Blue Flower

З В І Т

про виконання бюджету

Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади

за  2021 рік

І.Загальна характеристика виконання  бюджету

          Сільський бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  складається з 9 населених пунктів.

Доходи  загального фонду місцевих бюджетів за 2021 р. виконані в сумі 24 389,2  тис.грн, що складає 102,8 відс.

Доходи спеціального фонду  виконані  на  суму 450,8 тис.грн. при плані на рік 300,0 тис.грн.

Сільський  бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади   по видатках виконано  на суму 64 829,7  тис.грн.,  в тому числі:

по загальному фонду  - 54 025,4  тис.грн.,

по спеціальному фонду – 10 804,3 тис.грн. 

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів складають:

по загальному фонду – 8 743,0 тис.грн.

по спеціальному фонду –363,8  тис.грн.

Протягом 2021 року профінансовано довгострокові кредити  індивідуальним забудовникам  житла на селі  581,0 тис.грн., в тому числі:

по загальному фонду - 250,0  тис.грн.

по спеціальному фонду – 331,0  тис.грн.

ІІ. Показники  економічного розвитку регіону.

Протягом 2021 року Дубриницькою сільською радою спільно з відокремленими структурними підрозділами вживалися необхідні заходи щодо забезпечення комплексного розвитку сільської тириторіальної громади, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно-політичної ситуації в громаді.  З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності громади особлива увага приділялась виконанню завдань і заходів Програми економічного та соціального розвитку Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  на 2021 рік.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами, надходження по яких до загального  фонду  мають  найбільшу питому вагу є: Відділ освіти Дубрницької сільської ради – 5 543,0 тис.грн., АТ “Українська залізниця” – 2 414,5 тис.грн., ДП Великоберезнянський ЛГ – 2 310,0  тис.грн., ТОВ Нафтосервіс – 2 107,8 , ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШЕНЛ» -

1 960,0 тис.грн.,  ДП Перечинський ЛГ – 1 896,7 тис.грн.,  П-ВО «ОНУР ТАХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ» - 1180,4 тис.грн.. ТОВ Прикарпатзахідтранс – 1 081,6 тис.грн., в/ч 1493 – 1 054,8 тис.грн.

ІІІ.Доходи.                    

За 2021 рік до загального фонду сільського бюджету Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  надійшло податків та  зборів  в сумі 24 389,2 тис.грн.,  що   складає 102,8  відс. або на 676,3 тис.грн. більше  уточненого плану.

Станом на 01.01.2022 р. податку на доходи  фізичних осіб  надійшло  в сумі 10 006,0 тис.грн. при  уточненому  плані  9 273,4 тис.грн., що складає 107,9 відс.

Акцизного податку надійшло в сумі 2 754,5 тис.грн.  при уточненому плані 3 473,0 тис.грн.,  що складає  79,3 відс. 

- з них від  реалізації суб’єктами  господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшло 759,0 тис.грн. при уточненому плані 702,0 тис.грн.  акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну  територію України  пального- 1995,50 тис.грн. при уточненому плані- 2771,0 тис.грн..

         Єдиного податку надійшло в сумі 2 564,9  тис.грн. при уточненому плані 2 502,0 тис.грн., що становить 102,5 відс. 

         Податок  на майно виконано в сумі 7151,6 тис.грн.,  що складає 102,4 відс., або на 170,8 тис.грн. більше уточненого плану, в тому числі плати за землю надійшло 3701,5 тис.грн.  при уточненому плані 3 728,0 тис.грн.    

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині   деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло в сумі 1 595,8 тис.грн.при плані на рік 1 272,0 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання  лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло в сумі 835,4 тис.грн. при уточненому плані 650,0 тис. грн.

Туристичного збору надійшло  в сумі 510,0 грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 192,0 тис.грн. при уточненому платі 94,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати  за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, перебуває  в комунальній власності  становить в сумі 104,5 тис.грн. при плані 41,0 тис.грн.

Інших надходжень надійшло в сумі 5,8 тис.грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів за 2021 рік надійшло доходів в сумі  450,8  тис.грн. при  плані на рік 300,0 тис.грн. з них:

до  бюджету розвитку –230,3 тис.грн.;

власних надходжень бюджетних установ -216,0 тис.грн. в тому числі:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльностю  –185,0 тис.грн.

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 31,0 тис.грн.                           

