Blue Flower

 
   


 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ сесія

VIII скликання

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

_____________р.                                                                        № ____________

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

за І квартал 2022 року

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіти про виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області за І квартал 2022 рокущо додаються.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 
   


 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ сесія

VIII скликання

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

_____________р.                                                                        № ____________

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

за 2021 рік

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіти про виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області за 2021 рікщо додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  ______

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Капраль В.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Капраля В.В., жит. с. М.Березний, вул. *****************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Капраль Арсенія Васильовича, 1******* року народження та Капраль Артемія Васильовича, ************  року народження  з 01.07.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  _____

«Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Лешанич Ю.М.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Лешанич Ю.М., жит. смт. Дробишеве, вул. *************  Донецької області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Лешанич Ангеліну Вікторівну, **************** року народження   з 01.07.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

        Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ сесія

VIII скликання

 

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

_____________р.                                                                        № ____________

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

на 2022 рік  в новій редакції

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області сільська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради Закарпатської області на 2022 рік в новій редакціїщо додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.) 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

 
   


 УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ сесія

VIII скликання

 

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

_____________р.                                                                        № ____________

Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 06 червня 2007 року         № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та від 29 березня 2017 року «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності» та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ (далі - Положення) згідно з додатком.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

3. Суб’єктам господарювання комунальним підприємствам, установам, організаціям, що засновані на власності територіальної громади міста Нетішина, дотримуватись в установленому законодавством вимог та цього Положення на майно, що належить до комунальної власності Дубриницько-Малоберезнянської ТГ і передане на правах господарського відання та оперативного управління.

4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та підлягає розміщенню на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Гунтей О.), відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І)) та першого заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Домерецького І.Р.)

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням_______________

сесії Дубриницьої сільської

ради VIIІ скликання

__________ №___________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна, що є комунальною

власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ

Це Положення (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від      08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 06 червня 2007 року № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» та від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», наказу Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби».

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), (далі – майно).

Списання майна здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (рухоме майно) з балансу підприємств, установ, організацій (далі – суб’єкти господарювання).

У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, що засновані  на власності Дубриницько-Малоберезнянської ТГ.

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям міської комунальної власності на правах господарського відання та користування, оперативного управління в т.ч. передане в оренду, та/або знаходиться в статутних фондах інших суб’єктів підприємницької діяльності.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду та об’єкти цивільної оборони тощо).

2.Порядок списання майна, що є комунальною власністю

Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, шляхом ліквідації

2.1. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється з подальшим його відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном

2.2. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого сільською радою рішення про надання згоди на його списання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ, комунального підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис.гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

2.3. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи:

2.3.1. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

2.3.2. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерсь-кого обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

2.3.3. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

2.3.4. акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

2.3.5. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

2.3.6. відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

2.3.7. відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.3.8. у разі потреби, відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради може запитувати від суб’єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти, тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб’єкту господарювання у 10-денний термін з дати надходження зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту документів.

2.4. відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради готує проект рішення сільської ради про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна протягом 30 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.3. цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна приймається сільської радою у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради лист про відмову в наданні згоди на списання майна надається у разі, коли:

- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.3. цього Положення;

- суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонуються до списання;

- суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.

2.5. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджуються розпорядчим актом.

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

2.6. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю території Дубриницько-Малоберезнянська ТГ і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється комісія у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

- працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

2.7. Комісія суб’єкта господарювання:

2.7.1. проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2.7.2. проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

2.7.3. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

2.7.4. установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

2.7.5. установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

2.7.6. визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

2.7.7. здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

2.7.8. складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

2.8. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

2.8.1. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2.8.2. акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не додаються у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

2.8.3. акти на списання майна;

2.8.4. інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

2.9. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття міською радою рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна.

2.10. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

2.11. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.12. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

2.13. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.14. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.15. Кошти, що надійшли в результаті списання майна залишаються у розпорядженні суб’єктів господарювання та спрямовуються відповідно до вимоги законодавства.

2.16. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту його повертають суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання  протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

2.17. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом  господарювання звіту про списання майна.

2.18. Керівник суб’єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

3. Порядок списання майна, що є комунальною власністю

Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, шляхом безоплатної передачі

Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, з балансу суб’єктів господарювання комунальної власності здійснюється за погодженням сторін та вищестоящих організацій з дозволу міської ради.

Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, з комунальної власності у державну власність здійснюється згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» з дозволу міської ради.

4. Порядок списання майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, шляхом відчуження (продаж рухомого майна)

4.1. Відчуження рухомого майна суб’єктів господарювання міської комунальної власності проводиться відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради після отримання на це дозволу міської ради.

4.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю Дубриницько-Малоберезнянської ТГ, згідно з цим Положенням суб’єкту господарювання необхідно подати відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради такі документи:

- звернення суб’єкта господарювання, в якому надати техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження основних засобів (рухоме майно) та напрямки використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

- відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 4;

- акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 5;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

- звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухоме майно);

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

За вимогою відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

4.3. Початкова ціна продажу основних засобів (рухоме майно) визначається на підставі висновку зі звіту про оцінку основних засобів (рухоме майно), який виготовляється суб’єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

4.4. Після проведення оцінки суб’єктам господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Висновок про вартість основних засобів (рухоме майно) дійсний до закінчення строку дії дозволу міської ради на відчуження основних засобів (рухоме майно).

4.5. Термін прийняття рішення про надання чи відмову в наданні дозволу щодо відчуження основних засобів (рухоме майно) становить 30 робочих днів від часу надходження до відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради повного комплекту документів, потрібних для прийняття відповідного рішення.

4.6. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через біржі на аукціоні.

Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу».

4.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), спрямовуються відповідно до вимог законодавства до бюджету міста.

4.8. відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна подає до міської ради звіт за результатами відчуження основних засобів (рухоме майно) та використання коштів згідно з додатком 6.

5. Прикінцеві положення

5.1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

5.2. Керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

5.4 відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника)

__________________________

          (суб'єкта господарювання)

__________________________

(підпис)     (ініціали та прізвище)

_____ ______________20__

М.П.

 

ВІДОМІСТЬ

про майно комунальної власності, що пропонуються до списання

станом на ___ ______ 20__

 

№ п/п

Наймену-вання об’єкту

Рік випуску, дата введе-

ння в експ-луа-

тацію

Номер об’єкта

Інформ-ація про проведе-ння мо-дернізації, модифіка-ції, добу-дови, ре-конструк-ції

Вартість здійсне-них ка-піталь-них інвес-тицій

(грн.)

Первісна (переоці-нена) вартість

(грн.)

Сума на-рахова-

ного зносу

(грн.)

Балансо-ва (за-лишко-ва) вар-тість

(грн.)

Ліквіда-ційна вартість

(грн.)

інвентарний

(номенклатурний)

заводський

паспортний

                       

 

Усього

Дані про дорогоцінні метали ___________________________________________

                                                      (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер     _____________             ______________________

     (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

         (посада керівника)

__________________________

         (суб'єкта господарювання)

__________________________

                                                                                 (підпис) (ініціали та прізвище)

_____ ______________ 20__

М.П.

 

АКТ

інвентаризації майна комунальної власності,

що пропонуються до списання

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__ р. № ____

комісією у складі ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

проведено інвентаризацію майна комунальної власності, що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку № _______________________

станом на ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

№ п/п

Найменування об’єкту

Рік випуску, дата вве-дення в експ-луатацію

Номер об’єкта

Станом на __.__.20__

При-

мітка

інвентар-ний (номен-клатурний)

заводський

паспорт-ний

фактич-но вияв-лено

за дани-ми бух-обліку

                 

Усього

Усього за актом: _____________________________________________________

(цифрами і словами)

1) загальна кількість об'єктів (фактично) _________________________________

                                                                                        (цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) _________________________________________

                                                                                        (цифрами і словами)

Голова комісії: ______________  ____________________  ___________________

(посада)                        (підпис)                           (ініціали та прізвище)

Члени комісії:      ______________ _____________________________________

______________ _________________ ____________________  _________________________ ___________________________ ___________________________  _________________________                                     


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________________                                           ______________________________________________

     (найменування суб'єкта господарювання)                                                                                               (посада керівника

__________________________________________                                           ______________________________________________

_________________________________________                                                                суб'єкта господарювання)

        (місцезнаходження суб'єкта господарювання)                                                            ____________ __________________________________

__________________________________________                                                  (підпис)                         (ініціали та прізвище)

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)                                           ____________ __________________________ 20___ р.

