету Дубриницької сільської ради, які передбачаються для виконання програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, підприємств і організацій різних форм власності, спонсорів, власні кошти громадян.

ІV. Очікувані результати Програми

         Виконання Програми дасть можливість:

         - запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для дитячого населення;

         - підвищити рівень охоплення громадян, насамперед дітей та молоді, всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

         - удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити результати виступів спортсменів та збільшити кількість завойованих спортсменами нагород на районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме затвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади у обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.  Назва: «Програма розвитку спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, що здійснюється громадською організацією «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ» на 2022 рік»

2.      Підстава для розроблення: відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», для удосконалення системи дитячо-юнацького спорту.

3.      Ініціатор розроблення Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

4.      Розробник Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

6.      Відповідальний виконавець Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

7.      Учасники Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

8.      Термін реалізації:       2022 рік

9.      Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього        : 386,0 тис.грн

 У тому числі:       

 • коштів бюджету Дубриницької сільської ради: 140,0 тис.грн
 • інші джерела фінансування (батьківська плата): 216,0 тис.грн
 • спонсорські кошти: 30,0 тис.грн

Додаток 2

до Програми

ПЛАН

Спортивно-масових заходів громадської організації

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

На 2022 рік

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Обсяг фінансування

тис.грн.

Джерела фінансування

Відповідальні виконавці

1.

Забезпечення можливості

участі вихованців спортивного клубу «Ніка» у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, у тому числі:

Чемпіонат України (легкий контакт) дорослі, юніори, юнаки;

Чемпіонат україни (посилений контакт) дорослі, юніори, юнаки;

Чемпіонат України (повний контакт) дорослі, юніори;

Чемпіонат Європи (дорослі, юніори, юнаки)

03.04.2022

05.04.2022

17.06.2022

19.06.2022

04.10.2022

06.10.2022

28.10.2022

01.11.2022

37,5

22,5

30,0

20,0

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

2.

Покращення матеріально-технічної бази, у тому числі придбання спортивного інвентаря

2022 рік

15,0

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

3.

Придбання спортивної атрибутики, у тому числі: форми, кубки, медалі, подяки, грамоти

2022 рік

15,0

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  1001

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Петішко А.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Петішко А.В., жит. с. Дубриничі, вул. **************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Петішко Софію Андріївну, ********** року народження та Петішко Анастасію Андріївну, **********  року народження  з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1002

«Про надання дозволу на розроблення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

із зміною координат поворотних точок меж

конфігурації та площі земельної ділянки гр. Качмар В.В.

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 92, 116, 117, 122, 123 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Качмар В.В., жит. смт. Великий Березний, вул. ************* Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Качмар Вікторії Василівні (ідентифікаційний код: ***********), жит смт. Великий Березний, вул. *************, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною координат поворотних точок меж, конфігурації та площі земельної ділянки, площею 0,1000 га, для ведення особистого селянського господарства (цільове призначення згідно КВЦПЗ 01.03), яка розташована в с. Малий Березний, вул. Маюрня, Ужгородського району Закарпатської області, кадастровий номер: 2120883600:07:005:0097.

        2. Качмар Вікторії Василівні матеріали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

       3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                 №  1003

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Тимко В.М.  в  с. Новоселиця

 

       Розглянувши заяву Тимка Василя Михайловича  про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Новоселиця, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123282000:03:010:0010  площею 0,4700 га. розташовану за адресою: с. Новоселиця, в межах населеного пункту  Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства  на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів Тимка Василя Михайловича.

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                        №  1004

 

Про розроблення детального плану території

земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Трещак А.О.  в  с. Новоселиця

 

       Розглянувши заяву Трещак Андрія Олександровича  про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Новоселиця, відповідно до статей 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва і архітектури України від 16.11.2011 № 290; статті 12, 122 Земельного кодексу України, підпунктів 34, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123282000:03:010:0032  площею 0,4000 га. розташовану за адресою: с. Новоселиця, в межах населеного пункту  Ужгородського району Закарпатської області зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства  на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

       2 Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів інвестора Трещак Андрія Олександровича.

       3.Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.

       4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                       №  1005

 

Про надання дозволу на виготовлення

детального плану

 

          На виконання пункту 34 частини 1 статті 26,ч.1, ст.59 Закону України        «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 10, 19,21,24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79,80,81 глави чотирнадцять, статей 116,118,120,121,126 глави 19, статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 0,0100 га., за адресою с. Дубриничі, вул. Центральна, б/н Ужгородського району, Закарпатської області для будівництва індивідуальних гаражів, відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.
 • Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити за рахунок коштів інвестора Розман Оксани Василівни, жит. м. Ужгород, вул. ************  Ужгородського р-ну  Закарпатської області.
 • Розроблений детальний план подати у сільську раду для проведення громадського обговорення і затвердження.
 • Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.)