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2022 р. становлять –363,8 тис.грн., з них:

-     кошти  бюджету  розвитку –264,6 тис.грн.;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва – 23,1 тис.грн.

- кошти на охорону навколишнього  природного середовища -76,1 тис.грн.

ІV.Видатки та заборгованість

Сільський бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади  по видатках загального фонду за  2021 рік виконано в сумі 54 025,4  тис.грн., що становить 90,0 відс. до плану з врахуванням змін.

По коду ТПКВК 0100 «Державне управління» використано кошти в сумі  15 290,2 тис.грн. при  уточненому плані на  рік 16 554,9 тис.грн., що становить 92,3 відс. та 28,3 відс. до загальної суми видатків. На захищені статті використано кошти в сумі 14 703,2 тис.грн. при уточненому плані 15 549,5  тис.грн., що становить 94,5 відс.,  в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано кошти в сумі  14 605,0 тис.грн. при уточненому плані 15 196,0 тис.грн., що становить  96,1  відс.

На фінансування місцевих програм, а саме розвитку місцевого самоврядування, благоустрою населених пунктів, надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги використано кошти в сумі 1 690,7 тис.грн. при уточненому плані 3001,3 тис.грн.

По коду ТПКВК 1000 «Освіта» використано кошти в сумі 34 111,0 тис.грн. при уточненому  плані   36 934,9 тис. грн., що становить 92,3 відс. та 63,1  відс. до загальної  суми видатків. На  захищені статті використано кошти в сумі 33 149,1 тис.грн. при уточненому плані 35 880,2 тис.грн., що становить 92,3 відс.,  в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями використано 31 920,8 тис.грн. при уточненому плані 33 891,2 тис.грн., або 94,1 відс.  

На оплату комунальних послу та енергоносіїв використано 983,4 тис.грн. при уточненому плані  1 609,0 тис.грн.

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх шкіл району використано 244,9 тис.грн., при уточненому плані  380,0 тис.грн.,

По коду ТПКВК  2000 «Охорона здоров’я» використано  кошти  в сумі 857,3 тис.грн. при уточненому  плані 1 077,0 тис.грн., що становить 79,6 відс. та 1,6 відс. до загальної суми. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 349,5 тис.грн. при уточненому плані – 350,0 тис.грн.

На придбання медикаментів використано кошти в сумі 33,7 тис. грн. при уточненому плані – 50,0 тис.грн., що становить 67,4 відс. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 210,1 тис.грн. при уточненому плані – 413,0 тис.грн., що  складає 50,8 відс. 

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  використано кошти в сумі 264,0 тис.грн.

По коду ТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано коштів в сумі 191,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 313,4 тис. грн., що становить 18,9 відс. та 0,3 відс. до загальної суми видатків. 

На фінансування програми надання пільг з оплати послуг зв′язку окремим категоріям громадян використано кошти в сумі 1,22 тис.грн.; на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті використано 0,0 тис.грн. при уточненому плані 10,0 тис.грн., що становить 0,0 відсотка.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  використано кошти в сумі 63,2 тис.грн.

На соціальний захист ветеранів війни та праці, а саме районних програм фінансової підтримки спілки учасників АТО, ради ветеранів та товариства інвалідів використано кошти в сумі 15,0 тис.грн. 

Фінансування програми організації громадських робіт використано 5,3 тис.грн. при уточненому річному плані 13,0 тис.грн., що становить 40,7 відс.

На фінансування інших програм та заходів у сфері соціального захисту, які фінансуються за рахунок коштів  місцевих бюджетів використано в сумі 107,1 тис.грн., з них:

«Програма « Турбота» на 2021-2023 рік – 107,1тис.грн.;

По коду ТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» використано кошти в сумі 1603,8  тис. грн. при уточненому плані 1700,6 тис.грн., що складає 94,3 відс. Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 1 294,8 тис.грн. при уточненому плані 1366,5 тис.грн., що становить 94,7 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано  кошти в сумі 15,8 тис.грн. при  уточненому плані 16,0 тис.грн. На фінансування програм проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти в сумі 210,5 тис.грн.

По коду ТПКВК 6000«Житлово–комунальне господарство» видатки склали 1 131,1 тис.грн. при уточненому плані  2 238,3 тис.грн., що складає 50,5 відс.

На благоустрій сіл, селища (КТПКВК 6030) за 2021 рік використано кошти в сумі  1131,1 тис. грн.,  при уточненому плані  2 238,3 тис.грн., що становить 50,5 відс.