М.П.

ЗВІТ

про списання майна комунальної власності

 

№ п/п

Наймену-вання об’єкта

Рік випуску, дата введення в експлуа-тацію

Інвентарний (номенкла-турний) номер

Заводський номер

Витрати на списання об’єкта

(грн.)

Оприбутковано в результаті списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріа-лів, сиро-вини тощо

(грн.)

Напрями використання коштів

Документи, що підтверджують отримання коштів

Придатних вузлів та агрегатів

Матеріалів

сировини

Основних засобів

Загальна вартість

(грн.)

кіль-кість

вар-тість

кіль-кість

вар-тість

кіль-кість

вар-тість

кіль-кість

вар-тість

                                   

Усього

Голова комісії:     ____________     ______________________

    (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Члени комісії:      ____________     ______________________

____________     ______________________

 

Додаток 4

до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання
__________ ____________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20_ р.

М. П. 

ВІДОМОСТІ

про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

на ____________ 20_ р.

 

Найме-нування об'єкта 

Рік випус-ку (побу-дови) 

Номер об'єкта 

Інформація про прове-дення мо-дернізації, модифіка-ції, добудо-ви, дооблад-нання, ре-конструкції 

Вартість здійснених капіталь-них інвестицій, гривень 

Первісна (переоцінена) вартість, гривень 

Сума нарахованого зносу, гривень 

Балансова (залишкова) вартість, гривень 

Дані про дорогоцінні метали* 

інвентарний 

заводський 

паспортний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

____________
* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом.

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання 

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(посада керівника

______________________________

суб'єкта господарювання)

________ ______________________

(підпис)      (ініціали та прізвище)

_____ ______________ 20__ р.

М.П.

АКТ

про оцінку вартості основних засобів,

які підлягають відчуженню, станом на «__» ______20__ року

 

п/п

Назва інвен-тарного

об'єкта

Рік ви-пуску

Номер інвентарн. об'єкта

Кількість капіталь-них ремонтів (дата про-ведення останнього)

Вартість капітальних ремонтів, грн.

Балансо-ва (пер-вісна) вартість, грн.

Сума нарахова-ного зношення, грн.

Балансова (залишко-ва) вартість, гри.

Інвен-тарний

заводський

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

1.

                 

2.

                 

3.

….

                 

Усього:

       

Відомості про дорогоцінні метали:  (подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом)

Головний бухгалтер     ___________________ _____________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання

_________________________

(підпис)      (ініціали та прізвище)

________   ____________ 20__ р.

М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від __.__.20___ № ____ комісією у складі  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)

проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку № ____ на __.__20___.

Інвентаризацію почато _____.20__ р. Інвентаризацію закінчено _____.20__ р.

Під час інвентаризації встановлено:

Найме-

нування

об'єкта

Рік

випуску

Номер об'єкта

Обліковується на __ _______ 20__ р.

При-мітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично

виявлено

за даними бухгал-терського обліку

кіль-

кість

первісна

(переоцінена)

вартість, грн.

кіль-кість

первісна

(переоцінена)

вартість,грн.

                   

Усього

                 

Усього:

а) загальна кількість одиниць, фактично ____________________________

(словами)

б) на суму, гривень, фактично _____________________________________

(словами)

Голова комісії     ____________      ______________  _______________________

     (посада)                   (підпис)                     (ініціали та прізвище)

Члени комісії:      ____________     _____________    _______________________

     (посада)                   (підпис)                     (ініціали та прізвище)

____________     _____________    _______________________

     (посада)                              (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                        

 

Додаток 7

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів, отриманих

від продажу основних засобів (рухомого майна)

п/п

Назва,

адреса

під-

приємст-ва

Назва

органу,

який

надав

дозвіл

на

відчуд-

ження

Номер

та дата

доку-

мента,

яким

був

наданий

дозвіл

Назва,

інвен-

тарний

номер

об'єкта

продажу

Назва,

адреса

посеред-

ника з

продажу

Назва,

адреса

фірми-

покупця

Номер,

дата

реєстрації

контракту

(договору

купівлі-

продажу)

Сума

коштів,

отрима-

них від

продажу,

номер

рахунка

Використання

коштів згідно

з техніко-

економічним

обґрунтува-нням

Фактичне

використання

коштів

Приміт-ки

 
 
 
 
 
 
 

призна-

чення

обсяг

призна-

чення

обсяг

 
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 
                             

Керівник підприємства ______________________         _________________________________

(підпис)                                            (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер     ______________________          _________________________________

М.П.               (підпис)                                            (прізвище та ініціали)

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  _____

 

Про затвердження  Програми модернізації

діючої інфраструктури соціальних послуг,

запровадження  стимулюючих  механізмів

з надання та постійного підвищення рівня

їх якості у 2022-2023 роках шляхом  покращення

матеріально-технічної   бази   Управління соціального 

захисту населення  Ужгородської

районної  військової адміністрації.

