Blue Flower

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         24.12.2021                                        Дубриничі                                         № ___

Про затвердження Програми організації та забезпечення мобілізаційної

підготовки, територіальної оборони, призову на

строкову військову службу та військово-патріотичного

виховання населення Дубриницько-Малоберезнянської

територіальної громади на 2022 рік

 

         Відповідно до пункту 22 статті 26 та пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 43 Закону України від 5 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу», статті 18 Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-ХІІ «Про оборону України» (зі змінами), статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про територіальну оборону України, що затверджено Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»,  що затверджено Указом Президента України від 14 вересня 2020 року №392/2020, з метою підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій – виконавців мобілізаційних завдань, Дубриницька сільська рада

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити Програму організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання населення Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2022 рік, що додається.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

     

      Сільський голова                                                               Любов ЛАВЕР

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

  _____________________

  _____________________

ПРОГРАМА

організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Вступ

 

Програму організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених статтями 14, 15 Закону України „Про оборону України”, законів України „Про Збройні Сили України”, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року „Про нову редакцію Воєнної доктрини України”, затвердженого Указом Президента України від 24 вересня 2015 року №555/2015, Положення про територіальну оборону України,  затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1«Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України»:

Основним принципом Програми є сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, надання їм допомоги у матеріально-технічному забезпеченні.

 1. Загальні положення Програми

 

Розробленню цієї Програми передували пропозиції Міністерства оборони України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про подальший розвиток шефства над військовими частинами та установами, сприяння виконання завдань, які покладені на Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів із надання  шефської допомоги і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних та інших умов сприяння функціонуванню військових формувань для якісного здійснення ними оборони країни.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму

 

Розробці цієї Програми передував аналіз виконання наступних завдань:

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в особливий період;

забезпечення оперативного розгортання військ (сил), посилення охорони об’єктів 1 та 2 груп регіонального та місцевого значення, боротьба з  диверсійно – розвідувальними силами та незаконно утвореними озброєними формуваннями;

виконання вимог Закону України від 5 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами) щодо забезпечення проведення заходів призову громадян України на строкову військову службу на території відповідальності територіальної громади;

реформування Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі РТЦК та СП) ;

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації на території відповідальності.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і місцевого самоврядування територіальної громади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та фінансових можливостей.

Матеріально-технічне оснащення та підготовка Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не в повному обсязі відповідає сучасним вимогам.

Аналіз подій на сході України свідчить про те, що на Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та підрозділи територіальної оборони покладено виконання завдань,  а саме:

посилення охорони державного кордону;

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій;

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади;

боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними формуваннями;

підтримання безпеки і правопорядку в районі відповідальності;

виконання завдань комендантської служби в районі відповідальності, потребує високої підготовки військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони.

Проблемним питанням також залишається стан засобів зв’язку та забезпеченість засобами автоматизованого управління структурних  підрозділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та проведення капітального ремонту майнового комплексу.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів до заходів матеріально – технічного забезпечення та підготовки Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів , вирішення завдань щодо покращення матеріально – технічного забезпечення може бути досягнуто завдяки повному виконанню ресурсного забезпечення Програми.

 1. Мета Програми

 

Метою розроблення Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, зокрема забезпечення проведення заходів мобілізації людських, транспортних ресурсів на території відповідальності, підготовка бази мобілізаційного розгортання та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони, які формуються на території відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забезпечення заходів призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації.

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем, строки

та етапи виконання Програми

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки особового складу Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підрозділів територіальної оборони, забезпечення їх матеріально-технічними засобами, а саме:

створення польового табору для розміщення та підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними засобами;

виконання заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони;

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення ПММ, виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони;

забезпечення роботи посадових осіб штабу району територіальної оборони необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами та переміщення оперативного складу на визначені пункти управляння.

проведення поточного ремонту будівлі РТЦК та СП;

проведення обслуговування газової котельні, системи опалення та їх поточний ремонт;

придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (в т.ч. програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки), активного мережевого та телекомунікаційного обладнання

придбання меблів;

обладнання будівлі РТЦК СП пандусом для прийому людей з обмеженими можливостями здоров’я, придбання та встановлення турнікета для прохідної і рецепшена для прийому громадян;

придбання технічних засобів пропаганди, виготовлення (придбання) засобів наочної агітації;

придбання та встановлення системи відеонагляду;

придбання та встановлення охоронної та пожежної сигналізації.

виконання заходів призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України;

здійснення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до місць проведення навчальних зборів;

виконання заходів з підготовки підрозділів;

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони (перевезення особового складу);

Виконання Програми здійснюється протягом чотирьох років.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу:

- забезпечити виконання  заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації;

           - забезпечити проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби;

         - здійснити обладнання польового табору, забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними засобами, якісну підготовку військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони;

- здійснити обладнання Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними засобами;

- забезпечити виконання заходів призову на строкову військову службу та якісне виконання Закону України від 5 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами) на території відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок  коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, наведених у додатку 2 до Програми.

 1. Завдання та результативні показники Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до Програми.

Завдання 1. Створення польового табору місць розташування підрозділів територіальної оборони.

Дообладнання наметів (для проживання особового складу  (закупівля печей для обігріву палаток, закупівля генераторів, для освітлення польового табору, бензопил, мотокос бензинових, обладнання настилів для відпочинку особового складу, обладнання освітлення, обладнання місць загального користування, інженерне обладнання польового табору, обладнання місць для зберігання майна та зброї. 

Закупівля сучасних засобів зв’язку.

Проведення зборів з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони. проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення ПММ, виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони.

Передбачається, що реалізація основних завдань Програми дасть змогу гарантовано здійснити створення польового табору, забезпечити особовий склад необхідними матеріально-технічними засобами, забезпечити необхідну  підготовку військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів територіальної оборони.

  Завдання 2. Забезпечення роботи посадових осіб штабу району територіальної оборони в районі відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконання завдання потребує фінансування районного бюджету та бюджету територіальної громади для забезпечення посадових осіб штабу району територіальної оборони № 1 (Ужгородський район) необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами, що надають змогу посадовим особам штабу  району територіальної оборони № 1 (Ужгородський район) гарантовано здійснити управління підрозділами територіальної оборони під час виконання завдань територіальної оборони з:

посилення охорони державного кордону;

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій;

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади;

боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними формуваннями;

виконання завдань комендантської служби в районі відповідальності.

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми до 2023 року забезпечить:

 створення та обладнання польового табору для підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони;

 особовий склад підрозділу територіальної оборони необхідними матеріально-технічними засобами;

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони;

роботу посадових осіб штабу району територіальної оборони.

Завдання 3.Надання шефської допомоги зматеріально технічного забезпечення Ужгородського РТЦК та СП для проведення відновлювальних (поточних ремонтних) робіт будівлі і приміщень , оснащення  необхідними засобами для здійснення функціонування та виконання завдань за призначенням, а саме:

- проведення поточного ремонту будівлі та приміщень Ужгородського РТЦК та СП, заміна сантехніки, придбання меблів та майна КЕС, обладнання будівлі ОМТЦК та СП пандусом для прийому людей з обмеженими можливостями здоров’я, придбання та встановлення турнікета для прохідної і рецепшена, придбання та встановлення системи відеонагляду, охоронної та пожежної сигналізації .

Завдання 4.Забезпечення заходів призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України.

Завдання 5.Забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційно - оборонної роботи, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, вдосконалення бази мобілізаційного розгортання.

Завдання 6. Забезпечення заходів військово-патріотичного виховання населення та допризовної, призовної молоді. Пропаганда та рекламування військової служби, підвищення її престижу, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми забезпечить:

особовий склад Ужгородського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідними матеріально-технічними засобами;

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з особовим складом Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

   роботу посадових осіб Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідними засобами зв’язку;

організацію призову на строкову військову службу;

підвищення мотивації серед громадян України, які мешкають на території відповідальності Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проходження громадянами військової служби.