 

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1006

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для індивідуального

садівництва  гр. Ігнатко В.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ігнатко В.В., жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ігнатко Вікторії Вікторівні,  жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області (ідн.***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною  площею  до 0,0600 га., що розташована в с. Дубриничі, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ігнатко Вікторії Вікторівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1007

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для індивідуального

садівництва  гр. Костик В.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Костика В.В., жит. с. Новоселиця, ***  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Костику Василю  Васильовичу,  жит. с. Новоселиця, ***  Ужгородського району Закарпатської області (ідн. **********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною  площею  0,0700 га в с. Новоселиця, урочище «Грун»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Костику Василю  Васильовичу  матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1008

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для індивідуального

садівництва  гр. Грошева Л.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Грошевої Л.В, жит. с. Смерекова, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Грошевій Лесі Володимирівні,  жит. с. Смерекова, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною  площею  0,1000 га в с. Буківцьово, урочище «Горби» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Грошевій Лесі Володимирівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1009

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ватраль Г.Й.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ватраль Г.Й., жит. м. Перечин, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ватраль Ганні Йосипівні,  жит. м. Перечин, вул. *********** Ужгородського району Закарпатської області (ідн. **********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  2,0000 га в с. Дубриничі  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ватраль Ганні Йосипівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1010

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Годанич Ю.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Годанича Ю.М., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Годаничу Юрію Михайловичу,  жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  2,0000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Годаничу Юрію Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1011

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Товтин О.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Товтин О.М., жит. с. Порошково, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Товтину Олександру Мироновичу,  жит. с. Порошково, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  2,0000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Товтину Олександру Мироновичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1012

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Цубина Л.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Цубини Л.В., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Цубині Любомиру Васильовичу,  жит. с. Дубриничі, вул. *********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Рибник»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Цубині Любомиру Васильовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1013

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Блага Л.О.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Блага Л.О., жит. м. Ужгород, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Блага Людмилі Олексіївні, жит. м. Ужгород, вул. *********, Ужгородського району Закарпатської області  -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,2500 га в с. Буківцьово, урочище «Млака»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Блага Людмилі Олексіївні  матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1014

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Барник О.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Барник О.М., жит. с. Сімер, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Барник Олександрі Михайлівні, жит. с. Сімер, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,3000 га в с. Дубриничі, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Барник Олександрі Михайлівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1015

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ковтан М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ковтана М.М., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ковтану Михайлу Михайловичу,  жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,0700 га в с. Дубриничі, урочище «Підлиса»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ковтану Михайлу Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1016

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Кузьма А.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьма А.В., жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Кузьма Аліні Василівні,  жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  1,1000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Кузьма Аліні Василівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1017

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Яцьків В.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Яцьків В.В., жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Яцьківу Володимиру Володимировичу,  жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,0500 га в с. Завосино, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Яцьківу Володимиру Володимировичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1018

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Богдан Г.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Богдан Г.М., жит. с. Малий Березний, вул. *********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Богдан Ганні Миколаївні,  жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  1,2000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Богдан Ганні Миколаївні  матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                      №  1019

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ходанич  В.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ходанич В.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ходанич Василині Василівні,  жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1000 га в с. Малий Березний, ур. «Під тополями» (за межами населеного пункту), Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ходанич Василині Василівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1020

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ходанич  Е.Й.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ходанича Е.Й., жит. с. Малий Березний, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ходаничу  Едуарду Йосиповичу,  жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1200 га в с. Малий Березний, ур. «Під тополями» (за межами населеного пункту), Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ходаничу Едуарду Йосиповичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1021

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ревта Ю.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ревти Ю.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ревта Юрію Юрійовичу,  жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1000 га в с. Малий Березний, ур. «Замлення», Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ревта Юрію Юрійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1022

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Костик М.А.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Костик М.А., жит. с. Новоселиця, **  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Костик Мар’яні Андріївні,  жит. с. Новоселиця, **  Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1500 га в с. Новоселиця, урочище «Грун»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Костик Мар’яні Андріївні  матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1023

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Козак Л.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Козак Л.М., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Козак Людмилі Михайлівні,  жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,0700 га в с. Дубриничі, урочище «Четверті» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Козак Людмилі  Михайлівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1024

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)  гр. Мацо М.Ф.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Мацо М.Ф., жит. с. Пастілки, вул. ************  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Мацо Мар’яні Федорівні,  жит. с. Пастілки, вул. *********  Ужгородського району Закарпатської області (ідн.**********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною  площею  до 0,2000 га., щодо земельної ділянки в с. Пастілки, вул. Гагаріна, 10 Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Мацо Мар’яні Федорівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1025

«Про припинення права

 користування земельною

 ділянкою гр. Пеха А.С.»

      Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 140 Земельного Кодексу України та беручи до уваги протокол комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1. Припинити право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення пл. 0,2500 га в с. Буківцьово, урочище «Млака» Ужгородського  району Закарпатської області, гр. Пеха Андрію Степановичу, за добровільною відмовою.

        2. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення пл. 0,2500 га в с. Буківцьово, урочище «Млака» Ужгородського району Закарпатської області перевести в запас сільської ради.