 

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши лист Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області від 14.06.2022 р. №219/03-31, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

             1.Затвердити Програму модернізації діючої інфраструктури соціальних послуг, запровадження стимулюючих механізмів з надання та постійного підвищення рівня їх якості у 2022-2023  роках шляхом покращення матеріально-технічної бази Управління соціального захисту населення районної військової адміністрації.

            2.Фінансовому відділу сільської ради передбачити в сільському бюджеті кошти  та забезпечити  фінансування заходів зазначеної Програми в межах асигнувань, передбачених бюджетом  на 2022-2023 роки.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

      

     Сільський  голова                                                                 Любов ЛАВЕР       

                                                                                                                                         Затверджено:

                              ХVІ (позачергова) сесія VIII скликання

                                                                   від  01 липня 2022 року  № _______

                                              

ПРОГРАМА

модернізації діючої інфраструктури соціальних послуг, запровадження стимулюючих механізмів з надання та постійного підвищення рівня їх якості у 2022-2023 роках шляхом покращення матеріально-технічної бази Управління соціального захисту населення Ужгородської районної військової адміністрації

 

І. Загальні положення

 

Удосконалення системи соціального захисту населення сприяє розв’язанню проблем бідності, підвищенню якості соціальних послуг та наближенню їх до європейського рівня, розширення кола надавачів таких послуг.

Програми модернізації діючої інфраструктури соціальних послуг, запровадження стимулюючих механізмів з надання та постійного підвищення рівня їх якості у 2022-2023 роках шляхом покращення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення районної військової адміністрації (далі - Програма) розроблена на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 843 „Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту„ Удосконалення системи соціальної допомоги” та наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 113 від 21.05.2005 року „Про впровадження в місцевих органах соціального захисту населення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги”. Вона спрямована на покращення якості обслуговування та надання послуг Управлінням соціального захисту населення районної військової адміністрації одержувачам соціальних виплат (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ).

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою реалізації Програми є матеріально-технічне забезпечення управління по наданню населенню  субсидій, пільг та державної соціальної допомоги для найбільш соціально незахищених громадян, більш повного і комплексного задоволення соціальних потреб цієї категорії населення, а також розвиток комплексної автоматизованої системи управління соціального захисту населення за рахунок  впровадження сучасних комп’ютерних технологій для збереження та обміну інформацією між управлінням, підприємствами, установами та  органами влади.

Основні напрямки розвитку Програми:

         посилення соціального захисту громадян  територіальної громади;

         поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення;

         забезпечення обміну інформації між органами державної влади, під-приємствами та установами, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення;

покращення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення, виготовлення бланків, придбання паперу, конвертів, картриджів, створення належних умов для опрацювання документів в електронному варіанті;

поступова заміна морально і фізично зношеного застарілого обладнання;

своєчасне  надання  населенню  (назва громади )  всіх  видів державних соціальних допомог, житлових  субсидій, пільг  та компенсацій;

функціонування телефонних „гарячих ліній”;

забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи, особливо серед одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, про зміни в чинному законодавстві шляхом використання різних інформаційних джерел;

забезпечення якісного наповнення Централізованого банку даних осіб з інвалідністю;

підвищення соціальних стандартів для державних службовців, а саме: виплати всіх складових заробітної плати гарантованих чинним законодавством, що забезпечить належний рівень існування та життя державних службовців, що в свою чергу призведе до якісного та ефективного, з високим рівнем професіоналізму, виконання своїх посадових обов’язків та делегованих їм повноважень.