 

6. Система управління та контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється головою  Дубриницької територіальної громади.

Виконавцем Програми є Ужгородський районного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Виконавець Програми до 01 лютого 2022 року узагальнює інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт, який подається до територіальної громади на розгляд сесії.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Найменування Програми

Програма організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Підстава для розроблення Програми

Закон України від 5.03.1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу».

Закон України від 6.12.1991 року № 1932-XII „Про оборону України”,Положення про територіальну оборону України, затверджене Указом Президента України від 23.09.2016 року № 406/2016, рішення Ради національної безпеки і оборони України від    14.09.2020 року „Про Стратегію  національної безпеки України”, затверджене Указом Президента України від 14.09.2020 року №392/2020, спільна директива МО України та Генерального штабу ЗСУ від 30.01.2018 року  № Д-322/1/1 „Про проведення організаційних заходів у ЗСУ”.

Ініціатори розроблення Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Дубриницька територіальна громада

Розробник Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Дубриницька територіальна громада

Співрозробник Програми

Голова Дубриницької територіальної громади

Відповідальні виконавці Програми

Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Дубриницька територіальна громада

Строки реалізації Програми

2022 рік

Джерела фінансування Програми

Бюджет Дубриницької територіальної громади, інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

100,0 тис. гривень.

у тому числі за рахунок коштів бюджету громади

100,0 тис. гривень.

 

                                                                                                            Додаток 2

                                                                                                           до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони,  призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Дубриницької територіальної громади на 2022рік

Військовий комісар

Обсяг коштів,

які пропонується залучити для виконання

Програми

Рік виконання

Всього витрат на виконання Програми,

тис. гривень

2022 рік

2022  рік

Обсяг ресурсів всього

(тис. грн.), у тому числі:

100,0

100,0

Бюджет Дубриницької територіальної громади

100,0

100,0

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

                                                                

Про план роботи Дубриницької сільської ради

та її виконавчого комітету на 2022 рік 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2022 році, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити план роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік  (додається).

2.     Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи. 

3.     Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.)

Сільський голова                                                                    Любов ЛАВЕР

                                                                                             

 Додаток

                                                                                                     до рішення  сільської  ради

                                                                                                 від __.12.2021року

                                                                               №___

ПЛАН  РОБОТИ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ТА  ЇЇ  ВИКОНАВЧОГО

КОМІТЕТУ  НА  2022 РІК

1.ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

І квартал

1.Про  звіт щодо виконання сільського бюджету за 2021 рік

2. Про виконання Плану соціально - економічного розвитку сільської ради за 2021 рік.

3.Про звіти  начальників відділів та керівників сільських

комунальних установ.

4. Різне.

ІІ квартал

1.Про затвердження  звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 року

2. Про встановлення на території Дубриницької сільської ради податків на 2023 рік.

3. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради на  2022 рік”.

4. Різне.

ІІІ квартал

1.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя  2022 року

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на  2022 рік”.

3.Різне.

                                        

ІV квартал

1.Про затвердження  звіту про виконання  сільського бюджету за 9 місяців 2022 року.

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради на  2022 рік”.

3. Про бюджет сільської ради  на 2023 рік.

4. Про план роботи Дубриницької сільської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік.

5.Різне.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННІ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2022 році

 січень

1.      Про виконання бюджету  сільської ради за 2021 рік.

2.      Про виконання комплексної Програми «Турбота» за 2021 рік.

3.       Про організацію громадських робіт на території Дубриницької сільської ради в 2022 році.

лютий

1.  Про  заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення у 2021 році.

2. Про роботу  щодо військового обліку та реєстрації громадян сільської ради.

березень

1.  Про соціальний захист ветеранів війни і праці, інвалідів,  учасників бойових дій,

малозабезпечених та багатодітних сімей, одиноких матерів та внутрішньо-переміщених осіб.

2. Про наведення санітарного порядку на території сільської ради, утримання в належному

стані кладовищ та інших місць поховання.

квітень

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 року.

2.Про відзначення Дня Перемоги на території сільської ради.

 3. Про організацію боротьби з амброзією полинолистою  та іншими бур′янами на території сільської ради.

травень 

 • Про роботу відділу ОКСМС Дубриницької с/р.
 • Про організацію оздоровлення дітей   і підлітків влітку 2022 року.                                                                 

                                                                 червень

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років.                                                            

липень 

1.Про виконання сільського бюджету за І півріччя  2022 року.                                                                   

серпень 

1.Про стан розрахунків по платі за землю, в тому числі  за оренду землі державної  та

комунальної власності.                                     

2. Про виконання Закону України «Про охорону дитинства» та роботу із сім′ями, в яких виховуються діти .                                                                                                                                                

3.Про звіт сімейного лікаря про медичне обслуговування населення сільської ради.   

4.  Про організацію харчування дітей в  закладах дошкільної та шкільної освіти.                                                                             

вересень 

1. Про хід виконання Програм прийнятих сільською радою.

жовтень 

1. Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2022 року.

 2. Про стан надомного обслуговування  громадян на території сільської ради.

 4. Про заходи по боротьбі зі сніговими заметами на дорогах в населених пунктах сільської ради.

листопад

 1. Про роботу ГІСД при виконкомі сільської ради.

 2.  Про роботу Центру дозвілля та культури.                                                                                

Грудень

 1. Про підготовку та прийняття бюджету сільської ради  на 2023 рік.

 2. Про роботу адмінкомісії при виконкомі сільської ради. 

       

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

      1. Діловодство постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської ради.

       2.   Аналіз протоколів постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської   ради.

       3.   Діловодство з організації та ведення справ по зверненнях громадян.      

                      4.  НАВЧАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,

                                              ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                      

1. Семінари-наради з головами постійних комісій сільської ради VІІІ скликання.

2. Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради

3. Проведення короткотермінових семінарів з питань етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради.

4. Вивчення потреби в навчанні та підвищенні кваліфікації керівників і працівників сільської ради.

5. Організація роботи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

6. Організаційні заходи щодо нагородження та відзначення працівників  установ сільської ради та депутатів сільської ради.

                  

                       5. ЗАХОДИ, ПОВ′ЯЗАНІ ІЗ  ВІДЗНАЧЕННЯМ  ЗНАМЕННИХ ДАТ,

                                        ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ІНШИХ ПОДІЙ 

                            ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ У ЗВ´ЯЗКУ З ВІДЗНАЧЕННЯМ:

        Різдва Христового                                                                                    07.01

        Міжнародного жіночого дня                                                                                                 08.03

        Дня землевпорядника                                                          12.03

        Дня довкілля                                                                         16.04

        Дня Чорнобильської трагедії                                                                                           26.04

        Дня Матері                                                                             08.05

       Дня Перемоги                                                                          09.05    

        Міжнародного дня захисту дітей                                                                                                 01.06

        Дня медичного працівника                                                                                      19.06

        Дня скорботи та вшанування пам′яті жертв війни в Україні                                                                                             22.06

        Дня молоді                                                                               26.06         

        Дня Конституції України                                                                                            28.06

        Дня працівників торгівлі                                                                                             24.07

        Дня Державного Прапора України                                                                                             23.08

        Дня незалежності України                                                                                             24.08

        Дня знань                                                                                  01.09

        Дня підприємця                                                                                          04.09

        Дня бібліотеки                                                                                            30.09

        Дня людей похилого віку                                                                                                        01.10

        Дня вчителя                                                                                  04.10    

        Дня Захисника України                                                                                                 14.10

        Дня працівників соціальної сфери                                                                                                     04.11

        Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів

        народного мистецтва                                                                                              09.11

        Дня працівників сільського господарства                                                                                         18.11

День громади                                                                                        26.11

        Міжнародного дня  інвалідів                                                                                                 03.12

        Дня Збройних сил України                                                                                                  06.12

        Дня місцевого самоврядування                                                                                     07.12

        Дня Святого Миколая                                                                                                 19.12

       Різдва                                                                                  25.12

        Новорічний бал-маскарад                                                                                                 31.12.