        3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

           Сільський голова                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1026

«Про внесення змін в рішення 40 сесії 7 скликання

Дубриницької сільської ради Перечинського району

Закарпатської області від 04.06.2020 № 931 «Про

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського

 призначення для будівництва і обслуговування громадських

 та релігійних організацій»»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 92, 116, 117, 122, 123 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву (клопотання) Релігійної громади греко-католицької церкви «Успення Пресвятої Богородиці», сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Релігійній громаді греко-католицької церкви «Успення Пресвятої Богородиці» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25450388), розташованій за адресою: с. Дубриничі, вул. Центральна, 73, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ – 03.04), площею 0,1235 га, яка розташована в с. Дубриничі, вул. Центральна, 73, Ужгородського району Закарпатської області.

2.Всі інші пункти залишити без змін.

          3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1027

«Про припинення права

 користування земельною

 ділянкою гр. Кузьма Л.В.»

      Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 140 Земельного Кодексу України та беручи до уваги протокол комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1. Припинити право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник» Ужгородського  району Закарпатської області, гр. Кузьма Лілії Володимирівні, за добровільною відмовою.

        2. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник» Ужгородського району Закарпатської області перевести в запас сільської ради.

        3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

           Сільський голова                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1028

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Кузьма М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьма М.М., жит. с. Пастілки, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Кузьма Марії Михайлівні,  жит. с. Пастілки, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1500 га в с. Пастілки, урочище «Пастунник»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Кузьма Марії Михайлівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1029

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Кузьма Ю.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьма Ю.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Кузьма Юрію Юрійовичу,  жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,2000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Кузьма Юрію Юрійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1030

Про надання дозволу на проведення експертної

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає

продажу

        Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; статтей 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України та розглянувши заяву гр. Цуганич Івана Івановича про надання дозволу на викуп земельної ділянки, що знаходиться в с. Малий Березний, вул. Центральна, 157 (вул. Маюрня, 4), площею 0,0600 га, кадастровий номер: 2120883600:07:005:0095, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер: 2120883600:07:005:0095, площею 0,0600 га, яка розташована за адресою: Закарпатська область Ужгородський район, с. Малий Березний, вул. Центральна, 157 (вул. Маюрня, 4), та  перебуває в оренді гр. Цуганич Івана Івановича, на підставі договору оренди земельної ділянки від 05.11.2021 року право оренди  якої  зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 08.11.2021 року, що підтверджено Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу: 284317181, номер запису про інше речове право: 44997829.

2. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснити за рахунок внесеного гр. Цуганич Іваном Івановичем авансового платежу.

3. Доручити Дубриницькому сільському голові Лавер Л.І.:

- укласти  з гр. Цуганич Іваном Івановичем договір про оплату авансового внеску у сумі 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки;

- укласти із суб’єктом оціночної діяльності, визначеним за результатами конкурсного відбору, договір про проведення експертної грошової оцінки зазначеної земельної ділянки.

         4.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1031

 

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Дорогович М.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Дорогович М.І., жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району  Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2800 га в с. Чорноголова, б/н, гр. Дорогович Марії Іванівні (************) жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Дорогович Марії Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2800 га с. Чорноголова, б/н,  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120887200:09:001:0020).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1032

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Богдан Т.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Богдан Т.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3000 га в с. Малий Березний, урочище «Млаки», гр. Богдан Тетяні Юріївні (***********) жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Богдан Тетяні Юріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3000 га с. Малий Березний, урочище «Млаки»,  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:005:0103).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1033

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Катаниця В.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Катаниця В.П., жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2210 га в с. Новоселиця, урочище «Верхня кривуля»,  гр. Катаниця Володимиру Павловичу (************) жит. с. Новоселиця, ***,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Катаниця Володимиру Павловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2210 га в с. Новоселиця, урочище «Верхня кривуля», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:03:010:0033).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1034

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Беца В.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Беца В.М., жит. с. Смерекова, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3000 га в с. Смерекова, урочище «Біля хати»,  гр. Беца Василю Михайловичу (************) жит. с. Смерекова, ***,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Беца Василю Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3000 га в с. Смерекова, урочище «Біля хати», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120884400:05:001:0019).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1035

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Цуга Ю.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Цуги Ю.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,7000 га в с. Малий Березний, урочище «Млаки»  гр. Цуга Юрію Юрійовичу (**********) жит. с. Малий Березний, вул. ************ Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Цуга Юрію Юрійовичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,7000 га с. Малий Березний, урочище «Млаки», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:006:0020).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1036

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Лишак М.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Лишак М.В., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0566 га в с. Дубриничі, урочище «Підлиса»  гр. Лишаку Михайлу Васильовичу (***********) жит. с. Дубриничі, вул. ***********,  Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Лишаку Михайлу Васильовичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0566 га с. Дубриничі, урочище «Підлиса», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0131).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1037