 

ІІІ. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- створення відповідних умов працівниками Управління соціального захисту населення Ужгородської районної військової адміністрації для забезпечення якісного обслуговування одержувачів (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ) при наданні соціальних послуг;

- придбання комп’ютерної техніки, канцелярських товарів, офісного паперу, паперу перфорованого для виготовлення виплатних відомостей по житлових субсидіях, закупівля поштових конвертів, ручок, папок, журналів;

- придбання інвентарю для консультативних пунктів, розміщених в населених пунктах об’єднаної територіальної громади;

- зміцнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту;

- виплата відповідно до постанови КМУ від 09.11.2016 №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» та виплати відповідно до Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (із змінами) обов’язкових складових заробітної плати.

ІV. Очікувані результати Програми

 

Програма  забезпечить  безперебійну  роботу  управління соціального захисту населення щодо своєчасного призначення і виплати державної соціальної   допомоги,  житлових   субсидій,  пільг   та  компенсацій, електронний обмін інформацією з організаціями надавачами послуг, Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом, підприємствами та організаціями, які обслуговують соціально-незахищені верстви (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ).

Забезпечить адресний підхід щодо соціального захисту найбільш незахищених верств населення, зокрема, осіб з інвалідністю, пенсіонерів та малозабезпечених громадян (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ).

Реалізація цієї Програми дозволить:

провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку та термінів призначення державної соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій;

підвищити рівень технічного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем і підтримувати його в сучасному актуальному стані;

запровадити необхідні для сучасного якісного обліку програмно-технологічні комплекси;

підвищити соціальні стандарти для державних службовців, а саме: забезпечити виплату відповідно до постанови КМУ від 09.11.2016 №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій», Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII (із змінами) всіх складових заробітної плати;

забезпечити належний рівень життя державних службовців, що в свою чергу призведе до якісного та ефективного, з високим рівнем професіоналізму, виконання посадових обов’язків та делегованих їм повноважень.

V. Фінансування Програми

 

Рішення про фінансування Програми приймає (Дубриницько-Малоберезнянська ТГ).

Виділення коштів на реалізацію заходів Програми передбачається в процесі формування бюджету сільської та міської громади або при підготовці пропозицій про внесення змін до нього .

 

 

VI. Контроль за виконання Програми

 

Відповідальним за виконання Програми є Управління соціального захисту Ужгородської районної військової адміністрації.

Контроль за виконання Програми здійснює  (Дубриницько-Малоберезнянська ТГ ).

 

VІІ. Заходи щодо реалізації Програми

 

Управління соціального захисту населення Ужгородської районної військової адміністрації

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконан­ня

Виконавці

КЕКВ

Обсяг фінансу-  вання    (тис. грн.)

2022

2023

1.

Придбання канцтоварів (папір, папки, поштові конверти) та картриджів

  2022-2023рр.

Управління соціального захисту населення

2210

96,6

160,0

2.

Технічне обслуговування, ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів, оплата телекомунікаційних послуг.

  2022-2023рр.

Управління соціального захисту населення

2240

120,0

211,0

3.

Виплата відповідно до постанови КМУ від 09.11.2016 №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» та обов’язкових складових заробітної плати

  2022-2023рр.

Управління соціального захисту населення

2111,

2120

866,0

2598,0

5.

Виплати відповідно до Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (із змінами)

2022-2023рр.

Управління соціального захисту населення

2111, 2120

579,0

579,0

           Всього

1661,6

3548,0

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

01.07.2022                                         Дубриничі                                 №  _____

Про прийняття у комунальну

власність Дубриницької сільської ради

майна

        

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі наказу Міністерства соціальної політики України від 16.12.2020 року №815 «Про надання територіальним громадам технічного оснащення щодо організації виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», на виконання листів Міністерства соціальної політики від 30.11.2021 року №20167/0/2-21/1 «Щодо постачання меблів тергромадам» та від 03.06.2022 року №5362/0/2-22/1 «Щодо постачання комп’ютерного обладнання», на підставі наказу департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації від 20.06.2022 року №330 «Про безоплатну передачу основних засобів» та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

       1. Прийняти в комунальну власність Дубриницької сільської ради майно (матеріальні цінності), отримане безоплатно в межах реалізації Міністерством соціальної політики України проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про позику від 09 липня 2014 року за переліком, зазначеним в додатку 1 до цього рішення .

