Blue Flower

 Звіт Дубриницького сільського голови за 2021 рік

Протягом 2021 року ми разом із моєю командою, депутатами, членами виконавчого комітету сільської ради працювали над виконанням Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Дубриницької сільської ради  №355 від 20 квітня 2021 року та за пропозиціями виборців, вносили зміни з урахуванням нових викликів.

Велика вдячність Народним депутатам України Михайлу Лаба та Роберту Горвату, депутату Закарпатської обласної ради Михайлу Лаба, депутату Ужгородської районної ради Миколі Ватралю, керівникам підприємств та приватним підприємцям, які здійснюють діяльність на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, які впродовж 2021 року допомагали нам у вирішенні проблемних питань громади.

Впродовж останніх років активно набрали обертів реформа системи охорони здоров’я, ключова реформа Міністерства освіти і науки – Нова українська школа, реформа децентралізації, значна увага приділялася удосконаленню соціальних стандартів та якісному наданню послуг населенню.

Діяльність сільської ради та виконкому спрямовувалась також відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років.

Організаційна робота сільської ради та її виконавчого комітету

За 2021 рік організовано та підготовлено 10 чергових та 2 позачергові сесії, на яких прийнято 978 рішень.

Виконкомом сільської ради проведено 17 засідань, за результатами яких прийнято 238 рішень.

Зареєстровано 258 розпоряджень сільського голови,  з яких 37 розпоряджень з основної діяльності та 211 розпоряджень з кадрових питань.       Протягом 2021 року до сільської ради надійшло 903 письмових звернень громадян, що у 2,5 рази більше у порівнянні з 2020 роком. Найчастіше у зверненнях піднімалися питання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, отримання субсидій та пільг, охорони здоров’я, благоустрою і ін.

Здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, рішенням сесії сільської ради від 22 грудня 2020 року № 14 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дубриницької сільської ради на 2021рік.

Протягом 2021 року прийнято п’ять рішень, що носять регуляторний характер, а саме:

-від 16.03.2021 року № 210 “Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022  рік”

- від 16.03.2021 року № 211 “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік”

- від 16.03.2021 року № 212 “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дубриницької сільської ради”;

- від 16.03.2021 року № 225 “Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів Дубриницької сільської ради”;

- від 16.03.2021 року № 239 “Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дубриницької сільської ради”.

При прийнятті рішень проводилась процедура оприлюднення проектів регуляторних актів, обговорення за участю представників громадськості та оприлюднення рішень, з врахуванням зауважень та пропозицій.

Бюджет – фінансова основа місцевого самоврядування

Організація бюджетного процесу в Дубриницькій сільській раді здійснювалася відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та інших законодавчих і нормативних актів.

Бюджет сільської ради на 2021рік, так як і в попередні роки сформований на принципах реалістичності, перспективності і прозорості.

Доходи бюджету.

До загального фонду бюджету сільської ради за 2021 рік надійшло 64087,1 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 100,8 відсотка до бюджетного призначення.

Податкові надходження склали 24214,5 тис.грн., що становить 102,1 відсотка від запланованих надходжень.

Найбільшу частку у доходах загального фонду займає  податок  на доходи фізичних осіб, якого протягом 2021 року  надійшло 9887,3 тис.грн. або 40,8 відс. від суми податкових надходжень та 106,6 відсотка до планового показника.

Надходження земельного податку з юридичних осіб склало 3697,3 тис.грн. або 99,1 відсотка до плану.

Орендна плати за землю з юридичних  осіб–1658,8 тис.грн., що становить 112,3  відсотка  до планових показників.

         Єдиного податку до бюджету сільської ради протягом 2021 року надійшло 2560,9 тис.грн., що на 16,9 відсотка більше затвердженого завдання.     

Надходження податку на майно склало 1724,8 тис.грн., або 102,3 відсотка до запланованих показників.

Складовими податку на майно є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю і транспортний податок. Податку на нерухоме майно надійшло1241,8 тис.грн., або102,3 відсотка до запланованих  показників.

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 2021 рік становить 1618,8 тис.грн.,  що на 27,2 відсотка більше запланованих показників.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 725,7 тис. грн., що складає 103,3 відсотка до затвердженого планового показника.

         Неподаткових надходжень  до бюджету надійшло  315,3 тис.грн., в т.ч.: 5,7 тис. грн. - адміністративні штрафи та інші санкції, 180,2 тис. грн. – плата за надання адміністративних послуг, 104,5 тис. грн. - надходження коштів від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами, 13,3 тис. грн. - надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покрову (родючого шару грунту) без спеціального дозволу та 215 грн. - державне мито. 

         До спеціального фонду бюджету надійшло 434,1 тис.грн., що становить  144,7  відсотка до затверджених показників на рік. Найбільшу питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають надходження  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - 228,9 тис. грн. власні надходження бюджетних установ – 169,7 тис.грн. Крім того, надійшло 3,5 тис. грн. екологічного податку.