     Секретар сільської ради                                                     Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

Про затвердження розпорядження сільського

голови від 16.12.2021 року №116

«Про затвердження протоколу

електронного аукціону на продовження

договору оренди майна комунальної

власності – частини приміщення будівлі

клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться

за адресою: Закарпатська обл.,

Ужгородський район, с.Новоселиця, 87»

 

               Відповідно до статей 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись пунктами 78 та 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2020 року №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”, розглянувши розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №116 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87», на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

           1. Затвердити розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №116 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87»  (додається).                                                                                                                 

            2. Передати в оренду акціонерному товариству «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка, 18 частину приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87 з метою його використання для розміщення автоматичної телефонної станції (АТС)

терміном на 5 років з місячною орендною платою – 1476,67 грн., визначеною за результатами проведення аукціону.

            3. Уповноважити сільського голову Лавер Л.І. на укладення та підписання з акціонерним товариством «Укртелеком» договору оренди майна комунальної власності – частини приміщення будівлі клубу площею 28,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Новоселиця, 87.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

Про затвердження розпорядження сільського

голови від 16.12.2021 року №117

«Про затвердження протоколу

електронного аукціону на продовження

договору оренди майна комунальної

власності – частини димової труби та

майданчика під нею площею 5,0 м.кв.

Малоберезнянського закладу загальної

середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться

за адресою: Закарпатська обл.,

Ужгородський район, с.Малий Березний,

вул.Дружби, 28»

 

               Відповідно до статей 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись пунктами 78 та 81 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2020 року №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”, розглянувши розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №117 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини димової труби та майданчика під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28», на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

           1. Затвердити розпорядження сільського голови від 16.12.2021 року №117 «Про затвердження протоколу електронного аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності – частини димової труби та майданчика під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28»  (додається).                                                                                                                 

            2. Передати в оренду приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: м.Київ, вулиця Лейпцизька, 15 майно комунальної власності - частину димової труби та майданчик під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28 з метою його використання для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, обладнання стільникового рухомого (мобільного) зв’язку терміном на 5 років з місячною орендною платою – 3856,66 грн., визначеною за результатами проведення аукціону.

             3. Уповноважити сільського голову Лавер Л.І. на укладення та підписання з приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» договору оренди майна комунальної власності – частини димової труби та майданчика під нею площею 5,0 м.кв. Малоберезнянського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Малий Березний, вул.Дружби, 28.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

        _____2021                                         Дубриничі                                 №  ____

Про створення Дубриницької сільської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Відповідно до вимог пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11.03.2015 № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на території Дубриницької сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 • Створити Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 • Затвердити Положення про Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (додається).
 • Cтруктурним підрозділам Дубриницької сільської ради забезпечити реалізацію заходів, передбаченим даним Положенням.
 • Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Домерецького І.Р.)

Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 

                                                                           ДОДАТОК

до рішення Дубриницької сільської ради

від       12.2021 р. №     

                                           ПОЛОЖЕННЯ

про Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

1.   Загальна частина.

 • Положення про Дубриницьку сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – селищна ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.
 • Основною метою створення і функціонування сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ є здійснення заходів щодо захисту населення і територій територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
 • У цьому Положенні термін «ланка» вживається у значенні складової частини територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Закарпатської області, що створюється в Дубриницько-Малоберезнянській територіальній громаді, і до якої входять органи управління і підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11 та Положенням про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Закарпатської області.
 • Метою створення ланки є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на території Дубриницької сільської ради.

2.                                                                                                         Завданням ланки є:

 • забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;
 • організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • планування заходів цивільного захисту;

 

 • організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
 • проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризику їх виникнення на території громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозованих даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
 • ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
 • навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців Дубриницької сільської ради, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;
 • здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;
 • створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
 • інші завдання, визначені законом.

3.   Керівництво та загальна структура Дубриницької сільської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи

цивільного захисту.

 

 • Керівництво Дубриницькою сільською ланкою територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснює Дубриницький сільський голова.
 • Сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ має два рівні: місцевий та об’єктовий.
 • на місцевому рівні:

чергові служби виконавчого комітету сільської ради (диспетчерська служба);

 

 • на об’єктовому рівні:

чергові (диспетчерські) служби суб’єктів господарювання (у разі їх створення).

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів державної влади.

 • Сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

4.   Органи управління та сили цивільного захисту.

 

 • У складі сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.
 • Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту є:

на місцевому рівні – виконавчий комітет сільської ради, відділ з питань архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Дубриницької сільської ради, підрозділ територіального органу ДСНС України у Закарпатській області;

на об’єктовому рівні – органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

 • Координаційними органами є:

на місцевому рівні – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сільської ради;

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

 • До складу сил цивільного захисту сільської ланки ТГ входять: місцеві пожежні команди-1;

добровільні формування цивільного захисту; муніципальна інспекція.

 • До складу сил цивільного захисту, які знаходяться на території ТГ входять:

Районний сектор ГУ ДСНС у Закарпатській області;.

 

Відділення екстреної медичної допомоги;

Дубриницький відділок Нацполіції ГУ НП у Закарпатській області

5.     Режими функціонування.

 

 • Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території територіальної громади встановлюється один із таких режимів функціонування сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ :

повсякденного функціонування; підвищеної готовності; надзвичайної ситуації; надзвичайного стану.

 • В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій селищна ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонує в режимі повсякденного функціонування.
 • Підставами для тимчасового введення в межах територіальної громади для сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
 • Підставами для тимчасового введення для сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ режиму надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

 • Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням голови.

У період дії надзвичайного стану в разі його введення сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами України.

В особливий період сільська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами України.

6.     Планування діяльності сільської ланки територіальної

підсистеми ЄДС ЦЗ .

 • Для організації діяльності сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ розпорядженням сільського голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

 

 • Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.
 • З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.
 • З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани взаємодії.
 • Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснюється підрозділом територіального органу ДСНС України у Закарпатській області.

7.     Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

8.

7.1. Проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризику їх виникнення на території громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозованих даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

З метою забезпечення здійснення заходів у селищній ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

8.   Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

 • Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється органами місцевої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності.
 • Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до селищної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення і забезпечується шляхом використання автоматизованої системи оповіщення цивільного захисту, локальних та об’єктових систем оповіщення.
 • Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності органів управління, здійснюється черговою службою підрозділу цивільного захисту обласної державної адміністрації, райдержадміністрацією.
 • Сектор з питань цивільного захисту населення у ході взаємодії з органами вищого рівня забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової

 

інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

Система оповіщення складається із загальнодержавної, регіональної, місцевої та об’єктових систем оповіщення.

Місцева система оповіщення функціонує на місцевому рівні (у селі, старостатах громади) для забезпечення прийому та передачі сигналів і повідомлень від регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення та оповіщення підприємств, установ і організації, місць з масовим перебуванням людей та населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Оповіщення забезпечується шляхом:

використання місцевого проводового та ефірного радіомовлення, автоматичної телефонної мережі;

автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (використання пристроїв автоматичного дозвону з можливостями використання мобільного зв’язку);

функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та ФМ приймачів для передачі інформації з питань цивільного захисту.

Оповіщення організовується за схемою, яка затверджується розпорядженням сільського голови.

Для оперативного проведення оповіщення посадових осіб органів управління цивільного захисту складаються списки оповіщення:

керівництва у сфері цивільного захисту; членів місцевої комісії з питань ТЕБ та НС; членів місцевої комісій з питань евакуації; керівників сил цивільного захисту;

старост.

