Blue Flower

Повідомлення

Дубриницької сільської ради

Детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговувавння житлового будинку господарських будівель та споруд в с.Малий Березний, ур. «Біля маюрні», Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,6000 га,

зі зміною цільового призначення    

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

„ Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговувавння житлового будинку господарських будівель та споруд в с.Малий Березний, ур. «Біля маюрні», Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,6000 га, зі зміною цільового призначення     ˮ, та ЗВІТ по СЕО.     

Дубриницька сільська рада    рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території та Звіту по стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування.

Мета розробки детального плану – визначення  функціонального призначення  та параметрів забудови території земельної ділянки в                                  с.Малий Березний урочище "Біля маюрні"   Ужгородського району Закарпатської області     для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд .

Проект розроблено на підставі ішення  № 1178 від 23.08.2022  Дубриницька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області ХVIІ сесія УІІІ скликання та завдання на проектування.

Розробник проекту детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку -  ГАП Сакулич І.І.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ - Дубриницька сільська рада    

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення проекту Детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення – 10 лютого 2023 на сайті Дубриницької сільської ради ради  за адресою   ,   https://dubrynichi-rada.gov.ua/              та триватиме до                       12 березня 2023  р. 

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

14 березня 2023  року о 11.00 год. у приміщенні Дубриницької сільської ради ради за адресою: 89210, Закарпатська область, Ужгородський район,                     с. Дубриничі, вул. Центральна, 44А       , відбудуться громадські слухання з презентацією та експонуванням проекту.

Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна:

- в приміщенні селищної  ради за адресою:  89210, Закарпатська область,Ужгородський район,  с. Дубриничі, вул. Центральна, 44А тел.53-579 .   

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, проекту Детального плану території подаються до  Дубриницької сільської ради ради , 89210, Закарпатська область, Ужгородський район,                                                         с. Дубриничі, вул. Центральна, 44А тел.53-579 ,  https://dubrynichi-rada.gov.ua/                                         

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до                        12 березня 2023 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ щодо проекту документа державного планування – відсутня.