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Пудгородська О.Ф.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пудгородської О.Ф., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0700 га в с. Дубриничі, урочище «Підлиса»  гр. Пудгородській Ользі Федорівні,  жит. с. Дубриничі, вул. ************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Пудгородській Ользі Федорівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0700 га с. Дубриничі, урочище «Підлиса», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0100).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1038

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Підгородська Г.А.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Підгородської Г.А., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0700 га в с. Дубриничі, урочище «Підлиса»  гр. Підгородській Галині Андріївні,  жит. с. Дубриничі, вул*********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Підгородській Галині Андріївні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0700 га с. Дубриничі, урочище «Підлиса», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0107).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1039

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Лен В.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Лен В.В., жит. с. Забрідь, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0384 га, за межами населеного пункту с. Завосино  гр. Лен Володимиру Володимировичу (інд.**********) жит. с. Забрідь, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Лен Володимиру Володимировичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0384 га за межами населеного пункту с. Завосино, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:03:005:0035).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1040

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Гунтей В.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Гунтей В.І., жит. смт. Великий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2500 га в с. Малий Березний, урочище «Полянка»  гр. Гунтею Віталію Івановичу (***********) жит. смт. Великий Березний, вул. ************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Гунтею Віталію Івановичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2500 га с. Малий Березний, урочище «Полянка», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:05:001:0030).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1041

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Магада О.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Магада О.В., жит. с. Зарічево, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник» (за межами населеного пункту)  гр. Магада Олександрі Вікторівні (**********) жит. с. Зарічево, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Магада Олександрі Вікторівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник» (за межами населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:02:008:0044).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1042

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Новак Я.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Новак Я.В., жит. с. Мирча, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2462 га в с. Мирча, урочище «Безоднище»  гр. Новаку Яну Володимировичу (************) жит. с. Мирча, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Новаку Яну Володимировичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2462 га с. Мирча, урочище «Безоднище», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:09:001:0077).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1043

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Магада О.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Магада О.І., жит. с. Зарічево, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Шахово» (за межами населеного пункту)  гр. Магада Олесі Іванівні (************) жит. с. Зарічево, вул. *************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Магада Олесі Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Шахово» (за межами населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:02:006:0016).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1044

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Новотна  І.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Новотної І.І., жит. м. Ужгород, вул. ***************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0800 га в с. Дубриничі, урочище «Шахово» (за межами населеного пункту)  гр. Новотній Іванні Іванівні ***********) жит. м. Ужгород, вул. ************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Новотній Іванні Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0800 га в с. Дубриничі, урочище «Шахово» (за межами населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:02:006:0017).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1045

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Вайда О.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Вайда О.М., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0515 га в с. Малий Березний, урочище «Маюрня», б/н  гр. Вайда Олесі Михайлівні (**********) жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Вайда Олесі Михайлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0515 га с. Малий Березний, урочище «Маюрня», б/н Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:005:0101).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1046

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Ясиновський А.А.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ясиновського А.А., жит. с. Середнє, вул. ************, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,6000 га в с. Малий Березний, урочище «Маюрня»  гр. Ясиновському Андрію Андрійовичу (************) жит. с. Середнє, вул. **********, Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Ясиновському Андрію Андрійовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,6000 га с. Малий Березний, урочище «Маюрня», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:005:0102).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1047

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Бобрик М.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Бобрик М.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,7000 га в с. Дубриничі, урочище «Рибник»  гр. Бобрик Магдалині Юріївні (***********) жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Бобрик Магдалині Юріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,7000 га с. Дубриничі, урочище «Рибник», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:010:0055).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1048

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Рожкова І.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Рожкової І.І., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,9000 га в с. Дубриничі, урочище «Лисий потік»  гр. Рожковій Інні Іванівні (***********) жит. с. Дубриничі, вул. ***********,  Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Рожковій Інні Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,9000 га с. Дубриничі, урочище «Лисий потік», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0125).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1049

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Євсєєва М.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Євсєєвої М.І., жит. с. Дубриничі, вул. **************, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0600 га в с. Дубриничі, урочище «Підлиса»  гр. Євсєєвій Марині Іванівні (***********) жит. с. Дубриничі, вул. ************,  Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Євсєєвій Марині Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0600 га с. Дубриничі, урочище «Підлиса», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0128).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1050

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Величак І.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Величак І.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Малий Березний,  гр. Величак Інні Юріївні (інд. **********), жит. с. Малий Березний, вул. ************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Величак Інні Юріївні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га с. Малий Березний, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:005:0100).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1051

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Грицик Ю.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Грицик Ю.І.,  жит. с. Новоселиця, ***   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0500 га в с. Новоселиця, урочище «Чиртіж»,  гр. Грицик Юлії Іванівні,  жит. с. Новоселиця, ***  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Грицик Юлії Іванівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0500 га в с. Новоселиця, урочище «Чиртіж»  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:04:001:0017).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1052

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки комунальної

власності цільове призначення якої змінюється

Максимець М.В.

 Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124 Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Максимець М.В., жит. м. Ужгород, вул. ************, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Максимець Мирославі Василівні (ідентифікаційний код: **********), жит. м. Ужгород, вул. **********,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02) в с. Дубриничі, вул. Центральна, 1Г, Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,3000 га, (кадастровий номер 2123281000:01:004:0007).

      2. Змінити цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер 2123281000:01:004:0007 із земель для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02).

     3. Дубриницькій сільській раді здійснити внесення зміни до Державного земельного кадастру.

     4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1053

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Ладомиряк М.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ладомиряк М.П.,  жит. с. Дубриничі, вул. ***********   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0600 га в с. Новоселиця, урочище «Луги»,  гр. Ладомиряк Мар’яні Павлівні,  жит. с. Дубриничі, вул. *********  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Ладомиряк Мар’яні Павлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0600 га в с. Новоселиця, урочище «Луги»  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:04:004:0004).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов  ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1054

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Балаж В.В.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Балаж В.В., жит. с. Мирча, вул. ************,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Балаж Василю Васильовичу (***********) жит. с. Мирча, вул. ***********, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Шевченка, 20, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,1430 га за кадастровим номером 2123281000:01:008:0120.

     2. Балаж Василю Васильовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1430  га в с. Дубриничі, вул. Шевченка, 20, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1055

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Лакатош І.І.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Лакатош І.І., жит. с. Чорноголова, ***,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Лакатош Іванні Іванівні (**********),  жит. с. Чорноголова, ***,  щодо земельної ділянки в с. Чорноголова, 383, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,1859 га за кадастровим номером 2120887200:09:001:0019.

     2. Лакатош Іванні Іванівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1859  га в с. Чорноголова, 383, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1056

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд  гр. Турейко М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Турейко М.М., жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району  Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,2500 га в с. Новоселиця, 36,  гр. Турейко Мар’яні Михайлівні (************), жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Турейко Мар’яні Михайлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,2500 га  с. Новоселиця, 36, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:04:002:0010).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1057

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд  гр. Гонда Т.Ф.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Гонда Т.Ф., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,2216 га в с. Дубриничі, вул. Шахово, 4,  гр. Гонда Тарасу Федоровичу (***********) жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Гонда Тарасу Федоровичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,2216 га  с. Дубриничі, вул. Шахово, 4, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:009:0020).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1058

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд  гр. Ман М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ман М.М., жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району  Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,2200 га в с. Новоселиця, 12,  гр. Ман Михайлу Михайловичу (***********), жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Ман Михайлу Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,2200 га  с. Новоселиця, 12, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:04:004:0006).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1059

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 гр. Мацо І.Й.»

      Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186  Земельного Кодексу України, постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши та обговоривши заяву та подані матеріали гр. Мацо І.Й., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 0,2030  га в с. Дубриничі, вул. П. Тичини, 34  гр. Мацо Івану Йосиповичу,  жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області.

     2. Мацо Івану Йосиповичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 0,2030 га в с. Дубриничі, вул. П. Тичини, 34, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:008:0118).

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1060

«Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 гр. Гренцер С.М.»

      Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186  Земельного Кодексу України, постанови КМУ №677 «Про затвердження Порядку розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», розглянувши та обговоривши заяву та подані матеріали гр. Гренцер С.М., жит. м. Перечин, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 0,1500  га в с. Новоселиця, 43  гр. Гренцер Світлані Михайлівні,  жит. м. Перечин, вул. *************,  Ужгородського району Закарпатської області.

     2. Гренцер Світлані Михайлівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 0,1500 га в с. Новоселиця, 43, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:04:002:0101).

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1061

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди Перечинському споживчому товариству

 Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124 Земельного кодексу України, розглянувши листа Перечинського споживчого товариства від 25.11.2021 року №95, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Перечинському споживчому товариству (код ЄДРПУО 01750625) в с. Дубриничі, вул. Берег, 43а, Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0190 га, (кадастровий номер 2123281000:01:010:0056), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07).

      2. Надати в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 0,0190 га Перечинському споживчому товариству в с. Дубриничі, вул. Берег, 43а, Ужгородського  району Закарпатської області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з Перечинським споживчим товариством договір оренди землі.

     5. Перечинському споживчому товариству у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1062

 

Про затвердження

детального плану території земельної

ділянки гр. Пида М.М.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – Сакулич І.І.), для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0050  га, яка розташована в с. Дубриничі, вул. Центральна, б/н.

2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

           Сільський голова                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1063

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Фінзь М.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Фінзь М.М., жит. м. Ужгород, вул. ************,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Фінзь Мирославу Михайловичу  (інд. ***********) жит. м. Ужгород, вул. ************, щодо земельної ділянки в с. Малий Березний, вул. Центральна, 147, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,0555 га за кадастровим номером 2120883600:06:004:0033.