Для оповіщення населених пунктів де відсутнє проводове мовлення у приміщеннях органів місцевого самоврядування, адміністративних будівлях, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, закладах соціального захисту населення та в місцях з масовим перебуванням людей встановлюються радіоприймачі відповідного діапазону, гучномовні пристрої, а у разі їх відсутності використовуються засоби мобільного зв’язку та подворовий обхід населення.

9.   Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

 

 • Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту у сільській ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 • Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ

 

територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 • Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається перший заступник сільського голови, а у разі невідкладних дій – керівник суб’єкту господарювання.
 • До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.
 • Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 • У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи територіального органу ДСНС України у Закарпатській області, які розташовані в територіальній громаді, надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.
 • До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 • Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання територіальної громади, які їх створюють.

10.   Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту.

 

 • З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у сільській ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

 

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

 • Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні – між виконавчим комітетом сільської ради, силами цивільного захисту, а також суб’єктами господарювання.
 • З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговими службами облдержадміністрації, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України у Закарпатській області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.
 • Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником селищної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

11.   Забезпечення фінансування в сільській ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ .

11.1. Забезпечення фінансування в селищній ланці територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

Дубриницької сільської ради                                          Віктор ДЖУПІНА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

Про вилучення з оперативного управління

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради комунального майна       

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

         1. Вилучити з оперативного управління  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради колишню будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Дружби, 5

         2. У зв’язку з прийняттям цього рішення рядок 2 Переліку нерухомого майна, яке передається в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради, затвердженому рішенням сільської ради від 29.06.2021 року №529 “Про передачу в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-санітарної  допомоги” Дубриницької сільської ради комунального майна” вилучити.

     3. Дубриницькій сільській раді забезпечити утримання та використання вказаної будівлі для розміщення структурних підрозділів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

                                                                  ПРОЕКТ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ  сесія VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

           _____________                              Дубриничі                        №  _______

Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської сільської

територіальної громади

на 2022 рік

07536000000

 (код бюджету)

    Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Дубриницька сільська рада  в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2022 рік:

- доходи сільського бюджету  у сумі 64688000 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 59258000 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 330 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 64688000   гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 59258000  гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 5280000 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету у сумі  250 000  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з сільського бюджету у сумі 400 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 150 000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду сільського бюджету -  250 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;

           - оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 38 000 гривень, що становить, 0,6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

            - резервний фонд сільського бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15   Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення, спрямовуються на надання кредитів з сільського бюджету  індивідуальним сільським забудовникам.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів Дубриницької сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Дубриницькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про сільський бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і  послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах  встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією  сільської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,промисловості,підприємництва та сфери послуг, у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

12.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2022 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2022 рік.

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

13.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації  фінансовому відділу сільської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету на 2022 рік;

14.Установити, що в процесі виконання сільського бюджету  перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є невід'ємною частиною.

17. Оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                Любов ЛАВЕР

Пояснювальна записка до

проекту бюджету Дубриницько-Малоберезнянської

 територіальної громади на 2022 рік

 

Проект бюджету на 2022 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, соціального розвитку країни, регіональних та державних цільових програм.

 

Прогноз показників сільського бюджету за основними видами доходів та видатків на 2022 рік

 

Дохідна частина проекту сільського бюджету на 2022 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”.

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету враховано основні показники економічного і соціального розвитку громади на 2022 рік, фактичне виконання доходів за 2021рік та очікуване виконання за 2022 рік.

Доходи бюджету  Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік

Обсяг ресурсу загального фонду  бюджету  територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 64538,0 тис. грн., із них: податки, збори (обов’язкові платежі) у сумі 25344,7 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевих бюджетів – 27613,5 тис.грн., базова дотація – 10130,2 тис.грн, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджетуї – 965,8 тис.грн., дотація з місцевого бюджету на на проведення  розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносіїв, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 191,3 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 112,5 тис.грн..

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів)  сільського бюджету прогнозується у сумі 25344,7 тис. гривень., що більше очікуваних надходжень 2021 року на  0,9 відсотків.

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом доходів сільського бюджету, питома вага його в доходах загального та спеціального фондів бюджету (без трансфертів) становитиме – 11500,0 тис.грн., це становить 45 відсотка доходів загального фонду (без трансфертів)   Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до сільського бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 64,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території сільської територіальної громади.

На 2022 рік  податок на доходи фізичних осіб спрогнозований у сумі 11500,0  тис. грн., що становить  101,5 відс. очікуваних надходжень за 2022 рік.

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6 500,0 грн та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників. 

Вагомим  джерелом  доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. Прогнозна сума податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік становить  11500 тис.грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2021 році на 0,9 відсотка.

Ще одним важливим джерелом доходів  сільського бюджету є земельний податок. Згідно розрахунку прогнозована сума змельного податку плати за землю на 2022 рік становитиме 4000,0 тис.грн.

Динаміка надходжень плати за землю до сільського бюджету

                                                                                                                тис.грн

 

Фактичні надходження

2021 року

Очікуване 2022 року

  Прогноз

2022 року

Сільський  бюджет

3429,0

4000,0

4000,0

Відсоток до попереднього року

 

101,0

101,0

В спеціальному фонді сільського бюджету на 2022 рік прогнозуються виключно власні надходження бюджетних установ у сумі 330,0 тис.грн. У прогнозних надходженнях на 2022 рік .

                                Видатки  бюджету територіальної громади

         Розрахунок видатків  бюджету територіальної громади здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2022 рік”, з врахуванням:

         розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року 6500 гривні та з 1 жовтня 2022 року – 6700 гривні.

                розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 1 січня 2022 року 2893 грн., з жовтня 2022 року – 2982грн.

         Сільською радою  здійснено розрахунок мінімальної потреби в коштах на утримання установ бюджетної сфери у 2022 році. До розрахунку враховано ріст фонду заробітної плати згідно чинного законодавства та всі інші видатки на рівні бюджету 2021 року.

                Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік передбачено у сумі 59258,0 тис.грн.      

Нижче наведено дані   планових показників загального фонду  бюджету територіальної громади на 2022 рік  у розрізі галузей бюджетної сфери.

Прогноз видатків загального фонду  бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

 

Назва галузі

 

Проект на 2022 (тис.грн.)

 

Питома вага у загальному обсязі, %

Освіта

36036,0,0

61,0

Охорона здоров’я

270,0

0,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

230,0

0,10

Культура і мистецтво

1680,0

2,8

Органи управління

20450,0

34,5

У проекті бюджету на 2022 рік для сільської ради передбачено видатки у сумі  20450,0  тис. грн.,  в т.ч.:

- видатки на утримання органів місцевого самоврядуванняапарату сільської ради – в сумі 17180,0 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями – 12700,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 430,0 тис.грн.;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров′я передбачено 220,0 тис.грн., в тому числі: на первинну медичну допомогу населення, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в сумі 220,0 тис.грн.;

- надання соціальних гарантій інвалідам, та громадянам похилого віку     – 80,0 тис.грн.;

 - на фінансування програми проведення культурно-мистецьких заходів передбачено кошти в сумі 200,0 тис.грн.;

- на організацію благоустрою в населених пунктах громади – 1520,0 тис.грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 720,0 тис.грн.;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури передбачено 2800,0 тис.грн.

 У проекті бюджету на 2022 рік відділу освіти, культури, сім′ї, молоді, спорту  передбачено кошти в сумі 36036,0 тис.грн.

 У зазначеному обсязі по загальному фонду заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів в сумі 27613,5 тис. грн.