Міжбюджетні трансферти

Протягом 2021 року з державного та місцевого бюджетів до загального фонду надійшло 39635,4 тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100,0 відсотка до призначення, в тому числі:

 • базової дотації - 9041 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;
 • дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1540,0 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;

 • освітньої субвенції – 27732,1 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;

         -  субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 99,9 тис.грн.

         Видатки бюджету

         Загальний фонд

         Залишки коштів загального фонду бюджету сільської ради на початок 2021 року склали 7043,0 тис. грн. Протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло 64087,1 тис. грн.

         Проведено видатків на суму 64636,4 тис.грн., передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального) – 10573,0 тис. грн.

         Залишки коштів станом на 01 січня 2022 року склали 5165,3 тис. грн.

         Спеціальний фонд

         По спеціальному фонду зведеного бюджету залишки коштів на початок 2021 року склали 431,2 тис. грн., надійшло доходів протягом року у сумі 324,2 тис. грн., кошти одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ) – 10573,0 тис. грн., повернуто  кредитів на суму 331,0 тис. грн., профінансовано видатків на надання кредитів на суму 531,0 тис. грн.

         Залишки  коштів станом на 01 січня 2022 року склали 363,8 тис. грн.

Видаткова частина бюджету спрямовувалась в першу чергу на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, здійснення виплат соціального спрямування.

Видатки бюджету у 2021 році в основному спрямовано на:

освіту, культуру і спорт  – 40026,4 тис. грн.;

реалізацію проектів регіонального розвитку (будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Малий Березний та багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Дубриницького ліцею) – 5742,8 тис. грн.;

охорону здоров’я  - 669,3 тис. грн.;

на ремонт та утримання автомобільних доріг – 3574,0 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство – 1131,0 тис. грн.;

на благоустрій населених пунктів територіальної громади та вуличне освітлення – 929,4 тис. грн.

соціальний захист та соціальне забезпечення – 58,5 тис. грн.

По програмі «Турбота на 2021-2023 роки» 27 малозабезпеченим жителям громади надано грошову матеріальну допомогу на лікування суму 107,1  тис.грн.

Структурними підрозділами виконавчого комітету Дубриницької сільської ради проводилась цілеспрямована робота у різних сферах діяльності щодо виконання повноважень, закріплених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Зокрема:

У сфері соціального захисту населення.

           У 2021 році прийнято від жителів громади 599 заяв з відповідними документами про призначення різних видів соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій, з них:

            для призначення житлових субсидій -   172;

            для призначення пільг                         -  116

            для призначення соціальних допомог - 311.

           З  1 березня 2021 року у громаді забезпечується реєстрація та формування електронних справ отримувачів допомоги з використанням програмного комплексу “Соціальна громада” та надсилання електронних справ до управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації засобами електронного зв’язку  через інформаційні системи Мінсоцполітики.

Соціальними робітниками відділу надається соціальна послуга “Догляд вдома” 26 одиноким особам територіальної громади, які за станом здоров’я та похилий вік потребують стороннього догляду (с.Дубриничі -  4 особи, с.Новоселиця - 4 особи, с.Чорноголова - 9 осіб, с.Смереково- 1 особа, с.Малий Березний - 3 особи, с.Завосино – 4 особи, с.Мирча - 1 особа).

 Починаючи з 22 березня 38 малозабезпеченим жителям територіальної громади організовано доставку гарячих обідів два рази на тиждень.

У 2021 році за рахунок коштів сільського бюджету забезпечено фінансування та виплату компенсації 12 фізичним особам за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанов КМУ від 23.09.2020 №859 та від 29.04.2004 №558 на загальну суму 63,2 тис.грн.  Даний вид соціальних послуг надається громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги.

        Для забезпечення конституційних прав та гарантій пільгових категорій громадян, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку було розроблено та прийнято на сесії сільської ради Програму фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021-2025 роки. У 2021 році видатки за цією програмою профінансовано в повному обсязі в сумі 1,2 тис.грн.

Забезпечено безперебійне функціонування автомобіля, яким здійснюється постачання обідів для одиноких громадян, зокрема, закуплено бензин та автозапчастини, літні та зимові шини.

У сфері  захисту дітей

На обліку служби у справах дітей Дубриницької сільської ради перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що зареєстровані на території громади (8 знаходяться під опікою/піклуванням, 8 – перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях) та 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які зареєстровані на території інших територіальних громад.

З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, протягом 2021 року службою у справах дітей проведено 11 профілактичних заходів (рейдів), в тому числі рейд “Урок”, під час яких обстежено умови проживання 24 сімей,  які опинились в складних життєвих обставинах, 28 батьків попереджені про адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов`язків.

Протягом 2021 року:

- 1 дитину, позбавлену батьківського піклування знято з місцевого обліку у зв’язку з досягненням повноліття;

-1 дитині встановлено статус дитини-сироти і поставлено її на первинний облік служби;

- 1 дитину знято з під опіки, тимчасово влаштовано в обласний дитячий притулок, проведено відповідну роботу з пошуку для дитини сімейної форми виховання та на постійні основі влаштовано до дитячого будинку сімейного типу.

