Blue Flower

            Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту.

1.Визначення та аналіз проблеми , яку передбачається розв’язати шляхом

 прийняття регуляторного акту.

           Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим Кодексом України. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до сільського бюджету.

          У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для визначення надходжень до сільського бюджету Дубриницької сільської ради виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії Дубриницької сільської ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Дубриницької сільської ради.

          Дане питання не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, оскільки Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції органів місцевого самоврядування належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

          Проектом рішення Дубриницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» затверджуються ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та встановлюються пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати даного податку.

 

  1. Цілі регулювання.

        Цілями прийняття регуляторного акту є:

    - Дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

    - Отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету Дубриницької сільської ради;

    - Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановленої мети.

      Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

       Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми, оскільки проект рішення Дубриницької сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» повністю відповідає нормам Податкового кодексу України.

 

  1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми пропонується застосувати наступний механізм та заходи:

 - встановлення ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб;

 - встановлення ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб;

 - встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно;

 - оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації та на офіційному веб- сайті Дубриницької  сільської ради.

 

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

        Можливість досягнення мети, передбаченої в розділі 2 даного аналізу проекту рішення Дубриницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» є цілком реальною, оскільки прийняття даного проекту рішення надає можливість:

      - стабільного надходження коштів до сільського бюджету Дубриницької сільської ради;

      - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

       Позитивними факторами будуть:

      - додаткові надходження до сільського  бюджету;

      - здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

 

  1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

         Нижче наведена таблиця з очікуваними результатами прийняття рішення Дубриницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Сільська рада

-Дотримання норм чинного законодавства;

 -збільшення надходжень до міського бюджету;

- можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту

Фізичні, юридичні особи та громадяни

-Прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- вирішення соціальних проблем, проектів, покращення інфраструктури населених пунктів Дубриницької сільської ради у зв’язку із збільшенням доходу у сільський бюджет

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. із збільшенням доходу у сільський  бюджет.

 

 

  1. Строк дії регуляторного акта.

         Строк дії рішення Дубриницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» встановлюється довгостроково, до внесення змін або до прийняття нових нормативно-правових актів.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

. - кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; - сума надходжень до сільського бюджету від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 - рівень поінформованості платників податку з основними положеннями регуляторного акту.

  1. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

       Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом застосування базового та повторного відстеження.

      Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту.

     Повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, двох років з дня набрання чинності акту

 

 

                Секретар сільської ради                                                Л.І.Пеняк