       2. Прийняти в комунальну власність Дубриницької сільської ради майно (комп’ютерну техніку), отримане безоплатно від департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації в межах реалізації Проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ) згідно з договором про безоплатну передачу майна №U1-2022-1893 від 17.06.2022 року, укладеного між МОМ та Закарпатською ОВА за переліком, зазначеним в додатку 2 до цього рішення.

        3. Передати в користування відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (код 44207721) матеріальні цінності, зазначені в додатку 1 до цього рішення з метою їх використання для організації роботи працівників відділу та комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Дубриницької сільської ради.

        4. Відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити використання переданого майна за цільовим призначенням.

        5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Дубриницької сільської ради (Шелемон М.В.) та відділу соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради (Луцяк В.І.) забезпечити проведення відповідних організаційно-правових заходів, пов’язаних з прийманням-передачею майна.

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

від ______________2022 року №______

 

 

Перелік майна, яке приймається в комунальну власність

Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, отримане безоплатно в межах реалізації Міністерством соціальної політики України проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про позику від 09 липня 2014 року

 

Найменування та характеристика майна (матеріальних цінностей)

Одиниця виміру

кількість

Вартість одиниці, грн.

Сума,

 грн.

1

Лавка для очікування

шт.

2

1990,0

3980,0

2

Стіл для прийому громадян

шт.

4

5050,0

20200,0

3

Стілець для працівника

шт.

4

1650,0

6600,0

4

Стілець для прийому громадян

шт.

4

595,0

2380,0

5

Стіл для відвідувачів

шт.

1

2750,0

2750,0

6

Тумба для МФУ

шт.

2

1855,0

3710,0

7

Шафа відкрита для документів

шт.

2

1810,0

3620,0

8

Шафа металева для документів

шт.

1

5033,0

5033,0

9

Персональний комп’ютер (ноутбук) АСЕR TMP215-53

шт.

2

 

 

10

Мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U

шт.

2

 

 

11

Пакет офісних програм для персонального  комп’ютера Microsoft Office Home and Business 2021

ліцензія

2

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Марина МИЦОДА

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від ______________2022 року №______

 

 

Перелік майна, яке приймається в комунальну власність

Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, отримане безоплатно від департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації в межах реалізації Проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ) згідно з договором про безоплатну передачу майна №U1-2022-1893 від 17.06.2022 року, укладеного між МОМ та Закарпатською ОВА

 

Найменування та характеристика майна (матеріальних цінностей)

Одиниця виміру

кількість

Вартість одиниці, грн.

Сума,

 грн.

1

Персональний комп’ютер (Ноутбук) НР 250G8 (2W8W1EA) Asteroid Silver, Екран 15,6”IPS (1920*1080) Full HD, матовий/ Іntel Core i5-1035G1(1.0-3.6ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / Intel UHD Graphics / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / вебкамера / ТРМ 2.0/ Windows 10 Pro 64 bit / 1.74 кг / сірий

шт.

1

25499,0

25499,0

 

Разом:

 

1

25499,0

25499,0

 

 

Секретар сільської ради                                               Марина МИЦОДА

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ДУБРИНИЦЬКА CІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________ сесія  VIIІ скликання

РІШЕННЯ № ______

Від _______________ 2022 року       

с. Дубриничі

Про затвердження середньозаготівельних

цін на природні рослинні ресурси місцевого значення

 

         Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3 і 20 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 4, 5, 6, 10, 11 Закону України “Про рослинний світ”, рішення Закарпатської обласної ради від 25.05.2017 №813 “Про затвердження рентної плати за  заготівлю  другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів області”, враховуючи розпорядження  голови  Закарпатської  облдержадміністрації від 08.04.2022 № 108 “Про ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у 2022 році”, сільська рада

 

Вирішила:

1. Затвердити на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади середньозаготівельні ціни на природні рослинні ресурси місцевого значення, зокрема:

чорниця (плоди) – 18 грн./кг

брусниця (плоди) – 18 грн./кг

ожина (плоди) – 14 грн./кг

гриби білі – 25 грн./кг

гриби інші – 10 грн./кг

      2. Затвердити рентну плату у відсотках до середньозаготівельних цін за одиницю продукції (кг) у розмірі 7,7 відсотки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                         Любов ЛАВЕР

                                                                                             ПРОЄКТ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

____ пленарне засідання

_____ сесія VIII скликання

 

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

__________                                       Дубриничі                                 №  ______

          

 