Обстежено умови проживання 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників) та прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, а також всі 16 внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”.

Працівниками відділу сформовано особові справи дітей, які перебувають на обліку у службі, підготовлено проекти індивідуальних планів їх соціального захисту, контролюється стан виконання батьками батьківських обов’язків, житлового забезпечення, стану здоров’я дітей тощо. Отримані дані систематично вносяться в Єдину інформаційно-аналітичну систему “Діти”.

У 2021 році підготовлено та подано до суду 1 позов щодо позбавлення  батька батьківських прав стосовно його 4-х дітей,  який знаходиться в стадії розгляду суду.

Взято участь в 1 судовому засіданні з розгляду місця перебування, проживання дитини після розлучення батьків та участі батька у житті дитини.

Протягом  2021 року службою розглянуто ряд усних та письмових звернень громадян. За результатами звернень надано 3 дозволи на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, видано 1 висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, встановлено піклування щодо 1 дитини-сироти, прийнято рішення про влаштування 1 дитини в дитячий будинок сімейного типу, складено 11 актів  обстеження умов проживання, вжито заходи впливу до батьків.

Також, по досягненні дітьми відповідного віку готуються проекти рішень для виконавчого комітету з метою вирішення питань забезпечення житлом дітей пільгових категорій. Так,  протягом 2021 року на квартирний облік взято 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснено перевірку стану виховної роботи 2 навчальних закладів територіальної громади.

Розглянуто та вжито заходів щодо залучення до навчання 9 дітей, проведено профілактичні бесіди з батьками та попереджено їх про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

Проведено 6 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких  затверджено 20 індивідуальних планів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах

На постійні основі проводиться інформаційна кампанія щодо розвитку патронатних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на території громади.

Комунальна власність територіальної громади

У 2021 році у громаді проведено значну роботу щодо впорядкування майнових відносин, пов’язаних з використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади. З цією метою підготовлено та подано на розгляд сесії сільської ради 28 проектів рішень, прийнято програму підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності на 2021-2025 роки, затверджено перелік об’єктів нерухомого майна територіальної громади, затверджено переліки об’єктів комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні. Забезпечено проведення п’яти електронних аукціонів з передачі майна комунальної власності в оренду через електронну торгову систему.

Протягом 2021 року до бюджету громади від оренди об’єктів комунальної власності надійшло 104,5 тис.грн.

Станом на 01 січня 2022 року у комунальній власності Дубриницької сільської ради налічується 32 об’єкти.

У сфері земельних відносин протягом 2021 року підготовлено  276 проектів рішень про надання дозволів на виготовлення документаціїі з землеустрою, а саме:

-  технічної документаціїі з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  – 13;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 156;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 45;

-проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  - 5;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  - 55;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби  - 2;

Протягом  2021 року відділом підготовлено  255 проектів рішень про затвердження документації із землеустрою, а саме:

-  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  – 47;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства – 141;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - 29;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  - 255;

Крім цього підготовлено:

- 4 проекти рішень про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність;

- 32 проекти рішень про припинення права користування в зв’язку з добровільною відмовою громадян від користування земельними ділянками.

Виготовлена протягом 2021 року землевпорядна документація  сприяла проведенню робіт з розроблення проектів рішень щодо передачі у власність 255-ти земельних ділянок, що дало можливість громадянам оформити право власності на земельні ділянки та  встановити чіткі межі своїх земельних ділянок. Після оформлення права власності, зазначені громадяни сплачують земельний податок до місцевого бюджету сільської ради. 

З  метою наповнення місцевого бюджету протягом року проводилась робота щодо впорядкування та внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок. У результаті проведеної роботи підготовлено 3 проекти рішень та додаткових угод до договорів.  Відділом підготовлено на розгляд сесії  - 8 проектів рішень про затвердження проєктів землеустрою та надання в оренду земельних ділянок загальною площею 7,4474 га, що дало можливість додатково залучити до сільського бюджету кошти в сумі 264,5 тис.грн.

У червні 2021 року підготовлено 2 проекти рішень про затвердження нормативної грошової оцінки 2 населених пунктів громади:  с. Новоселиця і с. Пастілки, що дасть можливість у 2022 році додатково залучити кошти від сплати орендної плати та земельного податку до місцевого бюджету сільської ради.

У жовтні 2021 року підготовлений договір про сплату авансового внеску Антолик М.М., завдяки чому проводиться експертна грошова оцінка земельної ділянки площею  0,2770 га вартістю  80863,28 грн, яка в  подальшому буде продана йому у  власність.

Організована робота з реєстрації права комунальної власності на 27 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передані з державної власності.

У сфері державної підтримки агровиробників.

Проведено відповідно роботу щодо реєстрації пасік та підтримки пасічників, які займаються бджільництвом. Завдяки цьому 8 пасічників отримали державну підтримку – спеціальну бюджетну дотацію за наявні бджолосім’ї. У цьому році кожний пасічник громади, який зареєстрував пасіку отримав по 109,31 грн. бюджетної дотації за кожну бджолосім’ю.