За рахунок даних коштів проводилися:

оплата вуличного освітлення по 9 населених пунктах громади на суму 371,2 тис.грн.;

придбання предметів до вуличного освітлення (закупка лампочок, світильників), госптоварів  на суму 201,7 тис.грн.;

послуги по благоустрою кладовища, демонтажу, ремонту та відновлення роботи відеокамер технічне обслуговування вуличного освітлення (заміна лампочок, реле, патронів, проводу, кронштейну, проведення додаткових світильників), побілка, обрізка дерев, прибирання обочин доріг, тротуарів, парків на території громади – 558,2 тис.грн.;

       По коду ТПКВК 7000«Економічна діяльність» профінансовано кошти в сумі 690,4  тис.грн. при уточненому плані 984,9 тис.грн., що складає 70,9 відс.

На фінансування  заходів по землеустрою (КТПКВК 7130) використано  кошти в сумі 48,8 тис.грн. при  річному плані  50,0 тис.грн. або  97,6 відс.

На реалізацію програм у галузі лісового господарств і мисливства (КТПКВК 7150) використано кошти в сумі 21,0 тис.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів  (КТПКВК 7461) використано кошти в сумі 345,8 тис.грн., при уточненому плані на рік 630,0 тис.грн. для проведення поточного ремонту доріг місцевого значення.

На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості (КТПКВК 7540) використано кошти в сумі 274,8 тис.грн.

По коду ТПКВК 8000 «Інша  діяльність» було передбачено кошти Резервного фонду (КТПКВК 8710) в сумі 10,0  тис.грн.

По коду ТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» інші субвенції з місцевого бюджету (КТПКВК 9770) профінансовано кошти в сумі 70,0 тис.грн. надано субвенції з  місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів (КТПКВК 9800)   кошти  в сумі 60,0 тис.грн.

 По спеціальному фонду місцевих бюджетів  за 2021 рік використано коштів в сумі 10 624,9 тис.грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік 13 194,4 тис.грн., що становить 80,5 відс.

Видатки спеціального фонду в частині плати за послуги, що надаються бюджетними установами складають 173,3 тис.грн. при уточненому плані – 300,0  тис.грн., що становить 57,7 відс.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки складають 159,9 тис.грн., при уточненому плані 259,9 тис.грн., що становить 61,5 відс.

По коду ТПКВК 0100 « Державне управління» використано кошти в сумі 283,5 тис.грн. при уточненому плані  534,2 тис.грн., а саме придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму 188,9 та виготовлено кошторисну документацію на «Будівництво   ЦНАП с.Дубриничі» в сумі 94,6 тис.грн.

По коду ТПКВК 1000 «Освіта» використано коштів в сумі 1200,9 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях на 2021 рік 3 024,1 тис.грн., що становить 39,7 відс., в тому числі:

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в  сумі 286,9 тис.грн.;
 • капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів в  сумі 49,9 тис.грн.

 за ПКД на будівництво баготофункціонального спортивного майданчика на тери торії Чорноголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

     - капітальний ремонт приміщень санвузлів Чорноголівської ЗОШ І-ІІ ст. Великоберезнянської районної ради Закарпатської області – 634,1 тис.грн.

     - виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт з тепломодернізацією дитячого навчального закладу с.Чорноголова  в сумі 230,0 тис.грн.

По коду ТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» видатки складають 47,9 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях на рік 67,9 тис.грн.

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в  сумі 47,9 тис.грн.

По коду ТПКВК 6000 „Житлово-комунальне господарство» використано коштів в сумі 49,0 тис. грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік 50,0 тис.грн., що становить 98,0 відс.; 

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в  сумі 49,0 тис.грн.

По коду ТПКВК 7000«Економічна діяльність» використано кошти в сумі 8 879,6  тис.грн. при уточненому плані – 9 283,1 тис.грн., що становить  95,6 відс.

На виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (КТПКВК 7367)  разом з співфінансуванням використано – 4152,1 тис.грн., в тому числі:

 • на фінансування будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Малий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області використано кошти в сумі 4152,1 тис.грн.