Про надання дозволу на спеціальне

використання природних ресурсів

місцевого значення

Відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей 10 Закону України “Про рослинний світ”, статті 15 Закону України  “Про охорону навколишнього природного середовища”,  Закону України  “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника  обласної військової адміністрації від 08.04.2022 № 108 “Про ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у 2022 році”, розглянувши заяви приватних підприємців Качура Івана Васильовича, Ватраль Андріани Іванівни, Дівинець Василя Івановича, Ревти Василя Васильовича та додані до них документи,  сільська рада

вирішила:

1.  Надати дозволи на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення приватним підприємцям на заготівлю:

1.1 Качуру Івану Васильовичу – на 10 тонн чорниці;

1.2 Ватраль Андріані Іванівні – на 10,19 тонн чорниці;

1.3 Дівинець Василю Івановичу – на 20,0 тонн чорниці;

1.4 Дівинець Василю Івановичу – на 1,0 тонну грибів білих;

1.5 Ревта Василю Васильовичу – на 5,0 тонн чорниці.

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання здійснювати заготівлю природних ресурсів місцевого значення в обсягах їх заготівлі відповідно до дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії:  з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології, природних ресурсів (Герзанич В.М.) та з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                                  Любов ЛАВЕР

                                                                                             ПРОЄКТ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

____ пленарне засідання

_____ сесія VIII скликання

 

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

__________ 2022                             Дубриничі                                 №  ______

          

 

Про передачу кисневих концентраторів

Комунальному некомерційному підприємству

Центр первинної медико-санітарної допомоги

Дубриницької сільської ради Закарпатської області

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи рішення тринадцятої сесії восьмого  скликання Ужгородської  районної  ради   від 24 червня 2022 року № 228 “Про передачу в комунальну власність майна (кисневих концентраторів)”, сільська рада

вирішила:

1. Передати комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області кисневі концентратори АЕ-8 у кількості 2 (двох) штук, які Дубриницька сільська рада отримала в комунальну власність зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Ужгородського району.

2. Директору комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області Данилаш В.В. забезпечити використання кисневих концентраторів за цільовим призначенням і не допустити відчуження у приватну власність.

3. Затвердити склад комісії з прийому-передачі кисневих концентраторів згідно з додатком 1 (додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.) та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності  (Чургович В.М.).

 

 

 

Голова ради                                                                            Любов ЛАВЕР

                                                                   проект

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

VIII скликання

                                                       РІШЕННЯ                                    

 

               01.07.2022 року                         Дубриничі                        №  _____

 

Про внесення змін до рішення

Дубриницької сільської ради

від 24 грудня 2021 року № 980

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2022 рік» (зі змінами від

15 лютого 2022 року № 1119,

від 28 березня 2022 року №1141,

від 20 квітня 2022 року № 1146)

07536000000

(код бюджету)

            Відповідно до статей 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23  Бюджетного кодексу України, пунктів 22 та 222 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України ,постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та враховуючи розпорядження Закарпатської обласної військової адміністрації

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо розподілу додаткової додатації з державного бюджету» від 23.06.2022 року № 279

Дубриницька сільська  рада

                                       в и р і ш и л а:

  • Внести зміни до обсягу сільського бюджету на 2022 рік:

доходів  сільского бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення

                видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету за головними розпорядниками коштів з додатком 3.1 до цього рішення;

          дефіциту за загальним фондом Дубриницько-Малоберезнянського сільського бюджету згідно з додатком  2  до цього рішення;

                2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Дубриницької сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік» згідно з додатком  3 до цього рішення;

  3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Дубриницько-Малоберезнянського сільського  бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 до цього рішення.

 4. Затвердити зміни  до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Додатки № 1, 2, 3, 3.1, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

 

Сільський голова                                                       Любов ЛАВЕР

                           проект

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХVІ (позачергова) сесія

VIII скликання

                                                       РІШЕННЯ                                    

 

               01.07.2022 року                         Дубриничі                        №  _____

 

„Про затвердження фінансового звіту

Дубриницької сільської ради за  І півріччя  2022  року”

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  заслухавши інформацію голови сільської ради Лавер Л.І. про фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за  І півріччя 2022 року, сільська рада

В и р і ш и л а:

  • Затвердити фінансовий звіт Дубриницької сільської ради за І півріччя 2022 року (Звіт додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                              Любов ЛАВЕР