Blue Flower

                                                                                            ПРОЄКТ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

        _____2021                                         Дубриничі                                 №  ____

 

Про затвердження Програми фінансування витрат

на надання пільг окремим категоріям громадян

за послуги зв’язку на 2021-2025 роки

 

               Відповідно до статей  26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення фінансування пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку, на підставі  висновку  постійної комісії сільської ради з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій, Дубриницька  сільська рада, вирішила:

 

1. Затвердити Програму фінансування витрат на надання пільг окремим

категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021-2025 роки згідно з додатком.

2. Фінансовому відділу сільської ради (Рац М.І.) забезпечити фінансування даної Програми в межах коштів  передбачених бюджетом сільської ради на відповідний рік.

             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій сільської ради (Гунтей О.В.).

Сільський голова                                                                  Любов ЛАВЕР                                                                                                                         

                                                                                                        

      

Додаток    

                                                                                        до рішення сільської ради

                                                                                       від _______2021 року №___

ПРОГРАМА

фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021-2025 роки

                                      

Зміст Програми:

І. Паспорт (характеристика) Програми
ІІ. Загальна частина
ІІІ. Мета Програми
IV. Завдання Програми 

V. Обсяги фінансування Програми
VІ. Очікувані результати Програми                                                                                                                                                                                       

VIІ. Координація та контроль за виконанням Програми

                                    І. Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми:

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

Розробник Програми:      

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

Головний розпорядник коштів:

Дубриницька сільська рада

Відповідальний виконавець Програми:

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

Учасники програми:

Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради, фінансовий відділ Дубриницької сільської ради, АТ «Укртелеком».

Термін реалізації програми: 2021- 2025 роки.                                             

Загальний обсяг ресурсів, необхідний для реалізації Програми - 9500 грн.

 

 

 

ІІ. Загальна частина

 

Пріоритетними завданнями програми фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021-2025 роки (далі – Програма) є посилення соціального захисту громадян Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист, проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, передбачених законами України, здійснення компенсації за надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення.

Програма розроблена відповідно до  Бюджетного кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства»  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

 Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільгове користування послугами зв’язку.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці громади фактично позбавлені права на отримання гарантованих державою пільг через відсутність фінансового ресурсу, а організації надавачі послуг несуть фінансові втрати через відсутність компенсації за надані ними пільгові послуги.

                                             

ІІІ. Мета  Програми

 

            Метою Програми є забезпечення конституційних прав та гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку. 

                                           

IV. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

       - зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення;

       - компенсація витрат за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення, згідно з укладеним договором.

                                      

 

V. Обсяги фінансування Програми

 

                                                                                                   

На що виділяються кошти

Джерела фінансування

Орієнтовне фінансування по роках, грн.

2021

2022

2023

2024

2025

всього

Відшкодування за пільгове користування послугами зв’язку

Сільський бюджет

1500

2000

2000

2000

2000

9500

 

 

                                                 V. Очікувані результати

 

Виконання Програми надасть змогу підвищити рівень соціального захисту, покращити якіст життя вразливих груп населення, забезпечити надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснювати фінансування компенсації надавачам послуг за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення .

          VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

  Організаційне супроводження виконання Програми у 2021-2025 роках здійснюватиме Відділ соціального захисту населення та з питань комунальної власності Дубриницької сільської ради.

        Щорічно, в першому кварталі року наступного за звітним, інформація

про хід  реалізації Програми заслуховується на черговій сесії сільської ради.

 

 

 

 

  Секретар  ради                                                                Марина МИЦОДА

 

                                                                                            ПРОЄКТ

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІ (позачергова) сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

        _____2021                                         Дубриничі                                 №  ____

Про внесення змін до рішення сесії

Дубриницької  сільської ради

від 22 грудня 2020 року за № 27

«Про бюджет Дубриницько-

Малоберезнянської  сільської

територіальної громади  на 2021 рік»

(зі змінами від 16 березня 2021 року

№ 252,від 20 квітня 2021 року № 358,

від 25 травня 2021 року №461,

від 29 червня 2021 року № 524,

від 14.07.2021 року № 659,№ 708,

від 26.08.2021 року, від 01.10.2021

року № 805, від 04.11.2021 року № 909)

 07536000000

(код бюджету)

            Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 14, 23,   Бюджетного кодексу України та висновку фінансового відділу Дубриницької сільської ради від 01.12.2021 року № 171  Дубриницька сільська рада  в и р і ш и л а :

         1.Затвердити зміни до доходів сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком 1 цього рішення.  

             2. Затвердити зміни до  джерел фінансування  сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком 2 цього рішення

             3. Затвердити зміни до видатків сільського бюджету на 2021 рік згідно з додатком 3.1 цього рішення.

             4. Затвердити зміни до додатка № 3 рішення сільської ради «Про бюджет Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2021 рік» «Розподіл видатків Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади  на 2021 рік за головними розпорядниками коштів» згідно з додатком 3 цього рішення.

            5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 цього рішення.

            6. Затвердити зміни  до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році згідно з додатком 5 цього рішення.

           7. Затвердити зміни  до розподілу витрат бюджету Дубриницько-Малоберезнянської  сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 6 цього рішення.

           8. Додатки 1-6 до цього рішення є невід'ємною частиною.

           9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та інвестицій (Гунтей О.В.). 

     

              Сільський голова                                                            Любов ЛАВЕР

 У К Р А Ї Н А

ДУБРИНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІ сесія

VIII скликання

 

                                                           РІШЕННЯ                                    

 

        _____2021                                         Дубриничі                                 №  ____

«Про затвердження плану діяльності

з підготовки проєктів регуляторних

актів на 2022 рік»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» сільська рада,

ВИРІШИЛА:

  • Затвердити План діяльності Дубриницької сільської ради на 2022 рік з підготовки проєктів регуляторних актів – рішень сільської ради (додається).
  • Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
  • Секретарю Дубриницької сільської ради здійснювати внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік за ініціативою розробників проєктів регуляторних актів шляхом підготовки відповідних проєктів рішень сільської ради.
  • Розробникам проєктів регуляторних актів контролювати своєчасність виконання планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.
  • Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Ладомиряк М.П.

 Сільський голова                                                              Любов ЛАВЕР 

                                                                                                                                                      

Додаток 1

до рішення сільської ради

__________  2021 р. №___

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Сільський голова

_______ Любов ЛАВЕР

__________ 2021 р.

План діяльності з підготовки

проєктів регуляторних актів на 2022 рік

п/п

Вид

Назва

Обгрунтування необхідності прийняття

Строк підготовки

Підрозділ (посадова особа) відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи, внесення змін до плану, тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1

Проєкт рішення

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2023 рік

Поповнення місцевого бюджету

І-ІІ квартал 2022 року

Секретар Дубриницької сільської ради

http://dubrynichi-rada.gov.ua/

2

Проєкт рішення

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

на 2023 рік

Поповнення місцевого бюджету

І-ІІ квартал 2022 року

Секретар Дубриницької сільської ради

http://dubrynichi-rada.gov.ua/

3

Проєкт рішення

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2023 рік

Поповнення місцевого бюджету

І-ІІ квартал 2022 року

Секретар Дубриницької сільської ради

http://dubrynichi-rada.gov.ua/

   Секретар сільської ради                                                     Марина МИЦОДА