У сфері надання адміністративних послуг

Протягом 2021 року центром надання адміністративних послуг Дубриницької сільської ради:

 • зареєстровано 920 звернень громадян;

- видано 761 довідку (про склад сім’ї, виписок з погосподарських книг тощо);

- підготовлено 218 рішень виконкому;

     - прийнято 48 заяв про надання суб’єктами надання адмінпослуг через центр надання адміністративних послуг сільської ради;

- видано 45 посвідчень жителя гірського населеного пункту;

         - зареєстровано місце проживання 64 фізичних осіб;

         - знято з реєстрації місце проживання 7 фізичних осіб;

- знято з реєстрації місце проживання 96 фізичних осіб за повідомленням державної міграційної служби (померлі);

- видано 236 довідок про реєстрацію місця проживання (форма 13);

- видано 8 довідок про зняття з реєстрації місця проживання (форма 16);

- видано 1 довідку про реєстрацію місця перебування (форма 14);

- видано 19 повідомлень про зняття з реєстрації;

- внесено 298 змін до інформації про особу до Реєстру територіальної громади (актуалізація даних);

 • зареєстровано 451 право власності;
 • зареєстровано 1073 інші речові права;
 • внесено 85 змін до записів Державного реєстру речових прав;
 • взято на обік 2 об’єкти безхазяйного майна;
 • надано 26 інформацій з Державного реєстру речових прав;

- вчинено 181 нотаріальну дію, в т.ч.: 14 заповітів, 27 довіреностей, 101 посвідчення фотокопій, 13 засвідчень справжності підпису, 26 заяв-згод.

      У сфері освіти

        Загальна середня освіта

         Відповідно до рішення першої сесії (п’яте пленарне засідання) VIII скликання Ужгородської районної ради від  29.12.2020 року № 44 Ужгородська вийшла зі складу засновників загальноосвітніх шкіл, що розташовані на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади, а Дубриницька сільська рада ввійшла в склад засновників цих загальноосвітніх шкіл.

      Рішенням Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 138 змінено засновника загальноосвітніх шкіл територіальної громади та з врахуванням змін законодавства про освіту змінено назви шкіл та затверджено статути в новій редакції.

      На базі Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів утворено опорний заклад освіти – Дубриницький ліцей.

      На даний час на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади діє така мережа загальноосвітніх шкіл:

 • Дубриницький ліцей;
 • Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
 • Чорноголівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
 • Мирчанська гімназія;
 • Новоселицька гімназія з дошкільним підрозділом;
 • Смереківська гімназія;
 • Пастілківська філія Дубриницького ліцею.

         Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти станом на 05 вересня 2021 року склала 715 учнів.          

        Для створення належного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти у 2021 році було залучено кошти на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” в сумі:  327,2 тис. грн. - субвенція з державного бюджету та кошти сільського бюджету в сумі 36,4 тис. грн. та 100,0 тис. грн. - кошти, із залишків освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року.

Із цих коштів було придбано: комплекти учнівські -135,4 тис. грн. (70 комплектів), дидактичний матеріал – 50,8 тис. грн  (142 предмети), відкриті шафи для зберігання дидактики – 37,4 тис. грн. (11 шт.), дошки шкільні  - 15,0 тис. грн. (3 шт.), дошки флітчарт -17,1 тис. грн. (6 шт.), мультимедійне обладнання – 49,8 тис. грн.(3 шт.), ноутбуки -107,3 тис. грн. (5 шт.), принтери в комплекті – 49,4 тис. грн. (5 шт.)

Одним із основних напрямів виховання й розвитку, що створює умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяє індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів у сучасному освітньому просторі є позакласна робота.   У 2021 навчальному році гуртковою роботою у закладах загальної середньої освіти охоплено   445 учнів, що складає 64 відс. від загальної кількості учнів.

У закладах освіти громади, в умовах карантину, було  забезпечено переформатування та проведено Всеукраїнську гру “Сокіл”(“Джура’). Системна  робота у Малоберезнянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  у цьому напрямку вкотре дає результат – команда учнів посіла ІІ місце в обласному етапі змагань.

Учні Дубриницького ліцею під керівництвом Шоляк Катерини Василівни брали участь у проєкті „Екошкола” - це екологічний проєкт міні грантів, який реалізують Компанія „Фармак” та ГО „Зелена хвиля”. Головне завдання проєкту „Екошкола” - підвищення екологічної свідомості населення. За підсумками конкурсу команда посіла ІІ місце та ортимала 20,0 тис.грн.

         Учениця Дубриницького ліцею Білогуб Злата брала участь у Виставці досягнень юних натуралістів „Виставковий павільйон НЕНЦ” у м. Києві і посіла перше місце.