     На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КТПКВК 7363) використано кошти в сумі 1498,8 тис.грн. при уточненому річному плані 1 540,0 тис.грн., що становить 97,3 відс., з них:

 • будівництво баготофункціонального спортивного майданчика, що розташований  на території Дубриницького закладу загальної середгньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою:Закарпатська область, Ужгородський район, с.Дубриничі, вул.Центральна,73 в сумі 1 448,9 тис.грн.
 • виготовлення  проектно-кошторисної документації по проекту:"Будівництво баготофункціонального спортивного майданчика, що розташований  на території Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за адресою:Закарпатська область, Ужгородський район, с.Дубриничі, вул.Центральна,73" в сумі 49,9 тис.грн.

            За рахунок коштів  сільського бюджету громади  (КТПКВК 7461) проведено  капітальний ремонт  автомобільних доріг місцевого значення на суму 3 228,7 тис.грн. при уточненому плані – 3 540,2 тис.грн., що складає

91,2 відс.

По коду ТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» використано кошти в сумі  184,0 тис.грн. : з них

- передано залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів , спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного року (КТПКВК 9490) в сумі 26,9 тис. грн. ;

- передано кошти в сумі 83,0 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами на реалізацію спільного проекту з будівництва та розміщення сміттєсортувального заводу на території Полянської сільської ради (КТПКВК 9760);

- інші субвенції з місцевого бюджету (КТПКВК 9770) передано кошти в сумі 24,1  обласному бюджету на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середдньої освіти; 

- за рахунок субвенції з  місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів профінансовано (КТПКВК 9800)  кошти  в сумі 30,0 тис.грн.

Дебіторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2022 року немає.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 року немає.

 По спеціальному фонду за станом на 01.01.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованостей немає.

V. Фінансування

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на рахунках сільського бюджету громади складають:

по загальному фонду  8 743,0 тис.грн.; в тому числі:

      -  залишки освітньої субвенції  – 3 350,9 тис.грн.;

- залишки субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 41,2 тис.грн.

-залишки коштів на рахунку сільського бюджету громади – 5 350,9 тис.грн.

по спеціальному фонду –363,8  тис.грн., в тому числі:

- бюджет розвитку – 264,6 тис.грн.;

- екологія –76,1 тис.грн.;

- втрати земел СГ призначення – 23,1 тис.грн.;

Протягом 2021 року Дубриницькою сільською радою не розміщувалися кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків

VІ.Кредитування

Протягом 2021 року надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі виділено і профінансовано коштів в загальній сумі 581,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 250,0 тис.грн., по спеціальному фонду 331,0 тис.грн.

За 2021 рік по спеціальному фонду місцевого бюджету повернуто довгострокові кредити, надані індивідуальним забудовникам житла на селі в сумі 331,0 тис.грн.

Фінансовим управлінням Ужгородської районної  державної адміністрації передано довгострокову дебіторську заборгованість за «Програмою Власний дім» що обліковується Закарпатським обласним «Фондом інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості» в сумі 235,5:

в тому числі по загальгному фонду 52,0 тис.грн., спеціальному фонду 183,5 тис.грн. 

VІІ. Міжбюджетні   трансферти

За 2021 рік сільським бюджетом громади отримано офіційних трансфертів з державного бюджету в сумі 39 791,8 тис.грн., в тому числі:

базова дотація 9 041,0 тис.грн.,

освітньої субвенції – 25 732,1 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 540,0 тис.грн.;

         субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,3 тис.грн.;

         субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 216,0 тис.грн.

         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 274,9 тис.грн.

          субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 325,8 тис. грн.

          інші субвенції з місцевого бюджету – 199,6 тис.грн.

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 370,1 тис.грн., в тому числі :

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –  2 370,1 тис.грн.;

VІІІ. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

          З сільського бюджету Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади у 2021 році фінансувалися 24 установи та заклади із штатною чисельністю на початок року  300,27 і станом на 31.12.2021 року 289,55 штатних одиниць тому числі :

     державне управління станом на 01 січня 2021 року штатна чисельність 49 штатних одиниць тстаном на 31 грудня 2021 року 49 штатних одиниць

 • 1  установа сільська рада (КПКВКМБ 0150) із штатною чисельністю 49 штаних одиниць;
 • 2 установи (КПКВКМБ 0160) відділ освіти, культури, сім»ї, туризму, молоді та спорту – 8 штатних одиниць, фінансовий відділ – 2 штатні одиниці всього 10 штатних одиниць.