На фінансування галузі «Культура і мистецтво» передбачено бюджетом 1680,0 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1665,0 тис.грн., що становить 99,1 відс. загальної суми; на оплату комунальних послуг

      Додаток № 1 до рішення  Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
      від _____ грудня 2021 року №_____
Доходи сілського бюджету на 2022 рік
07536000000        
( код бюджету)        
          грн
Код Найменування  згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 24 923 500 24 923 500    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   24 923 500 24 923 500    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11 500 000 11 500 000    
11010100  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11 000 000 11 000 000    
11010200  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 500 000 500 000    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1 400 000 1 400 000    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1 400 000 1 400 000    
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  650 000 650 000    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  750 000 750 000    
14000000  Внутрішні податки на товари та послуги   1 974 000 1 974 000    
14021900 Акцизний податок з виробленого в Україні пального  400 000 400 000    
14031900 Акцизний податок з ввезеного в Україну пального   874 000 874 000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  700 000 700 000    
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України  10 049 500 10 049 500    
18010000 Податок на майно  7 246 000 7 246 000    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  20 000 20 000    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  20 000 20 000    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  125 000 125 000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  1 250 000 1 250 000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  4 000 000 4 000 000    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1 500 000 1 500 000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  201 000 201 000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  120 000 120 000    
18011100  Транспортний податок з юридичних осіб 10 000 10 000    
18030000 Туристичний збір  500 500    
18030200  Туристичний збір, сплачений фізичними особами  500 500    
18050000 Єдиний податок   2 803 000 2 803 000    
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  63 000 63 000    
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  2 740 000 2 740 000    
20000000 Неподаткові надходження 751 200 421 200 330 000  
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  6 000 6 000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 285 200 285 200    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 185 000 185 000    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 10 000 10 000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  175 000 175 000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 100 000 100 000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 100 000 100 000    
22090000  Державне мито   200 200    
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   200 200    
24000000 Інші неподаткові надходження 130 000 130 000    
24060000 Інші надходження 130 000 130 000    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 133 000 133 000    
25000000  Власні надходження бюджетних установ   330 000   330 000  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 330 000   330 000  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  330 000   330 000  
  Разом доходів 25 674 700 25 344 700 330 000  
40000000 Офіційні трансферти  39 013 300 39 013 300    
41000000 Від органів державного управління 39 013 300 39 013 300    
41020000 Дотації з державного бюджету 10 130 200 10 130 200    
41020100 Базова дотація  10 130 200 10 130 200    
41030000  Субвенції  з державного бюджету іншим місцевим бюджетам 27 613 500 27 613 500    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  27 613 500 27 613 500    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 157 100 1 157 100    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 965 800 965 800    
41040500 Дотація з місцевого бюджету на на проведення  розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносіїв, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 191 300 191 300    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 112 500 112 500    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на  надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 112 500 112 500    
  Усього доходів 64 688 000 64 358 000 330 000  
           
                   Секретар  ради                                        Марина МИЦОДА        
           
           
         
           
           
             
        Додаток № 2
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади на 2022 рік»
 
        від"_____" грудня 2021 року №
Фінансування сільського бюджету на 2022 рік  
  07536000000        
  (код бюджету)          
  грн.  
Код Найменування згідно з
Класифікацією фінансування
бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
  Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішнє фінансування    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
  Фінансування за типом боргового зобов'язання  
600000 Фінансування за активними операціями    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
602000 Зміни обсягів готівкових коштів    -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -4 950 000,00 4 950 000,00 4 950 000  
             
             
             
  Секретар ради                                                Марина МИЦОДА    
             
             
             
             
                    Додаток № 3
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
                          від"____" грудня 2021 року № ____
Розподіл видатків бюджету Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2022 рік за головними розпорядниками коштів
07536000000                            
(код бюджету)                           грн
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевого
бюджету
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 20 450 000 20 450 000 13 000 000 1 150 000   3 950 000 3 950 000       3 950 000 24 400 000
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 20 450 000 20 450 000 13 000 000 1 150 000   3 950 000 3 950 000       3 950 000 24 400 000
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 17 180 000 17 180 000 13 000 000 430 000   1 150 000 1 150 000       1 150 000 18 330 000
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 220 000 220 000                   220 000
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000 50 000                   50 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 520 000 1 520 000   720 000               1 520 000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою" 30 000 30 000                   30 000
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 50 000 50 000                   50 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 400 000 1 400 000       2 800 000 2 800 000       2 800 000 4 200 000
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник) 37 716 000 37 716 000 29 838 900 755 000   1 330 000 1 000 000 330 000     1 000 000 39 046 000
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник) 37 716 000 37 716 000 29 838 900 755 000   1 330 000 1 000 000 330 000     1 000 000 39 046 000
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1 400 000 1 400 000 1 071 000                 1 400 000
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 400 000 4 400 000 3 020 000 225 000   1 300 000 1 000 000 300 000     1 000 000 5 700 000
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  2 510 000 2 510 000 2 000 000 510 000   30 000   30 000       2 540 000
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної освіти  27 613 500 27 613 500 22 513 500                 27 613 500
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 112 500 112 500 84 700   27 800             112 500
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 380 000 380 000 305 000                 380 000
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1 100 000 1 100 000 860 000 20 000               1 100 000
0614082 4082 0829  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
200 000 200 000                   200 000
0800000 08   Управління соціального захисту населення  230 000 230 000                   230 000
0810000 08   Управління соціального захисту населення  230 000 230 000                   230 000
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах                        
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 80 000 80 000                   80 000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 150 000 150 000                   150 000
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник) 862 000 862 000 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 862 000
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець) 862 000 862 000 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 862 000
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 852 000 852 000 660 000     0           852 000
3718710 8710 0133 Резевний фонд  10 000                     10 000
      Разом видатків 59 258 000 59 248 000 43 498 900 1 905 000 0 5 280 000 4 950 000 330 000 0 0 4 950 000 64 538 000
                               
                               
      Секретар ради                                             Марина МИЦОДА      
                               
                               
                               
                               
                               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
усього у тому
числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник) 150 000 250 000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 400000
0110000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець) 150 000 250 000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 400000
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 150 000 250 000   400000       0       400000
3700000 37   Фінансове управління (головний розпорядник)           -250 000   -250 000       -250 000
3710000 37   Фінансове управління (відповідальний виконавець)           -250 000   -250 000       -250 000
3708832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі           -250 000   -250 000       -250 000
                               
      Всього  150 000 250 000 0 400 000 0 -250 000 0 -250 000 0 0 0 150 000
                               
                               
                               
    Секретар ради                 Марина МИЦОДА    
                               
                               
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету    
Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:    
Х Х загальний фонд    
Х Х спеціальний фонд    
         
Секретар ради                                      Марина МИЦОДА    
         
         
         
         
         
          Додаток № 6                                                                                         до рішення  Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік»
до рішення Дубриницької сільської ради
              від"____" грудня 2021 року №______
        ОБСЯГИ          
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у  2022 році 
07536000000                
(код бюджету)               гривень
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування інвестиційного проекту Загальнаперіод реалізації проекту (рік початку і завершення) Загальна вартість проекту, гривень Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень  Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень  Очікуваний рівень готовності пролекту на кінець 2022 року, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 01   Сільська рада(головний розпорядник)     850000,00   850000,00  
0110000 01   Сільська рада(відповідальний виконавець)     850000,00   850000,00  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Реконструкція даху Дубринич-Березької загальноосвітньої школ І  ступеня с.Дубринич,вул.Берег,60  2022 850 000   850 000  
        в т.ч. проектні роботи          
      Всього      850000,00   850000,00  
                   
  Секретар ради                         Марина Мицода    
                   
                   
                   
                   
                   
          Додаток №6
до рішення Дубриницької сільської ради
«Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
              від"____" грудня 2021 року №______
                   