     2. Фінзь Мирославу Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0555  га в с. Малий Березний, вул. Центральна, 147, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1064

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Кузьма Ю.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьма Ю.М.,  жит. с. Пастілки, вул. ************ Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,1200 га в с. Новоселиця, урочище «Коло трансформатора»,  гр. Кузьма Юрію Михайловичу,  жит. с. Пастілки, вул. ************  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Кузьма Юрію Михайловичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,1200 га в с. Новоселиця, урочище «Коло трансформатора»  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:05:004:0009).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1065

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Кузьма Л.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьма Л.В.,  жит. с. Дубриничі, вул. ***********   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,1200 га в с. Новоселиця, урочище «Коло трансформатора»,  гр. Кузьма Лілії Володимирівні,  жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Кузьма Лілії Володимирівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,1200 га в с. Новоселиця, урочище «Коло трансформатора»  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:05:004:0008).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1066

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Сочка М.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Сочка М.В., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,9079 га на території Дубриницької сільської ради  гр. Сочка Марині Василівні (***********) жит. с. Дубриничі, вул. **********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Сочка Марині Василівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,9079 га на території Дубриницької сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:003:0053).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1067

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Зизич А.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Зизича А.І.,  жит. с. Новоселиця (************)   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,1000 га в с. Новоселиця, урочище «Коло трансформатора»,  гр. Зизичу Андрію Івановичу,  жит. с. Новоселиця (************)  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Зизичу Андрію Івановичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,1000 га в с. Новоселиця, урочище «Коло трансформатора»  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:05:004:0010).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1068

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Пилипий Р.Р.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пилипий Р.Р., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2500 га в с. Дубриничі, вул. Верхній Горб, б/н  гр. Пилипий Руслану Руслановичу (***********) жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району, Закарпатської області.

       2. Пилипий Руслану Руслановичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2500 га с. Дубриничі, вул. Верхній Горб, б/н, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:003:0054).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1069

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Старцев О.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Старцева О.В., жит. с. Баранинці, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Новоселиця, урочище «Сіготикове» гр. Старцеву Олександру Володимировичу (***********) жит. с. Баранинці, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Старцеву Олександру Володимировичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в  с. Новоселиця, урочище «Сіготикове», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:01:008:0006).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1070

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Ігнат В.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ігнат  В.І., жит. м. Ужгород, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Новоселиця, урочище «Сіготикове» гр. Ігнату Володимиру Івановичу (**********) жит. м. Ужгород, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Ігнату Володимиру Івановичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в  с. Новоселиця, урочище «Сіготикове», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:01:008:0005).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1071

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Ігнат М.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ігнат  М.В., жит. м. Ужгород, вул. ***************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Новоселиця, урочище «Сіготикове» гр. Ігнату Михайлу Володимировичу (************) жит. м. Ужгород, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Ігнату Михайлу Володимировичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в  с. Новоселиця, урочище «Сіготикове», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:01:008:0004).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1072

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Бейреш Т.Г.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Бейреш Т.Г., жит. м. Ужгород, вул. **************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Новоселиця, урочище «Лука»  гр. Бейреш Тетяні Геннадіївні (***********) жит. м. Ужгород, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області.

       2. Бейреш Тетяні Геннадіївні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в  с. Новоселиця, урочище «Лука», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:01:008:0007).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1073

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Фетько О.А.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Фетько О.А., жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Підлиса»  гр. Фетько Оксані Андріївні,  жит. с. Дубриничі, вул. *************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Фетько Оксані Андріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га с. Дубриничі, урочище «Підлиса», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0133).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1074

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Фетько О.А.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Фетько О.А., жит. с. Дубриничі, вул. ***********,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Фетько Оксані Андріївні (************, жит. с. Дубриничі, вул. **************, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Українська, 17, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,1764 га за кадастровим номером 2123281000:01:001:0097.

     2. Фетько Оксані Андріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1764  га в с. Дубриничі, вул. Українська, 17, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1075

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Сорока К.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Сорока К.В., жит. с. Мирча, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту,  гр. Сорока Ксенії Василівні (***********) жит. с. Мирча, вул. *********** Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Сорока Ксенії Василівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га с. Малий Березний, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:03:004:0011).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1076

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Немеш Л.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Немеш Л.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Малий Березний, урочище «Млаки»  гр. Немеш Любові Василівні,  жит. с. Малий Березний, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Немеш Любові Василівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га с. Малий Березний, урочище «Млаки», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:006:0021).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1077

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Єрьоменок М.О.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Єрьоменок М.О., жит. с м. Дніпро, вул. *************,  Дніпропетровської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1439 га  в межах населеного пункту с. Чорноголова, урочище «Загрода»  гр. Єрьоменок Максиму  Олександровичу,   жит. м. Дніпро, вул. ***********,  Дніпропетровської області.