       освіта станом на 01 січня 2021 року 241,27 штатних одиниць станом на 31 грудня 2021 року 231,30 штатних одиниць :

 • було 3 дитячі дошкільні заклади із чисельністю 45,1 штатних одиниць стало 2 дошкільні заклади із штатною чисельністю 38,15 штатних одиниць;
 • 7 закладів повної загальної середньої освіти із чисельністю 182,17 штатних одиниць стало 179,15 штатних одиниць;
 • 3 сільські бібліотеки із чисельністю 3 штатні одиниці;
 • 2 будинки культури із чисельністю 2 штатні одиниці ;
 • 6 клубних установ із чисеьністю 9 штатних одинць;

               

                              ІХ. Інша інформація

            На протязі 2021 року в ході роботи щодо складання , затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з сільського бюджету громади  порушень бюджетного законодавства не виявлено.

Начальник фінансового відділу                                Мирослава РАЦ

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі, (опора №169/2n) Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0034 га, (кадастровий номер 2123281000:01:007:0066), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії(код КВЦПЗ 14.02).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0005 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Дубриничі, (опора №169/2n) Ужгородського  району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  договір оренди землі.

    5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі, (опора №169/3n) Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0004 га, (кадастровий номер 2123281000:01:007:0065), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії(код КВЦПЗ 14.02).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0005 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Дубриничі, (опора №169/3n) Ужгородського  району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  договір оренди землі.

    5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі, (опора №169/4n) Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0005 га, (кадастровий номер 2123281000:01:008:0107), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії(код КВЦПЗ 14.02).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0005 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Дубриничі, (опора №169/4n) Ужгородського  району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  договір оренди землі.

    5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі, (опора №191) Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0011 га, (кадастровий номер 2123281000:01:007:0067), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії(код КВЦПЗ 14.02).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0011 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Дубриничі, (опора №191) Ужгородського  району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  договір оренди землі.

    5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі, (опора №169/5n) Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0011 га, (кадастровий номер 2123281000:02:006:0018), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії(код КВЦПЗ 14.02).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0011 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Дубриничі, (опора №169/5n) Ужгородського  району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  договір оренди землі.

    5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                         Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»»

       Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 05.01.2022 року №154-25/114, сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Дубриничі, (опора №169/1n) Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0011 га, (кадастровий номер 2123281000:02:006:0019), для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії(код КВЦПЗ 14.02).

      2. Надати в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0011 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Дубриничі, (опора №169/1n) Ужгородського  району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

     3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     4. Доручити сільському голові Лавер Л.І. укласти з ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  договір оренди землі.

    5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

     6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд  гр. Білак П.Ф.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Білака П.Ф, жит. с. Мирча , вул. ************, Ужгородського району  Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,1245  га в с. Мирча, вул. Рибарська, 18,  гр. Білаку Павлу Федоровичу, жит. с. Мирча, вул. ************, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Білаку Павлу Федоровичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,1245 га в с. Мирча, вул. Рибарська, 18, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:09:001:0085).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Богдан Г.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Богдан Г.М., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,2000 га в с. Малий Березний (за межами населеного пункту)  гр. Богдан Ганні Миколаївні,  жит. с. Малий Березний, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Богдан Ганні Миколаївні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,2000 га в  с. Малий Березний (за межами населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:03:004:0014).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Воробйов Р.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Воробйова Р.В., жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Воробйову Роману Володимировичу,  жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,3600 га в с. Новоселиця, урочище «Обучки»  Ужгородського району Закарпатської області.

      2.  Воробйову Роману Володимировичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для будівництва

індивідуальних гаражів  гр. Пида М.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пида М.М., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Пида Михайлу Михайловичу,  жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. **********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною  площею  0,0050 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, 133  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Пида Михайлу Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ганич В.І.»

        Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, пункту 21 розділу X «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ганич В.І.,  жит. с. Порошково, вул. ***********, Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

       1. Ганич Вірі Іванівні, жит. с. Порошково, вул. **********, Закарпатської області (ідентифікаційний код ***********) - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею  2,0000 га. в с. Новоселиця,  урочище «Коло скалки» Ужгородського району Закарпатської області, за рахунок земель комунальної власності припиненого КСГП «Ужанське».