У 2021/2022 навчальному році у загальноосвітніх школах Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади було проведено два етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких взяли участь: у першому етапі - 688 учнів та у другому етапі - 100 учнів, подано 4 заявки на участь у третьому обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У листопаді 2021 року на базі Дубриницького ліцею було проведено мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка між учнями 5-11 класів. Яструб Антоніна - учениця Новоселицької гімназії з дошкільним підрозділом зайняла перше місце на обласному етапі цього конкурсу.

Між закладами освіти Дубриницької сільської ради проведено конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему „Захисники України: історія та сьогодення”. У обласному етапі конкурсу у номінації „Лист” робота учениці 7 класу Малоберезняського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - Мордованець Вероніки зайняла призове місце.

Також у закладах загальної середньої освіти територіальної громади у 2021/2022 навчальному році проведено два етапи ХХІІ Міжнародного Конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь  127 учнів.

Шкільними автобусами здійснювалося підвезення усіх учнів закладів загальної середньої освіти та вчителів, які проживають за межею доступності. Закуплено дизельне пальне для шкільних автобусів на суму 180 тис грн. та придбано запасних частин на суму 36 тис. грн.

У 2021 році виготовлено технічну документацію на приватизацію земельних ділянок під закладами загальної середньої освіти: Дубриницьким ліцеєм, Чорноголівським та Малоберезнянським закладами загальної середньої освіти І-ІІІступенів, Новоселицькою гімназією з дошкільним підрозділом, та Смереківською гімназією на загальну суму 121,1 тис. грн.

У 2021 року проведено тендер на будівельні роботи по об’єкту “Капітальний ремонт приміщень санвузлів Чорноголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської області в с. Чорноголова, 324 Великоберезнянського району”, за результатами якого укладено договір з підрядчиком на суму 1 010,0 тис. грн. Роботи в стадії завершення.

Здійснено коригування проектно-кошторисної документації та проведено тендерні закупівлі та укладено договір на виконання робіт на капітальний ремонту даху будівлі початкових класів Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на суму 1456,2 тис. грн. Підрядник готовий  розпочати роботи з настанням сприятливих погодних умов.

Придбано обладнання для їдалень харчоблоків в Дубриницький ліцей - на суму 45,0 тис.грн. та Малоберезнянський заклад загальної середньої освіти – на суму 19 тис.грн.

Придбано засоби корекційного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами на суму 18,0 тис грн.

В Новоселицькій гімназії з дошкільним підрозділом встановлено систему відеоспостереження на суму 9 тис. грн.

Дошкільна освіта

      Рішенням Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 139 змінено засновника засновника в Малоберезнянському та Чорноголівському закладах дошкільної освіти  та затверджено статути в новій редакції всіх закладів дошкільної освіти, що діють на території громади.

      На даний час на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади зареєстрована така мережа закладів дошкільної освіти:

 • Дубриницький заклад дошкільної освіти;
 • Малоберезнянський заклад дошкільної освіти;

        - Чорноголівський заклад дошкільної освіти, діяльність якого призупинена у січні 2021 року у зв’язку з неналежними санітарно-технічними умовами;

        Кількість вихованців у закладах загальної середньої освіти станом на 05 вересня 2021 року склала 121 дитина.        

За рахунок коштів сільського бюджету проводиться харчування дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції або були її учасниками  і ін. пільгових категорій.

На харчування дітей у дошкільних навчальних закладах було витрачено кошти в сумі 194,6 тис. грн. із спеціального фонду місцевого бюджету.

Вартість харчування у дошкільних навчальних закладах становила 28 грн. на одну дитину в день, з них –14 грн. – кошти місцевого бюджету і  14 грн. - батьківська плата.

З метою відновлення діяльності Чорноголівського закладу дошкільної освіти та створення належних умов для виховання дітей виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з термомодернізацією Чорноголівського закладу дошкільної освіти с.Чорноголова, 313 та проведено її експертизу. Подано всі необхідні документи для отримання коштів з державного фонду регіонального розвитку у 2022 році для фінансування робіт та буде забезпечено співфінансування у розмірі 10 відс. за рахунок коштів місцевого бюджету Дубриницької сільської ради.

Придбано Новорічні подарунки для  діток в заклади дошкільної освіти та учнів початкових класів для проведення Новорічних свят в сумі 193 тис.грн.

      У сфері культури

      Рішенням сесії Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року  № 137 створено комунальний заклад “Публічна бібліотека”, який включає в себе бібліотеки в трьох великих населених пунктах громади: Дубриничі, Малий Березний, Чорноголова. Ці бібліотеки надають можливість всім бажаючих читачам отримати або читати безпосередньо в приміщенні бібліотеки книги та іншу літературу.

      Рішенням сесії Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року  № 136 створено комунальний заклад “Центр культури та дозвілля” з метою задоволення потреб жителів територіальної громади в культурно-масових заходах.

      В клубних установах територіальної громади утворені та проводять культурно-масову діяльність художні колективи: в селі Дубриничі- вокальний ансамбль “Ужаночка” та фольклорний колектив “Музики”, в селі Малий Березний - вокальний ансамбль “Берізка”, в селі Мирча - вокальний ансамбль – “Берегиня”, в селі Чорноголова - фольклорний колектив “Надвечір’я”.