Розподіл витрат бюджету Дубриницької сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році
07536000000                
(код бюджету)               гривень
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої  програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 01     Сільська рада(головний розпорядник)     2 240 000 1 990 000 250 000  
0100000 01    Сільська рада(відповідальний виконавець)     2 240 000 1 990 000 250 000  
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надаєься  центрами первинної медичної (медико-0санітарної)допомоги Програма фінансової підтримки КНП"Центр первинної медико-санітарної допомоги"Дубриницької сільської ради на 2022 рік  проект 220 000 220 000    
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя "Програма медичного забезпечення жителів Дубриницької сільської ради  у разі амбулаторного лікування на 2021-2025 роки" Рішення № 135 від 26.01.2021р. 50 000 50 000    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів "Програма благоустрою населених пунктів обєднаної громади" на 2022 рік проект 1 520 000 1 520 000    
0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства "Програма розвитку лісового та мисливського господарства Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади на 2021-2025 р. " Рішення №367 від 20.04.2021 р. 50 000 50 000    
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма « Власний дім» на 2021 – 2023 рр.  Рішення № 44  від 22.12.2020 400 000 150 000 250 000  
0600000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту  (головний розпорядник)     200 000 200 000    
0610000 06   Відділ освіти,  культури, сім"ї, туризму,  молоді та спорту сільської ради (відповідальний розпорядник)     200 000 200 000    
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва на 2021-2023 роки Рішення № 45  від 22.12.2020 200 000 200 000    
0800000 08   Управління соціального захисту населення      150 000 150 000    
0810000 08   Управління соціального захисту населення      150 000 150 000    
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма « Турбота» на 2021-2023 рік Рішення № 43 від 22.12.2020 150 000 150 000    
РАЗОМ           2 590 000 2 340 000 250 000  
      Секретар ради Марина МИЦОДА          
                   
                   

 

 

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

Про вилучення з оперативного управління

комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дубриницької сільської ради комунального майна       

Відповідно до статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності та на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, сільська рада вирішила:

         1. Вилучити з оперативного управління  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради колишню будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с.Дубриничі, вул.Дружби, 5

         2. У зв’язку з прийняттям цього рішення рядок 2 Переліку нерухомого майна, яке передається в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубриницької сільської ради, затвердженому рішенням сільської ради від 29.06.2021 року №529 “Про передачу в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-санітарної  допомоги” Дубриницької сільської ради комунального майна” вилучити.

     3. Дубриницькій сільській раді забезпечити утримання та використання вказаної будівлі для розміщення структурних підрозділів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                                                     Любов ЛАВЕР

У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

____ .2021                               Дубриничі                                         № ___

 

 « Про організацію харчування

дітей у закладах дошкільної освіти

Дубриницької сільської територіальної громади

 у 2022 році »

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Дубриницької сільської ради, сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

 • З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах дошкільної освіти Дубриницької сільської ради у 2022 році забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування наступні категорії:
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з інвалідністю;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

2.  Встановити 3 01 січня 2022 року плату для батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Дубриницької сільської ради 14   грн. в   день .

3.Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів громади.

4.   Покласти персональну відповідальність за організацію харчування в закладах дошкільної освіти на керівників закладів дошкільної освіти Дубриницької сільської ради.

          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності (голова Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                           Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

«Про організацію харчування здобувачів

освіти  у закладах загальної середньої освіти

Дубриницької сільської територіальної громади

у 2022 році»

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Дубриницької сільської ради, сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

     З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Дубриницької сільської ради у 2022 році забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування наступні категорії:

 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної середньої освіти;
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 • діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус;
 • Встановити вартість дітодня - 25 грн.00 коп.

Харчування інших учнів здійснюється за власні кошти.

 • Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів бюджету територіальної громади.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності (голова Гунтей О.В.).

 

Сільський голова                                                               Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

Про Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2022- 2025 роки

 

Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів сільської ради  на 2021-2022 роки, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", керуючись  п.22 ст.26, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації  постійних  комісій сільської ради, Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 2022-2025 роки (додається).

         2. Доручити виконкому Дубриницької сільської ради забезпечити  виконання  заходів  Програми .

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.).

        Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

      Додаток 1

                                                                                                   до рішення 12 сесії сільської ради

від    24 грудня 2021    № ____

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2022–2025 роки

 

1.Загальні положення

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується та вдосконалюється питання  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та медичних закладів.

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг комунальної власності, озеленення території, вуличного освітлення тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само­врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

2.Паспорт

Програми благоустрою населених пунктів Дубриницької сільської ради на 2022–2025 роки

1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми 

Дубриницька  сільська рада

2.

Відповідальний виконавець Програми 

Дубриницька  сільська рада

3.

Строк реалізації Програми 

2022–2025 р.

4.

Мета Програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій                     населених пунктів, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій територій.

5.

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів. Освітлення території відповідно до потреб громади. Поліпшення якості послуг.

6.

Джерела фінансування

Кошти сільського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

29753 тис.грн.

3. Структура і характеристика об'єктів благоустрою населених пунктів міської ради.

 

До об’єктів благоустрою населених пунктів міської ради належать:

1) території загального користування:

1.1) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

1.2) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3) майдани, площі; 1.4) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

1.5) кладовища;

1.6) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території   будівель   та   споруд   інженерного захисту територій;5) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.Елементами (частинами) об’єктів  благоустрою є:1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

4. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми передбачається на 2 роки: з 2022 року по 2025 рік.

Программа, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради.

 5. Мета Програми Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в селі. 6. Шляхи розв’язання проблеми                Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних завдань:               а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою:               б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з благоустрою;               в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на декілька років відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів;               г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.               д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою. 7. Фінансове забезпечення Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що передбачаються  сільським бюджетом на відповідні роки.В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету. 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій.Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень. 9. Очікувані результати виконання Програми  В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів: - поліпшення санітарного стану населених пунктів громади; - збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок; - забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів; - доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів; - забезпечення естетичного вигляду, шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання; - поліпшення якості послуг з благоустрою; - забезпечення більш ефективного використання коштів сільського бюджету; - створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального користування                                                                            10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради на 2022-2025 роки 

Перелік заходів

Обсяг коштів, тис.грн.

2021

2022

всього

Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг комунальної власності:

120

120

240

Вивезення сміття з територій населених пунктів та кладовищ

200

250

450

Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та оформлення населених пунктів до святкування визначних дат, державних та релігійних свят

175

190

365

Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок.

2300

2600

4900

Ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів капітальне будівництво та ремонт тротуарів по вулицях, проведення капітального та поточного ремонту доріг, поточний ремонт дороги до сміттєзвалища, грейдерування вулиць

5443

6000

11443

Поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою зеленого господарства:

- (комплексний догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, а також гілля та стовбурів зрізаних дерев та ін.)

- посадка квітів, кущів, дерев;

- обрізування кущів, дерев;

- звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів;

- прополювання газонів, квітників.

160

160

320

Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, утримання території в належному санітарному стані)

142

150

292

Захоронення померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

110

110

220

Утримання площ, парків, скверів, пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, територій приміщень комунальної власності територіальної громади

     

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ

190

190

380

Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування

45

40

85

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас

127

130

257

Придбання спеціальної техніки та контейнерів

269

296

565

ВСЬОГО:

9281

10236

29753

Секретар ради                                                                                   Марина МИЦОДА.

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

«Про упорядкування умов праці

працівників апарату Дубриницької

сільської ради на 2022 рік»

 

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 • Затвердити Положення про здійснення преміювання сільського голови, першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради, установлення їм надбавок і доплат та надання допомоги  згідно Додатку №1 до цього рішення.
 • Встановити сільському голові, першому заступнику, заступнику з питань діяльності виконавчих органів, секретарю ради, працівникам апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 • Встановити щомісячну премію сільському голові в розмірі _____ середньомісячної заробітної плати та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до чинного законодавства України.
 • Дозволити сільському голові видавати розпорядження про преміювання першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради в межах економії фонду оплати праці та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до чинного законодавства України.
 • Головному бухгалтеру сільської ради здійснювати преміювання працівників апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів сільської ради з урахуванням даного рішення.
 • Доручити сільському голові підписати дане рішення.
 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.(голова Гунтей О.В.)