      2. Ганич Вірі Іванівні матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

     3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд  гр. Гапак Л.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Гапак Л.П., жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району  Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,1407 га в с. Малий Березний, вул. Рінянська, 37,  гр. Гапак Ларисі Петрівні, жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Гапак Ларисі Петрівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,1407 га  с. Малий Березний, вул. Рінянська, 37, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:06:004:0034).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Гапак Л.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Гапак Л.П., жит. с. Малий Березний, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0400 га в с. Малий Березний, урочище «Під тополі»  гр. Гапак Ларисі Петрівні,  жит. с. Малий Березний, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Гапак Ларисі Петрівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0400 га в  с. Малий Березний, урочище «Під тополі» Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:002:0006).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність для

будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) гр. Горняк Л.Й.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Горняк Л.Й., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Горняк Любові Йосипівні (***********), жит. с. Дубриничі, вул. **********,  щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Центральна, 74 Ужгородського району Закарпатської області орієнтовною площею до 0,1200 га.  

        2. Горняк Любові Йосипівні матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Дан О.Й.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Дан О.Й., жит. м. Ужгород, вул. *****************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Дан Олександру Йонашовичу,  жит. м. Ужгород, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,8000 га, що розташовані на території с. Мирча, урочище «Біля хати»  Ужгородського району Закарпатської області.

      2.  Дан Олександру Йонашовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Зганич Г.М.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Зганич Г.М., жит. с. Чорноголова, ***,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Зганич Ганні Михайлівні (***********) жит. с. Чорноголова, ***, щодо земельної ділянки в с. Чорноголова, 314, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га за кадастровим номером 2120887200:09:001:0021.

     2. Зганич Ганні Михайлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Чорноголова, 314, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Ігнатко В.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ігнатко В.В., жит. с. Дубриничі, вул. ************** Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0588 га в с. Дубриничі (за межами населеного пункту)  гр. Ігнатко Вікторії Вікторівні (***********), жит. с. Дубриничі, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Ігнатко Вікторії Вікторівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0588 га в с. Дубриничі (за межами населеного пункту)  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:00:013:0001).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Ігнатко Е.С.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ігнатка Е.С.,  жит. м. Ужгород, вул. *********   Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0455 га в с. Дубриничі,  гр. Ігнатко Еммануїлу Степановичу,  жит. м. Ужгород, вул. **********  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Ігнатко Еммануїлу Степановичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0455 га в с. Дубриничі  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0129).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                      №  ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Катаниця М.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Катаниця М.Ю., жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Катаниця Марії Юріївні,  жит. с. Новоселиця, ***, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. *************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,2000 га в с. Новоселиця, урочище «Бондарьова пасіка», Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Катаниця Марії Юріївні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність для

будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) гр. Ковач О.Ю.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Ковача О.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Ковачу Остапу Юрійовичу (************), жит. с. Дубриничі, вул. ************,  щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Центральна, 6  Ужгородського району Закарпатської області орієнтовною площею до 0,2500 га.  

        2. Ковачу Остапу Юрійовичу матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

        3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

 Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

особистого селянського господарства  гр. Кузовков О.О.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузовкова  О.О., жит. м. Ужгород, вул. *************  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Кузовкову Олександру Олександровичу,  жит. м. Ужгород, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  1,4000 га, що розташовані на території  с. Новоселиця  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Кузовкову Олександру Олександровичу  матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Кузьма А.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кузьми А.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 1,1000 га в с. Малий Березний (за межами населеного пункту)  гр. Кузьма Аліні Василівні,  жит. с. Малий Березний, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Кузьма Аліні Василівні  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 1,1000 га в  с. Малий Березний (за межами населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:03:004:0013).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд  гр. Куцір Л.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Куцір Л.В., жит. с. Дубриничі, вул. **************, Ужгородського району  Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,0700  га в с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 11,  гр. Куцір Любомиру Васильовичу,  жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Куцір Любомиру Васильовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  пл. 0,0700 га  с. Дубриничі, вул. Гагаріна, 11, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:005:0137).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Липканич Е.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Липканича Е.М., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Липканичу Едуарду Михайловичу,  жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ************) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,0700 га в с. Дубриничі, урочище «Підгришево»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Липканичу Едуарду Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                   №  _____