       2. Єрьоменок Максиму  Олександровичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1439 га с. Буківцьово, в межах населеного пункту с. Чорноголова, урочище «Загрода», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120887200:11:001:0004).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1078

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Шевченко М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Шевченко М.М., жит. с. Буківцьово, **, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0000 га в с. Буківцьово, за межами населеного пункту,  гр. Шевченко Меланії Михайлівні,   жит. с. Буківцьово, **  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Шевченко Меланії Михайлівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0000 га с. Буківцьово, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120880400:01:001:0054).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1079

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Пеха І.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пехи І.І., жит. с. Буківцьово, **, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0000 га в с. Буківцьово, за межами населеного пункту,  гр. Пеха Івану Ігнатовичу  (**********) жит. с. Буківцьово, ** Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Пеха Івану Ігнатовичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,0000 га с. Буківцьово, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120880400:01:001:0053).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1080

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Сорока Ю.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Сорока Ю.Ю., жит. с. Мирча, вул. **************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Малий Березний, за межами населеного пункту,  гр. Сорока Юрію Юрійовичу  (**********) жит. с. Мирча, вул. ************* Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Сорока Юрію Юрійовичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га с. Малий Березний, за межами населеного пункту, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:03:004:0010).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1081

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Єрьоменок М.О.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Єрьоменок М.О., жит. м. Дніпро, вул. ************,  Дніпропетровської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Єрьоменок Максиму Олександровичу (**********), жит. м. Дніпро, вул. **********,  Дніпропетровської області, щодо земельної ділянки в с. Чорноголова, 127, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,0473  га за кадастровим номером 2120887200:11:001:0003.

     2. Єрьоменок Максиму Олександровичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0473  га в с. Чорноголова, 127, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1082

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Макарович І.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Макарович І.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Макарович Ірині Юріївні,  жит. с. Малий Березний, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,2200 га в с. Малий Березний, ур. «Кузьмова», Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Макарович Ірині Юріївні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1083

«Про надання дозволу на розроблення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

взамін сертифікату на право на земельну

частку (пай) гр. Пугач С.Б.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Пугача С.Б., жит. с. Люта, ***  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка посвідчує право власності Пугачу Сергію Богдановичу жит. с. Люта, *** Ужгородського району Закарпатської області, на земельну частку (пай) площею 2,2800 га у вигляді сінокосу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Завосино (контур 483) Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до Рішення Великоберезнянського районного суду від 19.02.2018 (справа №298/1712/17, номер провадження 2/298/46/18.

     2. Пугачу Сергію Богдановичу матеріали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1084

«Про надання дозволу на виготовлення

проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду гр. Гунтей О.В.»

                                                              

Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, 5 Закону України «Про оренду землі», керуючись, статтями 12, 79-1, 93, 122, 124, 125, 126, 134, Земельного кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Гунтей О.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Гунтей Олександру Віталійовичу (ідентифікаційний код ***********) дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, призначеної для сінокосіння і випасання худоби (КВЦПЗ 01.08), орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована у с. Малий Березний, Ужгородського району Закарпатської області.

2. Гунтей Олександру Віталійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки призначеної для сінокосіння і випасання худоби подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1085

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Зганич А.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Зганича А.Ю., жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Зганичу Анатолію Юрійовичу,  жит. с. Чорноголова***, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1947 га в  с. Чорноголова, урочище «Загорода» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Зганичу Анатолію Юрійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1086

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Юричканич І.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Юричканич І.В., жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Юричканичу Івану Васильовичу,  жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. **********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  2,0000 га за межами населеного пункту с. Чорноголова, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Юричканичу Івану Васильовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1087

«Про припинення права оренди земельної ділянки

 та розірвання договору оренди землі з Бодак Л.О.»

       Розглянувши заяву Бодак Л.О. від 29.10.2021р., керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 31, 32 Закону України «Про оренду землі», статтями 12, 93, 126, 141 Земельного кодексу України, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

.               1. Припинити Бодак Любові Олексіївні право оренди земельної ділянки, площею 0,1000 га (кадастровий номер - 2120883600:07:005:0046), наданої для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Маюрня, 19, с. Малий Березний, Ужгородського району Закарпатської області, за згодою двох сторін.

          2. Розірвати, за згодою двох сторін, договір оренди землі від 20.01.2020 р., укладений між Малоберезнянською сільською радою та Бодак Любов’ю Олексіївною, зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 11.09.2020 №38229581.

         3. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з Бодак Любов’ю Олексіївною додаткову угоду про розірвання договору оренди землі на земельну ділянку кадастровий номер – 2120883600:07:005:0046.

         4. Бодак Любові Олексіївні у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

          5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1088

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для індивідуального

садівництва  гр. Рейпаші М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Рейпаші М.М., жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

    1.Рейпаші Марії Михайлівні,  жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  орієнтовною  площею  0,0700 га в  с. Новоселиця, урочище «Ковачова» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Рейпаші Марії Михайлівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1089

 

Про надання дозволу на виготовлення

детального плану

 

          На виконання пункту 34 частини 1 статті 26,ч.1, ст.59 Закону України        «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 10, 19,21,24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79,80,81 глави чотирнадцять, статей 116,118,120,121,126 глави 19, статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Надати дозвіл виконкому Дубриницької сільської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 2123282001:01:003:0009 площею 0,1600 га., з метою розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  із зміною цільового призначення  земель для ведення особистого  селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.
 • Замовити виготовлення детального плану території з метою розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: с. Новоселиця, ур. «Луг», Ужгородського району  Закарпатської  області.
 • Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснюється за кошти інвесторів: Рейпаші М.М. та Рейпаші В.М.
 • Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1090