 

Сільський голова                                             Любов  ЛАВЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                               до   рішення № 

  від 24.12.2021

12 сесіїVIII  скликання

 

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення преміювання сільського голови,першого заступника,заступника з питань діяльності виконавчих органів,секретаря ради,працівників аппарату, відділів та самостійних структурних підрозділів

Дубриницької сільської  ради, установлення їм надбавок

і доплати та надання допомог

 

 • Загальні положення

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці працівників апарату,відділів та самостійних структурних підрозділів  сільської ради, визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових осіб сільської ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати, передбачає виплату винагород за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням завдань і обов’язків працівниками апарату сільської ради, відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, ст. ст. 2, 4, 13 Закону України “Про оплату праці”, глави VII “Оплата праці” Кодексу Законів про працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 • Преміювання працівників апарату Дубриницької сільської ради

Преміювання першого заступника, заступника з питань діяльності виконавчих органів,секретаря ради, працівників апарату та відділів  сільської ради здійснюється сільським головою відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “ Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Преміювання працівників самостійних структурних підрозділів здійснюється за розпорядженням чи наказом начальника даного підрозділу.

Преміювання сільського голови здійснюється відповідно до рішення сесії в межах бюджетних асигнувань.

Преміювання працівників апарату,відділів та  самостійних структурних підрозділів сільської ради :

 • здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи сільської ради в межах фонду преміювання, а також до державних і професійних свят.

2.    при визначенні розміру премій для працівників апарату, відділів та  самостійних структурних підрозділів сільської ради  до уваги береться виконання:

 • обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради; забезпечення відповідно до своїх повноважень ефективної діяльності сільської ради;
 • своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень та вказівок сільського голови, керівників відділів сільської ради;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • дотримання трудової дисципліни;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування міста та держави;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.

  3. Преміювання працівників сільської ради нараховується пропорційно до відпрацьованого часу.

 • Надбавки і доплати працівникам апарату сільської ради
 • Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи органу місцевого самоврядування та вислугу років встановлюється згідно рішення сесії.
 • У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
 • Допомоги, що надаються працівникам апарату сільської ради
 • За розпорядженням сільського голови працівникам апарату, відділів та самостійних структурних підрозділів сільської ради надаються:
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;
 • грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади , зразкового виконання трудових обов’язків.
 • Сільському голові матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення надається разом з щорічною відпусткою у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати за його заявою в межах бюджетних асигнувань.
 • Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами працівників апарату, відділів, самостійних структурних підрозділів сільської ради у межах кошторисних призначень, визначених сільським бюджетом.

     Секретар  ради                                                          Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

Про затвердження структури виконавчих

органів ради, загальної чисельності апарату

виконавчого комітету ради та самостійних

структурних підрозділів Дубриницької

сільської ради

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету», з  метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів Дубриницької сільської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, враховуючи пропозиції сільського голови Лавер Л.І. щодо структури апарату  виконавчого комітету сільської ради та інших виконавчих органів Дубриницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру  та загальну чисельність  виконавчого комітету Дубриницької сільської ради з 03.01.2022 року в кількості  29  штатних одиниць  згідно  додатку №1.

2.  Затвердити відділи виконавчого комітету Дубриницької сільської  ради (з правами юридичної особи) загальною чисельністю 29,25 штатних одиниць згідно з додатком 2.

3. Дубриницькому сільському голові Любові ЛАВЕР затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету Дубриницької сільської ради та самостійних структурних підрозділів Дубриницької сільської ради в межах затвердженої чисельності.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Дубриницької сільської ради з питань:

- фінансів,  соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.);

- освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

 

 

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

                           

                                                                                                 Додаток 1 до рішення

                                                                                          від ___________ № ___

СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.

Сільський голова

1

 

2.

Секретар сільської ради

1

 

3.

Перший заступник сільського голови

1

 

4.

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

1

 

5.

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету сільської ради)

1

 

6.

Староста

4

 

ВСЬОГО

9

 

ВІДДІЛИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст   

1

 

3.

Інспектор з військового обліку

 

1

ВСЬОГО

2

1

         

 


ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

2

 

ВСЬОГО

3

 

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Інспектор по контролю за благоустроєм

 

2

ВСЬОГО

1

2

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1.

Начальник центру - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

1

 

2.

Адміністратор

2

 

3.

Спеціаліст

 

3

ВСЬОГО

3

3

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.

Начальник відділу-головний бухгалтер

1

 

2.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

3.

Секретар-діловод

 

1

ВСЬОГО

2

1

         

 

ВСЬОГО

 

22

7

Секретар ради                                                                          Марина МИЦОДА

 

                                                               

                                                                                       Додаток 2 до рішення

                                                                                               від ___________ № ____

 

САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ДУБРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№п/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД

 

КЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Службовці

Працівники,які виконують функції обслуговування

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст із загальної середньої та дошкільної освіти

1

 

3.

Головний спеціаліст з питань культури, туризму, молоді і спорту

1

 

4.

Головний бухгалтер

 

1

5.

Спеціаліст-бухгалтер

 

2

6.

Головний спеціаліст - уповноважена особа на здійснення публічних закупівель

1

 

7.

Головний спеціаліст  з питань сім’ї, дітей та молоді

1

 

ВСЬОГО

5

3

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний бухгалтер

1

 

ВСЬОГО

2

 

           

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

1.

Начальник  служби

1

 

2.

Головний спеціаліст

1

 

ВСЬОГО

2

 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.

Начальник відділу

1

 

2.

Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення

1

 

3.

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

 

4.

Соціальний робітник

 

3

5.

Прибиральник службових приміщень

 

1,25

6.

Водій

 

2

7.

Опалювач

 

1,5

8.

Технічний працівник

 

6,5

ВСЬОГО

3

14,25

            ВСЬОГО

 

12

17,25

             

Секретар ради                                                                           Марина МИЦОДА

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

Про затвердження Порядку

формування кадрового резерву

в Дубриницькій сільській раді

Відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року № 1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», з метою сприяння підвищенню професійного рівня працівників сільської ради, Дубриницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву в Дубриницькій сільській раді  (додається).

         2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Марину МИЦОДА.

Сільський голова                                                                         Любов ЛАВЕР

                           

                                                                                                                             

Додаток                  

до рішення ХІІ сесії   Дубриницької сільської ради                              від 24 грудня 2021року  №________

ПОРЯДОК

формування кадрового резерву в Дубриницькій сільській раді

           1. Цей порядок розроблений відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 24.10.2001 року № 1386  «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування».

2. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по  службі створюється за рішенням органу місцевого самоврядування. Формування кадрового  резерву  передбачає  добір працівників, які:

- спроможні запроваджувати   демократичні   цінності   правової  держави та громадянського суспільства,  відстоювати права людини і громадянина;

- мають професійні  навички,   що   грунтуються   на   сучасних  спеціальних  знаннях  і  аналітичних здібностях,  для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

Кадровий резерв формується з:

- посадових осіб  місцевого   самоврядування,   які   підвищили  кваліфікацію  або  пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

- державних службовців,  які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

- спеціалістів виробничої,  соціально-культурної,  наукової  та  інших  сфер,  а  також  випускників  вищих   навчальних  закладів відповідного  профілю,  у  тому  числі  зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки  магістрів  державного управління.