      У 2021 році в селах: Малий Березний, Мирча, Новоселиця, Чорноголова проводилися свята культурно-спортивного спрямування, під час яких діти мали можливість ознайомитись із роботою пожежників, ознайомитись з технікою, яка використовується для гасіння пожеж та інших випадків ліквідації надзвичайних ситуацій. До проведення заходів залучались також прикордонники та кінологи, які демонстрували присутнім навики своєї служби.  У ході проведення цих свят всі бажаючі мали можливість поласувати смачним бограчем та іншими закусками і солодощами, діти – покататись та погратись на різних дитячих атракціонах.

      На високому рівні у с.Дубриничі – адміністративному центрі Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади 22 серпня 2021 року було проведено свято, приурочене 30-річчю Незалежності України та 594 річниці с. Дубриничі. У святі взяли участь багато колективів художньої самодіяльності Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади та інших територіальних громад Закарпатської області. Жителі села Дубриничі, які зробили вагомий внесок у його розвиток були нагороджені грамотами та отримали цінні подарунки. У рамках цього фестивалю проводилися також спортивні змагання з підтягувань на перекладині та жиму гирі стоячи, працювала виставка виробів майстрів народної творчості -  переможці та учасники були нагороджені грамотами. Дуже цікавим було завершення фестивалю із виступом відомого гурту  “Марина та компанія”, святковими фаєр-шоу та феєрверками, пінною дискотекою.

      У всіх населених пунктах територіальної громади були організовані та проведені концертні програми та культурно-масові заходи до дня Святого Миколая, Новорічних свят. Напередодні Нового року 31 грудня 2021 року Дубриницький сільський голова Любов Лавер спільно з депутатами вітала жителів громади майже в кожному населеному пункті. Після концертної програми та вітальних слів на завершення лунали новорічні феєрверки, всі присутні на святах діти отримали подарунки.

Крім того, виконкомом Дубриницької сільської ради спільно з депутатським корпусом на чолі з Дубриницьким сільським головою, а також завдяки Народним депутатам України Михайлу Лаба Роберту Горвату,  керівникам підприємств, приватним підприємцям, що проводять діяльність на території Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади було організовано придбання подарунків, що дало можливість порадувати подарунками всіх діток територіальної громади віком до 10 років включно до свята Святого Миколая та всім присутнім діткам під час проведення Новорічно-Різдвяних свят в населених пунктах громади.

З метою покращення умов для отримання культурних послуг жителями громади в Чорноголівському будинку культури встановлено вхідні металопластикові двері на суму 38 тис. грн. та встановлено систему відеоспостереження на суму 10 тис.грн.

      У сфері спорту    

        У 2021 році комунальним закладом “Центр культури та дозвілля” Дубриницької сільської ради проводились турніри з шашок та шахів, де кожен із жителів громади та всі бажаючі мали можливість прийняти участь.

      Завдяки Народному депутату України Михайлу Лаба, який вирішив питання виділення коштів з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 1,5 млн. грн. на території Дубриницького ліцею було збудовано та введено в експлуатацію багатофункціональний спортивний майданчик  зі штучним покриттям. З введенням в експлуатацію спортивного майданчика у 2021 році почала функціонувати секція футболу, в якій займається 30 дітей з села Дубриничі.

      На даному спортивному майданчику у грудні 2021 року проведено футбольний турнір пам’яті Сергія Харлинського.

      Такий спортивний майданчик діє і в с. Малий Березний та с.Новоселиця, де всі бажаючі мають можливість займатись спортом.

У Дубриницько-Малоберезнянській територіальній громаді функціонує спортивна секція комбат самозахисту ІСО, в якій займається більше 60 дітей громади,  спортсмени якої є чемпіонами обласних та всеукраїнських змагань.

З метою надання більшої можливості жителям громади займатись спортом виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва у 2022 році  багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на  території Чорноголівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів.

У сфері охорони здоров’я

Рішенням сесії Дубриницької сільської ради від 26 січня 2021 року № 126 створено комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області та затверджено статут даного підприємства.

На даний час діє наступна мережа закладів охорони здоров’я територіальної громади:

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дубриничі;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Малий Березний;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Чорноголова;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Мирча;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Новоселиця;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Пастілки;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Завосино;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Буківцьово;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Смереково.

Завдяки Програмі Президента “Велике будівництво” у 2021 році завершено будівництво та введено в експлуатацію три нові амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в селах Дубриничі, Малий Березний, Чорноголова, побудовані за кошти державного бюджету, спрямовані на розвиток медицини в сільській місцевості та забезпечено співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 10 відс.

З метою дотримання всіх вимог, передбачених для отримання ліцензії для надання медичних послуг, виконкомом сільської ради під керівництвом сільського голови Любові Лавер організовано та проведено роботи по облаштуванню пандусами всіх фельдшерсько-акушерських пунктів громади.

Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дубриницької сільської ради Закарпатської області розпочало свою роботу з пацієнтами після отримання ліцензії та підписання договору з Національною службою здоров’я України з 01 жовтня 2021 року.

Станом на 01 січня 2022 року центром первинної медико-санітарної допомоги Дубриницької сільської ради укладено 3080 декларацій з пацієнтами. 

Протягом року за рахунок коштів місцевого бюджету безперебійно фінансувалася оплата інсуліну – 106,0 тис. грн.  та інших життєвонеобхідних медикаментів на суму 33,7 тис. грн.

З місцевого бюджету виділено  кошти в сумі 430,0 тис. грн., для придбання аналізаторів крові та сечі для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Малий Березний, кардіографа, холодильників для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Дубриничі.

Протягом року систематично за рахунок коштів місцевого бюджету відшкодовувалась вартість комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих закладами первинної медицини.

До моменту підписання договору з Національною службою здоров’я України витрати на оплату праці працівників первинної медицини фінансувались за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 349,5 тис. грн.

У сфері архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

Підготовлено пропозиції вихідних даних    для   розробки проектів    до реалізації на території громади.   

Здійснено моніторинг розробки проектів та отримання експертних висновків.

Розроблено  проект  плану  соціально-економічного розвитку громади, здійснювалась обробка пропозицій рішень, погодження участі в реалізації державних, обласних, місцевих цільових програм.

Вирішено організаційні питання роботи житлово-комунального господарства громади.

Проведено роботу з підключення до Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва, через Державне підприємство “ДІЯ” м. Київ.

Надано містобудівні    умови     та    обмеження   для    розробки проектів будівництва.

Затверджено 12 детальних планів, замовлено 20 детальних планів. Проводились громадські слухання, містобудівні консультації, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку.

Підготовлено всі необхідні документи, які подано через Центр надання адміністративних послуг Дубриницької сільської ради для отримання декларацій про готовність об’єкта до введення в експлуатацію по амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини с. Чорноголова та с. Малий Березний. 

Благоустрій територій

З метою вирішення питання покращення ситуації з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення вивезення твердих побутових відходів  з території громади Дубриницька сільська рада відповідно до рішення сесії Дубриницької сільської ради від 22 грудня 2020 року № 39 вступила до Регіональної асоціації органів місцевого самоврядування “Закарпаття – за чисте довкілля”, якою впроваджується проект будівництва сміттєпереробного підприємства в с. Поляна Мукачівського району. Співфінансування будівництва здійснюється територіальними громадами, які увійшли до складу асоціації у визначених долях в залежності від кількості жителів в громаді. У 2021 році профінансовано на ці цілі кошти з місцевого бюджету Дубриницької сільської ради в сумі 96,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та членські внески.

Також протягом 2021 року проводились наступні роботи у сфері благоустрою територій:

- забезпечено систематичне вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів громади;

- зроблено огорожу  сільського кладовища в с.Дубриничі;

- систематично здійснювалось прибирання сільських кладовищ в населених пунктах громади, косіння трави, посадка нових дерев та зрізання старих аварійних дерев;        

         - протягом зимового періоду здійснювалось систематичне і своєчасне очищення доріг комунальної власності від снігу;

- налагоджено співпрацю зі службами автомобільних доріг області щодо проведення робіт з ямкового ремонту доріг державного, обласного та районного значення та своєчасного їх очищення в зимовий період;

- проведено вуличне освітлення в с. Буківцьово та частково в с.Чорноголова;

- систематично проводився, у випадку необхідності, своєчасний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах громади з метою забезпечення комфортних умов проживання жителям громади;

-  придбано косалки та бензопили для сільської ради та старостинських округів громади;

-здійснювалась обрізка та видалення старих аварійних дерев;

- здійснювалась посадка нових дерев в кожному населеному пункті громади.

Вживались заходи  щодо залучення усіх можливих джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення  та здійснення ремонту доріг, що дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та громади  в цілому.

Наводимо короткий аналіз проведеної роботи у 2021 році в розрізі населених пунктів Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади:.

село Дубриничі – адміністративний центр громади

- завершено будівництво та введено в експлуатацію амбулаторію  загальної практики сімейної медицини в с. Дубриничі. Вартість будівництва -  6327,3 тис. грн.;

- за сприяння Народного депутата України Лаби М.М. здійснено будівництво багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям, що розташований на території Дубриницького ліцею. Вартість будівництва - 1493,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт ділянки вулиці Павла Тичини в с. Дубриничі – 800,0 тис. грн.;

- встановлено спортивний воркаут на території дитячого майданчика на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля; 

- проведено ремонт приміщень старої амбулаторії в с. Дубриничі;

- завдяки налагодженій співпраці з депутатами Закарпатської обласної ради та керівництвом ДП “Cлужба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області” вирішено питання проведення капітального ремонту моста через річку Уж;

- зроблено огорожу на сільському кладовищі с. Дубриничі;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху будівлі початкових класів Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на суму 1456,2 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на  «Реконструкція даху Дубринич-Березької ЗОШ І ступеня с. Дубриничі,  вул. Берег, 60. Ужгородського району, Закарпатської області;

- проводиться облаштування  тротуарів та освітлення вздовж автомобільної дороги Львів – Ужгород.

село Малий Березний

- здійснено будівництво та введено в експлуатацію амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вартість будівництва  - 5984,389 тис. грн.;

- за кошти місцевого бюджету сільської ради вирішено питання придбання дитячого майданчика в с. Малий Березний;

- придбано ящики для сміття, сітки на ворота на футбольне поле;

- завдяки налагодженій співпраці з ДП “Cлужба автомобільних доріг в Закарпатській області” розпочались роботи з капітального ремонту дороги Ублянська до пункту пропуску на кордоні Малий Березний-Убля та тротуарів на цій ділянці.

село Завосино

- проведено поточний середній ремонт дороги (від буд. 60 до буд.80 ) на суму  200,0 тис. грн.,

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

село Мирча

- проведено капітальний ремонт ділянки вул. Садова в с. Мирча на суму 702,5 тис. грн.;

- за кошти місцевого бюджету сільської ради встановлено дитячий майданчик;

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

- закуплено будівельні матеріали для проведення поточного ремонту в кабінетах будинку культури для старости села та директора будинку культури.

село Пастілки

- проведено капітальний ремонт ділянки вулиці Шевченка в с.Пастілки на суму 750,0 тис. грн.;

- завдяки налагодженій співпраці із ДП “Служба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області” зроблено ямковий ремонт автомобільної дороги Дубриничі-Пастілки;

-  встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля.

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

 

 

село Новоселиця

- встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти місцевого бюджету сільської ради;

- за сприянням Народного депутата України Михайла Лаби проведено ямковий ремонт дороги Дубриничі-Новоселиця;

 - влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту.

- закуплено будівельні матеріали та проведено  поточний ремонт кабінетів адмінбудівлі колишньої сільської ради, закуплено матеріали для ремонту сільського клубу на суму 39,0 тис.грн.

село Чорноголова

- за сприянням Народного депутата України Михайла Лаби та завдяки налагодженій співпраці з депутатами Закарпатської обласної ради та керівництвом ДП “Cлужба місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області” вирішено питання проведення капітального ремонту ділянки дороги Великий Березний-Чорноголова-Дубриничі в межах с. Чорноголова, де ремонт дороги не проводився більше 30 років – вартість робіт 10,5 млн. грн.;

- капітальний ремонт ділянки дороги (вул. Солоний) в с.Чорноголова на суму 802,5 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт з термомодернізацією  Чорноголівського закладу дошкільної освіти на суму 180,0 тис. грн. З метою залучення коштів державного бюджету для реалізації даного проекту подано заявку та попередньо позитивно вирішено питання щодо включення даного проекту в перелік проектів, що фінансуватимуться за рахунок    кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році у сумі близько  10,5 млн. грн.;

- встановлено автобусну зупинку в центрі села;

- встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля;

- частково зроблено вуличне освітлення.

село Смереково

- подано заявку та отримано і використано Інтернет-субвенцію в сумі 137,95 тис. грн. для підключення закладів соціальної сфери до широкосмугового доступу до інтернету в с. Смереково: ФАП, гімназія, адмінбудівля колишньої сільської ради;

- встановлено дитячий майданчик на суму 49,9 тис. грн. за кошти районного бюджету Ужгородської районної ради за сприяння депутата Миколи Ватраля;

- закуплено будівельні матеріали та проведено  поточний ремонт кабінетів адмінбудівлі колишньої сільської ради;

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту;

- організовано та проведено роботи щодо проведення ямкового ремонту дороги.

село Буківцьово

- подано заявку та отримано і  використано Інтернет-субвенцію в сумі 136,9 тис. грн. для підключення закладів соціальної сфери до широкосмугового доступу до інтернету в с. Буківцьово: ФАП, адмінбудівля колишньої сільської ради;

- проведено  поточний ремонт переходу через струмок Бачава на суму 48,5 тис. грн.;

- влаштовано пандус до фельдшерсько-акушерського пункту;

- закуплено будівельні матеріали та проведено  поточний ремонт кабінетів адмінбудівлі колишньої сільської ради;

- організовано та проведено роботи щодо проведення ямкового ремонту дороги та косіння обочин;

- зроблено вуличне освітлення.

На кожен старостинський округ закуплено косалки на суму 85,0 тис.грн. та бензові пили  для  порізки дров на суму 55,0 тис.грн.

        Вся робота і моя, як голови, і виконавчого апарату у вас на очах.

        Наші перемоги — це наша сила й мотивація.  Чітке розуміння мети —найважливіша складова успіху.

        Я вдячна усім, хто допомагав сільській раді в цей нелегкий період розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та об’єктивними зауваженнями. Закликаю всіх і надалі трудитися з повною віддачею на благо наших мешканців і переконана, що тільки спільними зусиллями ми зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду.

        І нехай 2022  рік  виправдає  наші  найсміливіші очікування.