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ідивідуального

садівництва  гр. Глуханич Я.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Глуханича Я.М., жит. м. Ужгород, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

    1.Глуханичу Ярославу Михайловичу,  жит. м. Ужгород, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  орієнтовною  площею  0,1200 га в  с. Дубриничі, урочище «Горб» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Глуханичу Ярославу Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1091

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ідивідуального

садівництва  гр. Чикут М.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Чикута М.Ю., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

    1.Чикуту Михайлу Юрійовичу,  жит. . Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  орієнтовною  площею  0,1200 га в  с. Малий Березний, вул. Борканюка, б/н Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Чикуту Михайлу Юрійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1092

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Шукаль М.І.»

        Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, пункту 21 розділу X «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Шукаль М.І.,  жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району, Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

       1. Шукаль Михайлу Івановичу, жит. с. Чорноголова, ***, Ужгородського району, Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею  0,7500 га. за межами населеного пункту с. Буківцьово,  урочище «Чертеш»  Ужгородського району Закарпатської області, за рахунок земель комунальної власності припиненого КСГП ім. Чкалова.

      2. Шукаль Михайлу Івановичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

     3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1093

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Ткач І.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ткач І.І., жит. с. Дубриничі, вул. *********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га в с. Дубриничі, урочище «Дверник» (за межами населеного пункту)  гр. Ткач Іванні Іванівні,  жит. с. Дубриничі, вул. ************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Ткач Іванні Іванівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,1000 га с. Дубриничі, урочище «Дверник» (за межами населеного пункту), Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:02:008:0047).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1094

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Кость М.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кость М.І., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0960 га в с. Дубриничі, урочище «Ярочки»  гр. Кость Марії Іванівні,  жит. с. Дубриничі, вул. *************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Кость Марії  Іванівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0960 га с. Дубриничі, урочище «Ярочки», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:008:0121).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1095

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Щербанич Г.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Щербанич Г.В,  жит. с. Дубриничі, вул. ***********   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0600 га в с. Новоселиця, урочище «Млачки», б/н   гр. Щербанич Ганні Василівні,  жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Щербанич Ганні Василівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0600 га в с. Новоселиця, урочище «Млачки», б/н  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:03:010:0035).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1096

 

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Ковтан М.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Ковтан М.М., жит. с. Дубриничі, вул. **********,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Ковтан Михайлу Михайловичу (***********) жит. с. Дубриничі, вул. ***********, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Дубриничі, вул. Гагаріна, 23, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,0708  га за кадастровим номером 2123281000:01:005:0132.

     2. Ковтан Михайлу Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0708  га в с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 23, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1097

Про затвердження акту обстеження

земельної ділянки

         Розглянувши заяву Галаган О.П. щодо обстеження земельної ділянки с. Завосино, 24, беручи до уваги рекомендації постійної комісії Дубриницької сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (обстеження земельної ділянки, що знаходиться  за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Завосино, 24, за заявою гр. Галаган О.П.), відповідно до ст. 12, 158 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити Акт обстеження земельної ділянки в с. Завосино, 24, складений комісією Дубриницької сільської ради (додаток 1 до рішення).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.)

 

 

Сільський голова                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1098

Про затвердження

детального плану території земельної ділянки

гр. Галагурич О.В.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – Сакулич І.І.), на земельну ділянку для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0100 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, 133, Ужгородського району, Закарпатської області..

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1099

 

Про затвердження

детального плану території земельної ділянки

гр. Цибик А.А.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – Сакулич І.І.) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,1398 га в с. Малий Березний, вул. Макаренка, 36, Ужгородського району, Закарпатської області..

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1100

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Пастеляк М.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Пастеляк М.М., жит. с. Новоселиця, **,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пастеляк Михайлу Михайловичу, жит. с. Новоселиця, **, щодо земельної ділянки в с. Новоселиця, 24, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,1204 га за кадастровим номером 2123282000:04:004:0008.

     2. Пастеляк Михайлу Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1204  га в с. Новоселиця, 24, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1101

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Збоян Т.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Збоян Т.М.,  жит. с. Новоселиця, ***   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0800 га в с. Новоселиця, урочище «Млачки», гр. Збоян Тетяні Михайлівні,  жит. с. Новоселиця, ***   Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Збоян Тетяні Михайлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0800 га в с. Новоселиця, урочище «Млачки», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:01:010:0003).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

24.12.2021                                         Дубриничі                                   №  1102

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Швец Є.Я.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Швец Є.Я., жит. с. Новоселиця, **  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,7064 га в с. Новоселиця, урочище «Вурбаново»,  гр. Швец Євгену Яношовичу,  жит. с. Новоселиця, **,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Швец Євгену Яношовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,7064 га с. Новоселиця, урочище «Вурбаново», Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:05:006:0002).

  &