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для індивідуального

садівництва  гр. Липканич Е.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Липканича Е.М., жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Липканичу Едуарду Михайловичу,  жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області (ідн.***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною  площею  до 0,0500 га., що розташована в с. Дубриничі, урочище «Підгришево» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Липканичу Едуарду Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                          Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Максимець М.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Максимець М.В., жит. м. Ужгород, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,4652 га в с. Дубриничі, вул. Центральна, 1  гр. Максимець Мирославі Василівні,  жит. м. Ужгород, вул. **************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Максимець Мирославі Василівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,4652 га с. Дубриничі, Центральна, 1, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:01:004:0059).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Павлович В.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Павлович В.М., жит. с. Пастілки, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0800 га в с. Пастілки, вул. Гагаріна  гр. Павловичу Валерію Миколайовичу (***********),  жит. с. Пастілки, вул. ***********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Павловичу Валерію Миколайовичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,0800 га с. Пастілки, вул. Гагаріна, Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:03:001:0022).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Пайдич М.Ю.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пайдича М.Ю., жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Пайдичу Михайлу Юрійовичу,  жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,5600 га в с. Новоселиця, урочище «Біля скалки»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Пайдичу Михайлу Юрійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про припинення права

 користування земельною

 ділянкою гр. Пеха В.В.»

      Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 140 Земельного Кодексу України та беручи до уваги протокол комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та природних ресурсів, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

         1. Припинити право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення пл. 0,3000 га в с. Смерекова, урочище «Мочилище» Ужгородського  району Закарпатської області, гр. Пеха Василю Васильовичу, за добровільною відмовою.

        2. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення пл. 0,3000 га в с. Смерекова, урочище «Мочилище» Ужгородського району Закарпатської області перевести в запас сільської ради.

        3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

    Сільський голова                                                                       Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                      №  ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Пилипий Р.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пилипий Р.М., жит. с. Дубриничі, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Пилипий Руслану Михайловичу,  жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. **********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,2300 га в с. Дубриничі, вул. Горб, Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Пилипий Руслану Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Пйоса В.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Пйоси В.М., жит. м. Перечин, вул. ************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,5000 га в с. Дубриничі (за межами населеного пункту)  гр. Пйоса Василю Михайловичу,  жит. м. Перечин, вул. ************  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Пйоса Василю Михайловичу  передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,5000 га в  с. Дубриничі (за межами населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123281000:02:008:0048).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                        Дубриничі                                      №  ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Ревта М.І.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Ревта М.І., жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Ревта Марії Іванівні,  жит. с. Малий Березний, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. **********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,1500 га в с. Малий Березний, ур. «Замлення» Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Ревта Марії Іванівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Рейпаші В.М.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Рейпаші В.М., жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2000 га в с. Новоселиця, (в межах населеного пункту)  гр. Рейпаші Василю Михайловичу,  жит. с. Новоселиця, **,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Рейпаші Василю Михайловичу передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2000 га в  с. Новоселиця, (в межах населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:05:002:0009).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність для

будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) гр. Тацин Р.В.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Тацин Р.В., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області та подані матеріали, сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Тацин Руслану Васильовичу (***********), жит. с. Дубриничі, вул. ***********,  щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Берег, 85  Ужгородського району Закарпатської області орієнтовною площею до 0,2100 га.  

  2. Тацин Руслану Васильовичу матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Тимко С.В.»

        Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, пункту 21 розділу X «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Тимка С.В.,  жит. с. Новоселиця, ** Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

       1. Тимко Сергію Валерійовичу, жит. с. Новоселиця, **, Ужгородського району  Закарпатської області (ідентифікаційний код ************) - надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею  0,2200 га. в с. Новоселиця,  урочище «Біля хати»(в межах населеного пункту) Ужгородського району Закарпатської області.

      2. Тимко Сергію Валерійовичу матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

     3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.)

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження технічної документації

 із землеустрою щодо встановлення

 (відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості) гр. Федачка М.Ю.»

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву гр. Федачки М.Ю., жит. с. Дубриничі, вул. *********,  Ужгородського району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), сільська рада  

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Федачці Марті Юріївні (************) жит. с. Дубриничі, вул. ************, щодо земельної ділянки в с. Дубриничі, вул. Млин, 3, Ужгородського району Закарпатської області  площею 0,2500 га за кадастровим номером 2123281000:01:006:0043.