3. До  кадрового  резеру  зараховуються  особи,  які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування,  мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка  виявила  бажання   зайняти   посаду   в   органах   місцевого самоврядування.    Про    зарахування    до    кадрового   резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою,  згідно із  Законом
України  "Про  місцеве  самоврядування в Україні"  не формується.

На посади інших працівників органів місцевого  самоврядування кадровий   резерв   формується  з  такого  розрахунку: 

 • на посади керівників відділів, секторів - не менше двох осіб;
 • на посади спеціалістів - не менше однієї особи з урахуванням  фактичної потреби.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком,  переглядається щороку в  грудні.  У разі  потреби  до  списку  протягом  року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

5. Зарахування   до    кадрового    резерву    затверджується  розпорядженням  сільського  голови. Якщо для призначення на посади,   на   які   формується  кадровий  резерв,  передбачається погодження кандидатур з відповідними  органами  виконавчої  влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

6. Після  зарахування до кадрового резерву на посади,  робота на яких передбачає доступ  до  державної  таємниці,  розглядається питання  щодо  оформлення  в  установленому  порядку  відповідного допуску особам, які його не мають.

7. Із зарахованими до кадрового резерву,  проводиться  робота згідно  із  особистими річними планами,  затвердженими керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, де передбачається:

        - вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України  і  Кабінету  Міністрів України,  рішень органів місцевого самоврядування;

       - систематичне навчання шляхом самоосвіти;

       - періодичне навчання і підвищення кваліфікації  у  відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

       -  участь у  роботі семінарів,  нарад,  конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

       - стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

      -  виконання обов'язків   посадової   особи,   на   посаду  якої  зараховано працівника до кадрового резерву;

      - залучення до   розгляду   відповідних   питань,    проведення перевірок, службових розслідувань;

      - участь у   підготовці  проектів  актів  законодавства,  інших нормативних документів.

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних  планів осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву  на  посади  керівників відділів, секторів сільської ради, покладається відповідно на сільського голову, на посади спеціалістів - на начальників відділів та завідувачів секторів сільської ради.

9. Відділ організаційно-кадрової роботи сільської ради, за пропозиціями керівників структурних підрозділів сільської ради, готує списки кадрового резерву, систематично аналізує, узагальнює практику його формування та вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

       10. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

       11. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського голови, поза конкурсом.

       12. Сільський голова несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

        13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися  з  його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління,  відділу в якому він працює.

14. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням сільського голови.

Секретар сільської ради                                                      Марина МИЦОДА

 

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

         ____ .2021                                        Дубриничі                                         № ___

 

Про затвердження Програми розвитку

спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру i спорт», з метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я мешканців громади, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній реалізації політики у сфері фізичної культури i спорту на території Дубриницької сільської ради, розглянувши проект Програми розвитку спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2022 рік, сільська рада

      

ВИРІШИЛА:

 • Затвердити Програму розвитку спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської ТГ на 2022 рік (далі-Програма), що додається.
 • Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

        3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Чургович В.М.).

Сільський голова                                                                            Любов ЛАВЕР

ПРОГРАМА

 

розвитку спорту на території

Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, що здійснюється громадською організацією «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

на 2022 рік

 

І. Загальні положення та оцінка ситуації

 

Спорт є складовою частиною виховного процесу дітей, молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основним призначенням – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, утвердження авторитету вихованців громадської організації «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ». На даний час у клубі займається 60 вихованців, які займаються у трьох вікових групах. У 2021 році вихованці клубу брали участь у  двох обласних змаганнях де здобули 30 перших, 32 других і 18 третіх місць та всеукраїнських змаганнях: 5 перших, 6 других, 4 третіх

Реалізація державної політики та зусилля місцевої влади та активістів протягом останніх років обумовила певні позитивні зміни у сфері спорту. На території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади функціонує спортивний клуб «НІКА ДУБРИНИЧІ», діяльність якої спрямовано на розвиток:

 • виду спорту – змішані єдиноборства;
 • оздоровчо-спортивного напряму
 • патріотичного виховання

Вищезазначені напрями можливо ефективно і результативно розвивати за умови ефективної співпраці та підтримки з боку владних структур усіх рівнів, залучення необхідних коштів на проведення навчально-тренувальної роботи, поліпшення матеріально-технічної бази та участі у різного рівнях змаганнях (районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних).

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» і розрахована на 2022 рік.

ІІ. Мета та завдання Програми

 

Програма визначає стратегію розвитку сфери спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на  2022 рік.              Метою Програми є:

- необхідність створення відповідних умов для розвитку спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів, покращення матеріально-технічної спортивної бази, підтримка спортсменів, які представляють Дубриницько-Малоберезнянську територіальну громаду на обласній, всеукраїнській та міжнародній спортивній арені;

         - якісна підготовка вихованців клубу;

         - забазпечення участі у різного рівня змаганнях: районних, обласних, українських та міжнародних;

         - створення умов для залучення широких верств дитячого населення до систематичних занять масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

         Основними завданнями програми є:

         - розвиток бойових мистецтв;

         - розвиток оздоровчо-спортивного напряму та патріотичного виховання серед дітей та юніорів;

         - забезпечення розвитку спорту для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження гордості співгромадян, посилення авторитету громади у обласному спортивному русі;

         - забезпечення спортивних змагань нагородною атрибутикою (медалі, грамоти, кубки та ін.);

         - забезпечення можливості участі вихованців спортивного клубу у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

         - зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивної галузі громади;

         - поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення у сфері спорту.

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок батьківської плати, коштів місцевого бюджету Дубриницької сільської ради, які передбачаються для виконання програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, підприємств і організацій різних форм власності, спонсорів, власні кошти громадян.

ІV. Очікувані результати Програми

         Виконання Програми дасть можливість:

         - запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для дитячого населення;

         - підвищити рівень охоплення громадян, насамперед дітей та молоді, всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

         - удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити результати виступів спортсменів та збільшити кількість завойованих спортсменами нагород на районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме затвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади у обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.  Назва: «Програма розвитку спорту на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, що здійснюється громадською організацією «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ» на 2022 рік»

2.      Підстава для розроблення: відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», для удосконалення системи дитячо-юнацького спорту.

3.      Ініціатор розроблення Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

4.      Розробник Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

6.      Відповідальний виконавець Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

7.      Учасники Програми: ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

8.      Термін реалізації:       2022 рік

9.      Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього        : 386,0 тис.грн

 У тому числі:       

 • коштів бюджету Дубриницької сільської ради: 140,0 тис.грн
 • інші джерела фінансування (батьківська плата): 216,0 тис.грн
 • спонсорські кошти: 30,0 тис.грн

Додаток 2

до Програми

ПЛАН

Спортивно-масових заходів громадської організації

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

На 2022 рік

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Обсяг фінансування

тис.грн.

Джерела фінансування

Відповідальні виконавці

1.

Забезпечення можливості

участі вихованців спортивного клубу «Ніка» у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, у тому числі:

Чемпіонат України (легкий контакт) дорослі, юніори, юнаки;

Чемпіонат україни (посилений контакт) дорослі, юніори, юнаки;

Чемпіонат України (повний контакт) дорослі, юніори;

Чемпіонат Європи (дорослі, юніори, юнаки)

03.04.2022

05.04.2022

17.06.2022

19.06.2022

04.10.2022

06.10.2022

28.10.2022

01.11.2022

37,5

22,5

30,0

20,0

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

2.

Покращення матеріально-технічної бази, у тому числі придбання спортивного інвентаря

2022 рік

15,0

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»

3.

Придбання спортивної атрибутики, у тому числі: форми, кубки, медалі, подяки, грамоти

2022 рік

15,0

Кошти місцевого бюджету, батьківська плата, спонсорські кошти

Громадська організація «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «НІКА ДУБРИНИЧІ»