Blue Flower

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету у 2019 році
                      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС) 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
104082 0004082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва в с.Дубриничі і с.Пастілки на 2016-2020 роки 50000   50 000
108831. .0008831 8831 1060 Надання кредиту Програма "Власний дім" на 2018-2023 рр. 80000   80 000
Всього   130 000   130 000