     2. Федачці Марті Юріївні передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Дубриничі, вул. Млин, 3, Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

    3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Чома Н.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Чома Н.П., жит. с. Дубриничі, вул. *************, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Буківцьово, (за межами населеного пункту)  гр. Чома Надії Павлівні,  жит. с. Дубриничі, вул. *************,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Чома Надії Павлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в  с. Буківцьово, (за межами населеного пункту)  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120880400:01:001:0055).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Чома Н.П.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Чоми Н.П., жит. с. Дубриничі, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. Буківцьово, (за межами населеного пункту)  гр. Чома Надії Павлівні,  жит. с. Дубриничі, вул. **********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Чома Надії Павлівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га с. Буківцьово, (за межами населеного пункту)  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120880400:01:001:0055).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  _____

«Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для індивідуального садівництва  гр. Шулевка О.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Шулевки О.В., жит. с. Малий Березний, вул. ************ Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  пл. 0,0500 га в с. Малий Березний, вул. Дружби, б/н,  гр. Шулевка Олександрі Василівні (**********), жит. с. Малий Березний, вул. ***********  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Шулевка Олександрі Василівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва пл. 0,0500 га в с. Малий Березний, вул. Дружби, б/н  Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2120883600:07:003:0008).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                             Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

_____.2022                                         Дубриничі                                   №  ____

«Про затвердження проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського

господарства гр. Щербанич Г.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Щербанич Г.В., жит. с. Дубриничі, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2000 га в с. Новоселиця, урочище «Коло Тарного цеху»  гр. Щербанич Ганні Василівні,  жит. с. Дубриничі, вул. **********,  Ужгородського району  Закарпатської області.

       2. Щербанич Ганні Василівні передати безоплатно у власність земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2000 га в  с. Новоселиця, урочище «Коло Тарного цеху» Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123282000:03:010:0037).

      3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         _____.2022                                        Дубриничі                                         № ____

«Про надання дозволу на розробку

 проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність для ведення

 особистого селянського господарства

 гр. Яремчук І.В.»

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Яремчук І.В., жит. м. Ужгород, вул. ***********, Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

     1. Яремчук Ірині Вікторівні,  жит. м. Ужгород, вул. **********, Ужгородського району Закарпатської області (ідн. ***********) -  надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею  0,3000 га в с. Смерекова, урочище «Мочилище»  Ужгородського району Закарпатської області.

    2. Яремчук Ірині Вікторівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення.

    3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування, екології та  природних ресурсів (Герзанич В.М.).

Сільський голова                                                                                 Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Беряк Г.І.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Беряк Г.І., жит. с. Малий Березний, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському   закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитини: Беряк Андріяна Васильовича, ********** року народження  з _____.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Галагурич О.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Галагурич О.В., жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дітей в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Галагурич Миколу Сергійовича, ************ року народження та Галагурич Михайла Сергійовича, 20.11.2015 року народження  з ____.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Губкович В.С.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Губкович В.С., жит. с. Малий Березний, вул. ************  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Губкович Романа Андрійовича, ******** року народження  з _____.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Кирлик Ю.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Кирлика Ю.В., жит. с. Малий Березний, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Кирлик Алісу Юріївну, ********** року народження  з ____.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Сочка О.Я.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Сочка О.Я., жит. с. Дубриничі, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Сочка Аделіну Олександрівну, ********** року народження  з ____.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Малоберезнянському закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Станко М.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Станко М.В., жит. с. Малий Березний, вул. ***********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування його дитини в Малоберезнянському закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Малоберезнянському  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Станко Богдана Мар’яновича, ********* року народження  з ____.2022 року по 31.12.2022 року на 100%,  у зв’язку зі статусом учасника бойових дій.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2021                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Химинець М.І.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Химинець М.І., жит. с. Дубриничі, вул. *********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дитину: Сивоус Ольгу Іванівну, ********* року народження  з ____.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія

 VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____.2022                                         Дубриничі                                      №  _____

 

 «Про звільнення від батьківської плати за

харчування в Дубриницькому закладі 

дошкільної освіти Дубриницької сільської

ради Ужгородського району Закарпатської області

гр. Шинглович В.В.»

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» із внесеними змінами від 05.09.2017 року та розглянувши заяву гр. Шинглович В.В., жит. с. Дубриничі, вул. **********  Ужгородського району Закарпатської області про звільнення від батьківської плати за харчування її дитини в Дубриницькому закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Звільнити від батьківської плати за харчування  в Дубриницькому  закладі дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області дітей: Шинглович Андрія Андрійовича, ********** року народження  з _____.2022 року по 31.12.2022 року на 50%,  у зв’язку зі статусом багатодітної сім’ї.

        2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

   Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР